Jak krásné jsou ty euro bankovky !

Akcie a investice , krachy , velká finanční krize bank roku 2007 - 2008 - 2009.

Roku 2008 muj fond nerostl vubec , ale byla ta nejvetsí financní krize od roku 1930 a to omlouvá. Nebot jako stálý velký optimista nikdy nespekuluju na pokles kurzu a moje portfolio bylo ze 100% samé akcie , z toho polovina akcie bank a ty hluboko spadly. Ale roku 2008 jsem dostal 4.400 euro netto dividendy , tedy bych se uzivil , pri 366 euro mesicne.

2007-2008 - Velká finanční krize USA, Velká Británie a Evropa :
Velká finanční krize, také zvaná kreditní krize, subprime krize, v USA, Velké Británii a v Evrope: To byla ta nejvetsí krize bank od velké financní krize roku 1914 - Great Financial Crisis of 1914 a nejvetsí krize hospodárství od velké hospodárské krize 1929-1941, tedy ten nejvýhodnejsí nákup akcií bank, jaký bývá jen 1x za 80 let, hned jakmile dvouletý propad kurzu akcií koncil v breznu 2009. Velkou financní krizi roku 1914 zorganizovala americká centrální banka FED hned v prvém roce její existence. Byla za tím úcelem zalozena 23. 12. 1913 od 11 samostatných, vetsinou zidovských bank.

Díky nízkým úrokum bylo hodne penez v obehu a tím se nemovitosti predrazily. Kredity v USA a v Britanii byly snadno poskytovány kdekomu bez záruky, ze budou kdy peníze zaplaceny bankám zpátky. Úroky kreditu v USA byly promenlivé a zvysovaly se, az lidé nemohli ty rostoucí splátky platit a kredity musely banky úctovat ve svých bilancích jako ztráty, nebot zabavené a levne znova prodané nemovitosti bankám nevrátily tolik penez, kolik klientum na ne kreditem pujcily. Úcetnictví bank bylo nedbalé a banky i pojistovny a hedge fondy spekulovaly s vysokými pákami s malým vlastním kapitálem a s vysokým dluhem s riskantními deriváty s omezenou dobou platnosti. Pri pohybu cen nevýhodným smerem musely rychle spekulace ukoncit se ztrátou a dluh vyrovnat. Z nezaplacených kreditu byly vytvoreny cenné papíry, které banky nakoupily od jiných bank a pak zjistily, ze jsou bezcenné. Banky mely prílis nízkou míru vlastního kapitálu, jen pár procent namísto potrebných asi 20% a pro veliké ztráty a pro nákupy jiných bank pak musely shánet kapitál od centrální banky a vydáním mladých akcií, nebo vyhlásit bankrot. V cervnu 2007 se objevily zprávy o velkém mnozství nezaplatitelných kreditu v USA. V cervenci se odhadovalo, ze ztráty z hypoték v USA mohou dosáhnout 100 miliard dolaru. Nezaplatitelné nemovitosti byly lidem zabaveny. Koncem cervence zacaly akcie klesat. Americký prezident George W. Bush prohlásil, ze ekonomika USA stojí na silných základech a má dobré predpoklady, aby se vyporádala s negativními dusledky výkyvu na financních trzích. V srpnu 2007 velký šok: prezident a chef velké americké investicní banky Bear Stearns odstoupil, dva fondy té banky zkrachovaly na hypotékách a akcie Bear Stearns za nekolik mesícu zmizela z burzy, banka byla pred krachem zachránena prevzetím od banky JP Morgan. Americká centrální banka FED pujcila bankám: Citigroup, Bank of America, Wachovia a JPMorgan Chase peníze. Chef FED - Ben Bernanke snízil úrok o 0,5%. Nejvetsí americká hypotécní banka Countrywide Financial Corp. hrozila zkrachovat a pozdeji byla prevzata od Bank of America. Pak britská hypotécní banka Northern Rock hrozila zkrachovat a pozdeji byla zestátnena. Ztráty bank a pojistoven po celém svete dohromady v krizi 2007-2008 se odhadují na 400 az 1 200 miliard dolaru.

Hlavní vinu na financní krizi 2007-2009 mají americké obchodní banky, americké investicní banky, agentury analytiku, brokeri, pojistovny, americká centrální banka FED, hedge fondy, automatické obchodní systémy - trading software, krach profeti - pesimisti strasící lidi s propadem akcií a s bankrotem bank, sdelovací prostredky s negativními zprávami o bankách a hospodárství. Americká centrální banka extremne snízila hlavní úrok az na 1,00% dne 25. 6. 2003, v závislosti na tom i banky snízily úroky pro kredity a proto si lidé vzali kredity na domky a byty. Banky poskytovaly pujcky bez dostatecné jistoty a zvysovaly jejich promenlivé úroky, protoze i centrální banka zacala od 30. 6. 2004 zvysovat hlavní úrok. Ten úrok pak zvysovala kazdý rok nekolikrát az na 5,25% dne 29.6.2006. Investicní banky jako Goldman Sachs a Lehman Brothers vytvorily z nejistých kreditu certifikáty a cenné papíry. Agentury analytiku jako Moody´s a Standard&Poor´s dávaly temto bezcenným papírum nejlepsí ohodnocení kvality - rating AAA, díky tomu banky, pojistovny i lidé obelháni od analytiku tyto bezcenné papíry kupovali jako bezpecné. Brokeri dovolili hedge fondum prodej akcií na prázdno bez jejich vlastnictví a tyto spekulace na pokles kurzu akcií bank doprovázeli zaplacení analytici, krach profeti a sdelovací prostredky objednanými negativními zprávami a ratingem sell, takze akcie bank spadly nekdy az na 1/90 a banky pak nemohly získat nový kapitál prodejem mladých akcií na burze, protoze vylekaní akcionári tak levné akcie nechtejí. Kupují akcie pozdeji, az kdyz jsou drahé.

Americké banky a i britská banka HBOS daly hypotéku, kredit na vlastní domek a byt kazdému, bez jakékoliv jistoty, ze bude kredit splacen, i bez pocátecního kapitálu a s promenlivými úroky. Mnohdy jen vydelaly banky na poplatku za shnilé kredity a kredity prodaly zase dál jiné bance nebo fondu. Subprime znamená pod první třídou, tedy subprime hypotéky jsou druhotřídní kredity = subprime mortgages = subprime Hypothekenkredite. Klienti druhé třídy s nízkým příjmem nejsou schopni kredit zaplatit, ale dostali více jak tisíc miliard dolaru, které se mohou promenit ve ztráty bank a pojistoven. V USA a Velké Británii a Spanelsku vedly nízké úrokové sazby k obrovské expanzi hypotécních úveru. Kdyz zacaly úroky rusti, mnozí lidé zjistili, ze splátky kreditu prevysují jejich príjmy. Banky zabalily hypotécní smlouvy spolu s dalsími aktivy do úhledných balícku a ty pak prodaly. Z pochybných shnilých kreditu a dluhu a dluhopisu v balíku byly vytváreny cenné, ale spíse bezcenné papíry: CDO = Collateralized Debt Obligation, ABS = Assed Backed Securities a MBS = Mortgage Backed Securities a na tech si vylámaly zuby banky, pojistovny, fondy a velcí i malí investori po celém svete a nejhure dopadla nejvetsí banka Švýcarska = UBS. Tak prestala švýcarská banka býti bezpecná a pokazila povest jistoty bank v zemi Švýcarsko. Banka UBS utrpela v této krizi nejvetsí ztráty ze vsech bank sveta a aby nezkrachovala, musela vydat nové akcie, cimz klesl kurz tech starých akcií na 1/4 a podobne klesly akcie nejvetsích bank USA a Británie, jen ne HSBC. Banky financovaly CDOs a ABSs s prodejními opcemi - liquidity puts. V bilanci banky Citigroup byl za 25 miliard dolaru tento jedovatý odpad - prodejní opce - liquidity puts. Spickový manager od Citigroup - bývalý ministr financí USA - rabín Robert Rubin az do této financní krize nevedel, ze neco takového jako liquidity puts existuje. Tyto deriváty byly tak komplikované, ze jim nerozumeli ani bankéri, ani chefové bank a manageri fondu a na tom banky a fondy pak zkrachovaly. A bezcenné papíry CDO a ABS dostávaly od agentur analytiku ten nejlepsí rating, aby ten jedovatý odpad sel dobre na odbyt jako kvalitní aktiva. Nejvetsí americká sporitelna Washington Mutual utrpela miliardové ztráty, akcie spadla behem roku na 1/10 a zachránila sporitelnu pred krachem jen investicní pomoc 7 miliard dolaru od private equity firmy TPG. Pak prisla krize na pojistovny dluhopisu = monoliner, pojistovny MBIA a AMBAC, také tyto musely býti zachráneny pred zkrachováním a jejich akcie spadly na 1/7 a pozdeji roku 2008 i dál, MBIA na 1/32 a AMBAC na 1/274. Desítky bank a fondu v letech 2007-2009 zkrachovaly a jiné byly zachráneny. Ztráty bank v letech 2007-2008 mohly býti 400 az 1200 miliard dolaru. UBS roku 2008 odepsala ztráty v krizi 45 miliard dolaru, dalsí 83 miliardy jsou jeste nejistá nevyjasnená rizika, 29 miliard získala vydáním nových akcií. 2008 odepsala Citigroup prozatím ztráty 30 miliard dolaru, jako tehdy ty 2. nejvetsí ztráty banky na svete. Na 3. míste nejvetsí ztráty mela banka Merrill Lynch. Britské banky Royal Bank of Scotland, Barclays a HBOS si opatrily nejprve cerstvý kapitál 2 az 7 miliard euro vydáním nových akcií. Banky v Evrope mají mnohdy vlastní kapitál jen 2% z celkového kapitálu a v USA 8%.
Kdyby se zprísnily predpisy pro banky: výse vlastního kapitálu minimálne 10% z celkového kapitálu, poskytování kreditu jen solventním klientum, pevné úroky pro celou dobu splácení kreditu, omezení spekulace s deriváty, omezení spekulace s pákou na dluh, pak by tato krize nevznikla.
15. 9. 2008 byla banka Merrill Lynch koupena za 50 miliard dolaru od Bank of America a akcionárum nebylo placeno dolary, ale akciemi od Bank of America, tim nemusí nikdo prodávat MER akcie se ztrátou, ale pockat si na výdelek s akciemi BAC.

Financní krize 2007-2009 prinesla také ten nejvýhodnejsí nákup akcií, jaký bývá jen 1x za 80 let, zvláste pro akcie tech nejvetsích dvou bank USA nebo akcie dvou nejvetsích Britanie s P/E 4 az 7, kde E musí býti prumerný rocní netto zisk z poslednich 3-5 let pred krizí a P je dnesní kurz akcie. Velcí optimisti kupovali akcie bank prílis brzy uz roku 2008. Necekali, ze levné akcie budou klesat také 2 roky, tak jako klesaly 2 roky drahé akcie 2000-2002. Také nejznámejsí value investor Warren Buffett koupil akcie 2007-2008 prílis brzy a necekal az na rok 2009. Nevadí, akcie velkých skvelých podniku a velkých bank s dobrou dividendou nad 3% pro dlouhodobé investice je nutno kupovat kazdý rok, jsou-li levné a nekupovat, jsou-li drahé a neprodávat behem krachu a nechat si je stále jen pro dividendy. Akcie britských a amerických bank se staly obetí spekulací na pokles kurzu (opce put a prodej vypujcených i nevypujcených akcií na prázdno), kdyz hedge fondy zaplatily analytikum za rating sell a novinárum za negativní zprávy o bankách. Kdyby se zakázal fundamentálne nepodlozený rating sell i buy (prodat i koupit), který má vzdycky jen úcel ovlivnit kurz akcie a kdyby se zakázala spekulace na pokles, pak by byly v breznu 2009 akcie Citigroup, Bank of America, Barclays, Royal Bank of Scotland a HBOS spadlé jen na 1/2 az 1/3 a ne na 1/50 az 1/90.
Jakmile fondy skoncí spekulace na pokles akcií a analytici skoncí s ratingem sell a zacnou fondy spekulovat na rust akcií a analytici vydávat rating buy, pak snadno akcie bank udelaji +100 % za mesíc a jsme s akciemi hned v plus, jestli jsme na 1/50 i na 1/90 spadlé akcie v breznu 2009 levne prikoupili za stejnou sumu. Akcie bank se pak dostanou za 2 roky zpátky na kurzy z roku 2007, kdy byly také levné, jakmile budou banky dosahovat pozitivní zisk. A ty banky, které zdvojnásobily pocet akcií, ty se dostanou snadno za 2 roky na polovicní kurz z roku 2007, jestli budou dosahovat pozitivní zisk.

Krize a strach z recese zachvátily i akcie Ford a General Motors. Koncern General Motors zamestnával ve 34 zemích sveta 244 500 lidí. Akcie General Motors po léta klesající, mela v cervenci 2008 kurs stejný jak pred 55 léty. Vedení firmy GM zaspalo výrobu hospodárných aut s nízkou spotrebou a výrábelo 70 ruzných modelu vozidel, kdyz by stacilo omezit se na 20 modelu. Koncern General Motors mel 2007 ztrátu 39 miliard dolaru a 2008 ztrátu 31 miliard dolaru. Závody Ford a GM mely vyssí náklady nez trzbu a úsporná firma Toyota jim zabírala stále více podíly na americkém trhu aut. 1. 6. 2009 nejvetsí americký koncern General Motors ohlásil bankrot a insolvenci. Na 0,75 dolaru hluboko spadlá akcie GM vypadla z akciového indexu Dow Jones, kde mohou býti jen akcie nejvetsích amerických firem s kurzem nad 1 dolar. Akcie se prestala prodávat pod symbolem GM na burze a zacala se prodávat 15. 7. 2009 jako Motors Liquidation Co. se symbolem MTLQQ na mimoburzovním trhu OTC za 0,75 dolaru. Pujckou miliard dolaru od americké vlády byl koncern za 40 dní dne 10. 7. 2009 zachránen, Spojené státy vlastnily 61% jeho akcií, desítky tisíc zamestnancu byly propusteny. Za pár let se vrátí zas akcie GM na burzu.

Pojem financní krize není správný. Je to spíse ocistující proces rozmachu kreditu. Vinu mají nízké úroky, promenlivé úroky kreditu, neschopnost zvýsené mesícní splátky platit, riskantní spekulace bank, ignorace rizika, spatná kontrola rizika, dobrý rating pro nebezpecné svazky riskantních kreditu, spekulace na pokles kurzu akcií.
Krach akcií roku 2008 byl prodluzován a prohlubován automatickými computerovými systémy, které samy a bez lidí pro fondy a instituce provedou 50% vsech burzovních transakcí v USA a 40% transakcí v Nemecku. Bez automatizace s vlastním rozumem na burze nakupuje dnes jen mensina, levné akcie od podniku s rostoucím ziskem a mensina nemá proti presile automatu velkou sanci privésti akcie k rustu. Dalsí zlo ciní technická analýza akcií, která velí prodávat akcii, i kdyz je akcie levná a podnik zvysuje zisk, tedy dlouhodobe se akcie musí vyplatit, kdyz se nejedná podle technické analýzy. Dalsího takového krachu se uz asi nedozijeme, velké krachy drahých akcií sice vznikají témer kazdou dekádu 1x, ale daji se vzdy ocekávat kvuli extrémnímu predrazení akcií. Roku 2007 vsak byly akcie levné a velký krach akcií bank a velká korekce vsech jiných akcií byla zpusobena bezohledným riskováním bank a s bezcennými deriváty, nyní jsou velké banky pod prísnou kontrolou a tak se nechá zase investovat do akcií bank i jiných akcií budoucí desítky let. Takový velký krach levných akcií mozno ocekávat jen 1x za 80 let.

Rekordní pocet krachu bank v USA byl v letech 1929-1932, kdy vyhlásilo 5 000 bank bankrot. V létech 1982-1993, v dusledku spatných úveru zkrachovalo více jak 1 400 bank v USA. Nejprve roku 1982 asi 30 bank prohlásilo bankrot, pak kazdý rok více, na vrcholu krize roku 1989 asi 534 bank, pak zase ubývaly a 1993 zas jen asi 30 krachu bank. Roku 2008 zkrachovalo v USA jen 14 bank. Roku 2009 zkrachovalo 140 amerických bank.

Run on the bank, bank run, běh na banku vzniká, kdyz veliké mnozství klientu vybírá jejich vklady ve strachu, ze banka bude neschopná platit.

V historii bylo vytvoreno nekolik umelých financních krizí a jedna z tech umelých krizí mela privésti vládu USA k tomu, aby dovolila roku 1913 zaloziti podvodníkum federální centrální banku FED. A kdyz pak byl FED - Federal Feserve System 1913 zalozen, ty banky podvodníku tvorících FED delaly vetsinou vzdy opak toho, co mely a financní krize v USA samy zpusobovaly a nebo krize zesilnovaly. A pokracoval v tom i Alan Greenspan, chef americké centrální banky FED 11. 8. 1987 az 31. 1. 2006, jak praví knihy: Greenspanův podvod, Greenspan´s Betrug, Greenspans Bubbles, The Age of Recklessness at the Federal Reserve, Deception and Abuse at the Fed, Mr. Bubble, Wie Alan Greenspan die Welt an den Abgrund führte.
Taky trochu o tom jak zalozily banky FED roku 1913 aby ovládly USA

Recese 2009, pokles hospodářství, ekonomiky, HDP hrubý domácí produkt rostl nebo klesl roku 2009 v zemích : Čína +8.4% , Polsko +1.7% , USA -2.4% , Španělsko -3.7% , Velká Británie -4.3% , Česká Republika -4.4% , Německo -5.0% , Slovensko - Slovenská Republika -5.0%.
GDP gross domestic product growth 2009 : BIP Bruttoinlandsprodukt Wachstum 2009 : China +8.4% , Poland +1.7% , USA -2.4% , Spain -3.7%, Great Britain -4.3% , Czech Republic -4.4% , Germany -5.0% , Slovakia - Slovak Republic -5.0%.
Rok 2009, to byla ta nejvetsí recese od 2. svetové války a roku 2009 muze býti recese, klesat hospodarstvi, ekonomika jeste ve Španělsku, pokles -3.7% roku 2009 byl malý, tedy má Spanelsko nárok jeste na pár procent poklesu roku 2010.

Nikdo nesmí litovat, kdyz mu akcie nejvetsích bank, které chce drzet na stálo jen pro dividendy, hluboko spadly v té nejvetsí financní krizi za posledních 80 let. Udelal dobre, kdyz kupoval ty akcie bank od 2003 do 2007 s P/E 12 a P/S pod 3 a neprodal je behem poklesu kurzu roku 2008. Vzdyt je mohl 2009 prikupovat s P/E 7 i P/E 4, nebo P/S 0,1 az 1,0, aby jich mel více. To není duvod k pláci a k prodeji za polovinu toho, co clovek do akcií bank investoval. Ale hloupým lidem se to nesmí povídat, ti nepochopí, ze je to v porádku, kdyz kapitál v akciích bank nám klesl na polovinu, ale akcie jsme neprodali. Klidne at zustanou nase akcie bank jeste léta 50% v mínus, aspon budeme moci jeste léta levne nakupovat a namísto 4% z investovaného kapitálu, budeme míti dividendu 8% z investovaného kapitálu. A ony se pohybují akcie bank stále mezi P/E 4 a P/E 30. Tedy je radost je nakupovat v krizi s P/E 4 az P/E 7, nebo akcie bank delajících roku 2008 a 2009 ztrátu nakupovat levne s P/S 0,1 az 1,0, kdyz mely minulá léta prumerne P/S 2,5.

Hlavní body velké finanční krize 2007-2009. Jak krize začala a jak krize skončila :
Červen 2006. V deseti amerických velkomestech poprvé poklesly ceny domku a bytu.
Únor 2007. Zacal silne rusti pocet nezaplacených druhotrídních (subprime) hypoték (kreditu).
2. 4. Banka New Century Financial specializovaná na subprime kredity ohlásila platební naschopnost (insolvenci).
3. 5. Banka UBS uzavrela hedgefond Dillon Read, který ztratil spekulací se subprime kredity 125 milionu dolaru.
11. 7. Rating agentury prestaly lhát a podvádet a zacaly poprvé snizovat hodnocení pro cenné papíry sestrojené z kreditu - CDO.
31. 7. Investicní banka Bear Stearns uzavrela 2 hedgefondy investující do amerických nemovitostí. Hypotéková banka American Home Mortgage ohlásila insolvenci.
9. 8. Banka BNP Paribas uzavrela 3 fondy investující do subprime hypoték. Na burze vznikla panika. Úroky krátkdobých kreditu mezi bankami explodovaly. ECB poskytla bankám neomezené pujcky a behem dne si banky v EU pujcily 95 miliard euro.
14. 9. Lidé vybírali vsechny peníze z britské banky Northern Rock pochybujíce o její platební schopnosti. To byl run on the bank.
18. 9. Americká centrální banka FED snízila úrok (poprvé od roku 2003) a to z rekordních 5,25% na 4,75%. Britská vláda garantovala výplatu penez klientum banky Northern Rock.
24. 10. Investicní banka Merrill Lynch musela odepsat 7,9 md. dolaru.
6. 12. Britská centrální banka Bank of England BoE snízila úrok (poprvé od roku 2005) a to z rekordních 5,75% na 5,50%.

11. 1. 2008. Bank of America prevzala krachující Countrywide Financial banku financující nemovitosti.
15. 1. Citigroup hlásila ztrátu ve 4. kvartále 10 md. dolaru a odepsala ztrátu 18 md. dolaru.
21. 1. Na burzách Evropy vznikla panika a index DAX ztratil -7,15 % do záveru dne, to je rekord této krize, ale krátkodobe ztratil DAX více a to -11,84 % dne 10. 10. 2008. Americká burza byla pro svátek zavrena. Jerome Kerviel - zamestnanec BNP Paribas spekulací ztratil bance 4,9 md. euro a privedl banku do nejvetsí krize její historie.
22. 1. FED snízil úrokovou sazbu o -0,75 %.
17. 2. Britská banka Northern Rock byla zestátnena.
11. 3. FED pujcil americkým bankám 200 md. dolaru a centrální banky Svýcarska a ECB a Bank of England pujcily evropským bankám miliardy.
17. 3. J.P.Morgan Chase prevzal krachující investicní banku Bear Stearns.
11. 7. Hypotéková banka IndyMac Bancorp. zkrachovala.
13. 7. Americká vláda prevzala záruku za hypotékové banky Fannie Mae a Freddie Mac, kdyz pár dní pred tím klesly jejich akcie na 1/2.
15. 7. Americký burzovní dozor SEC zakázal prodej akcií na prázdno, kdyz nebyly akcie vypujceny (nacked short selling) u 19 bankovních akcií.
7. 9. Banky Fannie Mae a Freddie Mac byly z velké cásti zestátneny, stát USA koupil vetsinu jejich akcií.
9. 9. Korean Development Bank neprevzala investicní banku Lehman Brothers a LEH akcie klesla ten den -46 %. Banka Lehman Brothers ohlásila insolvenci.
15. 9. Americká vláda a centrální banka FED nechaly zkrachovat 4. nejvetsí investmentbanku USA - Lehman Brothers (s dluhy 613 md. dolaru), aby se banka Goldman Sachs zbavila konkurence.
Kdyby se zachránila pujcením 20-30 miliard banka Lehman Brothers pred bankrotem, zamezilo by se stamiliaradovým ztrátám v jiných bankách a pojistovnách v USA a ve svete, lidé by neztratili miliardy dolaru s dluhopisy Lehman Bros., financní krize by byla polovicní. Jenze páni z Goldman Sachs chteli odstranit konkurenta a navedli vládu nechat Lehman Bros. zkrachovat.
Bank of America prevzala za 50 md. dolaru. 3. nejvetsí investmentbanku USA - Merrill Lynch. Americká burza zazila nejhorsí den od roku 2002, Dow Jones ztratil -5,0 %. DAX -4,7 %.
16. 9. FED slíbil nejvetsí americké pojistovne AIG kredit 85 md. dolaru, jinak by byla AIG druhý den insolventní. Akcie bank byly ve volném pádu.
18. 9. Evropská centrální banka ECB snízila úrok (poprvé od roku 2003) a to z rekordních 4,25% na 3,75%. Po celém svete pomáhaly centrální banky financním trhum s 160 md. dolaru. Britská vláda zakazala prodávat nevypujcené akcie bank a donutila banku Lloyds TSB prevzíti krachující hypotékovou banku HBOS.
19. 9. Vláda USA plánovala zalozit záchranný fond TARP a pomoci s ním bankám a pojistovnám pujckou 700 md. dolaru.
23. 9. Nejvetsí a 2. nejvetsí americká investicní banka Goldman Sachs a Morgan Stanley se promenily v obchodní banky, aby dostaly peníze od drobných klientu ukládajících peníze na konta a tím by dostaly i pomoc od FED.
25. 9. Nejvetsí americká sporitelna Washington Mutual krachovala a mela 300 miliard vklady od klientu. Byla zcásti prevzata od banky J.P.Morgan Chase za 1,9 md. dolaru.
29. 9. Evropské státy zachranovaly pred bankrotem 4 banky: Hypo Real Estate zárukou 35 md. euro. Banky Bradford & Bingley, Fortis a Glitnir byly zestátneny. Záchranný fond TARP americký parlament neschválil vetsinou a proto americké akcie zazily v této krizi zatím nejvetsí propad od roku 1987. Index Dow Jones klesl -6,98 % za ten 1 den. Ale 15. 10. 2008 -8,38 %. Banka Wachovia hledala prevzetí od Citigroup nebo od Wells Fargo.
30. 9. Irská vláda garantovala, ze lidé dostanou ze 100% vsechny peníze z kont v bankách.
3. 10. Americký parlament na 2. pokus schválil vetsinou záchranný fond TARP.
5. 10. Nemecká vláda garantovala, ze lidé dostanou ze 100% vsechny peníze z kont v bankách.
6. 10. Nemecká vláda a banky nabídly Hypo Real Estate Bank do konce roku pujcku 50 md. euro. Vláda Islandu nevyloucila státní bankrot a islandská koruna ztratila -23 % proti dolaru behem jednoho dne.
8. 10. Mnohé centrální banky snízily úrokové sazby o pul procenta. Britská vláda oznámila záchranu pro britské banky.
9. 10. Dow Jones klesl do konce dne -7,33 % = 2. rekord této krize. Zestátnená islandská banka Kaupthing zmrazila konta klientu, nikdo nemohl vybrat peníze.
10. 10. V prvních minutách burzy ztratil index Dow Jones na chvíli -8,1 % = chvilkový 2. rekord v této krizi. DAX ztratil krátkodobe -11,84 % = chvilkový rekord této krize a zavrel den na -7,01 %.
11. 10. Chefové centrálních bank a ministri financí ze sedmi zemí G7 se dohodli ve Washingtonu na 5 bodech boje proti krizi.
12. 10. EU státy se dohodly, ze garantují za banky a dovolí cástecná zestátnení bank.
13. 10. Centrální banky slíbily financním trhum neomezene vysoké pujcky a nemecká vláda chtela zalozit záchranný fond s 480 md. euro. USA chtelo koupit akcie bank za 250 md. dolaru a proto Dow Jones i DAX vyskocily. DAX v této krizi vyskocil rekordních +11,40 % do záveru burzy a Dow Jones rekordních +11,08 % do záveru burzy tento jeden den.
14. 10. Predpisy pro bilance bank se uvolnily, aby se ztráty bank mohly nekde uschovat.
15. 10. Ztratil index Dow Jones v této krizi rekordních -7,87 % a krátkodobe ztratil toho dne -8,38 %.
21. 10. Bayerische Landesbank si pujcila 5,4 md. euro ze státního záchranného fondu.
28.10. Druhý nejlepsí den této krize, DAX dosáhl 2. nejlepsí rust +11,28 % a Dow Jones 2. nejlepsí rust +10,88 %. Evropská unie a Mezinárodní menový fond - International Monetary Fund IMF poskytly Madarsku kredit 20 miliard euro, aby zachránily Madarsko pred státním bankrotem.
3. 11. Commerzbank si pujcila 8,2 md. euro ze záchranného fondu a za 15 md. euro dluhopisu banky prevzal záruku nemecký stát.
15. 11. Dvacet nejvetsích hospodárských mocí sveta G20 se dohodlo ve Washingtonu na 50 bodech boje proti financní krizi.
20. 11. Island byl zachránen pred státním bankrotem kreditem 10,2 md. euro od Mezinárodního menového fondu IMF.
24. 11. Americká vláda zachránila Citigroup pred bankrotem pujckou 20 md. dolaru a garancí za 300 md. dolaru dluhu banky.
28. 11. Britská vláda vlastnila 58% akcií Royal Bank of Scotland, kdyz koupila mladé akcie banky za 15 md. liber, které nikdo nechtel koupit a banka potrebovala nový kapitál.
11. 12. Bernard Madoff hrající si na managera fondu byl zatcen v New Yorku. Jeho pyramida se zhroutila, kdyz mnoho lidí najednou chtelo peníze zpátky. Vyslo najevo, ze okradl lidi o 65 md. dolaru, kdyz z penez nových vkladatelu penez platil odcházejícím klientum výnos 8% az 15% za rok, zprostredkovatelum nových klientu platil milionové provize a na burze neinvestoval vubec.
16. 12. Americká centrální banka FED naposledy snízila úrokovou sazbu na rekordních 0,25% az 0,00% a banky si mohly od ní pujcit peníze témer s nulovým úrokem.
19. 12. Americká vláda slíbila kredity 20 md. dolaru nemocným autokoncernum General Motors a Ford.

8. 1. 2009. Nemecko pujcilo Commerzbank 18 md. euro a stát vlastnil 25% akcií banky.
16. 1. Bank of America mela pujcených 25 md. dolaru a pujcila si zas 20 md. dolaru ze státního záchranného fondu TARP a stát garantoval za 118 md. dolaru problémových papíru v bance.
19. 1. Royal Bank of Scotland jako 2. nejvetsí banka Britanie a 5. nejvetsí banka Evropy podle ceny jejích akcií roku 2007, oznámila ztrátu 28 md. liber v roce 2008 = nejvetsí ztrátu vsech podniku a bank Británie v historii = pro nákup vetsinové cásti nizozemské banky ABN za 49 md. liber roku 2007. Akcie RBS proto ztratila -65 % behem toho dne.
10. 2. Nová americká vláda a od 20. 1. 2009 nový americký prezident Barack Obama plánovali, ze záchranný fond TARP pujcí institucím 2 biliony dolaru, aby garantoval za pochybné kredity a jedovaté cenné papíry v bankách a pojistovnách.
14. 2. Americký kongres schválil balík pomoci pro konjunkturu za 787 md. dolaru, to je rekord v historii USA.
27. 2. USA vlastnilo 36% akcií Citigroup.
2. 3. Nejvetsí pojistovna USA a sveta AIG hlásila ztrátu 100 md. dolaru roku 2008 = nejvetsí ztráta vsech podniku a bank v historii USA. Vláda jí pujcila dalsích 30 md. dolaru. Nejvetsí banka Britanie - HSBC byla nucena k nejvetsímu zvýsení kapitálu v historii Britanie = nový kapitál 12,5 md. liber.
5. 3. Bank of England (BoE) jako první centrální banka zacala nakupovat dluhopisy od bank za 75 md. liber, aby zvýsila mnozství penez v obehu. BoE naposledy snízila úrokovou sazbu a to z 1,00% na 0,50%.
6. 3. Index Dow Jones byl v nejhlubsím bode -54 % pod vrcholem z roku 2007. A behem velkého krachu 2000-2002 se propadl jen -38 %.
9. 3. Index DAX byl v nejhlubsím bode -56 % pod vrcholem z roku 2007. Ale behem velkého krachu 2000-2003 se propadl -73 %.
18. 3. FED plánoval koupit od bank dluhopisy za 1,1 bilionu dolaru, aby zvýsil mnozství penez v obehu.
29. 3. Nemecká vláda zacala zavádet vyvlastnení akcionáru Hypo Real Estate banky (HRE), tím ze akcionári a fondy budou donuceni prodat akcie s vysokou ztrátou za kurs stanovený od vlády 1,39 euro.
2. 4. Státy G-20 se dohodly na nejvetsí reforme financního systému od konce války a chtely podporovat hospodárství s 1,1 biliony dolaru.
8. 4. Nemecký prezident Horst Köhler podepsal nový zákon o vyvlastnení akcionáru HRE. Banka dostala od státu pujcky a garance na 102 md. euro na záchranu proti insolvenci, protoze její irská dcera Depfa si pujcovala miliardy na 3 mesíce a pujcovala je podnikum na léta a pak musela platit vyssí krátkodobé úroky, nez dostávala dlouhodobé úroky.
14. 4. Nejvetsí investicní banka (premenená na obchodní banku) Goldman Sachs oznámila za 1. kvartál 2009 prekvapive dobrý výsledek, netto zisk stoupl +13 %. Banka Goldman Sachs od ní konstruované jedovaté papíry vcas prodala a pojistila je proti ztráte u pojistovny AIG a tak za ztrátu dostala vyplaceno 13 md. dolaru od AIG. A pojistovna AIG dluzila vláde 182 md. dolaru.
30. 4. Chrysler - 3. nejvetsí autozávod USA ohlásil insolvenci. V 10. 6. 2009 zacal fungovat Chrysler zas, kdyz získal italský Fiat 20% Chryslera zadarmo, aby jej modernizoval italskou technikou. Kolem roku 2014 muze vydat Chrysler nové akcie a splatit kredity, které americká vláda Chrysleru poskytla a pak bude Chrysler ze 100% patrit Fiatu, plánoval chef Fiatu - Sergio Marchionne.
7. 5. Evropská centrální banka ECB naposledy snízila úrok z 1,25% na 1,00%. Americká vláda oznamila, ze stress test bank dopadl lépe, nez se cekalo, také proto, ze banky se s vládou dohodly, ze oznámené výsledky budou silne zkrásleny. Burzy celého sveta proto silne vyskocily.
12. 5. EU komise chtela zalozit nové agentury na prísný dozor nad bankami, pojistovnami a burzami.
1. 6. Autokoncern General Motors hlásil neschopnost platit, insolvenci.
9. 6. Nemecký obchodní koncern Arcandor (= Karstadt + Quelle + Thomas Cook) hlásil insolvenci.
17. 6. Barack Obama oznámil prísný dozor centrání banky FED nad velkými bankami USA.
29. 6. Bernard Madoff byl odsouzen ke 150 letum vezení za pyramidu vydávanou za hedge fond.
2. 7. Nezamestnanost v USA byla nejvyssí za posledních 26 let a to 9,5%. Jen behem krize ztratilo práci 6,4 milionu lidí a nezamestnaní pribývali i koncem roku 2009.
3. 7. 2009. V Nemecku byl schválen nový zákon o zalození bad bank, pro kazdou banku zvlást, kde by banky skladovaly jedovaté papíry a nezaplacené kredity, aby se neobjevily v bilanci bank. Odhadovaly se jedovaté papíry za 230 md. euro v nemeckých bankách.
10. 7. Po 40 dnech zakoncil koncern General Motors insolvenci a byl zvolen nový chef Fritz Henderson. Zdravé díly kocernu byly preneseny na novou spolecnost, nezdravé díly byly likvidovány, tisíce lidi ztratilo práci. Pred insolvencí dluhy 176 md. dolaru se zmensily na 48 md. dolaru, vláda pujcila koncernu po cástech celkem 50 md. dolaru.
17. 7. Bank of America, Citigroup, J.P.Morgan Chase a Goldman Sachs prekvapily dobrými výsledky za 2. kvartál roku 2009, díky zmírneným predpisum pro bilance. Citigroup i Bank of America dostaly nové chéfy.
1. 11. Ve 3. kvartále 2009 rostl v USA hrubý domácí produkt HDP +3,5 %, ale pocet nezamestnaných se stále zvysoval.
1. 1. 2010 Ve 4. kvartále 2009 rostl v USA hrubý domácí produkt HDP +5,7 %.

Roku 2009 byla ta nejvetsí recese od 2. svetové války. Recese je podle ekonomu dva kvartály za sebou negativní rust, tedy pokles hospodárství a HDP v nejaké zemi. A akcie reagují poklesem na blízící se recesi uz 6 mesicu predem. Uprostred recese uz akcie zacínávají rusti. Dukazem pro recesi a zastavení rustu hospodárství v USA, bývá casto pokles mnozství transportovaného zbozí a pokles indexu Dow Jones Transportation Average Index, který tvorí 20 akcií transportujících podniku. Roste-li mnozství transportovaného zbozí a roste-li index DJT, není a nehrozí recese v USA.

Co nám dala finanční krize? Co nám vzala finanční krize?
Finanční krize 2007-2009 nám dala výbornou prílezitost levne nakoupit akcie. Dokonale nám vylepsila diversifikaci dlouhodobého portfolia a tak vedle akcií bank máme i akcie elektrárny, telekomunikace, technologických koncernu, ropných koncernu, farmácie, drogerie a obchodu, které je mozno drzet stále, 30 let i 50 let jen pro dividendy. Finanční krize nás nechala objevit kvalitu vedení a bezpecnost nejvetsích dvou bank Spanelska. A umoznila nám objevit hloupost a lumpárnu vedoucích pracovníku bank USA, Britanie, Svýcarska, Islandu a Nemecka, kterí nejvetsí banky, sporitelny a pojistovny byli schopni privésti k bankrotu: Citigroup, Washington Mutual, Wachovia, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, Royal Bank of Scotland, HBOS, Hypo Real Estate a jiné. Krize nás primela vystudovat, ze centrální banka USA - FED ty krize sama organizuje a proto uz byly pro podvody 3 centrální banky v USA zakázány od roku 1781 do dnes. Financní krize zaplavila knihkupectví desítkami knih o krizi a krachu hospodárství, bank, podniku a akcií. Prinesla zlevnení nákupních cen bytu mnohde o desítky procent. Financní krize nás nechala zjistit, ze graf indexu prumerné dekády je zcela na nic a nemá význam jej nikde ukazovat, nebot dekádu 2000-2009 akcie spadly extrémne hluboko 2x a nejen 1x, jak ukazovala statistika. Financní krize nám nevzala vubec nic, jestli jsme neprodali nic se ztrátou a neztratili zamestnání a neztratili nemovitost pro neschopnost platit kredit.
Financní krize vzala nerozumným lidem peníze: jestli prodali zbabele akcie a fondy se ztrátou, jestli dali peníze na certifikáty Lehman Brothers a ty byly koncem roku 2008 bezcenné, jestli koupili nemovitost na kredit a pak jim banka nemovitost zabavila pro neschopnost kredit splácet. Financní krize vzala mnohým lidem zamestnání.
Mne prinesla financní krize výhody a zádné ztráty, az na to snízení dividend z akcií britských a amerických bank na 2 roky.

Poklesy indexu :
Dow Jones index od vrcholu 9.10.2007 do minima 6.3.2009 klesl -54%. 2000-2002 klesl -38%.
Nasdaq 100 index od vrcholu 31.10.2007 do minima 21.11.2008 klesl -54%. 2000-2002 klesl -83%.
S&P 500 index od vrcholu 11.10.2007 do minima 6.3.2009 klesl -57%. 2000-2002 klesl -49%.
DAX index od vrcholu 13.7.2007 do minima 9.3.2009 klesl -56%. 2000-2003 klesl -73%.
TecDAX index od vrcholu 7.11.2007 do minima 9.3.2009 klesl -62%. 2000-2003 klesl -96% jako Nemax index.
Eurostoxx 50 index od vrcholu 20.6.2007 do minima 9.3.2009 klesl -61%. 2000-2003 klesl -66%.
Indexy s mnoha technologickými akciemi jako Nasdaq100 a TecDAX klesly 2007-2009 méne nez 2000-2003. Indexy s nemocnými americkými bankami jako Dow Jones klesly 2007-2009 více nez 2000-2003. Index DAX neklesl 2007-2009 tolik jak 2000-2003, protoze z nej byly odstraneny propadáky HRE a Infineon.
Významné poklesy akcií bank ve finanční krizi USA a EU 2007-2008 díky spekulacím hedgefondu na pokles kurzu, které byly provázeny objednanými negativními zprávami a ratingem sell, aby se hedgefondum spekulace povedly. Malý investor, kdyby prikoupil pocátkem brezna 2009 akcie za stejnou sumu, jako mel, mel by je spadlé uz jen na polovinu a za mesíc by byl v plus, nebot tyto akcie bank rostly na jare 2009 stovky procent. Tedy malý investor, který drzí tyto akcie léta treba jen pro dividendy, mel z toho jen výhodu, ze je levne prikoupil. Takovýto hluboký propad levných akcií bank s P/E 12 lze ocekávat jen kazdých asi 80 let, ale kazdou dekádu mohou predrazené akcie bank s P/E 28 klesnout na 1/2 az 1/3.
Akcie Bank of America od roku 2007 do brezna 2009 klesly -94,2 % na 1/17. Akcie nejvetsí americké obchodní banky Citigroup -98,2 % na 1/55. Akcie britské banky Barclays -93,5 % na 1/15, Royal Bank of Scotland -98,3 % na 1/60. Rakouská Erste Bank -88,6 % na 1/9, svýcarská UBS také -89,3 % na 1/9. Nejvetsí islandská banka Kaupthing -99,7 % na 1/411 za 3 roky. Akcie nejvetsí hypotékové banky Fannie Mae spadla -99,5 % na 1/231 za 15 mesícu, akcie Freddie Mac spadla -99,6 % na 1/274 za 20 mesícu. Investicní banka Lehman Brothers -99,9 % na 1/1723 za 19 mesícu. Banka Wachovia -96,9 % na 1/32. Nejvetsí americká sporitelna Washington Mutual -99,9 % na 1/1546 za 23 mesícu. Pojistovna AIG -99,5 % na 1/208 za 22 mesícu. Nemecká hypotéková Hypo Real Estate Bank -98,9 % na 1/97.

Americké obchodní a hypotékové banky zkrachovaly, nebo byly pred bankrotem zachráneny prevázne proto, ze poskytovaly kredity lidem, kterí je pak nemohli bankám zaplatit a taktéz britská hypotéková banka HBOS. Americké investicní banky zkrachovaly, nebo byly pred bankrotem zachráneny proto, ze spekulovaly na dluh nebo kupovaly nezaplatitelné kredity a taktéz nejvetsí svýcarská banka UBS. Nejvetsí pojistovna sveta AIG krachovala, protoze pojistovala nezaplatitelné kredity. Nemecká Hypo Real Estate bank krachovala, protoze poskytovala dlouhodobé kredity s nízkým úrokem a pujcovala si na to krátkodobe s vysokým úrokem. Nejvetsí banka Svýcarska - UBS krachovala, protoze ztratila 2008 s americkými bezcennými papíry z nezaplacených kreditu 20 miliard franku a roku 2008 klienti ve strachu vybrali z banky 226 franku. Nejvetsí banka Islandu - Kaupthing a vsechny islandské banky krachovaly, protoze expandovaly do ciziny a nákupy financovaly dluhy. Royal Bank of Scotland krachovala, protoze 49 miliard liber na nákup vetsiny z nizozemské banky ABN finacovala dluhem. Krachovaly zde nemyslím jako zkrachovaly, krachovaly myslím jako pred bankrotem zachráneny.

Krach akcií a pak hned rally akcií 15.7. - 18.7.2008 : lidi nechteji dnes uz bedovat nad propady akcií pod vlivem podvodníku , kterí spekulují na pokles kurzu a pak oznámí rating prodat. FBI zacalo vysetrovat podvody a SEC omezila spekulace na pokles u financních akcií.
Úterý 15.7.2008 : Akcionári v panice rychle prodávají financní akcie. Akcie Fannie Mae ztrácí behem dne -26% , Freddie Mac -32% , US Bancorp -18% , Fortis -18% , Commerzbank -5% , UBS a Royal Bank of Scotland ztrácí -4%.
Streda 16.7.2008 : Akcie bank dosáhly ten nejvyssí jednodenní rust vsech dob v historii. Ti osli , co prodávali vcera v panice akcie bank by se mohli dnes zfackovat. Díky tomu , ze banka Wells Fargo dosáhla vyssi zisk za 2. kvartál , nez se cekalo , zacly se masivne nakupovat akcie vsech amerických bank. Za jediný den 16.7.2008 vyskocily akcie Wells Fargo +26% , Citigroup +13% , Bank of America +22% , US Bancorp +18% , Fannie Mae +31%, Freddie Mac +30% , Wachovia +16% , Lehman Brothers +26% , Merril Lynch +13% , Morgan Stanley +13% , J.P. Morgan Chase +16% , ale i General Motors +16% a Ford +18% a index Dow Jones +2,5%.
Ctrvrtek 17.7.2008 : Bank of America +19% , Citigroup +11% , Barclays +11% , Royal Bank of Scotland +9%.
Pátek 18.7.2008 : Wells Fargo +0,1% , Citigroup +17% , Bank of America +4% , US Bancorp +3% , Fannie Mae +22%, Freddie Mac 10+% , Wachovia -3% , Lehman Brothers +1% , Merrill Lynch +0,6% , Morgan Stanley +0,7% , J.P. Morgan Chase -1.9% , Barclays +6% , Royal Bank of Scotland +7% , HBOS +6%. Za poslední 3 dny tak udelaly akcie Wells Fargo +40% , Citigroup +46% , Bank of America +52% , US Bancorp +45% , Fannie Mae +107%, Freddie Mac 112+% , Wachovia +84% , Lehman Brothers +67% , Merrill Lynch +38% , Morgan Stanley +35% , J.P. Morgan Chase +41% , Barclays +34% , Royal Bank of Scotland +38% , HBOS +27%.

15.9.2008 - 19.9.2008 : Propad kurzu v pondelí , úterý a stredu kvuli krizi bank a pojistoven a váhaní ve ctvrtek : Akcie Lehman Brothers spadla v pondelí -94,2% , v úterý +42,9% , ve stredu -43,0%. Akcie AIG spadla v pondelí -60,8% , v úterý -21% , ve stredu -45%.
Exploze kurzů v pátek 19.9.2008 : Od 9.00 do 20.00 hod. rostl muj fond z 15 akcií +11,78%. Zatimco indexy : DAX +5,56% , MDAX +5,38 , SDAX +4,47% , TecDAX +5,05% , Eurostoxx50 +8,40% , FTSE100 +8,84% , rakouský ATX +11,50% , ruský RTX +28,97% , spanelský IBEX35 +8,71% , ceský CTX +11,45% , Nikkei +3,76% , Hang Seng +9,61% , ShanghaiB +9,82% , Dow Jones +3,35% , Nasdaq +2,81% , S&P500 +4,02%. To je muj nejuspesnejsi den v historii = +10.886 euro za 1 den. Jednotlivé akcie mi ve stredu na burze Frankfurt vyrostly : Citigroup +42,3% , Bank of America +34,3% , HBOS +26,8% , Royal bank of Scotland +19,6% , Barclays +12,5% , Banco Santander +9,6% , Banco Bilbao +9,1% , Vossloh +9,4% , Demag Cranes +8,8% , Rheinmetall +8,8% , Siemens +8,2% , Daimler +6,6% , CEZ +5,9% , Adidas +4,4%.
Jiné akcie rostly za 1 den : Freddie Mac +81,8% , Washington Mutual +54,1% , AIG +43,1% , Fannie Mae +40,8% , Merril Lynch +33,7% , UBS +31,7% , Wachovia +29,3% , Goldman Sachs +20,2% , Morgan Stanley +20,7% , Commerzbank +20,0% , Erste Bank +18,6%.
To byla prý ta nejsilnejsí denní rally akcií posledních 6 let 19.9.2008. ( 13.10.2008 byl jeste lepsí.) Totiz predstavitelé státu a centrálních bank se ve ctvrtek 18.9. v 15 hodin dohodli masivne zásobit domácí i zahranicní financní trhy penezi , aby zabránili dalsím krachum bank a pojistoven , pro USA bylo slíbeno nejprve 180 miliard a pak 700 miliard dolaru. Soucasne bylo zakázáno prodávat na prázdno vypujcené akcie bank a pojistoven spekulujíce na pokles kurzu v USA , Britanii , Nemecku , Australii a jinde , v Britanii od 19.9.2008 az do 31.1.2009. Mnozí spekulanti a hedgefondy si akcie vubec nevypujcily = "naked short selling" , ale vyuzili casový rozdíl k dodání papíru a prodali akcie dríve , nez jim byly pujceny , tim se spekulovalo na pokles s nekolikrát vyssím poctem akcií , nez jich bylo pujcitelné. A za 3) byla zalozena záchranná spolecnost pro banky a pojistovny "bad bank" , která by prevzala od nich problémové kredity a po case je zas prodala dál i s úroky. Taková záchranná spolecnost uz existovala od 1989 do 1996 , Resolution Trust Corporation , RTC. Byla financována od ministerstva financí USA a prevzala shnilé kredity za 394 md. dolaru od 747 fin. institucí a poskytovala výhodné kredity. Po 7 letech zakoncila RTC cinnost a stálo to danové poplatníky jen 75 md. dolaru.

Černý pátek na burze Praha 10. 10. 2008: Pražskou burzu v pátek 10.10.2008 kvuli globální financní krizi postihl nejrozsáhlejsí výprodej akcií v moderní historii. Hlavní index PX ztratil ten den -14,94 % a to je ta nejvetsí denní ztráta od zahájení obchodu nové burzy v roce 1993. Index uzavrel na 888,5 bodech, tedy na ctyrletém minimu, tam byl jiz v ríjnu 2004. Od pocátku roku 2008 index klesl o více nez -51 %, to je také rekordní pokles za 10 mesícu. Burza Praha 10. 10. 2008 zastavila obchodování s peti akciemi, coz se zatím nikdy nestalo, byly to akcie Erste Bank, VIG Wiener Staedtische Versicherung, AAA Auto, CME-CETV a Orco Property. Akcie Erste Bank a VIG se toho dne neobchodovaly ani na jejich domovské burze Víden, tedy prazská burza obchod také prerusila. Pány v Rakousku napadlo dokonce, ze by mohli zastavit obchodování s nejakou akcií hned pri propadu -10 %. Obchodování s akciemi autobazaru AAA Auto, Orco Property a akciemi CME-CETV-Central European Media burza pozastavila kvuli cenovému výkyvu pres -20 %.
A jak se akcie behem toho jednoho dne propadly: CETV -29,25 %, Orco Property -22,82 %, Erste Bank -22,20 %, Pegas Nonwovens -17,44 %, Unipetrol -15,99 %, Komerční Banka -14,77 %, ČEZ -13,67 %, Telefonica O2 -13,24 %, VIG Versicherung -12,35 %, AAA Auto -8,64 %, Philip Morris -8,35 %, ECM -8,18 %, Zentiva -3,86 %, NWR -2,62 %. Takový propad akcií byl silne prehnaný a tak pri dalsím znovuotevrení burzy v pondelí následovala zas velká exploze kurzu 13. 10. 2008 a index ceských akcií PX vyrostl to pondelí +10,5 %.

Jeste jeden rekord byl v pátek 10.10.2008 dosazen = Na mnohé ceské financní webstránky se dívalo tolik moc lidí , jako nikdy predtim v historii. Co hledali lidi v pátek na financních webstránkách ? To by mne moc zajímalo. Chteli najít radu, zda akcie prodat , nebo koupit ?? Nebo se chteli vyzpovídat , ze jim kapitál od 2007 do dnes spadl na polovinu ?? Jiste se lidem uleví , kdyz se vyzpovídají. A pak si uvedomí , ze neni zle , vzdyt dokud jeste zijem , je vsechno oukej. A kapitál a akcie spadlé na polovinu -50% potrebují do plus jen asi +98% a tento rust mohou dosáhnout uz za 1 mesíc. Tak jako v listopadu 2002 rostly mnohé hlubokospadlé akcie za 1 mesíc +110% a rázem se dostaly do plus i akcie spadlé na 1/100 a prikpoupené za stejnou sumu koncem ríjna 2002. Nebot akcie spadlé na 1/100 a prikoupené za stejnou sumu , jsou pak spadlé vzdycky jen na 1/2 a potrebují do plus jen asi +98% a to mohou snadno udelat uz za 1 mesíc. Taky si kazdý musí uvedomit , zda je , nebo bude investor nebo trader , nebo oboje soucasne. Protoze trader koupí jakýkoliv hnuj , který roste a pri propadu -10% az -15% nebo na dluh s pákou 1:10 pri propadu -1% az -1,5% vsechno rychle prodá , zcela lhostejné zda prodá se ztrátou nebo s výdelkem. Zatimco investor si koupí na léta levné akcie od zázracných podniku s rostoucim ziskem a nestará se o to , co akcie pak delá. Investor neprodává se ztrátou , nebot za tim úcelem ty akcie nekoupil. Kdyz spadne akcie levná od rostoucího podniku na polovinu -50% , pak se o tom investor ani nedoví. Ale jestli má peníze na konte , pak je rád , kdyz mu spadla akcie na polovinu a tu vloni levnou muze letos extra levnou prikoupit.

Velká rekordní exploze kurzu 13. 10. 2008. V nedeli 12.10.2008 se dohodli financní ministri velkých prumyslových zemí, ze pomohou kazdý zvlást velkým bankám své zeme kreditem a nákupem akcií bank, napríklad 40 miliard euro Italie, 100 md. euro Spanelsko, 200 md. liber Velká Británie, 480 md. euro Nemecko, 700 md. dolaru USA a státy budou rucit za riskantní kredity klientu banky za dalsí stovky miliard euro. Soucasne vlády dosadí do bank kontrolory a omezí mzdy a bonusy bankéru a zkrátí dividendy akcionáru. Na to nebudou centrální banky zádné nové bankovky tisknout, ale budou to jen úcetní peníze jako poznámky na kontech. V USA pomoc od státu mohou vzíti banky: Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon, State Street, Merrill Lynch, Morgan Stanley. Ostatní nemocné banky musí vyjednávat s vládou, nebo zkrachují.
A tak v pondelí 13. 10. 2008 akcie po celém svete explodovaly, mnohde byl dosazen ten nejvyssí denní rust za posledních 20 let. Index Dow Jones ten den rostl +11,1 %, Nasdaq100 +12,6 %, PX +10,5 %, DAX +11,4 %, MDAX +13,7 %, TecDAX +17,7 %, ATX +12,8 %, IBEX35 +10,6 %, FTSE100 +8,3 %. A akcie rostly: ČEZ +11,1 %, Erste Bank +15,1 %, Telefonica O2 +12,5 %, malé české šrot akcie rostly i 21 %, 25 % a 30 %. V EU a USA rostly ten den akcie Adidas +15,9 %, Siemens +16,2 %, Daimler +19,6 %, Demag Cranes +21,3 %, Citigroup +21,3 %, ING Groep +27,2 %, General Motors +33,1 %, Conergy +34,6 %, Hypo Real Estate +39,9 %, Aareal Bank +36,1 %, Morgan Stanley +87,0 %.

Také moje portfolio zaznamenalo jednodenní rally, muj fond z 15 akcií rostl toho dne +12,5 %, ale 29. 10. 2008 +13,17 %.

Ve stredu 29. 10. 2008 rostl muj fond z 15 akcií rekordních +13,17 %. Jednotlivé moje akcie na burze Frankfurt do 20 hodin vyrostly: HBOS PLC +27,96 %, CEZ AS +23,05 %, Vossloh +18,45 %, Siemens +18,06 %, Daimler +18,01 %, Demag Cranes +17,59 %, Banco Bilbao +11,31 %, Bank of America +10,12 %, Barclays +9,91 %, Adidas +9,29 %, Royal Bank of Scotland +8,96 %, Citigroup +8,37 %, Rheinmetall +6,52 %, Banco Santander +6,20 %. Ten den rostly indexy: DAX -0,31 %, Tec DAX +4,90 %, PX +13,16 %, Dow Jones -0,82 %, Nasdaq100 +0,35 %, Eurostoxx50 +5,61 %, Ibex35 +9,42 %, FTSE100 +8,05 %. Ceský index PX mel ten den nejsilnejsí rust roku 2008 a 3. nejsilnejsí od otevrení burzy 1993.

Rally 24.11.08 : V noci na pondelí 24.11.2008 byla zachránena americkou vládou vloni nejvetsí banka Citigroup , kdyz byla akcie behem roku spadlá na 1/18 a -94% , akcie Citigroup se zacala prodávat uz +30% nad záverecným kurzem minulý den , rychle jsem ji prikoupli na burze Frankfurt a pak dosáhla jeste do záveru na burze New York +57.82%. Moje portfolio z 15 akcií rostlo ten den +11.76% a moje akcie na burze Frankfurt rostly do 20 hodin : Citigroup Inc. +49.32% , Bank of America Corp. +25.44% , HBOS PLC +17.86% , Daimler AG +16.06% , Siemens AG +13.80% , Demag Cranes AG +10.29% , Barclays PLC +9.62% , Banco Santander Central Hispano SA +8.91% , Vossloh AG +8.74% , Adidas AG +8.28% , CEZ AS +7.50% , Banco BilbaoVizcaya Argentaria SA +7.46% , Royal Bank of Scotland PLC +5.85% , Rheinmetall AG +4.94%. Indexy rosty : PX +6.34% , DAX +8.29% , TecDAX +6.75% , Dow Jones +4.93% , Nasdaq 100 +6.33% , FTSE 100 +9.84% , IBE 35 +8.30%. Eurostoxx50 +9.90%. To byl nejvyssí denní rust kurzu amerických bank v historii a nejvyssí 2-denní rust indexu Dow Jones od ríjna 1987 a 2. nejvyssí rust indexu Eurostoxx50 v historii.

Fannie Mae (FNM) = Federal National Mortgage Association, zalozena státem USA 1938 a státem podporovaná a pak privatizovaná = byly vydány akcie. Největší americký a největší hypotéční ústav světa. Akcie Fannie Mae spadla od 22. 8. 2007 z maxima 70,57 dolaru do 21. 11. 2008 na 0,30 dolaru, to je ztráta -99,57 % za 15 mesícu. Veliká okno (mezera, gap) v kurzu se vytvorilo z pátku 5.9. (záver 7,05 dolaru) na pondelí 8. 9. (otevrení 1,91 dolaru), to je pokles -73% a behem pondelí spadla akcie na 0,65 dolaru, to je propad -66 % za den, nebo od close pátek 7,04 dolaru do low pondelí -91 %. 8. 9. byl nejnizsí kurz uz jen 0,65 dolaru. Banka byla zachránena 8. 9. od vlády USA, za týden akcie presto spadla na 0,35 a za dalsí týden vyrostla na 1,85 dolaru. 21. 11. 2008 spadla akcie na minimum 0,30 dolaru, byl to propad -99,5 % na 1/235 za 15 mesícu.
Hypotéční ústavy Fannie Mae a Freddie Mac kupují hypotéky od hypotéčních bank a promenují je v obligace, címz poskytují peníze a stabilitu trhu s nemovitostmi a jsou oporou hypobank. Hodnota amerických nemovitostí i hypotécních obligací klesá a tak tyto ústavy mají problémy uchovat si dostatecné mnozství kapitálu. Problémem je velký pocet vyvlastnených hypotécních nemovitostí, které majitelé hypoték nedokázou splácet, protoze vzali kredit s nepevným úrokem 1% +X roku 2003 a pak jim úrok vyrostl na 5,25% +X roku 2006. Zatim stojí mizerná funkce FED a Alan Grínšan pozde a extrémne menit úroky. Fannie a Freddie zarucují víc jak 40% hypoték v USA a hodnota nemovitostí, které byly jistina pro tyto hypotéky, poklesla hluboko pod výsi hypoték. 13. 7. 2008 oznámila americká vláda, ze bude tyto 2 banky miliardovým kreditem podporovat, protoze jejich bankrot by ohrozil hospodárství USA. Nakonec jsou to státní instituce, které mají akcie na burze, tedy jsou instituce i zcásti majetkem akcionáru. Fannie Mae a Freddie Mac kupují kredity na nemovitosti od malých bank a garantují - pojistují zaplacení kreditu a pak prodávají svazky tech kreditu investorum. Celkem maji na starosti témer polovinu amerických hypotécních kreditu , tedy hypotéky za 5,3 biliony dolaru = americky 5,3 triliony dolaru = 3,3 biliony euro. Mnoho kreditu vsak od lidí nebude zaplaceno a tak maji Fany a Fredy jako pojistovny roku 2008 ztrátu 10 az 70 miliard dolaru, kterou by mohl platit stát z daní. 8. 9. 2008 americká vláda rozhodla, ze budou banky Fannie Mae a Freddie Mac zestátneny , tim ze stát koupí prednostní akcie, kmenové akcie jsou nejisté, ale dluhopisy bank zustanou platné. Toto zachránení Fannie a Freddie muze státi lid platící dane 300 miliard dolaru, to je americky 300 million dollars a mohou proto být i zvýseny dane.

Krach investicní banky Lehman Brothers Holdings Inc. (LEH + LEHMQ.PK). To je nejvetsí krach americké banky a podniku v historii USA az do zárí 2008. Burzovní hodnota banky byla v únoru 2007 pres 50 miliard dolaru. Roku 1844 se z bavorské obce Rimpar u Würzburgu vystehoval žid Heinrich Lehmann do Ameriky. Otevrel si v Montgomery v Alabame obchod s bavlnou. Pak prijeli i jeho bratri, Emanuel Lehmann a Mayer Lehmann a pojmenovali firmu Lehman Brothers. Roku 1865 se stehovali do New Yorku a zacali obchodvat s obligacemi a to byla dlouho hlavní cinnost banky. Kdyz byla banka v krizi, roku 1984 ji koupil American Express. 1994 vydali vlastní akcie LEH a stali se zas samostatnou investicní bankou a chef se stal Richard Fuld. Chef banky Richard Severin Fuld (narozen 26.4.1946 - New York) pracoval v bance Lehman Brothers od roku 1969. Od 1994 do 2008 jako chef vydelal Fuld 500 milionu dolaru jako mzdu a bonus. Jen za rok 2007 si vzal 45 milionu. V jeho kancelári v 31. patre budovy Lehman Brothers building v Manhattanu na 7th Avenue 745 se stýkal jen s nekolika málo spolupracovníky. Zádné jiné zamestnance nechtel videt, nikdo mu nesmel radit, nikdo nesmel nic kritizovat. Mel v kancelári vycpanou gorilu, ke které se sám prirovnával, ze má ruce az na zem a gorila byla také jeho prezdívka, i kdyz mel oblicej spíse jako dábel. V 90. letech byla hlavní cinnost banky investment banking = pomáhat financovat podniky a pomáhat jim na burzu, aby jako IPO vydaly akcie a získaly kapitál z burzy, z toho kapitálu z burzy si mohla vzíti banka az 7% jako poplatek. Roku 2000 zavedl Fuld spekulace s nemovitostmi a hypotékami ve velkém stylu. Také se poskytoval klientum na kazdý 1 dolar vlastního kapitálu 35 dolaru kredit. Byla to nemovitostní investicní spolecnost s vedlejsí cinností investicní bankovnictví. Richard Fuld premenil banku z obchodníka s bezrizikovými dluhopisy a z investicní banky na spekulanta na dluh s pákou 1:30 s riskantními kreditními deriváty a to byl konec banky v subprime krizi 2007-2009. Roku 2007 to byla 4. nejvetsí investicní banka USA. Banka zkrachovala v zárí 2008 s 613 miliony dolaru dluhu. Americká vláda na radu banky Goldman Sachs nechala Lehman Brothers zkrachovat, aby investicní banka Goldman Sachs se zbavila konkurence. Kdyby ale pujckou 20-30 miliard dolaru banka Lehman Brothers byla zachránena pred bankrotem, usetrilo by se mnohem více miliard dolaru jinde, financní krize by byla polovicní, nebot kolapsem Lehman Brothers krachovaly banky, pojistovny a podniky po celém svete, jednak byly závislé a jednak nedostávaly kredit, ani nemohly vydat mladé akcie na burze, vsechny akcie bank po 2 roky hluboko padaly od roku 2007 az do brezna 2009. Krach banky Lehman Brothers byl hlavní start velké financní krize 2007-2009, nejvetsí krize za posledních 80 let, od krize roku 1929. Banky a podniky po celém svete prezily jen, kdyz si vypujcily miliardy dolaru a euro od svých centrálních bank. Pricemz centrální banka USA - FED krize vyrábí, aby pak mohla s úrokem peníze pujcovat.
Akcie LEH spadla z maxima 86,18 dolaru 7. 2. 2007 na minimum 0,05 dolaru 18. 9. 2008, to je ztráta -99,94 % a propad na 1/1723 za 19 mesícu. Etrémní propady akcie byly 8. 9. 2008 -20 %, 9. 9. -46 %, 11. 9. -48 %, 15. 9. -94 %, 16. 9. +42,9 %, 17. 9. -43,0 % a 18. 9. 2008 se prestalo s akcií LEH obchodovat na burze, obchod s akcií zarizovaly pak mimoburzovní trhy over the counter a pink sheets.
Banka vyhlásila 2008 konkurs a insolvenci, aby nemusela platit miliardy dolaru dluhu. Je to nejvetsí a nejkomplikovanejsí insolvencní rízení v historii USA, které se léta potáhne, banka má dluh 613 miliard dolaru a veritelé chtejí od banky 1 bilion dolaru, ale banka nic nemá. Banky Goldman Sachs a Lehman Brothers z kreditu, které od klientu mnohdy nebudou zaplaceny, kostruovaly certifikáty, které byly tak komplikované, ze jim rozumelo jen málo zamestnancu bank. Pro jejich riziko nebylo dovoleno je v USA prodávat, tedy se prodávaly v Evrope a v Asii. Jen v Nemecku prodaly Citibank, Dresdner bank a sporitelny 50 000 lidem za 1 miliardu euro certifikáty Lehman jako bezpecnou investici. Jednotliví lidé v Nemecku investovali 1 000 az 250 000 euro do certifikátu Lehman. Nyní se lidé soudí s bankami a jestli dokázou lidé u soudu, ze jim poradce v bance nerekl, ze v prípade bankrotu vydavatele certifikátu mohou ztratit vsechny peníze, pak jim dá jejich nemecká banka 1/3 az 1/2 penez zpátky. V prípade ze proces lidé nevyhrají, musí platit 15% az 25% z pozadované sumy advokátovi, jestli nemají pojistení právní ochrany.
Zamestnanci investicních bank dostávají brzy po absolvování vysoké skoly uz plat 8 000 dolaru za mesic, za to pracují casto i 100 hodin týdne. Investicní banky vydelávají hlavne prací svých zamestnancu spekulujících s címkoliv a kdekoliv na dluh s pákou az 1:40 a jednou je zle a banky nemohou dluhy zaplatit.
Budovy a zarízení Lehman Brothers v New Yorku a americkou cinnost koupila britská banka Barclays za pouhé 1,75 miliardy dolaru a dluhy nebyly prevzaty. Tím muze polovina bývalých zamestnancu nyní pracovat pro Barclays. Evropskou cinnost banky a centrálu v Londýne prevzala japonská banka Nomura. Richard Fuld nesel po bankrotu banky 2008 do duchodu uzívat si jeho 500 milionu dolaru, ale jako 62-letý delá neplechu dál v nejaké malé tajuplné poradenské firme Matrix Advisors v New Yorku.

American International Group Inc. (AIG) a její krach. Od devadesátých let az do roku 2007 to byla nejvetsí pojistovna sveta. Mela 116 000 zamestnancu ve 130 zemích sveta roku 2007. Pojistovnu American International Group zalozil roku 1919 pan Cornelius Vander Starr v Shanghaii. Pojistovna se zacala roztahovat po Asii a Evrope a pozdeji i v USA. 1962 se stal chefem Maurice R. Greenberg a vybudoval postupne nejvetsí pojistovnu sveta, nejvyssí hodnota pojistovny na burze byla 214 miliard dolaru v prosinci 2000 a tehdy byl historicky nejvyssí kurs akcie 103,75 dolaru. Dobrá povest pojistovny koncí 2005 kvuli falsovaným bilancím a pan Greenberg po 43 letech proto odstoupil. Chefem se stal Martin Sullivan a ten riskoval s pojistením kreditu na nemovitosti Credit Default Swaps (CDS). AIG pojistila pochybné riskantní kredity za 450 md. dolaru a má závazky 972 md. dolaru zajistené jmením 1000 md. dolaru. Z nezaplacených kreditu, ze shnilých hypoték vytvorily banky Goldman Sachs, Lehman Brothers a Deutsche Bank CDO (Collaterized Debt Obligations - zajistené dluzní obligace), které banka Goldman Sachs prodávala bankám, penzijním fondum a pojistovnám a pojistila je u AIG s CDS (Credit Default Swaps - smeny úverového selhání). Tak získala banka Goldman Sachs za svoje sázky CDS od AIG 13 md. dolaru a pojistovna AIG pak byla zachránena pred bankrotem v letech 2008-2010 nekolika pujckami. Subprime krize prinesla pojistovne ztráty 110-300 miliard dolaru, prevázne s derivátovými pojistkami CDS na nezaplacení kreditu v CDOs. Tyto pojistky musela pojistovna AIG platit bankám Goldman Sachs, Merrill Lynch, Deutsche Bank a Société Générale. S krachem AIG by ztratily miliony Americanu duchod. Tedy 16. 9. 2008 americká vláda a centrální banka FED slíbily AIG kredit 85 md. dolaru a za to chtela FED 79,9 % akcií od AIG. Soucasne dostala AIG nového chefa. Do dubna 2009 mela AIG pujceno uz 182 md. dolaru od vlády a FED.
Od maxima 11. 5. 2007 prepocteno se splity z maximálního kurzu 1 417,79 dolaru akcie klesala nejvíce 15. 9. -61 %, 16. 9. -21 %, 17.9. -45 %. Akcie klesla az na 6,60 dolaru dne 6. 3. 2009 a tehdy celá pojistovna stála na burze jen 900 milionu dolaru, to je propad akcie -99,5 % na 1/214 za 22 mesícu.

Washington Mutual Inc. (WM, WaMu, WAMUQ.PK). Nejvetsí americká sporitelna byla zalozena roku 1889 v Seattle, Washington, USA. Behem let vyrostla nákupy jiných penezních ústavu na nejvetsí sporitelnu v USA. Nezaplacené kredity prevázne na nemovitosti jí zle ublízily. Utrpela v prvních trech kvartálech roku 2008 ztrátu 7 miliard dolaru. Akcie spadla z 46,38 dolaru 28. 12. 2006 na 0,03 dolaru 20. 11. 2008, to je pokles na 1/1546 a ztráta -99,9 % za 23 mesícu. Extrémní propady akcie byly 14. 7. 2008 -42 %, 8. 9. 2008 -36 %, 9. 9. 2008 -30 %, 15. 9. -27 %, 16. 9. -25 %. Od 18. 9. 2008 se myslelo, ze by sporitelna mohla býti prevzata od banky Citigroup. A tak akcie vyrostla 18. 9. +64 % a 19. 9. +63 %. Dalsí týden se zájem o záchranu sporitelny zase ztratil. Od pondelí 22. 9. do ctvrtka 25. 9. klesl kurz akcie na polovinu, a v pátek 26. 9. 2008 klesl kurz -90,5 % na 0,16 dolaru. A 20. 11. 2008 stála akcie uz jen 0,03 dolaru. Nejvetsí sporitelna USA zkrachovala a byl to nejvetsí krach financní instituce v historii USA. Cenné zbytky sporitelny pak koupila 3. nejvetsí banka USA - JP Morgan Chase (JPM) za pouhých 1,9 miliard dolaru a s poctem klientu a trzbou muze se pak státi JPM tou nejvetsí bankou USA. Klienti mající peníze ulozeny ve sporitelne WaMu, nic neztratili. Ztrácí jen akcionári s akciemi a ztrácí instituce, které sporitelne pujcily peníze.

Krach a záchrana Hypo Real Estate Bank - München. Banka vznikla oddelením od HypoVereinsbank v Mnichove roku 2003 za úcelem financování firemních nemovitostí kredity a hypotékami. Roku 1971 se sloucila Hofbank = Bayerische Staatsbank z roku 1780 a Vereinsbank z roku 1869. Roku 1998 se pripojila Hypo Bank z roku 1835 a vznikla Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Tato HypoVereinsbank byla prevzata roku 2005 od Unicredito Italiano. Deutsche Pfandbriefbank byla zalozena roku 1922 a 2002 se jako Depfa prestehovala do Irska, do Dublinu, aby se vyhnula prísné nemecké kontrole a mohla riskantne spekulovat. Chef banky Depfa Gerhard Bruckermann si bral 7 milionu euro za rok a byl jedním z nejvíce vydelávajících bankéru Evropy. V 90. letech spekuloval s Ruskem s jeho firmou na Kypru. Kdyz byla Depfa v nesnázích, Gerhard Bruckermann ji prodal 2007 na Hypo Real Estate Bank a dostal za to odmenu 100 milionu euro. Ty miliony si budto uzívá na jeho statku v Andalusii, nebo pracuje v jeho institutu v Kambodze na dalsích milionech. Hypo Real Estate Bank (HRE) byla ruinována od své irské dcery Depfy a také od vlastních spekulací s bezcennými papíry z USA. Depfa a HRE poskytovaly firmám na léta kredity, firmy jim vrátily peníze po letech, ale ony si ty peníze vypujcily na 3 mesíce u jiných bank a musely je vrátit do 3 mesícu. V krizi roku 2008 musely platit vyssí úroky nez úroky dostávaly, protoze krátkodobé úroky po krachu Lehman Brothers vyskocily vysoko nad dlouhodobé úroky a pozdeji uz banky vubec peníze nedostaly a nemohly je ani vrátit. Dlouhodobé, hlavne americké projekty byly financovány krátkodobe pujcenými penezi a to po ztráte duvery mezi bankami v krizi prestalo fungovat. Velký denní propad akcie HRE -38,8 % nastal 15. 1. 2008, kdyz banka oznámila, ze odepíse ztrátu 390 milionu euro s bezcennými papíry z USA. V nedeli 28. 9. 2008 HRE oznámila, ze nemuze platit dluhy a stála pred konkurzem a insolvencí. Z pátku na pondelí 29. 9. 2008 se propadla akcie -75,5 %. V poslední minute pred bankrotem 29. 9. 2008 se dohodla nemecká vláda a banky a pojistovny, ze budou rucit za výpadky banky pujckou 35 miliard euro. Akcie se vzpamatovala. Ve ctvrtek 2. 10. pozde vecer EU komise schválila plán pro záchranu HRE a akcie v pátek 3. 10. vyskocila +65,7 %, tedy za 4 dny vyrostla +156,6 %. V sobotu Deutsche Bank oznámila, ze 35 miliard nebude stacit a ze muze HRE potrebovat 2008 50 miliard euro a 2009 100 miliard euro na záchranu. Nekteré banky tedy zrusily slib a pujcit nechtely nic. Krach hrozil HRE znova. V noci z nedele na pondelí 6. 10. 2008 nemecká vláda a banky dohodly, ze pujcí 50 miliard na rok 2008 a ze tech 100 miliard na rok 2009 asi nebude potreba. V pondelí 6. 10. 2008 se akcie presto propadla -54 %. Akcie HRE dosáhla 9. 3. 2009 minimum 0,60 euro a to je propad -98,9 % na 1/97 za 3 roky. Nejvyssí kurs akcie 58,32 euro byl 7. 4. 2006. Banka vydala mladé akcie, které koupil nemecký stát a tím získal stát nadpolovicní vetsinu akcií. Na záchranu pred bankrotem pujcil stát bance kapitál a prevzal garanci za výpadky, oboje celkem 102 miliard euro a nemecká vláda rozhodla, ze akcionári budou vyvlastneni a dostanou jen 1,30 euro za akcie, kdyz neprodaji za 1,39 euro. Fair by bylo, aby vyvlastnení akcionári dostali kupony na své akcie a jakmile budou po letech zas akcie HRE na burze, mohli si je po 1,30 euro koupit. Britská vláda také vlastní vetsinu akcií RBS a Lloyds, ale akcionáre nevyvlastnila.
Akcionári a fondy mající akcie Hypo Real Estate koncem ríjna 2009 ty akcie automaticky z kont ztratili a bylo jim pripsáno na konta 1,30 euro za kazdou akcii, aniz by chteli akcie prodat. Hlavní akcionár J. Christopher Flowers a akcionári se budou se státem soudit za tu ztrátu. J.C. Flowers koupil 2008 pro jeho fond 24% vsech akcií HRE po 20 euro za 1 miliardu euro a je nucen prodávat se ztrátou za 50 milionu euro. Kdyby akcionári nebyli vyvlastneni a prikoupili akcie za stejnou sumu, jako meli, jakkoliv hluboko spadlé akcie by byly spadlé jen na 1/2 a uz za týden v plus, kdyz by se oznámilo, ze vyvlastení akcionáru se nekoná.
Nyní nastalo násilné znárodnení jak v 50. letech za komunismu ve východní Evrope a to není v západní Evrope na míste, je to zlocin na akcionárích. A za pár let bude chtít stát okradeným akcionárum ty akcie zase draze prodat, místo aby akcionári a fondy dostali práva na pozdejsí zpetný nákup akcií po 1,30 euro.
Bývalý chef Hypo Real Estate Bank - Georg Funke privedl banku k bankrotu, ale má právo na mesícní duchod 47 000 euro a odskodné 3,5 milionu euro, protoze nemuze pracovat az do konce jeho smlouvy v bance.

Nebohá paní Schickedanz aneb diverzifikace akcií po dědictví firmy:
Madeleine Schickedanz se narodila 20. 10. 1943 ve meste Nürnberg jako jediné díte zakladatele zásilkového obchodu Quelle - Gustav Schickedanz a jeho druhé paní Grete Schickedanz. Quelle bylo zalozeno 1927. Karstadt zalozil Rudolph Karstadt 1881. Hertie zalozil zid Hermann Tietz 1882 a 1934 mu ten obchod nacisti zabavili. Roku 1999 se spojily obchody Karstadt a Hertie a Quelle a vznikl nejvetsí obchodní retez Evropy. 2007 se pripojila i nejvetsí britská cestovní kancelár Thomas Cook z roku 1841 a obchod Neckermann a vznikl z toho koncern Arcandor.
Na vrcholu roku 2007 mely akcie Arcandor WKN: 627500 ve vlastnictví paní Schickedanz hodnotu 5,5 miliard euro. Hlavní problém koncernu Arcandor byly prehnane vysoké nájemné, které musel platit z domu pro obchody, které nebyly jeho. Nejlepsí investice by tedy byla, kdyby si koncern ty domy koupil, kde jsou jeho obchody. Pro bankrot a insolvenci mely akcie ubohé paní Madeleine Schickedanz uz jen hodnotu 23 milionu euro v dolíku roku 2009. Dne 1. 9. 2009 zacalo insolvencní rízení u soudu mesta Essen. Akcie Arcandor z vrcholu roku 2007 29,21 euro klesla na minimum roku 2009 0,125 euro, to je pokles kurzu na 1/233 neboli -99,6 %.
Z toho plyne poucení: Dedici podniku a i zakladatelé podniku by meli vsichni pri vysokých kurzech asi 5/6 akcií od rodinného podniku prodat a diverzifikovat, rozdelit peníze pravidelne asi na 6 ruzných akcií podniku ruzných branzí, aby meli v akciích jejich vlastního podniku jen 1/6 penez a stejne tak meli i dalsích 5 jiných akcií v portfoliu od cizích podniku a bank, aby jim bankrot jejich rodinného podniku neruinoval jejich jmění nebo akciové portfolio. Dedici nesmí vlastnit jen rodinný podnik, ale jejich kapitál rozdelit pravidelne na akcie od aspon 6 podniku a bank.

Krásná adresa New York - Manhattan:
Paní Emilie mela dobrý dojem, kdyz vstoupila do kanceláre hedgefondu New York Financial v elegantní budove 67 Wall Street. Manager fondu Robert J. Sucarato dostal od paní svereno 450 000 dolaru, aby je ve fondu investoval. Peníze paní Emilie vsak za nekolik dní zmizely, paní vsechno ztratila. Dum na Wall Street císlo 67 je proslulý skandály. Behem 5 let bylo zahájeno 12 soudních rízení z financních podvodu proti necestným firmám, uvádejících adresu Wall Street císlo 67. Pochybné firmy si najímají 10m² malou kancelár s telefonem a s telefonistkou za 1800 dolaru mesícne, nebo virtuální kancelár za 425 dolaru mesícne, nebo jen postovní schránku s vyprazdnováním za 100 dolaru mesícne. Hlavní provozovatel techto adres je firma Regus Group, která má akcie ticker RGU. Provozovatelé dobrých adres pro pochybné firmy vydelávají po celém svete 14 miliard dolaru rocne. Dalsí dobré adresy v New Yorku, které si najmou pochybné firmy jsou: 405 Lexington Avenue, 230 + 245 Park Avenue, 415 + 575 Madison Avenue, 67 + 110 Wall Street. Firmy podvodníku s dobrou adresou v Manhattanu mají duveryhodná jména jako: Morgan Financials Advisors, Wallstreet Management, Maybach American Group, Stargold Mines, Russoil. Nekteré z firem ztratí peníze zákazníku, jiné berou vysoké poplatky za spatné investicní rady, jiné vydají bezcenné akcie za kurzy hluboko pod 1 dolar - penny stocks a tyto akcie firem, které vlastní jen webstránku, jsou pak umele vyhnány na nekolik dolaru, kdy podvodníci prodají a zacátecníci prodávají vetsinou se ztrátou pozde, kdyz uz jsou penny stocks zas blízko u nuly.

Krach nemecké firmy Thielert WKN: 605207 na letecké motory, která v dubnu 2008 zkrachovala.
Krach výrobce leteckých motoru není prekvapením. Blízící se pohromu bylo mozné zjistit dlouho predem v bilanci a ve výkazu cash flow. Jako ty falesné bilance u firmy Enron. Firma Thielert mela negativní cash flow, kazdý rok vyssí pohledávky (Forderungen, Receivables) = aktiva v bilanci. Tyto pozadavky vyrostly +500 % za 4 roky od 2002 do 2006. Pohledávky nebyly zaplaceny a snad ani neexistovaly ty objednávky na motory a pan Thielert si je vymyslel, ale nezaplacené a neexistující pohledávky byly 2003-2007 psány do dosazených trzeb a zisku. Za léta narostlé pohledávky z dodávek jsou nápadné. Vysoké pohledávky mohou naznacovat, ze trzby a zisk z nich byly chybne zaúctovány nebo zcela vymysleny. Pak hrozí odpisy na pohledávky, které vedou ke ztrátám. Podezrení vzniklo i ve výkazu cash flow, je-li cash flow z operativní provozní aktivity nekolik let negativní, tlací to na hotovost v kase. Nejsou-li pohledávky zaplaceny, netecou peníze na konto a podnik je závislý na kapitálu z kreditu, nebo je platby a funkce neschopný. 6. 3. 2008 zemský soud Hamburg prohlásil bilance z let 2003-2005 za neplatné a chef a zakladatel firmy pan Thielert byl propusten z firmy. Pocátkem roku 2008 menili analytici postupne rating z buy na hold a pak na sell. Akcie Thielert klesla behem jednoho dne 6. 3. 2008 -47 %, 22. 4. -40 %, 24. 4. 2008 -83 % a mezi temito dny se akcie nekolikrát vzpamatovala, kdyz si firma dohodla pujcky milionu eur na záchranu. Celkem behem posledních 12 mesícu ztatila akcie -98 %. Pro falesné bilance, nulový zisk a pro negativní free cash flow.

Malovaný obraz burzy New York a Wall Street
Malovaný obraz burzy New York , NYSE , Wall Street , Stock Exchangehome - index     České akcie     fundament České akcie     Evropské kvalitní akcie     Euro akcie signály
USA kvalitní akcie     US akcie signály     techno akcie     zajímavé akcie     Warren Buffett akcie     BRKA
farmacie + biotech     indexy     moudrosti     analýza fundamentální     technická analýza     druhy grafu
Dow Jones fundament     Dow Jones grafy     US bank akcie     praxe akcie     investice     filtry počítadla
DAX akcie     krach 1929     krach 2000     mustrdepo     privatizace     tunely     paradís     2006     2007
2008     2009     2010     2011     2014     2020-2040     komodity     fondy     penize jako dluh     duch doby    
Benjamin Graham - Peter Lynch - Philip Fisher - John Templeton - Andre Kostolany
Diskusní fórum pro akcie investice fondy diskuse o akciích česká a slovenská diskuse   vtipy