Krimi série a tragikomedie o 6 dílech, nechybí ani vraždy, jako ve správné detektivce


Viktor Kožený , král českého Harvardského fondu , bytem Bahamské Ostrovy       Text z 23.12.1996
Viktor Kožený, nar. 28.6. 1963 v Rusku , predkové původu ruského židovského, původní jméno Lederer, v roce 1979 emigroval spolu s rodici do Mnichova a sám v roce 1982 odcházi do USA, kde chodil na Harvardskou univerzitu. V roce 1989 má Kozený v Bostonu a New Yorku problémy s policií a odchází do Anglie, kde pracuje asi rok pro fond v investicní spolecnosti Robert Fleming, odkud potom 1990 jako 27-letý putuje s 3000 dolary v kapse do tehdejsího Ceskoslovenska .
Prevzato z amerického hospodárského casopisu Fortune.   23.12.1996 :
Tento clánek je hlubokým zpochybnením Klausovy privatizace , behem které Ceská republika byla vykradena od podvodniků. Zverejnení tohoto clánku je významným záporným mezníkem v ekonomické historii Ceské republiky. Na drastickém príkladu varuje americké investory, aby se zdaleka vyhnuli zemím jako je Ceská Republika. Zverejnení tohoto clánku v USA v casopise Fortune je pro C.R. tragedii, kterou by bylo mozno napravit pouze velmi radikálními reformami ceské vlády, v jejichz rámci by bylo také mnozství podvodníků vsazeno do vezení. Zahranicní investori se investicním prílezitostem vyhýbaji pro daleko mensí potíze nez je katastrofa, vylícená zde.
Piráti z Prahy : Zázracné díte investicních fondů a jeho neomalený ucitel z Wall Street slibovali, ze naucí ceský průmysl západním investicním metodám. Namísto toho se investorům dostalo traumatického poucení o nebezpecí nove vznikajících trhů.
Michael D. Dingman : Kdyz se casopis FORTUNE dotázal chvástavého financníka zidovského původu Michaela D. Dingmana ( cloveka, který povazuje piráty jen za podnikatele, kterým jiní dobre nerozumí ), zda vydelal na svých transakcích v Ceské republice v důsledku prístupu k insiderským burzovním informacím ( utajováni burzovních informací, které musejí být verejne prístupné, je na západe vázný trestný cin, v Britanii trestaný az sedmi lety vezení ), odpovedel pln dobrého humoru, "Je to asi pravda. Jiní investori ríkají : Nejsme schopni o podnicích, jejichz akcie vlastníme, získat dostatecné mnozství informací." Dingman byl vysoce úspesným investicním hazarderem 80. let. Chvástal se, nikomu se neomlouval a v 80. letech oslnil americkou Wall Street tím, ze se mu podarilo zachránit celou radu firem. Dingman vysoce riskoval. Zaclenil rekordní mnozství akcií v hodnote 1,2 miliardy dolarů od firmy Allied Signal do financní skupiny Henley Group a tím se stal multimilionárem. Dingman avsak za sebou zanechal stopu hnevivých akcionárů, kterí tvrdí, ze se Dingman obohatil na jejich úkor. 1995 na podzim se Dingman ( 64 ), který se pred nekolika lety vzdal svého amerického obcanství a prijal obcanství Bahamských ostrovů, kde se neplatí dane, znovu objevil jako investor na divokém východe. Spojil se s ceským investorem a take emigrantem Viktorem Kozeným. Oznámil , ze prevezme a restrukturalizuje ceské prumyslové spolecnosti a to aniz by vůbec opustil Bahamské ostrovy. Pozorovatelé v Praze prijali tuto invazi karibských bukanýrů se skepsi. Dingman tvrdil, ze do investic vlozil vlastních 140 milionů dolarů a poskytne lidem v CR potrebné poucení o kapitalismu volného trhu a o západním managementu. Prazský casopis Business Week prinesl titulek "V PRAZE FOUKÁ OSTROVNÍ VÁNEK" a londýnský deník Financial Times nazval Dingmana "závanem cerstvého vzduchu". Ale Dingman nesplnil sve sliby, ze do CR doveze americký management a západní metody úcetnictví. Nedávno Dingman oznámil, ze ho uz nudí "komplikace" a ze prestává kazdodenním způsobem spravovat své investice v Ceské republice. Mezitím, navzdory silnému, pokracujicimu vzestupu celé ceské burzy za posledních 12 mesíců, hodnota verejných firem a investicních fondů, s nimiz je spojováno Dingmanovo a Kozeného jméno, drasticky poklesla. Stovky investorů, od ceských důchodců , pres velmi zkusené mezinárodní manazery investicních fondů, jsou rozhnevány. Ti kdo od roku 1992 zbohatli , pak zase zchudli. Dingman do Ceské republiky neinvestoval , ale republiku okradl. 1995 dalo ceské ministerstvo financí pokutu Kozeného investicní spolecnosti za dlouhý seznam financních prestupků v jednom z 24 investicních fondů, které spravoval. Asi 30 milionů dolarů z celkové hodnoty fondu ve výsi 100 milionů dolarů bylo promrháno vyplácením umele vysokých honorárů a provádením ilegálních transakcí. Kozený pokutu zaplatil a souhlasil, ze 6,8 milionů dolarů do fondu vrátí. Zdá se tedy, ze prinejmensim by bylo mozno Dingmana, který zasedá i ve správní rade ctihodné americké automobilky Ford Motor Co., obvinovat, ze utvorením spojenectví s Kozeným se pohybuje v pochybné spolecnosti.

Viktor Kozený : Málokdo zbohatl vyuzíváním nepevných norem na vznikajicích financních trzích východní Evropy více nez Viktor Kozený. Emigroval do Spojených států jako teenager a v roce 1990 se ve veku 27 let vrátil do Prahy s 3000 dolary v kapse. Presto vsak se mu podarilo za pouhé 4 roky jen s diplomem ze studia ekonomiky z Harvardu a krátkodobou zkuseností z Londýna, kde pracoval pro fond ve spolecnosti Robert Fleming, ze se Kozený stal jedním z nejoslavovanejsích správců investicních fondů a nahromadil osobní jmení na 200 milionů dolarů. Kozeného hlavní chancí byl privatizacní program, který zahájila ceská vláda. Tento program nabídl 1992 kazdému dospelému ceskému obcanovi kupony, které se mely promenit v akcie podniků. V Ceskoslovensku zila celá generace lidí v komunismu, málo Cechů melo zájem o tyto papíry, Cesi netusili, co se s nimi delá. Az se objevila Kozeného firma, Harvard Capital and Consulting, pojmenovaná po skole, na níz Kozený studoval. Kozený vyuzil svých zkuseností ze Spojených států a zacal pouzívat velmi tvrde televizní reklamy a zorganizoval reklamní kampan v tisku. Vysvetloval lidem , ze pro ne bude výhodné, jestlize své papirky predaji Kozeného Harvardu. Prislíbil, ze kazdá osoba, která mu dá své kupony, za ne dostane do roka alespon desetinásobek jejich původní hodnoty. Behem nekolika pár mesíců 1992 odevzdalo Kozeného úradům více nez 800.000 lidi své kuponové knízky, kazdou v hodnote asi 37 dolarů nebo 1000 korun a za to obdrzeli akcie v jednom z harvardských fondů. Kdyby doslo k poklesu trzní hodnoty ceských podniků, Kozený by naprosto nebyl schopen svuj prislib splnit. Proto jsou takové sliby podle amerického investicního zákona ve Spojených státech trestným cinem. Nastestí pro Kozeného, kdyz v zári 1993 zacal fungovat ceský kapitálový trh, akcie sly dramaticky nahoru - takze Kozeny se rychle stal hrdinou ceské privatizace. Za pár dní mela kazdá kuponová knízka, hodnotu místo původních 37 dolarů, hodnotu priblizne 675 dolarů nebo 11.000 az 18.000 korun. Kozený tedy rozsíril své osobní bohatstvi tim, ze zacal úctovat svým investorům obrovské poplatky za to, ze fond zalozil a dalsí obrovský poplatek za to, ze ho spravuje. Za první rok obchodování s akciemi na prazské burze, vybral Kozený 45 milionů dolarů z investicních fondů, které celkem vlastnily aktiva v hodnote jedné miliardy dolarů. Tou dobou ucinil harvardský zázrak z Kozeného ceského národni hrdinu a jeho fondy zacaly lákat investory z velkých zapadních investicních institucí, fond banky Credit Suisse, londýnské investicní fondy Regent , Kingpin a Buchanan Partners.
Pak se Kozený zapletl do prípadu agenta komunistické policie StB, Václava Wallise , který byl 1992 zatcen za to, ze prodával Kozenemu tajné vládní dokumenty. Kozený se vzdálil ze své rodné zeme a prodal Harvard Capital formální firme, registrované na holandských Antillách, kterou vlastní Kozeného matka. Získal pas Irské republiky. Pak v roce 1994 se s manzelkou a dvema detmi prestehoval do Lyford Cay na Bahamských ostrovech. Sousedy Kozeného tam jsou herec Sean Connery, maestro investicních fondů John Templeton - a zid Michael Dingman. Kdyz se casopis FORTUNE setkal s Kozeným a s Dingmanem v klubu v Lyford Cay 1996, oba byli jeste plni optimismu ohledne svých plánů. Seznámili se 1995 na vecírku a navzdory rozdílu v jejich veku - 1996 Dingmanovi je 65 a Kozenému je 33 - rychle se mezi nimi vytvorilo silné pouto. "Ve Viktorovi se doslova vidím," ríkal tehdy Dingman hrde. Dingman porádal luxusní vecírek na své jachte a nadsene pritom lícil, jak je Ceská republika zralá na takovou restrukturalizaci, kterou umí provést jedine on. Najednou vznikla obrovská hra MONOPOLY. Dingman a Kozený se dali po mnoha mesících průzkumných rozhovorů dohromady. Sloucili tak Kozeného důverné znalosti ceského trhu s Dingmanovým kapitálem a jeho schopnostmi celosvetove prodávat a kupovat akcie. Spolecne se Digman a Kozený pripravovali, ze prevezmou v CR vybrané podniky, které vlastní vysoce hodnotná aktiva, ale mají slabé reditelské vedení a prílis mnoho zamestanců. Dingman a Kozený mohli ovládnout tyto ceské podniky tise a levne, protoze v Ceské republice neexistoval zákon, podle nehoz by bylo nutno zverejnovat, ze nekdo získal vlastnictví podniku, ani nebylo podle ceských zákonů povinné, aby investori ucházející se o vlastnictví podniku nad urcitý hodnotový prah své kupní nabídky cinili verejne, formou verejné aukce. Kozený vzdycky formálne predal Dingmanovi operacní kontrolu nad získanými ceskými firmami a Dingman Kozenému slíbil prémie ve výsi 10 procent ze vsech zisků, které Dingman udelá. Kozený zacal na Bahamských ostrovech obtelefonovávat Ceskou republiku a zahájil pod Dingmanovým vedením kupování a vyjednávání. V ríjnu 1995 spolecne oznámily Kozeného Harvardské fondy a Dingmanova Stratton Group, se sídlem na Kypru, ze tajne zakoupily rozsáhlé mnozství akcií osmi celých ceských průmyslových spolecnosti : papírnu, chemicku, pivovar, lodarský podnik, sklárnu, továrnu na papírovinu, firmu pro vyhledáváni ropných lozisek a prazskou teplárnu. Ze zacátku reagovala prazská burza na Dingmanův príslib, ze do Cech priveze nejtalentovanejsí americký management a prinese tam i velké mnozství kapitálu pro firmy, které koupil, pozitivne, zvýsením hodnoty akcií. Dingman se v listopadu 1995 vydal do Prahy. Od té doby, co se Dingman zacal soustredovat na osm ceských firem , ceny Kozeného investicních fondu zacaly klesat i kdyz celkove ceský kapitálový trh stoupal. Viktor Kozený, ve snaze získat vlastnictví firem, na které se zameril Digman, zacal zacházet s financemi v Harvardských investicních fondech, jako by to byly jeho osobní peníze. Rozhodnutí ministerstva financí napríklad zaznamenalo, ze Kozený prodal akcie sesti vysoce cenených ceských firem, vcetne SPT Telekomu, který je jedním ze základních kamenů prazské burzy, v transakci, na níz prodelal 6,3 miliony dolarů. Cinitele ceského ministerstva financí rozhnevalo, ze kdyz se zacalo obchodovat s temito akciemi, bylo to za takovou trzní cenu, která mela Kozenému vydelat témer 10 milionů dolarů. Skepticky byly také prijaty transakce, které prinesly ztrátu v hodnote 1,5 milionu dolaru. Slo o prodeje akcií podniků Czech Ocean Shipping, Sepap a Sklo Union Teplice. Byly to tri z podniků, které nakonec skoncily ve vlastnictví Dingmana a Kozeného. Kozený prodával tyto akcie zámerne za drasticky stlacené ceny a způsobil, aby ztrátu nesli investori v jeho fondech. Akcie si pri tom Viktor presunoval z pravé kapsy do levé kapsy. Ceské ministerstvo financí uvádí ve svém posudku tuto neregulérnost : Kozeného Harvardský Guarantee and Multiple fond zaparkoval 11 milionů dolarů u maklérské firmy, kterou sám vlastnil, jako zálohu na budoucí koupi akcií. Avsak zádné budoucí akcie nikdy koupeny nebyly a peníze nebyly vráceny, konstatuje posudek ministerstva financí. A nakonec, ceská vláda shledala, ze honorár ve výsi témer 8 milionů dolarů, který úctoval Kozený akcionarům svých investicních fondů za to, ze otiskl velké inzeráty v čelních západních casopisech i FORTUNE mezi nimi , byl nezákonný. V důsledku techto obvinení, dostal Harvard nejvyssí moznou pokutu podle ceského zakona - 37.000 dolarů. Kozený také souhlasil, ze splatí fondům 6,8 milionů dolarů, které si neprávem odcerpal za tisknutí inzerátu a na údajne poradenské honoráre. Pet mesíců po zverejnení své aliance s Dingmanem, Kozený torpedoval uz klesajíci ceny akcií svých fondů tím, ze oznámil, ze hodlá promenit Harvardské investicní fondy v novou průmyslovou holdingovou spolecnost. Plán byl oznámen a prosazen ( i kdyz v té dobe Kozený nemel právo samostatne rozhodovat nad akciemi ve svých fondech ) na valné hromade akcionárů, která byla chvatne svolána do malé vesnicky nedaleko rakouských hranic, 4 hodiny cesty autem z Prahy , v Praze prý nebylo mozno nalézt sál. Kdyz se lidé v Praze doslechli, ze nejvýznamnejsi skupina investicních fondů v CR se promenuje v průmyslovou holdingovou spolecnost , vyvolalo to pozdvizení. Investori zacali harvardské fondy rychle opoustet a harvardské akcie poklesly za jediný týden o 22 procent. Bývaly by klesly jeste níze, ale existovala alespon jedna osoba, která je kupovala : Viktor Kozený. "Bylo to legracní, protoze na tom jsme vydelali hodne penez," hovorí Kozený o dramatickém poklesu hodnoty harvardských akcií. Pri klesání akcií svých fondů získal v nich 51 procent. To uvolnilo Dingmanovi a Kozenému cestu pro jejich poslední manévr, vsechny harvardské fondy se spojily v jeden Harvard Industrial Holding a ten byl spojen s podnikem Sklo Union Teplice, který ovládají Dingman a Kozený. Ta firma byla pak sloucena s urcitými cástmi Dingmanova investicního nástroje, podniku Stratton. Tím vznikla dalsí holdingová spolecnost, nazvaná Daventree Ltd. , v jejíz správní rade zasedají vedle Dingmana a Kozeného také bývalý chéf amerického Bílého domu John Sununu a bývalý americký astronaut Thomas P. Stafford. Investori v Kozeného fondech se nyní stali majiteli akcií Daventree Ltd., registrované na Kypru, kde tuto firmu nemají moznost kontrolovat a inspekci v ní provádet ceské vládní úrady. Firma Daventree Ltd. nezverejnila zádné výrocní úcetní analýzy ci zprávy o své podnikatelské cinnosti. S akciemi firmy Daventree Ltd. se verejne neobchoduje i kdyz Kozený slibuje, ze je prý uvede na burzu v Londýne nebo v New Yorku. 1996 ztratila harvardská holdingová spolecnost, 83%. V dobe, kdy Dingman a Kozený získali Sklo Union Teplice prostrednictvím Harvardu, mela financní prostredky v hodnote 57 millionů dolarů , pak dalsích 35 milionů dolarů tím, ze prodali pobocku Skla Union - Glavunion belgické sklárské firme Glaverbel. Není ovsem mozno zjistit, kam se ty penize podely. A vlastnictví podniku Sklo Union bylo prevedeno na dve dalsí firmy mimo kontrolu kapitálových trhů. Dingman tvrdil na podzim roku 1995, ze do CR vlozí investice ve výsi 140 milionů dolarů. Prý pouzil dohody o budoucím nákupu, avsak koupil akcie v dobe, kdy smlouvy podepsal, nikoliv az o mnoho mesíců pozdeji, kdy byly realizovány. V důsledku tohoto triku se Kozenému podarilo vyhnout se predpisu ceského kapitálového trhu, podle nehoz nesmejí investicní fondy vlastnit více nez 20 procent akcií v jediné firme. Roku 1997 Sklo Union Teplice zaniklo sloucením s Harvardským holdingem. Investori v Praze obvinují Dingmana z asset stripping - ze získání kontroly nad podnikem a z vykradení vseho, co v podniku bylo hodnotného. Za americké zálezitosti byl Dingman u soudu , za ceské ne. Pred nekolika mesíci odpocíval Dingman na své jachte a prerusil otázku o pochybných transakcích ve východni Evrope filozofickým extempore o pirátech, které Dingman chápe jako "podnikatele, kterým nikdo porádne nerozumí".
20.12.1996 privezly konské kocáry na pozvání Kozeného americké milionáre a investory do jeho 20-milion-dolar vily v Aspen - Colorado. Na slavnosti za milion dolaru slibil Kozený tem lidem v krátké dobe výnos stovky procent s akciemi azerbajdzánského olejového koncernu State Oil Company of the Azerbaijan ( SOCAR ), který se mel privatizovat a Kozený chtel koupit v Azerbajdzánu od lidí kupónové knízky. Leon Cooperman dal Kozenému 126 milionu dolaru pres jeho investicni firmu Omega Advisors - dceru od banky Goldman Sachs , nejvetsi pojistovna AIG prispela , fond University of Columbia a jiní sverili Kozenému celkem 400 milionu dolaru. Ale po dvou letech SOCAR nebyl jeste privatizován. Kozený tedy za ty miliony renovoval jeho vily v Aspenu a na Bahamách a koupil akcie ruského ropného koncernu Sidanco. Pod tlakem netrpelivých amerických investoru se pokousel privatizaci SOCARu urychlit. Pozval dva vlivné Azerbajdzánce do londýnské restaurace Le Gavroche. Ta vecere za 13.000 liber se dostala do Guinnessovy knihy rekordu jako nejdrazsí vecere pro tri osoby. Víno za 5.000 liber se zdálo Viktorovi moc mladé , tedy jej dal personálu. Azerbajdzánský prezident dostal dary k Vánocím za 630.000 dolaru. Rodine prezidenta dal na konto 11 milionu dolaru. Dcera prezidenta dostala výlet do Londýna a kapesné 2 miliony dolaru. Clenum privatizacní komise dával Kozený privátní letadlo na nákupy do Evropy. Vse na úkor tech amerických investoru. Azerbajdzán ale rozhodl SOCAR neprivatizovat. A Kozený je zalován za zproneveru 400 milionu dolaru.
Osobní vlastnictví Viktora Kozeného sa odhaduje na 200 milionů amerických dolarů.
2007 / 7. 300 let potom , co opustili piráti Bahamy , zas nový pirát stojí pred soudem v Nassau a je v mediích Baham. Pirát z Prahy. Viktor Kozený od prosince 2005 strávil 19 mesícu ve vezení na Bahamách , v jedné z nejkrutsích veznic sveta Fox Hill. Byl propusten na kauci , ale brzy bude vynesen rozsudek soudu , kde mu hrozí az 25 let vezení. Mimo jiné za zproneverení 400 milionu dolaru. On plánuje ale zacíti nejaký internet business. Vybráno z aktů soudu , který zatím ještě nic nevysoudil a tak zabavení majetku všech českých miliardářů a všech českých tunelářů nechá na sebe čekat. > Roku 2005 je to v Ceské Republice jinak : mnohý velký ceský podnik je uz KONTROLOVÁN radou dozorců , kterí pomocí opcních programů dostávají od podniku opce na vlastní akcie za zlomek jejich ceny, kdyz podnik své akcie pro ne koupil na burze za aktuální cenu, za pár dní dozorci akcie na burze prodají za plnou cenu a vydelají miliony korun , címz podnik ztratí miliony korun = opcní program CEZ
    Viktor KozenySklo Union Teplice Glaverbel Štěpán Popovič komunista a rytíř řádu sv. Konstantina a sv. Heleny
Stepán Popovic , bývalý boxer a barový muzikant. 19. listopadu 1989 na setkání nomenklaturních pracovníku posilnen alkoholem vykrikoval, ze zavolá do Moskvy, aby to sem prijeli vycistit. Nejprve tuneloval Sklo Union Teplice nositel cestného titulu "Manager roku 1993" a "Manager roku 1997" - clen ÚV KSČ a elitní agent StB a rytír rádu svatého Konstantina a svaté Heleny - ing. Štěpán Popovič. A pozdeji Sklo Union dotuneloval jeste Viktor Kozený s Harvardským holdingem. Stepan Popovic se stal díky jeho známostem reditelem závodu Sklo Union Teplice. Hrozba lustracního zákona jej donutila rychle jednat, coz znamenalo nechat zprivatizovat Sklo jeste pred úcinností tohoto zákona. A tak Stepán dostal nápad : daruje Sklo Union nekomu zadarmo, hlavne kdyz tomu bude moci chéfovat dál. Stepán vytáhl ze Sklo Unionu jen to nejlepsí a vlozil to do nové akciovky s výmluvným názvem Glavunion. Vkládaný majetek v hodnote prevysující cástku 15 miliard korun si nechal ocenit od kamaráda bilancní metodou na 1,8 miliard korun, takze to ve finále delalo i s pozemky 3,5 miliard korun základního jmení , s tím mu pomohli jeho nomenklaturní kamarádi. Pithartova vláda 1991 pod tlakem ministru Vrby a Dyby schválila kapitálový vstup belgické firmy Glaverbel do výse 40%. Jenze Glaverbel spolkl Glavunion celý za 120 milionů USD. Takze to vypadá, ze Glaverbel koupil Glavunion za hodnotu jeho podceneného základního jmení. Stepán uzavrel s Glaverbelem tajnou kupní smlouvu, ze které vyplývalo, ze kupní cena za Glavunion ve výsi 120 milionů USD bude zaplacena az za 6 let od koupi. Kdyz Glavunion vydelával pred koupí 1 miliard korun rocne, tak do sesti let to hodí 6 miliard korun. Stepán tedy daroval Glaverbelu majetek v hodnote 15 miliard korun zadarmo, aby se udrzel u kormidla jako generální reditel a predseda predstavenstva GLAVUNION a.s. Teplice. Po 6 letech 1997 mel Glaverbel zaplatit Sklo Unionu za Glavunion. A Sklo Union mezitím zprivatizoval a vytuneloval Popovičův kolega Viktor Kožený a jeho Harvard holding z Bahamských ostrovů. Vsechny rozhodující investice Glavunionu byly financovány predevsím z úveru taktéz tunelované Komercní banky. Ceský stát dotoval výrobu skla cástkami, kolem 100 milionů korun rocne a Glavunion propoustel zamestnance, címz je na teplicku jedna z nejvyssích nezamestnaností. Sklo Union Teplice zaniklo roku 1997 sloucením s Harvardským průmyslovým holdingem. Vybráno z aktů soudu , který zatím ještě nic nevysoudil a tak zabavení majetku všech českých miliardářů a všech českých tunelářů nechá na sebe čekat.
    soudruh Stepan PopovicAndrej Babiš - král zvířat financuje 1/3 českého zemědělství - Agrofert Holding
Takové impérium jako Andrej Babiš nevlastní zádný clovek v Ceské republice. Firma Agrofert Holding , ve které má 45% nebo 100% akcií, byla v roce 2000 s 30 miliardami korun trzeb a 2,5 miliardovým ziskem 8. z nejvetsích ceských podniku. V Agrofertu je 83 podniků a Andrej Babis je povazován za nejbohatsího Cecha po Kozeným a i za nejbohatsího Slováka. Bydlí ve výstavní vile v Bratislave. Jeho prazská adresa je v zizkovské Rohácove ulici.
Andrej Babiš se narodil v Bratislave v roce 1954 v prominentní komunistické rodine. Jeho otec byl v 50. letech reprezentantem ceskoslovenských podniků v Etiopii a Francii. Podle archivních dokumentů byl Andrej v roce 1982 naverbován od StB jako agent s krycím jménem Bureš a byl clenem KSČ. Andrej chodil na gymnázium ve Svýcarsku a je absolventem Vysoké skoly ekonomické v Bratislave. Slovák Andrej prisel do Prahy v roce 1994 témer bez penez. Má ceské obcanství od roku 2000.
Start jeho kariéry je spjat se slovenským podnikem zahranicního obchodu Petrimex , jako obchodní delegát zastupoval v druhé polovine 90. let tuzemské podniky v Maroku. Po revoluci se vrátil do Petrimexu, který pred rozpadem federace zalozil zastoupení v Cechách. Tesne po rozdelení zeme vznikla firma Agrofert , 1995 zvýsila své jmení , oddelila se od slovenského podniku zahranicního obchodu Petrimex a Petrimex Babise propustil. Firma Ost Finanz und Investition - OFI ze svýcarského mestecka Baar , která prý patrí Babisovým spoluzákům z gymnasia , nemá ani kancelár , ani zamestnace , ale postovní schránku a vlastní 55% akcií v ceském chemickém impériu Agrofert. Anebo vlastní tech 55% akcií dalsí neviditelná firma Ameropa z Basileje. Agrofert nakupuje tuzemské chemické a zemedelské podniky. Postupne ovládá chemicky Lovochemie, Precheza a Deza a firmy zabývající se obchodováním s obilím a masokombináty a koupil za 800 milionů korun 3. nejvetsí chemický konglomerát v zemi - AliaChem s peti výrobními podniky. V dobách nejvetsí slávy kontroloval Chemapol holding stovku firem se 40.000 zamestnanci , byl nejvetsim chemickým koncernem Cech a chéf byl vysoký funkcionár KSC Václav Junek. Nezkusené Junkovo vedení a neprůhledné hospodarení privodilo koncem roku 1998 totální krach a banky vypovedely Chemapolu sluzby. Z Vídne by povolán Hugo Michael Sekyra , aby Chemapol zachránil. Pan Sekyra prisel na podvody ve vedení Chemapolu , odhalil tunelování a byl propusten a 1998 ve Vídni zavrazden. Pocátkem roku 1999 Krajský obchodní soud vyhlásil nad Chemapolem konkurs. Po Junkovi zůstal ceský rekordní dluh 17 miliard korun. Z Chemapolu se stala chemická spolecnost AliaChem. A zbankrotovaný AliaChem koupil Andrej Babis pro jeho koncern Agrofert. Agrofert se stal králem ceské chemie po zhroucení Chemapolu. Babis je nr.1 v obchodování se zemedelskými produkty prostrednictvím firmy AGF Trading a financuje více nez 1/3 ceského zemedelství. Ovládá i nekolik masokombinátů. Babis má obrovský vliv a má blízko ke spickám ODS i ČSSD a k ministrovi vnitra a osobne se zná s premiérem. Vláda rozhodla prodat Unipetrol Babisove firme Agrofert za 11 miliard korun a pritom nabídla britská realitní firma Rotch 14 miliard , ale Babis nesehnal peníze na Unipetrol.
S výjimkou koupe zadluzeného AliaChemu dokáze Babis nakupovat nové firmy velmi levne, skoupí jejich dluhy a pak je ovládne. Nekolikrát se o nej zajímala policie. Policie prosetruje postup Andreje Babise pri ovládnutí spolecnosti Lovochemie , pri majetkových zmenách v Lovochemii bylo spácháno nekolik trestných cinů. Jedna firma, která mela majoritní podíl v Lovochemii a na niz bylo vázáno mnoho dluhů, se neúcastnila navysování kapitálu chemicky a pozdeji byla poslána do likvidace. Druhý akcionár kapitál posílil a Lovochemii ovládl. Andrej Babis byl predsedou predstavenstva vsech firem a to byl trestný cin zneuzití informací v obchodním styku a porusení povinnosti pri správe cizího majetku.
V roce 1995 získala verejnou soutezí od Klausovy vlády 51% Lovochemie firma Proferta, kterou Babis z poloviny vlastnil. Proferta si na privatizaci půjcila půl miliardy od IPB , která pod tlakem Klausovy vlády financovala radu privatizací s vedomím, ze úvery nemohou být spláceny. Babise vysetruje policie , ze s pomocí podniku Unipetrol se zbavil svého závazku u banky i u nemeckého partnera. Agrofert s Unipetrolem zalozily spolecnou firmu Agrobohemie, která navýsením základního jmení o ctvrt miliardy korun získala v Lovochemii majoritu. Babis poslal Profertu do likvidace i s půlmiliardovým dluhem u IPB a ta podala na Babise trestní oznámení za podvod. Dále slo i o zneuzití informací v obchodním styku.
Roku 2000 po pádu IPB, firma Agrobohemie ( od Agrofertu a Unipetrolu ) získala na nátlak Zemanova kabinetu zkrachovalý holding Aliachem sdruzující firmy Spolana Neratovice, Fatra Napajedla a Synthesie Pardubice. Holding byl zadlužený a bankám nebyl schopný splácet úver. Kdo za koupi Aliachemu a restrukturalizaci firmy zaplatil , není jasné. Jistý cizinec - Marc David Rich, mající na konte více podvodů jako obchodník s ropou, byl v neprítomnosti odsouzen v USA k 9 letům vezení za nelegální obchody s embargovanou íránskou ropou , má nahláseno trvalé bydliste ve svýcarském mestecku Baar , kde je i postovní schránka firmy OFI. Rich spolupracuje i s firmou Ameropa z Basileje. Ameropa není v Basileji známá , ale má krásnou ceduli na krásné vile. Kdyz uz nechtel Babis obelhávat ceskou vládu s jeho tajuplnou svýcarskou firmou O.F.I. , prohlásil , ze tech 55% akcií Agrofert vlastní tajuplná svýcarská firma Ameropa AG., jeho dalsí postovní schránka.
Nad privatizací chemie se vznásí vážný otazník , 55% procent akcií Agrofert je ve vlastnictví tajemné svýcarské firmy Ameropa, nebo svýcarské firmy OFI. A o tom, komu patrí Ameropa nebo OFI , cestí ministri nic nevedí, ale sverili jí celý ceský chemický průmysl ! Vybráno z aktů soudu , který zatím ještě nic nevysoudil a tak zabavení majetku všech českých miliardářů a všech českých tunelářů nechá na sebe čekat.
Vražda krále podsvětí Mrázka 2006 : Kolují pověsti, že český král podsvětí František Mrázek byl roku 2006 zabit na objednávku Andreje Babiše. Však Babiš se vymlouvá, že kolega František Mrázek nebyl zabit od něj, že vraždu objednal a zaplatil někdo jiný. Andrej Babiš se totiž snaží dostat do vlády a tak musí vraždy zapřít a svést na jiné podnikatele.
V Praze 10 v Záběhlicích byl 15.11.2007 nalezen mrtev český "lobbista" a "podnikatel" Tomáš Kejla , který byl v květnu spolu s polským lobbistou Jackem Spyrou obviněn z vydírání majitele spolku Agrofert - Andreje Babiše. Spyra chce proto požádat o policejní ochranu. Podle policie zemřel Kejla "náhle ze zdravotních důvodů"- měl rozbitou hlavu. I Spyra se bojí také o život a požádal ještě ten den o policejní ochranu. Tomáš Kejla a Jacek Spyra prý požadovali na Andreji Babišovi úplatek 10 miliónu korun za to , aby nebyl Babiš popotahován a kriminalizován v korupční kauze Unipetrol v Polsku a aby na Babiše nebyl vydán eurozatykač. V češtině je dnes synonymum ke slovu zloděj slovo podnikatel a lobista je jiný název pro slovo korupčník.
Andrej Babis  Karel Komárek junior - Moravské naftové doly MND , Slovenský priemyslový podnik = SPP Bohemia , SPP Bratislava , Europgas ,
Gazprom -
senior Karel Komárek

Moravské naftové doly MND rízené Karlem Komárkem jsou podle otevreného dopisu zamestnanců , který zverejnil Výber c. 4. pod názvem "Ruská mafie a korupce v ČR" , ovládány pres prostredníky z firmy SPP Bohemia ruským organizovaným zlocinem a bývalými agenty KGB. MND zrejme zamýslejí ( 2003 ) za pomoci zkorumpovaných státních úredníků znicit malebnou valtickou krajinu , chránenou prírodní oblast na Breclavsku a jeste zvýsit své zisky v tezbe ropy z vyrabované Moravské zeme , coz odporuje nejen zákonům ČR, ale také zdravému rozumu. Prírodní park Kančí obora u Breclavi tvorí luzní lesy , které jsou domovem vzácných rostlin a zivocichů. Jsou tam podzemní zdroje kojenecké vody , kterou je zásobováno pres 50 tisíc domácností v Breclavi , Valticích a Mikulove. Park je soucástí Lednicko-valtického areálu a je zapsán do seznamu svetového kulturního dedictví UNESCO. Prípadná tezba ropy a zemního plynu by tady mohla vést az k vyskrtnutí památky z tohoto seznamu. Ale Karel Komárek byl chéf ceské mise UNESCO v Parízi. Naftový businessman , který spulupracuje s ruskými spolecnostmi jako Gazprom , napojenými na ruský organizovaný zlocin , je nekterými pracovníky Moravských naftových dolu povazován za bílého kone ruských naftových magnátů v Ceské republice.
Zárodky podnikatelské aktivity otce Komárka - bývalého predsedy Výboru lidové kontroly pri ONV v Hodoníne sahají do socialismu. V kvetnu 1987 je místopredsedou krajského výboru Ceského svazu spotrebních druzstev , od 1989 do 1992 působí v Průmyslovém podniku Bzenec, od ledna 1991 zastává druhou nejvyssí pozici ve vedení akciové spolecnosti PSZ - Stavební remesla. Téhoz roku vstupuje do spolecnosti s rucenim omezeným Montgas a spoluzakládá spolecnosti Verify a Gasservis. Karel Komárek senior prehodil kabát z KSČ na ODS , zkoupil 50% akcií Moravských naftových dolů MND a.s. Hodonín , propustil odborníky a podnik vytuneloval. Otec zůstává v pozadí a jako schopný podnikatel vystupuje syn Karel. Junior Karel Komárek ( roz.1969 , po otci židovského původu ) zalozil spolecnost M.O.S. pro prodej průmyslových armatur. Firma nestacila poptávce a chybel jí servis a tak koupil za 40 milionů korun Armaturku Rohatec. Kde se vzalo 40 milionů ? Záhada jsou i peníze , s nimiz rodina Komárků zacala skupování akcií regionálních plynárenských spolecností. Akcie, které se zpocátku prodávaly za nominální hodnotu tisíc korun i méne, vyletly behem dvou - trí let na nekolikanásobek. V breznu 1996 zakládá rodina spolecnost Moravia systems a spolecnost SPP Bohemia ( = Slovenský priemyslový podnik Bohemia ). V behem dvou let vzrostlo jejich jmení natolik , ze Slovenský priemyslový podnik ( SPP Bratislava , který v roce 1996 půjcil tehdy neznámá Komárkove firme 500 milionů ) musel za polovicní podíl v této firme zaplatit ctvrt miliardy. O rok pozdeji pak nemecký Ruhrgas zaplatil za pouhou 1/4 ve stejném podniku 2,6 miliardy. SPP Bratislava v dobe nejvetsích investic Komárků do SPP Bohemia rídil ministr hospodárství komunista Ján Ducký. Vlivný politik a vlivný podnikatel neskoncil dobre. V dome , kde bydlel , ho 1998 zastrelil najatý vrah. Policie v této souvislosti vysetrovala i aktivity Duckého mírící k ruské plynárenské lobby a pres poskytnuté úvery také do Cech. Jána Duckého místo generálního reditele Slovenského plynárenského průmyslu ( SPP ) a spolupráce s ruským Gazpromem se povazují za kroky v rezii KGB a i jeho vrazda. Byl umlcen nepohodlný svedek , který znal mnoho podrobností z práce KGB na území Ceskoslovenska. Odkrytím podezrelých obchodů Duckého by mohli být ohrozeni clenové KGB v Cechách a na Morave , zastávající významná místa v exekutive a v hospodárství.
Otec Karel Komárek i jeho dcera bydlí na Hodonínsku , syn Karel Komárek bydlí od 1999 v Praze. Rodina vlastní napůl s Ruhrgasem spolecnost Europgas , v jejímz majetku jsou cásti spolecností SPP Bohemia a Moravských naftových dolů , odkoupených od Viktora Kozeného. SPP Bohemia s pomocí dvoumiliardového úveru od Commerzbank postavilo v Dolních Bojanovicích podzemní zásobník plynu s kapacitou vyprodanou na 30 let dopredu. Moravské naftové doly uz rozsírily své aktivity do Pakistánu, Turecka, Spanelska a Severního more. Nápad koupit neco pod cenou a pak to prodat zahranicnímu zájemci funguje, kdyz má clovek o mozných kupcích prehled a Karel Komárek junior byl clen dozorcí rady Severomoravské plynárenské a koupil z ní víc nez tretinu.
Od roku 1997 , kdy usedl Karel ve vedení Severomoravské plynárenské , zacalo ve vedení spolecnosti pribývat bývalých estébáků a v dozorcí rade je námestek ministra vnitra a ministr pro místní rozvoj a clenové ČSSD a poslanec ODS a senátor Unie svobody a místopredseda senátního výboru pro hospodárství , zemedelství a dopravu. Karel Komárek má majoritní cást financní spolecnosti Atlantik , která patrí mezi nejvetsí obchodníky s cennými papíry s objemem obchodu za 65 miliard korun. Ceský klícový plynárenský průmysl se dostává pomalu pod správu ruského Gazpromu , s kterým jsou vsechny organizace SPP spojeny. Akcie koupili Komárkovi od zástupců mest , obcí a obcanů , za bezradnosti vládních cinitelů. Nyní se jedná o koupi velké hodonínské elektrárny a teplárny , se kterou by se Komárek a Gazprom stali nedílnou soucástí ceské národní ekonomiky. Vybráno z aktů soudu , který zatím ještě nic nevysoudil a tak zabavení majetku všech českých miliardářů a všech českých tunelářů nechá na sebe čekat.
    Karel Komarek junior

11.3.2010
Vražda ve vaně - Daniel Gladiš - Karel Komárek - hedgefond Vltava - broker Atlantik.
Moc krásná a zajímavá detektivka na víkend - nafilmuje filmové studio Praha Barandov.
Roku 2009 dosáhl hedgefond Vltava pod vedením Daniela Gladiše nejvyssí rocní zhodnocení ze vsech fondu sveta +202%, ale koncem roku 2009 byl kurz Vltavy o -20% nizsí nez v roce 2004, kdy fond vznikl. Tedy od 2004 do 31.12.2009 byl fond 20% v mínus. Podíl hedgefondu Vltava byl roku 2004 za 1000 korun, v roce 2007 vylezl na 1800 korun, to je +80% za 3 roky, koncem roku 2008 spadl na 268 korun, to je propad -85% na 1/6 az 1/7 za 1 rok. Z tohoto dolíku 268 korun vylezl 2009 na 800 korun, tedy +202% za 1 rok.
Hedgefond by nemel nikdy spadnouti na 1/6 roku 2008. Ledaze by byl celý fond 2008 jen z padajících akcií C, GM, LEH, AIG, FNM, FRE, HRE, RBS, HBOS. Jenze hedgefond mohl spekulovat 2008 na pokles kurzu akcií bank, nebo vydelat na rostoucí cene zlata a ropy roku 2008. Tedy podílníci hedgefondu Vltava platili behem kazdého výnosného roku asi 20% z rocního výnosu jako poplatek a mají-li podíly uz od 2004, tak byli 31.12.2009 jeste -20% ve ztráte a musí do ztráty pricíst i ty poplatky 20% ze zisku kazdý rok s výnosem.
17 let zpátky. Jak začínáš pohádko: žilo bylo prasátko:
Daniel Gladiš, Karel Bastl a jejich americký ucitel z brnenské Masarykovy univerzity Michael Hobbs roku 1993 zalozili brokerskou firmu Atlantik. Ucitel z brnenské Masarykovy univerzity Michael Hobbs z vedení firmy Atlantik po mnoha hádkách s Bastlem a Gladišem v roce 1996 odesel a cervnu 1997 byl Michael Hobbs nalezen ve vane svého bytu zamordován. Podle policie tato vražda byla jen srdecní selhání, zádný mord. V zárí 1997 Gladišovi pri ceste do skolky unesli najatí zlocinci jeho ctyrletou dceru. Po Gladišovi chteli výkupné 10 milionu, které si pak v bance také vybral. České podnikání a českou privatizaci doprovází stovky vražd a proto se ze strachu Daniel Gladiš s celou rodinou odstehoval do zahranicí a do Čech vzkázal, ze prisel o vetsinu svého majetku a vzdá se svého podílu v Atlantiku, aby jej Karek Komárek nechal v klidu. Únosci mu pak vrátili dceru, aniz by si onech 10 miliónu korun vzali. Miliardár Karel Komárek = nynejsí majitel Atlantiku má miliardy korun a nepotreboval od Gladiše peníze, ale brokera Atlantik. Daniel Gladiš svuj podíl v Atlantiku tedy prodal roku 1998 Karlu Bastlovi a ten jej prodal Karlovi Komárkovi. Roku 2000 koupila Atlantik zločinná slovenská J&T Banka
Roku 2004 zalozil Daniel Gladis hedgefond Vltava a ten strídave exploduje a imploduje. Podílníci z hedgefondemVltava nemají zádnou radost. Jeden rok klesnou jejich miliony na 1/6, jiný rok vyrostou jejich miliony +202%, to je o zdraví.
Kdyby byl roku 2008 celý fond Vltava jen z indexu Eurostoxx50, klesl by jen -43% ani na 1/2 za rok. A index Eurostoxx50 byl 31.12.2009 +7% nad prumernou hodnotou z roku 2004 a ten certifikát na index nebere rocní poplatky tak jak hedgefond. A jeste daleko lepsí namísto hedgefondu je investovat vsechny miliony korun do akcií 20 bezkonkurencních starých velkých firem z indexu Eurostoxx50 a Dow Jones a získávat od nich kazdý rok 50x dividendy, nebot americké podniky platí 4x, britské a spanelské 2x nebo 4x, nemecké 1x rocne dividendy.
Warren Buffett 2004: Vetsina lidí investujících do hedgefondu nebude z nich mít zádnou radost.Viktor Koláček - Ostravsko Karvinské Doly - OKD - Karbon Invest - Kypr
O severomoravském gigantu OKD a jeho ukradnutí a zpeněžení ze strany bývalých nejvyssích komunistů pred ocima : české vlády, obou komor parlamentu, vsech slozek policie ČR a českých tajných sluzeb :
OKD
bylo ovládnuto ekonomicky a financne neuveritelným způsobem. Mezi nejvetsími kriminálními úniky majetku v 90. letech 20. století v ČR bude mít tato operace významnou kapitolu. Koláckova skupina získala OKD za peníze získané úverem z IPB, který nebyl nikdy splacen a také za peníze samotných OKD. Podstatou bylo získat za půjcené peníze od polostátní banky celý gigant OKD, jeho akcie poté prevést na Koláckovu firmu KARBON INVEST a úver nesplatit. Transakce zapocala v roce 1998 ovládnutím OKD Koláckovou skupinou a pokracovala odkoupením zbývajícího státního podílu v OKD. Prestoze jsou Kolácek a Otava obvineni z trestných cinů v souvislosti s ovládnutím OKD, prodala vláda v zárí 2004 jejich firme KARBON INVEST bez výberového rízení za jimi nabídnutou cenu 2,5 miliardy korun 46%ní podíl v OKD, jehoz jmení cinilo v roce 2003 cca 31 miliard korun a to za peníze, které vydelalo OKD. Operace vyvrcholila prodejem KARBON INVESTU kyperské financní skupine Zdenka Bakaly - RPG Industries + Charles Capital. Kypr slouzí uz po desítky let sovetským a ruským tajným sluzbám KGB a vojenské GRU jako hlavní základna pro jejich operace ve Stredomorí a na Stredním východe. Nezverejnená cena se bude zrejme pohybovat v rádech desítek miliard korun. V celé kauze hraje dominantní roli nekolik jmen vysokých komunistů. Soudruh Viktor Koláček je bývalý clen krajského výboru KSČ, clovek bezohledný a vulgární. Je ho otec byl clenem ÚV KSČ a rediteloval jednomu z nejvetsích dolů v rámci OKD, dolu Barbora v Orlové. Druhým muzem figurujícím v kauze ukradené OKD jako hlavní mozek je soudruh Petr Otava , bývalý clen krajského výboru komunistické strany. Dalsí je soudruh Martin Ulčák , bývalý predseda ÚV SSM , jehoz spolecnost Atlanta Safe byla vyuzita k vyvádení miliardových provizí pres úcty IPB z OKD na Kypr do spolecnosti vedené bývalým vysokým důstojníkem StB - Stanislav Pros. Spolecnost Metalimex byla zalozená k prelévání desítky miliard za uhlí z OKD . Nekolik vysokých bolseviků vymyslelo plán, jak ukrást OKD. Podnik s obrovským majetkem kolem 32 miliard korun a s jeste vetsími zisky. Predseda predstavenstva ostravské tezební spolecnosti OKD a spolumajitel koncernu Karbon Invest - Viktor Kolácek se vzdal funkce ve vedení OKD. Kolácek a bývalý místopredseda predstavenstva OKD Jan Przybyla a predseda dozorcí rady tezební spolecnosti Petr Otava jsou obvineni jen ze zneuzívání informací v obchodním styku a ze zkreslování údajů o stavu hospodarení a jmení v souvislosti s navýsením základního kapitálu spolecnosti Karbon Invest. Od roku 1999 pripravili nevýhodnými smlouvami OKD a Ceskomoravské doly, které ovládali, prý jen o 1,6 miliardy korun. Soudruzi zůstali nepotrestáni. A Kolácek se dnes chce venovat privatizaci a okrádání polských dolů.
Soudruzi komunisti Petr Otava a Viktor Koláček odhadují kazdý svoje jmení roku 2005 na 5 miliard korun a jsou obvinováni z trestného cinu zneuzívání informací v obchodním styku a v prípade prokázání viny jim hrozí az 12 let vezení, coz je mnohdy víc nez za vrazdu a pritom v Cechách zcela obvyklá cesta cetných vykonavatelu privatizace.
Vybráno z aktů soudu , který zatím ještě nic nevysoudil a tak zabavení majetku všech českých miliardářů a všech českých tunelářů nechá na sebe čekat.

Viki Koláček Viktor  Kolacek Ostravsko Karvinské Doly

Zdeněk Bakala nepracoval v zádném privatizacním fondu , ale privatizuje fest. V roce 1994 zalozil Zdenek Bakala firmu Patria Finance na investicní bankovnictví , ve kterém získal dominantní pozici. Firma Patria bohatla na poradenství pri prodeji státních firem , na správe majetku , na obchodech s cennými papíry a státními dluhopisy. Nabízel i starostum poradenství se správou penez a s prodejem akcií v majetku mest a obcí. Patrií procházelo rocne kolem 200 miliard korun. Patria nabývala na velikosti a rostla povest Bakaly jako vlivného muze - loutkáre , který je schopen vse zarídit a ovlivnit u vlády. Vznikly nepodlozené historky, ze Bakala je agentem KGB. Patrii prodal belgické bance KBC za více nez miliardu korun , z toho mel nekolik stovek milionu a zalozil na Kypru spolky : RPG Industries a Charles Capital , aby s pomocí techto vlastních firem koupil od Kolácka a Otavy majoritní podíl ve spolecnosti Karbon Invest a tak jej ovládl. Do Karbon Invest patri OKD , Metalimex a Ceskomoravské Doly a Kovona Karviná. Kypr je domovem pro podvodnické organizace z celé Evropy. Mnozí se spekulace , ze Bakala je pouze dobre honorovaným najatým manazerem = bílý kůň Moskvy. V tom prípade jeho majetek nejsou odhadované 5 miliardy , ale jen stovky milionu korun. Jako bílý kun se slangove oznacuje osoba , která je nastrcená k páchání trestné cinnosti , aby zakryla skutecného pachatele , který má z této cinnosti prospech. Bakala vyuzil tezké situace Petra Otavy a Viktora Kolácka , kterí si nejsou jisti vezením a jejich podíl v OKD za velmi výhodných financních podmínek Bakala pomocí svých kyperských spolku prevzal a dostal se do vedení koncernu. Hodnota OKD prevysuje 30 miliard korun. Pozdeji Bakala privedl do ostravských dolu americké investory , s nimiz udelal miliardový obchod a on si prisel na vysokou provizi. Spolek soudruzi prejmenovali na New World Resources = NWR = Nová Wostravská Raubířina , aby se na to nachytali investori na burze Londýn. Soudruzi vydali v kvetnu 2008 akcie jako IPO a jen 33% jich poslali na burzy Praha, Varsava a Londýn , v domnení ze tech 66% ,co si nechaji na kontech , jim prinese pri rustu akcií za pár let dalsí miliardy na konta. " Kdo má zájem o akcie NWR, a se zajímá o to, co chtejí za ty peníze v Polsku nakoupit. Dul Dembiensko - zasypanou sachtu, její plné zprovoznení bude trvat min 6 let , za predpokladu bezproblémového rozjezdu. Zatím má NWR pozádáno jen o licenci na tezbu. Bakala má metody, aby se dostal k uhlí ve Frenstáte, které si nezadají ani s komunistickými praktikami, mozná ani s gestapáckými. Dotcené obce a jejich zástupci jsou pro nej póvlem, se kterým nemá cenu diskutovat, lepsí je uplatit politiky. Text je převzat z časopisu Dikobraz


Mostecká Uhelná - Appian Group - Appian Fond - Antonín Koláček - apián uhelný
2004 : Majitel dolu Mostecké uhelné Antonín Koláček po skole nastoupil jako personální referent v továrne na cokoládu. Pocátkem 90. let presel do stejné funkce v Komercní bance. Svůj neobycejný dar k jednání s lidmi osvedcil hned dvakrát : jednak ho zamestnanci delegovali do dozorcí rady jako svého zástupce, jednak chéfy Komercní banky natolik zaujal, ze mu v roce 1995 nabídli, at zastupuje jejich fond v polostátní Mostecké uhelné. Po príchodu Kolácka do Mostecké uhelné v ní propukla divoká privatizace : kdosi neznámý zacal rychle a tise skupovat na volném trhu i od obcí akcie Mostecké uhelné. Nez se státní úredníci rozkoukali, v dubnu 1998 mely doly nového majitele. Prý to byl americký fond Appian Group, sdruzující peníze zámozných Americanů, kterí si práli zůstat v anonymite. Ale tehdejsí predseda Fondu Národního Majetku FNM Roman Češka je presvedcen, ze výkup akcií Mostecké rídili sami její manageri v cele s Koláckem za peníze Mostecké , ze prelévali peníze Mostecké uhelné takovým způsobem, aby je mohli pouzít na její koupi. Doly mely na úctu 3 miliardy jako rezervu na rekultivace po tezbe a vydelávaly půl miliardy rocne. Mostecká byla koupena za 3,5 milardy. Podezrelých operací se podarilo zdokumentovat celou radu. V cervenci 1997 Mostecká uhelná nakoupila od Koláckovy maklérské firmy Newton 30 tisíc akcií neznámé financní spolecnosti Temacom. A to zrovna v dobe, kdy cena techto akcií na burze stoupla ze 70 korun na 1666 korun a pak zase spadla a Kolácek = Newton mohl na transakci vydelat az 50 milionů. V letech 1996 - 1998 dosáhl celkový objem prevodu na spolecnost Newton výse 2,35 miliardy korun a melo jít o půjcky na blíze neurcené financní operace. A pred rozhodující valnou hromadou získal FNM doklady, ze Mostecká uhelná prevedla 1,7 miliardy korun do Svýcarska na konto jakési New Energy Powers.
Ovládnutí Mostecké uhelné v roce 1998 zkoumala bezúspesne policie. Jeden vysetrovatel tvrdí, ze chteli Antonína Kolácka obvinit kvůli jeho dvojímu angazmá : pokud jedna firma provádí s druhou nevýhodné obchody a v obou se na nich podílí stejný clovek, je to trestný cin zneuzívání informací v obchodním styku. Kolácek se ohradil , ze má od notáre potvrzeno, ze na funkci v Newtonu rezignoval pár dní predtím, nez Mostecká uhelná obchody provedla. Privatizaci Mostecké uhelné spolecnosti zacala roku 2003 zase vysetrovat protikorupcní sluzba ceské policie. Nejaký anonym zaslal smlouvy z dob vzniku Appianu. Z nich vyplývá, ze Appian zalozil v USA jistý Stephen Norris a tento pán byla jen postovní schránka. Podnetem pro nové zkoumání privatizace bylo i anonymní udání. Kriminalisté vysetrují i soucasné financní toky ve spolecnosti. Skupina Appian je dnes 5. nejvetsí zamestnavatel v Cechách, pracuje pro ni 14 tisíc lidí, krome Mostecké uhelné vlastní podíly ve velkých teplárnách a 2002 koupila za 800 milionů plzenskou továrnu Škoda a pritom se neví, komu impérium Appian patrí. Fond Appian je spravovaný bankou Credit Suisse a jeho americké akcionáre odmítá banka prozradit. Fond Appian je podle informací ČTK registrován na britském ostrove Guernsey, danovém ráji , který zámozní lidé pouzívají ke správe svého bohatství , aby se vyhli daním ve vlasti. Kdyby Kolácek pripustil, ze je majitel Appianu, následovala by otázka - kde jsi na to vzal, soudruhu , kdyz jsi zacínal bez koruny ? Tato tajemnost ale nijak státu neprekází v uzavírání obchodů s Appianem. Kdyz Konsolidacní agentura prodávala Skodu, její zástupci rekli, ze vlastnická struktura Appianu je nezajímá. Ministr Vladimír Mlynář podporuje prodej Severoceských dolů do rukou Appianu a je mu jedno, komu Appian patrí. Na ceste vzhůru potreboval Kolácek pomoc soudruhů politiků více nez Kellnerovo PPF. Mezi prvními spojenci Kolacka byl poslanec ČSSD za Most Josef Hojdar , který verboval u obcí, aby prodaly své podíly. Lidovec ministr zahranicí Cyril Svoboda dostal nabídnuto místo ve správní rade charitativního fondu Appian jménem Most Nadeje, který ve spolupráci s katolickými charitami podporuje detské domovy. Reditelem fondu Appian je dlouholetý poslanec a dríve mluvcí lidovců Jaroslav Orel. Kolácek má jeste 3 plány : koupit Severočeské doly, získat kontrolu nad ČEZ a prolomit tezební limity chránící severoceské obce. Po rozjezdu Temelína ocekává Kolácek snízení tezby uhlí o 20 %. Získá-li Severoceské doly Chomutov a spojí-li je s Mosteckou , propustí 4000 zamestnanců. V roce 2005 chce stavet novou uhelnou elektrárnu. Ale plán Kolácka drhne a nikdo zvencí neví proc. Skupina Appian neuspela 2003 v soutezi o Severoceské doly. V posledních letech firma ukládala miliardy korun do lichtenstejnské nadace Portoinvest a Porteuroinvest ulozila miliardy do svýcarského Synergoinvest. Financní transakce jsou komplikované a neprůhledné jako transakce Kozeného s Dingmanem od Harvardu. Hospodarení spolecnosti Appian Group je pochybné , je prázdnou schránkou bez financních prostredků , dosud zila z rezerv Mostecké uhelné a ted potrebuje Severoceské doly jako novou dojnou krávu.
Vybráno z aktů soudu , který zatím ještě nic nevysoudil a tak zabavení majetku všech českých miliardářů a všech českých tunelářů nechá na sebe čekat.

Antonin Kolacek Mostecká Uhelná


Penta Investments - Fortuna - vražda spolupracovníka - Kypr Praha Bratislava Mockba
Soudruh Marek Dospiva absolvoval akademii MGIMO od KGB v Moskve ,
Marek Dospiva pak dostal doma funkci na ministerstvu zahranicí , obral lidi na Slovensku o miliardy v privatizacnich fondech a zalozil cesko-slovenskou financní skupinu na Kypru - Penta Investments. Kypr je známým domovem pro firmy vsech evropských podvodníku , kterí zde spolu vymenují firmy a kredity a rozmnozují miliardy. V Cechách a na Slovensku si soudruh Marek Dospiva není nikdy jistý pred policií a soudem , kdykoliv to muze prasknout a pak hrozí vazba do 12 let. Policejní obvinení dostal postou v léte 2003. Ale soudci jsou nekompetentní a neznají obchodní právo a miliardári jsou zprosteni viny a vláda jim nabídne dalsí podniky, aby je zachránili pred krachem a pak prevedli na Rusko, tak jak to majitelé ceských koncernu vystudovali koncem 80. let v Moskve na MGIMO = Moskevský státní institut mezinárodních vztahu. Roku 2005 vlastnil soudruh Marek Dospiva akcie a majetek za priblizne 5 miliard korun.
Penta Holding Limited je nepruhledná holdingová struktura registrovaná na ostrove Kypr. Do holdingu Penta patrí nejméne 7 podezrelých spolecností: Penta Finance Praha, Penta Reality, Penta Group Bratislava, Penta Asset Management Cyprus, Penta Investments Cyprus, Invest Brokers Bratislava, Penta Kreml Moskva. Investicní skupina Penta se ohradila proti vyjádrení vlády, ze vlastnická struktura Penty je netransparentní a ze prodej letiště Vodochody a prodej pozemku letiště Praha Ruzyně byla lumpárna. Vlastníky holdingu Penta je 5 podezrelých osob: chef Marek Dospiva, Jaroslav Haščák, Martin Kúšik, Jozef Oravkin a Jozef Špirko. Penta zamestnává bývalé členy českých a ruských tajných sluzeb StB, KGB a vyslouzilé komunisty z KSČ, pro hrubou práci jsou v holdingu Penta zaměstnáni lidé trestaní vězením. Vlastnické vztahy Penty je tezké overit, protoze Penta je registrovaná na Kypru, kde se informace tohoto typu pevlive chrání. S Pentou spolupracuje na praní špinavých peněz kyperský spolek Gemballa Holding, jehoz zakladatel německý občan Uwe Gemballa provozující tuning aut Porsche a praní spinavých penez v nekolika zemích byl pocátkem ríjna 2010 v Jižní Africe u mesta Pretoria zavražděn. Das war ein brutaler Mord in Afrika.
Fortuna akcie - varování a riziko pro akcionáře = budoucí kolegy od Marka Dospivy : Do spolku Penta patrí od roku 2005 sázková společnost Fortuna. Penta koupila Fortunu od skupiny lidí: Petr Bouma, Michal Horáček, Josef Kurka a Jiří Balcar na prelomu 2004/2005 za 2,8 miliard korun. Pomocí nahnilých, plesnivých akcií Fortuna se slibem vyplácet 70% az 100% z netto zisku Fortuny akcionárum jako dividendy má býti dne 22.10.2010 z burzy Praha a dne 27.10.2010 z burzy Varšava vybráno od prihlouplých lidí a fondu 80 milionu korun za 35% akcií Fortuna. 65% akcií Fortuna si nechají sami majitelé Penty, parta na motýly: Marek Dospiva, Jaroslav Haščák, Martin Kúšik, Jozef Oravkin a Jozef Špirko, aby jim tech 160 milionu ve vlastních akciích Fortuny rostlo, kdyby akcionári a fondy byli jeste hloupejsí a v prístích letech zvýsili zájem o akcie, címz by se znásobily jejich kurzy. Valná hromada pro akcionáre Fortuny nebude ve meste Nikosia, ale ve meste Amsterdam.  
Text je převzat z cizí stránkyNajväčšie slovenské tunely - největší slovenské tunely - najväčšie kauzy slovenské privatizacie
největší slovenské podvody privatizace - najbohatší Slováci - nejbohatší Slováci

Od 1990 nám politici totálne znicili našu krajinu. Prezliekali kabáty, okrádli a zradili celý Slovenský národ. Mafiánska demokracia funguje az doteraz, 2013.
Najväčšie slovenské podvody :
Kupónová privatizácia. Privatizácia VSŽ Košice spolocnostou Manager = Rezeš, Smerek, Drábik, Grúber, pak bankrot a prodej na United Steel Corporation USA. Privatizácia Transpetrol - prodej na Yukos. Privatizácia SPP - predaj na Ruhrgas AG a G.D.F. International. Nástenkový Tender. Kauza Platinové sitká. Kauza Nafta Gbely - Fond národného majetku predal spolocnosti Druhá obchodná = Vladimír Poór. Kauza Technopol. Kauza Emisie. Kauza Diamantová Bana JAR. Kauza Sasanka. Kauza Slovnaft - sprivatizovala a prodala spolocnost Slovintegra a Slavomír Hatina na na OMV Rakousko. Kauza Letisko Bratislava. Kauza Gorila. Kauza a tunel - Investicná a rozvojová banka Slovenska - IRB Bratislava. Banka byla vykradena, vytunelována, pak zachránena pred bankrotem státem. Z nakradených milionu 1993 vznikla J&T Banka.
Slovenští prezidenti behem zločinné privatizace :
Michal Kováč 2.3.1993-2.3.1998 | Rudolf Schuster 15.6.1999-15.6.2004 | Ivan Gašparovič 15.6.2004-15.6.2014
Slovenští predsedovia vlády - premiéri - předsedové vlády behem zlocinné privatizace - premiéři, kterí umoznili všechny krádeze, podvody, tunely a zlociny na Slovensku : Vladimír Mečiar 1.1.93-14.3.94+13.12.94-29.10.98 | Mikuláš Dzurinda 30.10.98-4.7.06 | Robert Fico 4.7.06-8.7.10+4.4.12-XY
Slovenští milionári od 1. do 11. najbohatší Slováci, nejbohatší Slováci, slovenští milionáři od 1 miliardy euro do 200 milionu euro :
Andrej Babiš - Agrofert , Ivan Chrenko - HB Reavis Group , Jaroslav Haščák - Penta , Tomáš Chrenek - Moravia Steel , Martin Kúšik - Penta , Jozef Tkáč - J&T Banka , Patrik Tkáč - J&T Banka , Ivan Jakabovič - J&T Banka , Ivan Kmotrík , Jozef Brhel , Milan Filo.
www.extraplus.sk
V našom mene dali zvolenie k vyvrazdeniu nevinných ludí ! Zapredali nás cudzím pánom. Nasadili okovy. Urobili z nás otrokov. Zadlžili nás a dalsie generácie. Na Slovensku sa ani riadne nepomenúvajú vsetky zlodejstvá, korupcné prípady, zneužívania funkcií, zlyhania politikov, sudcov, prokurátorov, policajtov, SIS-károv, nedodrziavania zákonov, neplnenie si elementárnych povinností vsetkých verejných cinitelov, pocnúc poslancov vsetkých stupnov, státnych úradníkov, ministrov, predsedov, parlamentu, prezidenta atd. Nic tu nefunguje tak ako má okrem zneuzívania moci, funkcií, rozkrádania, neriesenie nezamestnanosti, cigánskej otázky, korupcie, prebujnenej administratívy, mnozstva poslancov, ich asistentov, kancelárií, tzv.sluzobných ciest, neoprávnených a nicím neopodstatnených výhod, nezodpovedanie volicom, atd. Ludia nenávidia tento politický systém este viac ako ten predchádzajúci. Vzniklo také politické napätie, ktoré moze vybuchnút tak, ze ho nebudú moct silové zlozky vobec zvládnut. Treba urýchlene odstrihnút zlocineckú financnú mafiu od politických strán, poslancov a predstavitelov moci a odobrat moc skorumpovaným politickým predstavitelom, ktorí doteraz zlyhali na celej ciare a nahradit sprofanovaný, doterajší skorumpovaný politický systém, systémom priamej demokracie, odstránit funkcionárov státu i orgánov právnej ochrany a vyvodit trestnú, zodpovednost za doterajsie rozkradnutie státu, konkrétne neriesenie týchto obludných podvodov, pocnúc Mečiarom, Miklošom, Dzurindom, Ficom, PoČiatkom, ale i vsetkých predstavitelov Istrokapitálu, Penty, J&T, KDH a Čarnogurského za rozvrat JRD atd. Je toho skutocne velmi vela, ale tieto opatrenia sa nedajú riesit s touto garnitúrou, za tohoto právneho stavu, preto je treba zmenit zákon o referende, ústavu, volebný zákon, zákon o poslancoch, o súdoch a prísediacich, o prokuratúre, OSP, o kontrole vonkajsej i vnútornej atd.

České tunely díl 1             České tunely díl 2             3 zločinci u zrodu privatizace


home - index     České akcie     fundament České akcie     Evropské kvalitní akcie     Euro akcie signály
USA kvalitní akcie     US akcie signály     techno akcie     zajímavé akcie     Warren Buffett akcie     BRKA
farmacie + biotech     indexy     moudrosti     analýza fundamentální     technická analýza     druhy grafu
Dow Jones fundament     Dow Jones grafy     US bank akcie     praxe akcie     investice     filtry počítadla
DAX akcie     krach 1929     krach 2000     mustrdepo     privatizace     tunely     paradís     2006     2007
2008     2009     2010     2011     2014     2020-2040     komodity     fondy     penize jako dluh     duch doby    
Benjamin Graham - Peter Lynch - Philip Fisher - John Templeton - Andre Kostolany
Diskusní fórum pro akcie investice fondy diskuse o akciích česká a slovenská diskuse   vtipy