Akcie dividendy daně akciové fondy certifikáty deriváty opce futures komodity
analytici dluhopisy pojištění stavební spoření důchodové připojištění
lexikon definice

Rozdíl mezi akciemi, dluhopisy, pojištěním a připojištěním. Kredit na nemovitost, stavební spoření.

Dluhopisy = obligace
Koupením dlouholetého dluhopisu = obligace (bond, obligation, Anleihe) půjčíme podniku nebo státu na léta peníze a má-li dluhopis fixní pevný úrok, dostaneme kazdý rok stejný úrokový kupón a po letech, poslední den platnosti dluhopisu dostaneme nás investovaný kapitál úplne stejný zase zpátky, kdyz podnik nezkrachuje nebo nejaká riziková zeme vydávající ten dluhopis není bankrot jako 2001-2002 Argentina. To platí pro dluhopisy s pevným úrokem, drzené celou dobu platnosti od 1. dne vydání (= emise) az do posledního dne platnosti. Obligace se prodávají na burze Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Praha za stejný poplatek jako akcie. Na rozdíl od akcií nekupuje se počet kusů dluhopisů, ale kupuje se jmenovitá hodnota napríklad 1 000 euro a není-li to v 1. den vydání dluhopisu, pak se platí aktuální kurz toho dluhopisu v procentech napríklad 99% a zaplatí se pak za zvolenou hodnotu 1 000 euro jen 990 euro plus poplatek bance a burze celkem asi 11 euro. Dluhopisy jsou dlouhodobé dluhové cenné papíry, dlouhodobé dluzní úpisy, vydané vládou nebo podnikem a predstavují závazek vydavatele vyplatit drziteli k urcitému datu nominální hodnotu dluhopisu a úrok. Kdyz je dluhopis vydán, 1. den platí investor kurz 100%, jako je nominální hodnota dluhopisu (= jmenovitá hodnota, Nennwert, Nominalwert, principal amount, nominal value, denomination), tehdy je kurz pari (= rovný). Koupí-li se dluhopis pozdeji po vydání, nebo prodá-li se pred koncem platnosti, pak investor platí kurz nizsí nebo vyssí nez nominální hodnota, tedy je to pod pari = unter pari = below par, nebo nad pari = über pari = over par. Pak také není celková výnosnost dluhopisu stejná, jako je smluvený úrok dluhopisu.

U dluhopisu z nemeckých burz lze na www.onvista.de vyplnit pocítadlo pro výnosnost dluhopisu a výnosnost vypocítat. Volíme postupne: www.onvista.de - Anleihen - Unternehmensanleihen nebo Staatsanleihen - zem nebo stát - Rendite + Jahre - Vergleich starten - klikneme WKN císlo - Renditerechner - vyplníme údaje v pocítadle - a klikneme berechnen.

U klasických dluhopisu, to je u prevázné vetsiny dluhopisu, se platí pevný úrok (Festzins = fixed rate of interest) na celou dobu platnosti nezávisle na kazdorocní zmene úrokové sazby. Také existuje variabilní promenlivý pohyblivý úrok, kde úroková sazba je kazdý rok jiná. Úrok se jako kupon vetsinou vyplácí rocne. Poslední den platnosti je splatná celá nominální hodnota obligace, tehdy musí koupit na burze od nás dluhopis jeho vydavatel = stát nebo podnik.

Druhy dluhopisů:
Existuje více nez 12 druhu dluhopisu. Jmenuji jen dva hlavní druhy.
1) Státní dluhopisy (Staatsanleihe = government bonds), to jsou cenné papíry, které vydává ministerstvo financí a ty jsou povazovány za nejkvalitnejsí a nejbezpecnejsi ze vsech dluhopisu, jsou-li ze západní Evropy, protoze jsou garantovány státem. Tyto obligace mají ty nejnizsí úrokové výnosy. Vydávají se s ruznou platností od 5 az do 30 let.
2) Podnikové dluhopisy (Unternehmensanleihe = corporate bonds), to jsou cenné papíry, které vydávají podniky. Ty prinesou vyssí výnos nez státní dluhopisy, ale je s nimi spojeno vyssí riziko nesplacení. Vydávají se s ruznou platností od 3 az do 8 let.
Obligacím s promenlivým úrokem bych se vyhnul, treba se koupí v roce s úrokem 8% a za 10 let bude úrok z nich uz jen 2%.

Jsou státní dluhopisy zakázány? Kdo koupí státní dluhopisy, poskytuje státu kredit a za jeho splacení i s úroky rucí stát budoucími danemi pracujících ze mzdy a danemi z nakoupeného zbozí. A ruciti za pujcku penezi od tretí strany je zakázáno. Na druhé strane s úroky z dluhopisu dostanou lidé jen cást penez od státu zpátky, co lidé státu zaplatili jako dane ze mzdy a z nákupu zbozí.

Kdyz vase portfolio akcií ztratí 25% hodnoty, pokud nic neprodáte, jste na tom porád jeste lépe, nez kdyby jste koupili dluhopisy, protoze za 20 let má vase portfolio z akcií v nejhorsím prípade alespon 2x vyssí hodnotu nez portfolio z obligací. (Peter Lynch)
Ta hodnota obligace se kazdý rok snizuje o pár procent inflace. Kdyz se za 10 let dostane kapitál investovaný do obligací zpátky, má uz desítky procent nizsí kupní sílu. Z úroku z obligací se platí dane. Tedy investovaný kapitál plus úroky z obligací mínus inflace mínus dane z úroku prinesou za 10 let celkem zpátky kapitál asi stejné kupní síly, jako má ten kapitál dnes. A je lepsí ten kapitál za 10 let radeji ztrojnásobit s nejakou konzervativní akcií s dobrou dividendou od solidního podniku nebo banky z indexu IBEX, FTSE nebo Dow Jones.

Kdybychom koupili nejakého roku s úroky 6% az 8% vysokými státní dluhopisy z bezpecné zeme, kde je euro jako v nasí vlasti, tedy dluhopisy ze západní Evropy, byly by dobré namísto duchodu nebo jako 2. duchod, bude-li v nich více nez 200.000 euro. Ale ten kapitál v tech dluhopisech neporoste a získáme jej zpátky beze ztráty pro dalsí investici az v poslední den platnosti, napríklad za 10 let. Z nekterých akcií muzeme dostávat prumerne jen 3,5% kapitálu rocne jako dividendu, ale ta dividenda muze býti za 10 let uz 2,6x vyssí v euro, tedy v 10. roce je ten rocní výnos v euro vyssí nez ten výnos z dluhopisu a soucasne i kapitál v akciích muze býti 2,6x vyssí za 10 let. To platí ale jen pro akcie nekolika nejvetsích podniku a bank USA, Kanady, Nemecka, Francie, Spanelska a Británie, kterým neskodí konkurence a dlouhodobe zvysují zisky prumerne o 10% rocne.

Důchodové připojištění
Na důchodové připojištění dostaneme na investovaný kapitál asi 3% rocne garantovaný úrok a nejaký nejistý bonus. Budto platíme celý zivot mesícne stejnou malou sumu, neveda zda se toho důchodu vubec dozijeme, nebo zdali ta pojistovna nezkrachuje. Nebo platíme 12 let pred důchodem vsechny volné peníze, kazdý mesíc stejné a jsme 12 let chudí. Nebo dáme na pojistení jednorázove velikou sumu penez a alespon 12 let ji necháme v pojistovne lezet. Nedozijeme-li se pocátku vyplácení mesícního důchodu, dostanou nasi potomci jednorázove vyplacenou vetsinu tech penez zpátky. Dozijeme-li se jen nekolika splátek toho důchodu, pak nasi potomci u nekterých pojistení nedostanou nic a vetsina penez daných do pojistovny bude ztracena. Důchodové pojistení pro důchodce musí tedy býti smluveno soucasne jako nase zivotní pojistení vyplacené potomkum. Mnoho myslících lidí doma i v cizine za nekolik let prokoukne, ze kvalitní dividendové akcie prinesou v dividendách důchod nekolikrát vyssí nez to nejlepsí pripojistení a proto lidé splácení pojistení za nekolik let predcasne ukoncí. Nekdy se musí lidé s pojistovnou soudit o vrácení penez a pak jim vrátí pojistovna jen polovinu toho, co jí ve splátkách zaplatili. Treba splátky na pojistení první 2 roky si pojistovna celé nechá.
Tedy jeste pred rozhodnutím pro pojistení dukladne uvazovat a snad dojdeme k tomu, ze v akciích jako napríklad: HSBC, Bank of America, Wells Fargo, Iberdrola, Royal Dutch Shell, Tesco, Sanofi, AT&T, Johnson & Johnson, Pfizer, Procter & Gamble, BHP Billiotn nám roste kapitál i dividendy priblizne +10 % rocne, +160 % za 10 let, kdykoliv je mozno cást akcií prodat, nebo akcie vymenit za jiné a nasi potomci je mohou dedit po nás.
Zákonné duchodové pojistení poroste asi +1 % za rok a takto by se nám zdvojnásobil duchod teprve za 70 let. Hledejme tedy staré a velké podniky a banky, které zvysují zisky a dividendy +10 % rocne, pak se nám zdvojnásobí dividendy jako duchod kazdých 7 let.

Dividenda rostoucí prumerne +10 % rocne dnes 5% z kapitálu bude v 8. roce dvojnásobná, to je asi 10% z dnesního kapitálu, v 15. roce asi 20%, 22. roce asi 40%, v 29. roce asi 80% a v 36. roce asi 160% z dnesního kapitálu. A ten kapitál v tech akciích se dlouhodobe asi kazdých 7 let az 10 let zdvojnásobí, pokazen temi hlubokými krachy akcií (2001 a 2008) a pak zase znásoben temi velikými boomy akcií (1999, 2003 a 2009). Je-li letosní rok z 1 milionu korun 5% dividenda, to je 50 000 korun rocní dividenda = 2 000 euro dividenda, pak to ve 36. roce muze býti uz 1,6 milionu korun rocní dividenda = 64 000 euro dividenda, z dnesniho kapitálu 1 milion korun, kdyz dividenda roste +10 % rocne.

Mnohé dobre známé duchodové pojistení jsou spocítány tak, ze dají lidem celé jejich zaplacené príspevky zpátky a bez úroku jen, kdyz se lidé dozijí prumerného veku. Kdo se nedozije prumerného veku, zaplatil více pojistovne, nez si vybral zpátky s duchodem. A úroky nebo prídavek od státu vyuzijí duchodci jen tehdy, kdyz se dozijí nadprumerného veku. Jdou-li na duchod do ciziny, musí prídavek od státu v nekterých zemích zase státu vrátit. A jsou-li lidé ve vlasti na duchod, pak platí z duchodu dane vyssí nez ten príspevek, který dostali od státu. Zákonné duchodové pojistení a i privátní pojistení nechávají vydelat pojistovny a stát, ale pojistenci dosahující jen prumerné stárí dostanou vetsinou jen cást penez zpátky, které pojistovnám zaplatili.
Bývalý nemecký ministr práce Walter Riester vynalezl roku 2000 Riesteruv duchod = Riester Rente, to je duchodové pojistení s prídavkem od státu, které bylo od matematiku pocátkem roku 2008 propocítáno a ukázalo se, ze je to podvod na lidech - Riester Rente Betrug. Walter Riester naverboval na prednáskách miliony lidí na to pojistení, protoze dostával za kazdou prednásku od pojistoven honorár 7 000 euro, celkem snad 300 000 euro za 3 roky. Teprve roku 2008 zacala vysílat nemecká televize v kritických poradech, ze na Riester Rente vydelají jen pojistovny a stát a lidé dostanou celé zaplacené peníze bez úroku od pojistovny zpátky, kdyz se dozijí veku 87 let. Jestli se nedozili 87 let, dali pojistovne více penez, nez od ní dostali zpátky. A slibované úroky a prídavek od státu by dostali duchodci jen tehdy, kdyby se dozili veku 98 let. Tedy namísto pojistení kupujte radeji na stálo akcie od nejstarsích a nejvetsích podniku a bank Evropy a USA, kterým neskodí konkurence a dlouhodobe zvysují zisky a platí nadprumerné dividendy.

Nejhorší věc je životní pojištění, to je nejčastější motiv vraždy, jak víme z televizních detektivek!
Investiční životní pojištění, to je příliš drahé spoření, první 2 roky putuje celé klientem placené pojistné do kapsy finančních poradců jako provize. První 2 roky platí klient provizi svému poradci a kdyby chtel pojistku za 2 roky zrušit, nedostane zpátky často ani korunu. A po více letech u IŽP klient dostane jen 75% výnosu burzy, protoze podílové fondy u IŽP podílníkovi dopřejí jen 75% z výnosu, který mají s akciemi z burzy. Jeden klient pojistovny povídá: "Taky jsem naletel financnímu poradci, ze je to super sporení, které mi po 5 letech vydelá spoustu penez. Po ukoncení smlouvy po 5 letech jsem se nestacil divit: za první 3 roky mi z mých penez sebrali skoro 50% a celkový výsledek byl horsí, nez kdybych si ty peníze nechal na bezném úctu."

Mel by si clovek poríditi nejaké zivotní pojistení? V zádném prípade! Vzdycky bylo lepsí koupiti akcie pojistovny, nez u ní uzavríti zivotní pojistení. Ty výplaty od pojistoven nejsou vubec garantovány. Zarucené je jen, ze vasimi penezi zaplatíte toho pojistováka a ty budovy pojistoven. V mnohých prípadech se nakonec dostane méne penez od pojistovny vyplaceno, nez kdyby jste meli celá ta léta peníze na sporitelní knízce. A ta je známá jako nejhorsí zpusob rozmnozování penez. Akcie jsou to nejlepsí opatrení pro stárí. A cím déle ty akcie drzíte, tím více radosti budete míti z té investice.
Akcie koupíte jen, kdyz máte jistou sumu penez pohromade. Kdyz máte velké výdaje, nebo jste bez práce, nebo jsou vsechny akcie drahé, pak jistou dobu akcie nekupujete. A kdyz potrebujete peníze, muzete zas nejaké akcie prodat. Ta nepravidelnost platby je veliká výhoda proti pravidelnému mesícnímu investování stejné sumy do duchodového pripojistení. Sporení nebo pojistení s akciemi je neporazitelné. Namíchejte si portfolio z 10-20 akcií z ruzných branzí a jen z akcií velkých podniku a bank z indexu Eurostoxx50 s Británií, DAX a Dow Jones. Pojistovny to delají zrovna tak. Za nekolik desítek let dáte dohromady úctyhodnou sumu penez v akciích a budete zíti z jejich dividend. V nejhorsím prípade z postupného prodeje akcií, kdyz vám nebude duchod stacit.

Pojistení nám neprinese žádné peníze, když máme stestí. To nezní logicky. Ale kdyz nás nepotkalo nestestí, ztratili jsme peníze na pojistovnu nadarmo. A kdyz nás potkalo nestestí, trvalá invalidita nebo shorel dum se vsemi predmety v nem, pak jsme získali peníze od pojistovny, jestli jsme byli pojisteni proti úrazu nebo proti pozáru. Tedy kdyz neprijdeme k zádné nehode, pak máme stestí, ale placení pojistení se nám nevyplatilo, byly to ztracené peníze. Nejlepsí ochrana proti katastrofe je velké portfolio akcií. Z nej máme profit stále, at uz nás zádná nehoda nepotkala, nebo i kdyz nás nehoda postihla. V takovém prípade by ale muselo míti portfolio akcií hodnotu alespon jako nás vlastní dum.Dividendové akcie na stálo - nejlepší důchodový fond světa na desítky let , na důchod , největší podniky a banky USA + Britanie + Španělska , nízké daně z dividend 10% a 15% a 19% , jen akcie s vysokou dividendou :
Techto 20 akcií bych chtěl držet nonstop alespoň 30 let jen pro dividendy a pak je někdo zdědí po mně :

Španělsko : 19% daň z dividend :
Iberdrola ... IBE ,
Británie : 10% daň z dividend :
HSBC PLC , Royal Dutch Shell , Tesco , BHP Billiton. HSBC , RDS , TCO , BHP
USA : 15% daň z dividend :
Bank of America , Wells Fargo , AT&T , Pfizer , Johnson & Johnson , Procter & Gamble. BAC , WFC , T , PFE , JNJ , PG.
Francie : 30% dan z dividend :
BNP Paribas, Sanofi ... BNPP, SNY. Symboly neplatí pro burzu, jen u akcií z USA.
Německo : 26% daň z dividend :
Allianz, BASF SE, BMW AG, Munich Re

Dát stejne penez na vsechny akcie.
Dividenda rostoucí +10% rocne dnes 5% z kapitálu bude v 8. roce asi 10% z dnesního kapitálu a v 15. roce asi 20% a 22. roce asi 40% a v 29.roce asi 80% z dnesního kapitálu a v 36.roce asi 160% z dnesního kapitálu. A ten kapitál v tech akciích se dlouhodobe asi kazdých 10 let zdvojnásobí , pokazen temi hlubokými krachy ( 2001 , 2008 ) a pak zas znásoben temi velikými boomy ( 1999 , 2003 ). Je-li letosní rok z milionu korun 5% dividenda , to je 50.000 korun = 2.000 euro dividenda , pak to ve 36. roce muze býti 1,6 milionu korun = 64.000 euro rocní dividenda , z dnesniho kapitálu 1 milion korun, kdyz dividenda roste 10% rocne.

Akcie na stálo (30-50 let) jen pro dividendy od dobre fungujících podniku:
Jak za posledních 10 let pred krizí 2008 rostly v tech podnicích:
celková trzba v milionech euro nebo dolaru, celkový zisk, cash flow, vlastní kapitál, dividenda pro akcii v euro nebo dolaru:

AT&T: +168 %, +55 %, +159 %, +406 %, +56 %
Johnson & Johnson: +168 %, +265 %, +188 %, +190 %, +230 %
Pfizer: +256 %, +143 %, +324 %, +553 %, +383 %
Procter & Gamble: +107 %, +121 %, +137 %, +423 %, +154 %
Bank of America: +84 %, +127 %, +91 %, +284 %, +127 %
Wells Fargo: +162 %, +310 %, +170 %, +385 %, +237 %

Royal Dutch Shell: +279 %, +265 %, +134 %, +123 %, +200 %
Tesco: +216 %, +250 %, +200 %, +196 %, +164 %
HSBC: +201 %, 209 %, +151 %, +585 %, +180 %
BHP Billiton: +199 %, +782 %, +262 %, +296 %, +663 %

Iberdrola: +258 %, +285 %, +292 %, +38 %, +130 %

Sanofi: +601 %, +1092 %, +953 %, +1080 %, +746 %

V krizi 2008-2010 se nesrovnalosti srovnaly a od 2011 lze ocekávat, ze se kapitál v kazdé z techto 18 akcií za prumernou dekádu muze zdvojnásobit a soucasne se muze i dividenda kazdou budoucí dekádu zdvojnásobit (+7 % rocne je +100 % za 10 let). Jak pribývají duchodci a ubývají pracující v Evrope, snizují se stále procenta duchodu z poslední netto mzdy a tak se muze v Evrope zdvojnásobit duchod ze zákonného pojistení az za 70 let s rustem +1 % za rok.


Kredit na nemovitost
Kdo si bere kredit na zaplacení vlastního bytu nebo na nákup domku, ten musí odmítnout platit pojistení proti neschopnosti platit splátky, aby naplatil kvuli tomu o desítky procent vyssí cenu za byt. Nedá-li banka kredit bez pojistení, je nutné vzít kredit u jiné banky. Kdo jako garanci na kredit vezme hypotéku na jiný svuj byt nebo domek a ztratí zamestnání a nemuze platit splátky na kredit, tomu banka ten nový nebo ten starý byt zabaví a dá do drazby, kde dostane banka nekdy jen 1/3 tech penez, které musí klient bance splácet. Banky jako Hypo také samy nabízí lidem byty za prehnane vysoké ceny. Tedy byt za 100 000 euro stoji na kredit s úroky 200 000 euro a pri neschopnosti splácet kredit banka byt zabaví a dostane za nej ve drazbe jen 70.000 euro. Pak clovek splácí léta bance zbytek kreditu, tedy jeste 130.000 euro za byt, který uz mu byl zabaven a platí nájemné za jiný byt nevlastní. Kdo chce byt nebo domek platit kreditem 10, 20 nebo 30 let, platí s úroky 2x i 3x tolik, nez kdyby platil v hotovosti a pro ty vysoké pravidelné mesícní splátky je 10, 20 nebo 30 let stále bez penez. Ve Spanelsku splácí mnozí lidé od veku 20 let splátky na byt 50 let a teprve pak, kdyz je jim 70 let, zbydou jim peníze, aby si porídili deti. Mnohem lepsí je za 10 nebo 20 let si na vlastní byt nebo domek vydelat s akciemi nebo s akciovými fondy. Od jisté sumy v akciích nám zaplatí dividendy nájemné z nevlastního bytu. Kdyz je vydeláno s akciemi, potom sice stojí ten objekt uz 2x nebo 3x tolik, jenomze clovek má pred tím nákupem objektu stále dostatek penez na cokoliv, protoze kupuje akcie a fondy nepravidelne, jen kdyz mu na ne zbývají peníze a v prípade nezamestnanosti prestane akcie kupovat. Nikdy není clovek vysoce zadluzen, nikdy mu banka objekt nezabaví. A clovek muze pak koupit byt a bydlet stovky a tisíce kilometru daleko od místa, kde pracoval, kdyz uz se ve vlasti nudí.

Stavební spoření
Kdo si porídí stavební sporení na zaplacení vlastního bytu nebo domku, dostane v dobe nízkých úroku garantovane jen asi 3% rocne a nejistý prídavek od státu. Tedy má výnos 2x az 3x nizsí, nez roste akciový index DAX, FTSE, IBEX, Eurostoxx50 nebo Dow Jones a mel by radeji dávat ty peníze na akcie, akciové fondy, nebo na certifikáty na index s pripisováním dividend. Stavební sporení vyzaduje platit pravidelne mesícne tak vysoké cástky, ze je clovek 10 nebo 20 let bez penez. Zatímco 2x nebo 3x výnosnejsí investice do certifikátu nebo do akcií se delají jen, kdyz na ne zbydou peníze.

Inflace roku 2008 požírala ceské peníze rychlostí 6,7% za rok. Bezný úcet dal výnos 0,1% za rok. Sporící úcet a termínový vklad dal roku 2008 maximálne jen 3,5%. Penzijní pripojistení s podporou státu dalo 5,8%. Tedy inflace 6,7% to vsechno sebrala. Stavebním sporením s maximálním poctem státních podpor se dostalo rocní zhodnocení kapitálu 6,3%, tedy inflace 6,7% to sebrala. Investicní zivotní pojistení dá 4% az 8% za rok, ale první 2 roky ty príspevky sebere provize pro poradce, kterí lidi na to pojistení naverbovali. Fondy penezního trhu vynesou jen maximálne 4%, tedy inflace 6,7% to sebere. Smísené fondy vynesou 4% az 8% za rok.
Tedy poskládejte si radeji sami dlouhodobé portfolio z akcií a akcie kazdý rok prikupujte, dokud jsou fundamentálne levné a podniky zvysují zisk. Dlouhodobý výnos portfolia akcií muze prináset prumerne 10% az 20% rocne, zvláste kdyz se prekonají velké krachy bez akcií. Velké dvouleté krachy akcií nastávají po extrémním predrazení akcií jako 2000-2002 a priblizne po 80 letech jednou mohou padat i levné akcie s velikou financní krizí jako roku 1930 a 2008. Nejmoudrejsí taktikou je porazit inflaci jejími zbranemi, kupovat to, co se bude zdrazovat, tedy levné cenné papíry od podniku s rustem zisku.

Akcie nás delá majiteli malé cásti podniku. Peníze na nákup vlastniho bytu získáme za 1 dekádu nebo za 2 dekády s akciemi a akciovými fondy drzenými 1 rok az 4 roky. Akcie se koupí levne a prodají, kdyz jsou predrazené a pak se zase koupí jiné levné akcie od podniku s rostoucím ziskem. Kupovati vzdy akcie z ruzných sektoru a z ruzných zemí = diverzifikovat portfolio. Také akciové fondy je dobré kupovat jen v letech, kdyz jsou akcie levné a prodat podíly fondu, kdyz jsou akcie v nich drahé.
Peníze na duchod nám dají dividendy z akcií starých a velkých podniku a bank ze západní Evropy a USA. Ten kapitál v nich se vetsinu let zvysuje a rostou i dividendy, které bývají dlouhodobe prumerne 3,5% z kurzu akcie. Kapitál v kvalitních levných akciích a dividendy mohou být za 10 let 2,6x vyssí, za 20 let 6,7x vyssí, za 30 let 17x vyssí. To je proto, ze zisk, trzba, vlastní majetek, cash flow a dividendy starých, velkých a bezkonkurencních podniku a bank USA, Spanelska a Británie průmerne +10 % rocne rostou. Akcie techto firem jako Wells Fargo z roku 1852 a HSBC z roku 1865 a Banco Santander z roku 1690, ty není nutno nikdy prodávat a nasi potomci zdedí po nás tolik dividend, ze nebudou muset pracovat.

Kdo investuje od svého 15. roku do 65. roku 1 000 euro kazdorocne, má pri rustu akcií +20 % rocne za tech 50 let 45 milionu euro, za 30 let má 1 milion euro, za 33 let má 2 miliony euro, za 38 let má 5 milionu euro, za 42 let má 10 milionu euro. Z jednorázového vkladu 1 000 euro bez pridávání penez a +20 % rustu rocne máme 1 milion euro za 38 let, 2 miliony euro za 42 let, 3 miliony euro za 44 let, 5 milionu euro za 44 let, 10 milionu euro za 51 let.

Je nebezpecné kupovati akcie a dluhopisy z Ruska , z bývalých sovetských republik , z Turecka , z Izraeli nebo z jizní Ameriky , Asie , Afriky. Lidé se soudili s Argentinou , aby dostali zpet peníze ze státních dluhopisů Argentiny a dostali zpet jen zlomek svých penez.
DLUHOPISY , bonds , obligace , akciové fondy , zlato , termínové vklady , vkladové certifikáty , to je nuda !

Analytici, analysti, agentury analytiku, rating, cílový kurz akcie:
Rating, ratings, ratingy
Ratings znamenají odhad potenciálu akcie a hodnocení akcie, to nejsou doporučení od analytiků koupit nebo prodat akcie. Mnohdy je dobré na ne reagovat, ale až za týden a reagovat opačně.

Rating strong buy, aggressive buy
Je odhadován růst akcie o 25 % vyssí nez rust príbuzného akciového indexu nebo rust akcií ze stejného oboru prístích 6, 12 nebo 18 mesíců.

Rating buy neznamená koupit akcii, ale je to odhad potenciálu outperform, overweight, attractive, top pick. Je odhadován růst akcie o 10 % vyssí nez růst indexu nebo růst akcií stejného oboru.

Rating hold neznamená držet akcii, ale je to odhad potenciálu market perform, sector perform, neutral, accumulate, in-line, equal weight, add. Je odhadován stejný růst akcie jako růst indexu nebo růst akcií stejného oboru.

Rating sell neznamená prodat akcii, ale je to odhad potenciálu underperform, underweight, reduce, unattractive, avoid. Je odhadován růst akcie o 10 % nizsí nez růst indexu nebo růst akcií stejného oboru.

Rating strong sell
Je odhadován růst akcie o 25 % nizsí nez rust príbuzného akciového indexu nebo rust akcií ze stejného oboru prístích 6, 12 nebo 18 mesíců.

Je-li ocekáván vseobecný propad akcií, protoze jsou vseobecne drahé, kdyz prumerné P/E akcií v indexu je asi 30, pak by mel rating buy znamenat, ze akcie by mohla klesati o 10 % méne nez index a rating sell by mel znamenat, ze akcie by mohla klesati o 10 % více nez index.

Úkolem analytiků je pomoci investorům - pomoci investorům od penez. Úkolem analytiků je bohuzel vytvorit zájem, nebo nezájem o akcie, pomoci akcii k rustu, nebo k poklesu a v zádném prípade analytici nepopisují skutecné kvality firmy nebo kvality akcie, jak je psáno v knihách.

Cílový kurz akcie, to je holý nesmysl
Letos ocekávaný zisk podniku analytici kazdý mesíc korigují a zisk podniku ocekávaný prístí rok a P/E ocekávané za rok jsou tedy jeste daleko méne pravdepodobné. Je tedy bezpecnejsí koupit levné akcie podniků, které zvysují uspokojive zisk uz 10 let.

Rating buy, rating sell znamená odhad potenciálu rustu akcie
Kazdý snadno uhádne, ze buy znamená koupit a sell znamená prodat. Ale málokdo uhádne ve strední Evrope, kde se nemluví anglicky, co je to rating. Slovo rating není ani v malých slovnících. Lidé si tedy odvodí od slov koupit a prodat, ze slovo rating znamená doporučení, jenze to by bylo anglicky recommendation buy, recommendation sell a né rating buy, rating sell. Je nutné se tedy podívat do toho nejsilnejsího anglicko-ceského slovníku v knihkupectví nebo v knihovne nebo na http://slovnik.seznam.cz, co to znamená rating. Tedy rating znamená odhad a hodnocení potenciálu akcie rusti. Ve slovníku neni rating prelozen jako doporucení.
Rating je chápán tou inteligentní mensinou správne jako ohodnocení potenciálu rustu akcie, velká vetsina lidí vsak rating chápe chybne jako radu akcie koupit nebo prodat. Kdyz uz analytici s ratingem "koupit" a "prodat" a cílovým kurzem klamou verejnost, zádné webstránky a zádné noviny by se nemely státi jejich spoluviníky a nemely by ten klamný rating a klamný cílový kurz akcie uverejnovat!
Rating buy je dvojnásobné klamání. Jednak tím analytici klamou verejnost, ze akcie má silný potenciál rustu, kdyz uz je akcie extrémne drahá, nebo podniku klesá zisk a soucasne analytici klamou verejnost, kdyz ona chápe rating buy jako doporucení koupit. Ceská media, se podílí na tom podvodu od analytiku a publikují "doporucení koupit". Také nemecká media se podílí na tom podvodu od analytiku a publikují "Empfehlung kaufen". Publikovati v magazínech "odhad silného potenciálu", to by byl ale mnohdy také podvod.
O polovinu lépe to delají ty agentury analytiku, které vyslovují rating outperform, rating underperform a rating equalperform. Jiné agentury analytiku pak pouzívají rating attractive, unattractive a neutral. Tam uz je jasné, ze jde o hodnocení naprumerný rust, podprumerný rust a stejný rust akcie jako rust indexu. Klam zustává tehdy jen v tom, ze s hodnocenim outperform se má vytvorit zájem o akcie, nebo s hodnocenim underperform nezájem o akcie, i kdyz to s jejich skutecným potenciálem nemá nic spolecného.
Analytici jsou zaplaceni za to, aby s ratingem buy delali reklamu pro nezajímavé akcie, nebo s ratingem sell udelali populární akcie levnejsí pro velké investory, kterí je chtejí koupit. Jsou zaplaceni za to, aby s ratingem sell akcie srazili dolu, protoze nejaký hedgefond spekuluje na pokles kurzu. Jde-li na burzu akcie nové firmy jako IPO (initial public offering), musí analytici vyslovit rating buy, at uz mají jakkoliv spatné mínení o té firme, jinak by podnik vstupující poprvé na burzu tou propagací poveril jiné analytiky. Také maklérské kanceláre jsou zaplaceny od podniků, aby co nejrychleji prodaly jistý pocet akcií a tak musí vzbudit zájem o ty akcie, i kdyby makléri meli o tech akciích to nejhorsí mínení! Za pomoc pri uvedení akcií nejaké firmy na burzu si berou investicní banky poplatek az 7 % z kapitálu získaného z burzy prodejem tech akcií a proto je v jejich zájmu udelati tem akciím dobrou reklamu.

Analytici nejsou studovaní a inteligentní. Do funkce analytika berou v Londýne kohokoliv hned po základní devítileté skole, stací jen, kdyz umí clovek duveryhodne lhát, je zkorumpovaný a snese hodne alkoholu.
V letech 2000-2001 mnozí analytici prisuzovali drahým akciím neprávem rating buy a ty drahé akcie pak padaly az do ríjna 2002. Správne by meli tehdy analytici verejnost varovat, ze s P/E 50 (= kurz/zisk) jsou akcie nebezpecne drahé. A tehdy bylo i P/E 200 u technologických akcií. Dosáhnou-li akcie v indexu Dow Jones průmerne P/E 30, pak je nejlepsí vsechny americké a západoevropské akcie prodat a 2,5 roku nekupovat.

Nejznámejsí agentury analytiků jsou Standard and Poor's, Moody's, Fitch. Jejich rating pro akcie, fondy a dluhopisy je reklama a manipulace. Zádné webstránky, noviny a magazíny by nemely rating od analytiků publikovati, nemely by se na tom podvodu podílet, kdyz za to nebyly vubec zaplaceny jako ti analytici. Tedy proc ten podvodný rating publikovat, kdyz za to nejsou peníze.
Webstránky, noviny a magazíny by nemely ani publikovat doporucení koupit nebo prodat akcie, kdyz za to nebyly od akciových spolecností zaplaceny. A jestlize webstránky, noviny a magazíny publikují doporucení akcie koupit, jiste to bude jen zaplacená reklama, která muze akcionarum zle ublízit.

Webstránky, noviny a magazíny by se mely omezit na publikování odhadu rustu outperform, underpeform a neutral a tyto odhady potenciálu akcií by si meli redaktori novin a webstránek sami odvodit od výsky P/E a rustu zisku podniku. Je jasné, ze odhad silná akcie = rating outperform by dostala jen levná akcie od podniku s odhadovaným rustem zisku. Odhad slabá akcie = rating underperform by dostala akcie drahá nebo akcie od podniku s odhadovaným poklesem zisku. A kdyz by ty odhady potenciálu akcií logicky neodpovídaly výsce PEG atd., hned by byl videt podvod, hloupost, nebo sílenství v té redakci.

Známé kanceláre analytiků Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse First Boston byly obzalovány a i potrestány pokutou, protoze doporucovaly akcie prodat nebo koupit tak, jak za to byly zaplaceny. Za pomoc pri falsování bilancí koncernu Enron dostali vedoucí bankéri od banky Merrill Lynch: Daniel Bayly vezení 2,5 roku a James Brown vezení 3 roky a 10 mesíců. Také banky J.P.Morgan Chase a Citigroup díky nekolika svým zamestnancům falsujícím bilance podniku Enron a Worldcom a díky ratingu buy, chápaným jako doporucení koupit akcie, musí platit poskozeným akcionárum nekolik miliard dolarů odskodné.
Jako popstar slavný analytik Henry Blodget od investicní banky Merrill Lynch dostal pokutu 4 miliony dolarů, protoze publikoval rating buy pro internetové akcie, které svým kamarádům v e-mailech popsal jako hnuj. Odhadl a publikoval cílový kurz akcie 100 dolaru, kdyz stála 30 dolaru a za nekolik mesícu ta akcie spadla na 3 dolary. V roce 2002 americtí analytici zaplatili 1,4 miliardy dolaru pokuty, protoze upravovali optimistickým smerem své analýzy koncem 90. let.
Analytik Jack Grubman od agentury Salomon Smith Barney dostal pokutu 15 milionů dolarů a trvalý zákaz povolání jako analytik za to, ze hodnotil ratingem buy akcie podniku Worldcom a Enron a ty pak pro falesné bilance zkrachovaly. Chefové z Worldcomu a Enronu Grubmanovi za to zaplatili. Jack Grubman vydelával jako analytik 20 milionů dolarů rocne. Dnes vydelává zase slusne s prednáskami a s clánky.
Nejznámejsí svetové agentury analytiků zalozili židi a ti jak známo nás chtejí obrat o peníze: Goldman Sachs, Salomon Smith Barney, Lehman Brothers, UBS Warburg, Salomon Oppenheim, Charles Schwab, Sanford C. Bernstein, Morgan Stanley Dean Witter.

Neutrální hodnocení hold, market perform, neutral, accumulate mohou znamenat prodat, protoze sell analytici vyslovit nesmí, prisli by o práci, jsou placeni od akciových spolecností za to, aby jejich akcie doporucovali a hodnotili ratingem buy a tím kurzy rostly.

I pri hodnocení ratingem sell, chápaným omylem jako doporucení prodat, můze akcie růsti +24 % za týden (jako akcie Sun Microsystems 10. 10. 2003). Asi velký klient platící analytiky za rating sell po propadu kurzu ty akcie masivne nakoupil.
A tak kupujeme i pri ratingu sell jen proto, ze je akcie levná, jestli podnik ocekává letos rust zisku, kdyz pokles kurzu akcie skoncil. Rating buy, outperform, strong buy si urcíme sami jeste pred analytiky, kdyz podnik ocekává letos mnohem vyssí zisk nez vloni a akcie je fundamentálne levná.

6. 8. 2001 Deutsche Bank hodnotila potenciál akcie Deutsche Telekom s ratingem buy a s Empfehlung kaufen (chápanými omylem jako doporucení koupit) a hned druhý den banka sama zacala 44 milionů tech akcií prodávat, címz spadly akcie za mesíc z 24 na 14 euro a akcionári podali pak na banku trestní oznámení. Deutsche Telekom mela 4,2 miliard akcií a tak její marktkapitál klesl za mesíc o 42 miliard euro. Takový falesný rating lze ocekávat i od ceských, svýcarských a amerických bank a agentur analytiku. Nereagujme tedy nikdy na rating!

V kvetnu 2005 vetsina analytiku dávala rating buy akcii Deutsche Telekom a jen mensina analytiku akcii Volkswagen. Ale u Deutsche Telekom se ocekával 2005/2006 jen nepatrný rust zisku a u Volkswagenu rust zisku +60 %. Po roce, v kvetnu 2006 se pak ukázalo, ze akcie Deutsche Telekom behem roku spadla -25% a akcie Volkswagen rostla +100%. Dbejte tedy na ocekávaný rust zisku a P/E a ignorujte ratingy analytiku, ty jsou casto zcela naruby!

1. 8. 2005 americtí analytici od banky Merrill Lynch oznámili, ze autokoncern Volkswagen zvýsil zisk a prekonal jejich ocekávání a presto vydali rating sell, i kdyz byla akcie extremne levná se silným potenciálem rustu, protoze nemectí analytici ocekávali rust rocního zisku Volkswagenu +60 %. Takových nelogických ratingu najdeme hodne. Tady je videt, jak je rating analytiků naruby, kdyz je velcí klienti jako jsou fondy zaplatili za rating sell, nebot chtejí velké mnozství tech akcií Volkswagen levne koupit.

V investicních magazínech celého sveta a také v nemeckém Börse Online vidíme i od redaktoru samotných doporucení koupit, i kdyz akcie je predrazená s P/E 50, nebo kdyz analytici ocekávají letos desítky procent pokles zisku u podniku. Nebo doporucení prodat, kdyz je akcie levná s P/E 10 a analytici ocekávají letos +50 % rust zisku u podniku. To je zcela naruby, nez opovídá zdravému rozumu. Snad tyto firmy snizující zisk za to "doporucení koupit" té redakci magazínu zaplatily, aby byl o jejich akcie zájem. A fondy zaplatily redakci za "doporucení prodat" akcie podniku s rostoucím ziskem, aby je mohly levne koupit. Pochybuji, ze ti redaktori jsou takoví hlupáci, ze ty ratingy mají zcela naruby.

Na jedné hloupé ceské webstránce napsal nejaký amatér, ze nejaký analytik doporucuje prodat tu nejoblíbenejsí ceskou akcii. Jenze pouze máma nebo táta nám mohou doporucovat koupit nebo prodat akcie. Analytici mohou pouze odhadnout budoucí vývoj akcie, jestli podle nich má akcie potenciál prekonati rustem príbuzný akciový index, jestli je akcie outperformer, performer nebo underperformer. Nejoblíbenejsí ceská akcie pravdepodobne poroste více nez ceský index, mela by dostat rating outperformer, atraktivní, silnejsí nez index.

Nejlepsí je koupit levné akcie, které jsou hluboko spadlé, nebo jeste nerostou, nikdo je nedoporucuje a nikdo o ne nemá zájem, od podniku, který ocekává letos a prístí rok rust zisku desítky procent. Jakmile ty akcie analytici zacnou hodnotit ratingem buy, zacne o ne zájem, pak uz můze býti kurz mnohem vyssí a brzy prijde pro krátkodobého spekulanta cas akcie prodati. Je mozno si hodnocení analytiků obrátit naruby, buy chápat jako prodat a sell chápat jako koupit, ale týden po publikaci ratingu pockat, nez akcie koupíme nebo prodáme opacne nez zní rating.
Nekupujte akcie ani fondy, které minulých 6 nebo 12 mesícu nejvíce rostly, tak jak doporucují mnohé magazíny, tyto akcie mají sice nejvetsí "relativní sílu", ale ta nepoví nic o budoucím rustu akcie nebo fondu.
Minulé a budoucí ocekávané zisky podniků z celého sveta i u 5 ceských podniků a P/E, P/B, P/S tech akcií je mozno zjistit v nemeckých casopisech Börse Online a Focus Money a na webstránkách www.onvista.de a u amerických akcií na finance.yahoo.com. Zprávy o podnicích anglicky a nemecky jsou na webstránce www.finanznachrichten.de.

TERMÍNY PLACENÍ DIVIDEND:
Dividenda je podíl na zisku akciové spolecnosti, na který má právo její akcionár.
České, francouzské a německé podniky platí dividendy 1x rocne. Britské podniky a banky platí dividendy po částech 2x ročně. Španělské 2x nebo 4x. Americké podniky a banky platí dividendy po částech 4x ročně. Z jiných zemí uz dividendy nepotrebujeme.
Datum placení dividend www.finanzen.net + pod Wertpapiersuche akcii z celého sveta vyhledat > Profil kliknout > Letzte Dividende:...Datum: .... Tam bude datum z lonského roku a ten samý den muze býti i letos. Zrovna tak na webstránce kazdé firmy u investor relations najdeme casto jen datum placení dividend vloni, ex-dividend date den a record date.

Kdo má právo na dividendy: Declaration date > ex-dividend date > record date > payment date. Dividendu dostane jenom ten, kdo má akcie uz pred ex-dividend date dnem a odtud je má jeste i celý record date den. Pro dividendu není nutno míti akcie uz v declaration date den, ani jeste v payment date den.

Dividenda posledních 5 let u americké akcie je na www.morningstar.com > akcii vyhledat vyplnením symbolu u Quotes a volit Dividends & Returns. Klik na Financial Statements ukáze zisky amerických podniků za minulých 10 let a zisk ocekávaný letos.

Za posledních 30 let rostly akcie s dividendou z indexu S&P500 2x více nez akcie bez dividend. To ale neplatí pro bezdividendové akcie EMC a Cisco s růstem stotisíc procent za 10 let od 1990 do 2000. Ve Spanelsku bylo roku 2007 tech prvních 1.500 euro dividend bez dane a v Nemecku bylo asi 1.000 euro dividend bez dane = Freistellung. Ve Spanelsku a v USA a od 2009 i v Nemecku se platí z kazdého výdelku z prodeje akcií dan, nazávisle na tom jako dlouho se akcie drzely. Akcie s dobrou, pravidelnou dividendou, placenou po cástech nekolikrát rocne padávají v nejvetsím krachu akcií jak 2000-2002 vetsinou jen na polovinu, protoze hodne lidí zije z dividend a neprodá akcie ani behem krachu. Nemusí platit zádné dane z dividend ten, kdo netráví v zádné zemi sveta více nez 182 dní roku a nebo si nechá posílat dividendy na svoji vlastní kapitálovou spolecnost, nebo nadaci, nebo bydlí nekde na tropickém ostrove, kde dividendy nejsou daneny.

Dividenda opční, opční dividenda: zde znamená slovo opce možnost volby, zda chceme jako dividendy na konto peníze nebo dalsí akcie. Kdyz na dopis neodpovíme, dostaneme peníze. Jen kdyz na dopis bance nebo brokerovi odpovíme, ze chceme dividendy vyplatit v dalsích akciích, pak nám za obnos dividend koupí na burze akcie a strhnou poplatek 10-20 euro za nákup a to se nevyplatí, kdyz nejsou dividendy alespon 1 000 - 2 000 euro.

PRO DLOUHOLETOU INVESTICI jen kvůli dividendám, které mohou býti vyssí nez nás důchod, jsou vhodné jen málo volatilní akcie starých velkých podniku a bank západní Evropy a USA, které behem krachu 2000-2002 klesly jen na 1/2 az 1/3 a mají dividendu kazdý rok 3% az 8% z kursu akcie a dividenda v euro nebo v dolaru kazdý rok asi 10% roste.
Snad akcie bank Barclays, HSBC, Banco Santander, Banco Bilbao, Bank of America, Wells Fargo a akcie koncernu BP, Royal Dutch Shell, Total, Iberdrola, Telefonica, AT&T, General Electric, Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, United Technologies a akcie obchodu Tesco by mohly drzet stále jen pro dividendy, treba 30 let i 50 let nonstop celý zivot. To je 19 akcií a já bych vzal vsechny, tím mám dobre diverzifikovaný duchodový fond. Nepotrebuju v tom fondu ani dluhopisy, ani zlato, jen 20 akcií. Proc né akcie Nestle? Z dividend se strhne ve Svýcarsku -25% dan a zádání tech penez ze Svýcarska zpátky je drahé a komplikované. Sice kazdou dekádu behem velkého krachu mohou tyto akcie za 2 roky spadnout na 1/3, ale za 4 roky se vrátí zas zpátky na vrchol a jeste mohou kazdou prumernou dekádu v celku zdvojnásobit kurs a kapitál v nich a rozdelit se splitem na dvojnásobný pocet akcií. Kursy i dividendy techto akcií mohou rusti asi +100% za prumernou dekádu 10 let a tak tomu bylo i v letech 1990-2007. Problém je jen v tom, ze málokdy jsou akcie Johnson & Johnson a Procter & Gamble tak levné, ze jejich dividenda je více nez 3% z kurzu. Tedy na nákup akcií Johnson & Johnson a Procter & Gamble abychom 10 let i déle cekali a pak je koupili na konci nejakého velkého vseobecného krachu s uspokojivou dividendou nad 3% z kurzu.

Platí-li podnik jeden rok dividendu 10% z kurzu, pak je to jiný rok jen 1% nebo 0% z kurzu a mezi temito roky se nekdy tezko prodá ta akcie beze ztráty. 10% dividendu platí podnik pri poklesu zisku, aby nalákal lidi na svou akcii, ale pokles zisku podniku vyvolává pokles kurzu akcie. Podniky se spatným ziskem financují vysoké dividendy kreditem. Jestli vyplatí podnik celý netto zisk jako dividendy, muze si dovolit bez kreditu presne dividendu 10% kursu pri P/E 10 a dividendu 5% pri P/E 20.
Dividendový výnos = dividendová rentabilita v % = dividenda/kurs akcie x 100.

DANĚ Z DIVIDEND:
Na Slovensku nestrhnou zádnou daň z dividend a prijdou nám na konto celé, at uz bydlíme kdekoliv na svete. Daň 10% z dividend strhne Británie a Čína. Daň 15% z dividend strhnou Čechy, Nizozemsko, USA, Japonsko, Brazílie, Korea, Jizní Afrika. Austrálie 15% nebo fully franked dividend 0%. Španělsko 19%. Daň 25% z dividend strhnou Nemecko, Francie, Belgie, Rakousko, Norsko, Kanada. Italie 27%. Finsko 28%. Švédsko 30%. Švýcarsko 35%. Dane z dividend se ale po nekolika letech mohou zmenit, tedy je dobré hledat v internetu aktuální stav daní.
Máme-li ve vlasti právo na nekolik dividend rocne bez dane = Freistellung, nebo strhnuli-li nám v cizine z dividend více procent nez by strhli ve vlasti, pak muzeme u naseho danového úradu nebo na zahranicním velvyslanectví získat formulár, který s potvrzením naseho domácího danového úradu posleme na danový úrad v cizine, aby nám v cizine zadrzenou dan vrátil, nebo tu dan nad 15% vrátil, jestli platíme doma 15%. Nekdy nám tu zádost o vrácení daní z dividend v cizine vyrídí nase banka sama za poplatek asi 10 euro. Poplatek za vrácení daní z dividend z Francie je vysoký. Dane z dividend srazených v Itálii nám prijdou na konta snad az za 6 let. Jestlize byla strzena dan z dividend v zahranicí stejná dan jako doma, uz ji neplatíme doma a neuvádíme pak ani v cizine zdanené dividendy v danovém priznání. Brzy po vyplacení dividendy se nekdy tezko prodá akcie beze ztráty kursu rovné dividende.

Kdo nemá mzdu ani duchod ani podporu v nezamestnanosti, jen dividendy nebo výdelek z prodeje akcií, ten má nekolik tisíc euro rocne dividend nebo výdelku z prodeje akcií bez dane, to bylo roku 2007 asi 8.200 euro v Nemecku a 10.000 euro v Rakousku. Tedy v Nemecku byla mzda z práce, nebo duchod, nebo dividendy, celkový mesícní príjem az do asi 650 euro bez dane. Povídá se, ze ve Francii a v Lucembursku 10.000 az 15.000 euro dividend rocne bylo bez dane. V Britanii je prý výdelek z prodeje akcií a dividendy asi az do 20.000 liber za rok bez dane.
Zrovna tak v Čechách by mely býti dividendy nezdaneny az do celkové výsky rovné celkové rocní mzde nebo duchodu, jestlize nechodí na konto ani mzda ani duchod, jen ty dividendy jsou jediný príjem.

DANĚ Z PRODEJE AKCIÍ:
Stav 2015: Kdo bydlí v Čechách a má zisk z prodeje akcií v Praze, Frankfurtu nebo New Yorku, které drzel déle nez 3 roky, je osvobozen od dane z tohoto príjmu. Jinde platí lhůta 1 rok. Na Slovensku, v USA a ve Španělsku se platí dan z prodeje akcií vzdy a od 1.1.2009 i v Nemecku. Dan z výdelku s akciemi, je povinen platit clovek jen v zemi, kde bydlí déle nez 183 dní roku. V Čechách máme dan z prodeje akcii nedrzených 3 roky 15% roku, jen pokud rocní výdelek z prodeje akcií byl vyšší nez 100.000 korun. Pokud prodej akcií behem jednoho vynesl méne nez 100.000 korun, dan z toho se neplatí. Kdo prodal akcie s výdelkem 100.100 korun, které drzel kratsí dobu nez 3 roky, ten platí dan 15% z celých 100.100 korun a nejen z té sumy nad 100.000 korun.
Existuje moznost odecíst ztráty z prodeje akcií a fondu od výdelku z prodeje akcií a fondu a pak zdanit jen výsledek. Jestlize bydlíme v České republice a akcie jsme drzeli méne nez 3 roky, pak celkové ztráty z takových prodeju akcií odecteme od celkových výdelku s takovými akciemi a ze zbylého cistého výdelku platíme dan. Jestlize jsme akcie drzeli déle nez 3 roky, pak nelze ztráty z jejich prodeje odecíst od výdelku. A jestlize jsme drzeli akcie déle nez 3 roky, pak neplatíme z výdelku dan. Kdo kupoval akcie nebo fondy nebo certifikáty po cástech a pak prodá vsechny cenné papíry jednoho druhu najednou, platí dan jen z tech kusu, které mel kratsí dobu nez 3 roky a neplatí dan jen z tech kusu, které mel delsí dobu nez 3 roky. Proto je nutno schovávat potvrzení, kdy kolik kusu akcií nebo fondu bylo koupeno, aby se to mohlo danovému úradu dokázat, jestlize prodáváme akcie nebo fondy za kratsí dobu nez 3 roky.
Kdo tráví kazdý rok ve více nez dvou zemích a v zádné více nez 182 dní, nemusí platit dane v výdelku s akciemi nikde. Je-li akcie v cizine nebo v Čechách drzena kratsí dobu, je nutno zisk uvést v danovém priznání a zdanit. Česká republika má s USA dohodu o zamezení dvojího zdanení, proto podléhá zdanení výnosu z amerických akcií ceské legislative. V USA strhnou z výdelku s akciemi dan 5% nebo 15%, kdyz se drzely akcie déle nez 1 rok, pro aktuální stav hledati s Google "long-term capital gains tax rates". A dan 10% az 35% strhnou brokeri automaticky z výdelku s akciemi v USA, kdyz se drzely akcie necelý rok, hledati s Google "short-term capital gains tax rates". Aby se nám bydlícím v Evrope v USA nestrhávaly neprávem dane, kdyz máme doma po 1/2 roce nebo po 1 roce prodej akcií bez daní, musíme na instituci, kde máme v USA konto, poslat vyplnený formulár W-8BEN, který nám posle banka nebo, nebo vytiskneme z internetu. A nebo kupovat a prodávat americké akcie ve Frankfurtu pres evropskou banku, pak nebude zádná dan strzena. Pro Evropana je nejjednodussí kupovati akcie velkých amerických firem stejne jako akcie Evropy ve Frankfurtu a vystacit celý zivot s jediným kontem - v euro, pro akcie i jako girokonto.

Daň z příjmu fyzických osob z prodeje akcií, které nebyly drzeny 3 roky, ze základu dane snízeného o nezdanitelnou cást základu dane, je 15%. Jestli byly v jednom roce prodány akcie s kratsí dobou drzení nez 3 roky s výdelkem a soucasne i jiné akcie se ztrátou, pak se od brutto výdelku s akciemi odectou ztráty s akciemi a platí se dan jen z netto výdelku.
Příjem z prodeje akcií drzených necelé 3 roky byl v Č.R. bez dane, kdyz byl nizsí nez 100.000 korun za rok 2015 pro pracující lidi.
Maximální nazdanená mzda v Čechách, at uz je to 120.000 korun nebo 170.000 korun za rok, by mela býti rovna maximálnímu rocnímu výdelku z prodeje akcií plus dividendy, který není nutno zdanit, jestlize clovek nemá mzdu, ani duchod a výnos z akcií je jediný príjem za celý rok. Jestli byly automaticky uz dividendy zdaneny, muze clovek zádati dane z dividend od danového úradu zpátky, u zahranicích dividend zádá v zahranicí danový úrad se zádostí od zahranicního velvyslanectví potvrzenou od domácího danového úradu.

Slovensko to má jinak: slovenské dividendy jsou bez dane a výdelek z akcií a fondu musí Slováci zijící déle nez 183 dní roku na Slovensku zdanit 19% daní, i kdyz byly akcie nebo fondy drzeny léta, ale nebyly koupeny uz pred 1.1.2004. V danovém priznání se vypísí výdelky z prodeje akcií a ztráty z prodeje akcií behem jednoho roku. Do danového priznání se nepísí dividendy. Zdanit bylo nutno jen výdelek z prodeje akcií nad asi 1.000 euro za rok 2007. Tedy zdanen byl výdelek z prodeje akcií, od kterého byly odecteny ztráty a asi 1.000 euro roku 2007. Výnos z prodeje fondu se zdanil celý. Nezdanitelná mzda nebo duchod na Slovensku roku 2007 byly mesícne asi 240 euro, to je 2.880 euro rocne a tak vysoký by mel býti i rocní nezdanený výnos z prodeje akcií, kdyz clovek nemel ani mzdu, ani duchod a výnos z akcií byl jediný príjem za celý rok. Jen ten prebytek nad to by byl zdanen.

Deriváty, opce, opcie, lexikon definice :
Deriváty jsou termínove omezené financní nástroje odvozené svojí hodnotou od podkladových aktiv : akcie , akciové indexy , komodity ( kovy , plodiny , energie ), meny , dluhopisy atd. Máme deriváty : certifikáty , opce , futures , CFDs , warranty = opční listy atd. Deriváty prinásí vysoký zisk az totální ztrátu penez. Je mozno investovat do derivátu i 10x vyssí kapitál , nez máme peníze v hotovosti na konte = pákový efekt = leverage effect. Kdyby se investoval 10x vyssí kapitál , nez je hotovost a ten kapitál rostl +10% , pak roste nase hotovost +100%. Jestli ale v investici vznikne ztráta -10% , pak jsme ztratili 100% nasí hotovosti a jsme nuceni od banky nebo brokera rychle investici ukoncit se ztrátou a je-li ztráta vetsí nez nase hotovost , musíme dodat dalsí peníze na konto na zaplacení dluhu , nebo ukoncit i jinou investici. Banka nebo broker pak muze sám ukoncit nejakou nasi investici , aniz by se nás ptal.
Deriváty byly vymysleny, aby banky obraly lidi o peníze. Na pocátku extrémního predrazení vsech akcií je lepsí akcie prodat a ulozit peníze na pevný úrok na 2-3 roky a nespekulovat s opcemi na pokles kurzu. Kdo si hraje s opcemi puts pro snízení rizika portfolia i fondu behem rostoucího trendu = hausse, snizuje o procenta výnos portfolia i fondu. "Clovek muze ztratit 5% az 10% kapitálu rocne, aby se pojistil opcemi proti ztráte 5% az 10% rocne", povídal Peter Lynch. "Opce by se mely zakázat", povídal Warren Buffett. Warren Buffett nemel zájem na komplikovaných derivátech, protoze jim nerozumel a investoval jen do cenných papíru, kterým kompletne rozumel. Totiz pro úspesnou investici do akcií stací rozum 11-letých detí z 5. trídy ZDS, tedy investujme jen jednoduchým zpusobem, bez derivátu a bez spekulace na pokles , kde uz rozum jedenáctiletých detí nestací.

Do derivátu je mozno investovat nekolikrát vyssí kapitál, nez máme peníze v hotovosti na konte, to je pákový efekt, financní páka, leverage effect, Hebeleffekt. Kdyby se investoval 10x vyssí kapitál, nez je hotovost na konte a ten kapitál rostl +10%, pak roste nás vlastní kapitál +100%. Jestli ale v investici vznikne ztráta -10% , pak jsme ztratili 100% z naseho vlastního kapitálu a jsme nuceni od banky nebo brokera rychle investici ukoncit se ztrátou a je-li ztráta vetsí nez nase hotovost na konte, musíme dodat dalsí peníze na konto na zaplacení dluhu, nebo rychle ukoncit i jinou investici. Banka nebo broker pak mohou sami ukoncit nejakou nasi investici, aniz by se nás na to ptali.
Stací míti na konte tedy jen malou cást z nominální hodnoty obchodovaného kontraktu a ta se nazývá marže, marge, margin. Ta marže bude na úctu blokována po dobu trvání kontraktu = smlouvy. Pákový efekt násobí stejnou merou zisky i ztráty z daného obchodu.

Páka 10, hebel, lever, marge, margin 1:10, margin 10%, pákový efekt 1:10 znamená, ze je na úctu blokována marze ve výsi 10% nominální hodnoty obchodovaného kontraktu. Z konta se vezme napriklad 1.000 euro vlastní kapitál, broker nebo banka nám pujcí 9.000 euro cizí kapitál a tim investujeme na burze 10.000 euro a nás výnos nebo ztráta z koupeného aktiva jsou 10x vyssí nez by dovolil nás vlastní kapitál 1.000 euro, roste-li celkový investovaný kapitál (nebo klesá-li) o 1%, pak vlastní investovaný kapitál o 10%. Pokud se cena podkladového aktiva derivátového kontraktu pohne v nás prospech o 1% a pákový efekt je 1:10, zisk se násobí 10x a vydeláme 10% investované cástky. Pokud se cena pohne v neprospech o 1%, ztrácíme 10%.
U zahranicních men na Forexu muze býti pákový efekt i 1:100. Nakoupíme napríklad jeden lot (jeden kontrakt) menového páru EUR/USD. Vynalozené prostredky ve forme blokované marze na úctu budou 1% z nominální hodnoty kontraktu. Pokud euro posílí o +1% a my prodáme, vydeláme +100%, tedy 100x více, nez máme penez na konte. Pokud euro klesne o -1% a my prodáme, ztratíme -100%, neboli celou hotovost na konte pro tento obchod blokovanou.

Normální prumerný spekulant s deriváty na margin má více spekulací se ztrátou nez s výdelkem a je brzy ruinován. A i mistri sveta ukoncí nekolik spekulací se ztrátou.

Opční listy = warranty = warrants = Optionsscheine
Opcní listy neboli warrants jsou cenné papíry dávající právo na koupi cenných papíru, balíku vsech akcií z indexu, meny, dluhopisu, futures, komodit a jsou platné zpravidla 6 mesícu az 2 roky, maximálne 15 let. Opcní listy jsou opce v papírové podobe. Call warrant je kupní opcní list a jeho kupec muze vyzadovat od emitenta warrantu, tedy od banky dodávku nejakého aktiva a za to musí emitentovi zaplatit prémii. Put warrant je prodejní opcní list a jeho kupec muze vyzadovat od emitenta warrantu, tedy od banky odebrat od kupce nejaké aktivum a za to musí emitentovi zaplatit prémii. Opcní listy bývají vydány od bank a velkých podniku, nejsou standardizované - mají libovolné kondice, prodávají se na bezných burzách jako akcie. Investori nemohou vydat opcní listy, ale mohou je prodat, kdyz je predtím od banky koupili. S opcními listy malý spekulant nemá takové výhody jako emitent, tedy banka. Spekulace s opcemi je výhodnejsí pro malé spekulanty nez spekulace s opcními listy. Opcní listy vynásejí peníze hlavne bankám a proto je banky vydávají ve velkém mnozství. Vydáním opcních listu jedná banka vzdy ve svuj prospech a proti zájmu svých klientu. Banky vydelají témer vzdycky, spekulant málo kdy. Opcní listy existují na vsech 30 akcií z indexu DAX. Informace o opcních listech na evropské a jiné akcie jsou na http://www.onvista.de. Opcní listy s velkou financní pákou násobí zisky nebo násobí ztráty z podkladového aktiva, tedy jen cást sumy, se kterou se spekuluje, musí mít spekulant na konte. Cena opcních listu = prémie muze býti procento az desítky procent z hodnoty k nim príslusných akcií nebo podkladového aktiva a k tomu prijde jeste asi 10 euro poplatek bance, kde máme konto, za nákup na burze cenných papíru jako Xetra, Frankfurt, London, NYSE. Na jednu akcii je nutné míti 10 opcních listu (nekdy i 100 nebo 1 opcní list) a to je pomer odberu 10:1 = 0,1 (Bezugsverhältnis , conversion ratio), kdyz na jednu akcii je 10 opcních listu. Pomer odberu 100:1 = 0,01 znamená, ze na 1 akcii je 100 opcních listu Pomer odberu 1:1 znamená, ze na 1 akcii je 1 opcní list.

Opce, opcie, opcion, option
Opce nejsou cenné papíry, nemají papírovou formu, je to jen dohoda mezi kupcem a prodavacem práva, kde kupec má právo a prodavac má povinnost. Vzdy musí existovat dva partneri, kterí mezi sebou tento obchod uzavrou. Opce jsou standardizované ve velikosti kontraktu, v bázické cene a v trvání. Opce na akcie muze emitovat (vypsat) kdokoliv a platí nekolik mesícu az 15 let. Opce na akciový index platí i 20 let. S opcemi lze obchodovat pomocí bank a brokeru jen na termínových burzách jako Eurex Frankfurt a Chicago Board Options Exchange CBOE, nelze obchodovat na burzách cenných papíru. Se stovkou akcií lze zacházet s právy na opcní kontrakt i za 10x nizsí obnos, nez je potreba na normální nákup 100 akcií. Podkladové aktivum pro opce jsou: akcie po 100 kusech v kontraktu, akciové indexy v podobe balíku vsech akcií z indexu, meny, kontrakty futures, komodity nebo dluhopisy. Opce se obchodují ve standardizovaných kontraktech na urcité mnozství podkladového aktiva a mají datum ukoncení platnosti, den expirace, kdy vyprsí právo z opce. Poslední den, kdy se dá s opcí obchodovat, je 3. pátek mesíce pred posledním dnem platnosti. Realizacní cena, strike price, je cena, za kterou má vlastník opce právo koupit, nebo prodat akcie, ci podkladové aktivum. Spekulant nemusí právo uplatnit a akcie nekoupit (neprodat) a nechat právo propadnout, tedy platnost opce vyprset. Pak ztratí peníze jen za opcní prémii, kdyz se cena akcie na burze vyvine v neprospech. Opce existují na vsech 30 akcií z indexu DAX a také jsou opce na index, coz znamená balík vsech akcií z indexu. Informace o opcích na evropské a jiné akcie jsou na webstránce http://www.eurexchange.com. Cena opcí = opcní prémie muze býti jedno procento az desítky procent z hodnoty k nim príslusných akcií nebo podkladového aktiva a k tomu se platí jeste asi 10 euro poplatek bance, kde máme konto, za nákup opcí na termínové burze. Na jednu akcii je nutné míti vetsinou 1 opci, to je pomer odberu 1:1. Ale je nutné koupiti aspon 100 kusu opcí = 1 lot = 1 kontrakt a ten dává tedy právo na 100 akcií. Nebo koupiti více lotu obsahujících nekolik stovek opcí na nekolik stovek akcií.

Existují ctyri základní typy spekulace s opcemi: nákup kupní opce = long call pozice, nákup prodejní opce = long put pozice, prodej kupní opce = short call pozice, prodej prodejní opce = short put pozice. Pak existují jeste mnohé jiné typy opce. Také existují strategie = kombinace vetsinou z tech dvou základních opcí: strategie straddle, spread, strangle a jiné. Nákup straddle je soucasný nákup kupní opce a prodejní opce se stejnou bázickou cenou (strike price) a stejným termínem vykonání. Opce evropského typu se muze uplatnit jistý den v budoucnu, opce amerického typu se muze uplatnit behem jisté doby, ale opce evropského i amerického typu, oboje se obchodují na amerických i evropských burzách soucasne. Ve vsech ctyrech typech spekulace s opcemi kupec platí prodavaci prémii. Asi v 70% prípadu se opce neuplatní a nechají se propadnout a kupec platí prodavaci prémii a nic nevydelá.

Opce jsou podmínený termínový obchod. Opce nejsou vydávány od bank, banky vydávají opcní listy, tedy papírovou podobu opcí. Abychom mohli koupit call opci, musí ji nekdo prodat. Abychom mohli koupit put opci, musí ji nekdo prodat. Kdo koupí kupní opci, má long pozici v call opci a soucasne ten prodavac opce má short pozici v call opci. Kdo koupí prodejní opci, má long pozici v put opci a soucasne ten prodavac opce má short pozici v put opci. Kupec call opce má právo koupit nejaké aktivum za dohodnutou cenu a soucasne ten prodavac opce má povinnost to aktivum kupci dodat. Kupec put opce má právo prodat nejaké aktivum za dohodnutou cenu a soucasne ten prodavac opce má povinnost to aktivum kupci odebrat. Prodavac call opce nemusí aktivum míti a muze jej koupit az pozdeji, jesti bude zádán aktivum dodat. Jestlize prodavac to aktivum má, nazývá se ta jeho cinnost vypisování krytých kupních opcí = covered call writing.

Long call pozice
Opce jako long pozice je právo a moznost pro kupce kupní opce = call option koupit akcie nebo podkladové aktivum za predem stanovenou cenu - strike price jistý den v budoucnu (to je evropská opce) nebo behem jisté doby (to je americká opce). Kupec call opce muze vydelat jen, kdyz právo uplatní a aktivum od prodavace opce nakoupí za nizsí cenu, nez je aktuální trzní cena na burze. Ten prodavac opce (vypisovatel, Stillhalter, Schreiber, seller, writer) je povinnen aktivum kupci opce za dohodnutou cenu dodat. Kupec koupí opce od jejich prodavace na termínové burze Eurex nebo CME a pozdeji to aktivum prodá na burze za vyssí cenu na burze cenných papíru Xetra nebo NYSE. Nákup kupní opce - long call pozice: kupec opce spekuluje na rust kurzu a získá právo jisté mnozství akcií (nebo jiných aktiv) za dohodnutou cenu (= strike price napríklad 50 euro) od prodavace opce koupit a to se vyplatí, jen kdyz akcie roste. Pri poklesu ceny akcie kupec opce nechá propadnout a ztratí jen poplatek (= prémii napríklad 7 euro). Pri rustu akcie nad 57 euro se nákup za dohodnutou cenu 50 euro uskutecní, prodavac opce akcie kupci opce dodá a za aktuální cenu nad 57 euro muze kupec ty akcie prodat na burze. Prodavac opce dostane od kupce opce prémii 7 euro (option premium, option price, Optionsprämie, Optionspreis).

Long put pozice
Opce jako long pozice je právo a moznost pro kupce prodejní opce = put option prodat akcie nebo podkladové aktivum za predem stanovenou cenu - strike price jistý den v budoucnu nebo behem jisté doby. Kupec put opce muze vydelat jen, kdyz právo uplatní a aktivum prodavaci opce prodá za vyssí cenu, nez je aktuální trzní cena na burze. Ten prodavac opce je povinnen aktivum od kupce opce za dohodnutou cenu odkoupit. Nákup prodejní opce - long put pozice: kupec opce spekuluje na pokles kurzu a získá právo jisté mnozství akcií za dohodnutou cenu (napríklad 50 euro) prodavaci opce prodat a to se vyplatí jen, kdyz kurz akcie klesá. Kdyz akcie roste, kupec opce neuplatní a nechá je propadnout a ztratí je prémii napríklad 7 euro. Kdyz kurz akcie klesl pod 43 euro, pak kupec opce akcie prodavaci opce prodá za dohodnutých 50 euro. Prodavac opce dostane od kupce prémii 7 euro.

Short call pozice
Opce jako short pozice je závazek a povinnost pro prodavace kupní opce = call option na pozádání prodat nebo dodat akcie nebo podkladové aktivum kupci opce za predem stanovenou cenu jistý den v budoucnu nebo behem jisté doby. Prodej kupní opce - short call pozice: prodavac opce spekuluje na stejný kurz nebo na mírný pokles kurzu a hlavne chce získat prémii napríklad 7 euro, kterou dostane od kupce opce. Prodavac opce se zavázal a je povinnen kupci opce prodat akcie za 50 euro a dostal za to prémii 7 euro. Pri poklesu kurzu pod 50 euro kupec opce nechá opci propadnout a ztratil jen prémii. Pri rustu kurzu nad 57 euro prodavac opce ztrácí veliké peníze, zatímco kupec opce vydelává veliké peníze.

Short put pozice
Opce jako short pozice je závazek a povinnost pro prodavace prodejní opce = put option na pozádání koupit nebo odebrat akcie nebo podkladové aktivum od kupce opce za predem stanovenou cenu jistý den v budoucnu nebo behem jisté doby. Prodej prodejní opce - short put pozice: prodavac opce spekuluje na stejný kurz nebo na mírný rust kurzu a hlavne chce získat prémii napríklad 7 euro, kterou dostane od kupce opce. Prodavac opce se zavázal a je povinnen od kupce opce akcie za 50 euro odkoupit a dostal za to prémii 7 euro. Pri rustu kurzu nad 50 euro nechá kupec opci propadnout a ztratil je prémii. Pri poklesu kurzu pod 43 prodavac opce ztrácí peníze, nebot musí koupit za 50 euro.

Long position - jíti long
Dlouhá pozice akcie znamená vetsinou zcela normální nákup akcie na burze cenných papíru Frankfurt, Xetra, NYSE, Nasdaq a její delsí drzení v ocekávání rustu kurzu.

Short position - jíti short
Krátká pozice akcie, jíti short nebo shortovat znamená prodat naprázdno akcie, prázdný prodej akcie, prodat na krátko akcii, kterou si za poplatek spekulant od nekoho vypujcil a spekuluje na pokles jakoby s put opcí a pozdeji musí akcii za nizsí cenu koupit a majiteli vrátit. Koupí-li pozdeji za vyssí cenu, nez prodal, utrpí ztrátu. Ztráty z prodeje naprázdno bývají mnohem vyssí nez ztráty s opcemi, tedy spekulace na pokles kurzu je jistejsí s opcemi. Za pujcku akcií se platí majiteli akcií poplatek asi 5% z hodnoty akcií. Pozdeji musí spekulant ty akcie na burze koupit a majiteli vrátit a to se vyplatí jen, budou-li akcie pozdeji levnejsí. Stací pouzíti jen zlomek penez (asi 5%) z té sumy, se kterou se spekuluje, i kdyz na konte musí býti peníze jako záruka v hodnote asi poloviny hodnoty short pozice akcie. U short pozice, prodeje naprázdno je mozno mnoho penez ztratit, kdyz se hodnota aktiva vyvíjí opacným smerem, nez se cekalo. Zacátecník muze provádet spekulace na pokles hodnoty, short selling se short certifikáty, ty mají zabudovaný stop loss, a kdyz hodnota aktiva oproti ocekávání neklesá, ale roste, pak se ztratí maximálne celý investovaný kapitál a nemusí se na to doplácet. Short selling dovolí nekteré banky a brokers, kdyz jejich klient vyplní online formulár, ze je seznámen s riziky a rizika akceptuje. Profesionál spekuluje na pokles aktiva prímo a bez certifikátu a sám si zvolí stop loss tak, aby pri rustu hodnoty neztratil více penez, nez do spekulace vsadil. Protoze pri spekulaci na pokles short selling a rustu kurzu akcie by bez stop loss orderu byla ztráta neomezená a jeste by se musel dalsí kapitál bance doplatit.

Naked short selling - ungedeckter Leerverkauf
To je nekrytý prodej akcií na prázdno, které se spekulant snazí vypujcit, ale nez mu za 3 dny dojdou, nebo pro jejich nedostatek ani dojít nemohou, uz ty nevypujcené akcie prodal. A jestli spekulantovi akcie budou za 3 dny opravdu dodány a on je uz predtím prodal, pak je musí nakoupit na burze a vrátit majiteli. Tím lze spekulovat na pokles kurzu s mnohem vetsím mnozstvím akcií, nez jich je mozno vypujcit. A protoze podvodníci poklesu akcií bank napomáhali publikováním nepravdivých negativních zpráv o bance, byl to hlavní duvod hlubokého propadu akcií bank západní Evropy a USA roku 2008. Tedy se nepokrytý prodej akcií bank na pár týdnu zakázal, protoze banky se snazily získat nový kapitál prodejem mladých akcií za slusnou cenu. Bohuzel spekulace a manipulace byly zakázány pozde, akcie Royal Bank of Scotland klesly na 1/85 a aby banka získala nový kapitál, musela vydat mladých akcií 4x více, nez bylo starých akcií a nikdo ty levné mladé akcie nechtel, ty mladé akcie skotských bank RBS a HBOS musel koupit stát a tak byla Royal Bank of Scotland z 84% ve vlastnictví státu. Nerozumní lidé nekupují akcie levné pred rustem, ale az kdyz jsou drahé pred propadem. Kdyby nebyl dovolen naked short selling, nebyly by ani publikovány negativní zprávy a rating sell k akciím bank, které si na pokles spekulující hedgefondy objednaly a zaplatily. Akcie bank by klesly 2008 snad jen na 1/3 a za vysoké kurzy by prodaly mladé akcie a získaly nový kapitál z burzy bez pomoci státu. Jen nekolik nepoctivých brokeru svým klientum roku 2008 naked short selling dovolilo. Ale nebylo to trestné prodati akcie, které spekulant nemá a ani si je nemuze pujcit.

Inteligentní investor si nemusí nikdy v zivote zacínati s opcemi a deriváty a vystací celý zivot jen s akciemi. André Kostolany po 70 letech praxe a po rozhovorech se stovkami kolegu konstatoval: "Opce nejsou investice, ale peníze do hry. Z peti obchodu se s opcí ve ctyrech prípadech ztratí nebo nic nevydelá a jen v jednom prípade se vydelá." Podle dlouholeté statistiky 80% amerických spekulantu ztratí postupne s opcemi vsechny peníze.

Pan Adolf Merckle byl 5. nejbohatsí obcan Nemecka s 9 miliardami euro v majetku a v akciích a s 16 miliardami dluhu u bank, byl tedy vlastne miliardový dluzník. On byl majitel farmaceutické firmy Ratiopharm a mel 80% akcií firmy HeidelbergCement a byl majitel obchodu s lécivy Phönix a majitel výrobce vozidel Kässbohrer. Adolf Merckle ztratil koncem ríjna 2008 miliardu euro spekulací na pokles kurzu predrazené akcie Volkswagen, která mu nevysla. Byla by to hloupost, aby mu banky pujcovaly dalsí miliardu euro, kdyz muze prodat firmu Ratiopharm nebo cást akcií Heidelberg Cement. Ale také 100 hedgefondu tehdy ztratilo 30 miliard euro spekulacemi na pokles akcií Volkswagen koncem listopadu 2008. A pan Adolf Merckle, kdyz ztratil miliardu euro z jeho 9 miliard, skocil v pondelí 5. 1. 2009 v 17:30 hodin blízko mesta Ulm pod vlak a zemrel ve veku 74 let pro ty akcie Volkswagen.

Opce na akcie pro zamestnance podniku - akciový opcní plán
Zcela bez rizika jsou jen opce na akcie vlastního podniku nebo banky, které dostávají chéfové, clenové dozorcí rady a nekdy i vsichni zamestnanci podniku nebo banky jako doplnek mzdy nebo bonus. Kupní opce call na rust akcie si berou chéfové zadarmo, také zamestnanci dostanou opce zadarmo, vsak na nákup akcií za dohodnutou cenu musí nekolik let cekat a pak musí nekolik let cekat na prodej akcií. Opce smí chéf nebo zamestnanec uplatnit a akcie koupit az po blokacní lhute, Sperrfrist 2 roky, 4 let a mají platnost az 15 let, jen jestli tou dobou jeste v podniku pracuje. Opce mají tedy chéfy a zamestnance nekolik let v podniku vázat. Kdyby podnik opustili, opce propadnou a nedostane se nic a neztratí se nic, protoze byly opce zadarmo. Ti kdo opce dostali, nesmí je nikomu prodat. Akcie na ty opce nakupuje chéf nebo zamestnanec s velikou slevou od svého vlastního podniku nebo banky, ty musí proto vydat nové akcie a prodat je zamestnanci za dohodnutou cenu. Zamestnanec prodá za nekolik let akcie na burze a zvýsí se pocet akcií v obehu, coz vyzaduje prepocítat znova zisk podniku na akcii = diluted earnings. Prodat akcie smí chéf nebo zamestananec akcie za aktuální cenu na burze, casto az za nekolik let, jestli je jeste v podniku. Majitelé podniku = akcionári by nemeli odhlasovat chéfum vzíti si akcie za 10 milionu korun za rok (na západe za 10 milionu euro za rok), ale odhlasovat si radeji dividendy aspon 5% z kurzu akcie. Zlevnenými akciemi z cásti placenými podnikem chéfové a clenové dozorcí rady snizují netto zisk podniku EPS nekdy i o 10%, tedy snizují výnos akcionáru = dividendy a uvádí se to ve výkazu zisku a ztráty jako výdaje za personál. Pomocí opcí tedy plundrují chéfové svuj podnik. Obzvláste byly takto plundrovány roku 2007 podniky CEZ, Porsche, Goldman Sachs, Blackstone, United Technologies, Wells Fargo, Deutsche Bank, Cisco Systems, Merck, US Bancorp a FedEx.

Futures a forwards
Future (budoucnost) neni cenný papír ale smlouva (kontrakt), která kupci kontraktu ukládá povinnost koupit (long position) nebo prodavaci kontraktu ukládá povinnost dodat (short position) podkladové aktivum v dohodnutém case za dohodnutou cenu. Futures jsou založeny na opacném ocekávání obou obchodujících stran. Futures se prodávají na termínové burze a jsou standardizovány v množství, case a expiraci (konec platnosti). Splatnost futures je standardizována, jedná se vždy o 3. pátek mesícu brezen, cerven, zárí a prosinec. Termínované kontrakty futures jsou na menu, akcie, komodity, úrok, akciový index.

Forward (dopredu) neni cenný papír ale smlouva (kontrakt), která kupci kontraktu ukládá povinnost koupit (long position) nebo prodavaci kontraktu ukládá povinnost dodat (short position) podkladové aktivum v dohodnutém case za dohodnutou cenu. Forwards jsou založeny na opacném ocekávání obou obchodujících stran. Tyto termínové obchody jsou provádeny na mimoburzovních trzích over the counter - OTC a nejsou standardizovány, podmínky si mohou dve obchodující strany dohodnout. Termínované kontrakty forwards jsou na menu, akcie, komodity, úrok, akciový index.

CFDs = contracts for difference je smlouva o obchodu na základe rozdílu mezi otevírací a záverecnou cenou podkladového aktiva na burze , které se koupí ocekávajíce rust kurzu - long pozice , nebo prodá ocekávajíce pokles kurzu - short pozice. CFDs nejsou casove omezeny , nemají termín ukoncení. Kontrakty na vyrovnání rozdílu CFDs , umoznují vyuzít rust i pokles kurzu ke zhodnocení nebo ke znehodnocení penez. Zisk ci ztráta z obchodu se pocítá jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou kontraktu. Pri ukoncení obchodu nedochází k reálnému vyporádání , investori mohou obchodovat s menami , komoditami , indexy a akciemi , aniz by je skutecne vlastnili. Bud se otevre dlouhá pozice a CFD kontrakt se nakoupí ve snaze prodat pozdeji za vyssí cenu , nebo se otevre krátká pozice a CFD kontrakt se prodá ve snaze pozdeji nakoupit za nizsí cenu. Pri obchodu je na konte spekulanta blokována jistá cástka = marze. Internetová on-line platforma zajistuje , ze se spekulant nemuze dostat do neomezené ztráty. Pokud ztráta presáhne urcitou hranici , platforma automaticky uzavírá ztrátový obchod. Pozice se drzí od 1 dne az do nekolika mesícu. Kontrakty CFD nemají danou splatnost , lze pozici drzet i rok. Spekulant muze drzet kontrakt , jehoz nominální hodnota je az 100x vetsí , nez kolik má spekulant na svém konte penez a pak pri pozitivnim vývoji o 1% spekulant vydelává 100% , pri negativním vývoji spekulant ztrácí 100% z jeho investované cástky . Jeden kontrakt ( lot ) na menový pár EUR/USD muze stát 100.000 euro a je k dostání na marzi i za 1.000 euro a v Cechách za koruny. Jeden kontrakt na zlato muze stát 6.000 dolaru a je k dostání na marzi mnohem levneji a v Cechách za koruny , existují i minikontrakty 0,05 lotu.

Witching day = Hexensabbat = den shromázdení carodejnic = propad platnosti opcí 3. pátek mesíce = 12x za rok. Triple witching day = der dreifache Hexensabbat = trojnásobné shromázdení carodejnic = shodný okamzik skoncení platnosti 3 druhu derivátu = pro opce na akcie a opce na akciové indexy a pro futures na akciové indexy = tretí pátek mesíce na konci kazdého kvartálu = 3. pátek v breznu , cervnu , zárí a prosinci = 4x za rok. Tehdy se silne nakupuje a prodává na burzách a akcie ukazují silné a nelogické pohyby a technická analýza akcií i fundamentální analýza akcií ztrácí platnost. Jestli graf a indikátory ve ctvrtek neco ukazovaly , mohlo to býti v pátek zase ztraceno a falesný signál. hexensabat hexen sabbat hexen sabat

Forex = FX = foreign exchange = mezinárodní devizový trh = Devisenhandel. Na forexu se obchoduje s cizími měnami za prumerne 4 bilionu dolaru denne , to je americky receno 4 trillion dollars. To není burzovní trh , ale systém propojující banky a brokery celého sveta , který umoznuje zhodnotit investice v závislosti na pohybech kurzu mezi dvěma měnami. Obchod funguje 24 hodin denně , nonstop od neděle 17:15 New York casu do pátku 16:00 New York casu. Na Forexu nelze nakoupit jednu měnu , ale vzdy jen měnový pár : EUR/USD , USD/EUR , .../JPY , .../GBP , tedy páry euro a dolar , yen , libra , trochu méne i frank a kanadský a australský dolar. Banka nebo broker , kde máme konto , nám umozní obchod na forexu bez poplatku , vydelá jen na spreadu. Je-li cena páru EUR/USD 1,4500 / 1,4502 , bid / ask , Geldkurs / Briefkurs , nákupní kurz / prodejní kurz , pak je prodejní cena mínus nákupní cena = ask mínus bid = spread vysoký 2 pips = asi 0,014% z nakoupené sumy. Ceká-li se , ze euro proti dolaru poroste , nakoupí se dlouhá pozice ( long ) páru EUR/USD , tím se koupí euro a prodá dolar. Ceká-li se rust libry proti euro , nakoupí se long pár GBP/EUR. Kupují se měnové páry minimálne jako 1 lot ( contract , kontrakt ), který obsahuje 100.000 kusu té první "základní" měny , u EUR/USD tedy 100.000 euro , druhá měna je "variabilní" a je nutno míti na ten 1 lot na konte aspon 1.000 euro , pri páce 100:1. Existuje i mini lot za 10.000 euro , na který musíme míti na konte 100 euro. Kdo drzí pozici na dluh déle jak 1 den, platí úroky za pretazení konta a soucasne dostane úroky z deviz , které nakoupil. Je dovoleno nakupovat i za 100x vetsí kapitál , nez máme na konte , to znamená na margin s pákou i 100:1 , pri které rust investovaného kapitálu o 1% znamená výdelek 100% kapitálu a pri malé ztráte je pozice bankou nebo brokerem automaticky prodána , aby se nemusely dodávat na konto dalsí peníze a aby se neztratil celý investovaný kapitál. Lidé jsou naverbováni na forex tim , ze mohou pouzíti na spekulaci i 100x vyssí kapitál , nez maji na konte , pri konte s 1000 euro mohou nakoupit za 100.000 euro a pak jsou zisky i ztráty namísto 1% hned 100%. Jen málo spekulantu za pár mesícu svuj kapitál zdvojnásobí , nebo vydelávají tisíce dolaru kazdý mesíc. Kvuli té páce ( nákupu na dluh = margin = leverage = hebel ) ale 90% zacátecníku ztratí behem 3 mesícu celý svuj kapitál na konte. Proto se doporucuje jen páka 2 az 10 , 2:1 az 10:1 , tedy nakupovat za obnos maximálne 10x vyssí , nez na to dáme penez. A doporucuje se pouzít na kazdou spekulaci jen 1/20 az 1/10 konta a kazdý nákup hned pojistit se stop loss order. Mnozí spekulanti na forexu se rozhodují , co kdy koupit pouzitím kombinace fundamentální a technické analýzy.
Fundamentální analýza pro forex predpokládá pohyb meny na základe ekonomických , politických a sociálních faktoru a na stavu hospodárství , které se pomalu vyvíjí , nebo jsou prekvapením ve zprávách : Nejdulezitejsí je sledovat pro USA ( Británii a Japonsko ) : employment report - zpráva o zamestnanosti , non-farm payrolls - pocet zamestnancu mimo zemedelství. Dále : CPI - consumer price index - index spotrebitelských cen , retail sales - maloobchodní trzby , GDP - gross domestic product - HDP - hrubý domácí produkt , PPI - producer price index - cenový index prumyslové výroby , industrial production - prumyslová produkce , durable goods - objednávky zbozí dlouhodobé spotreby. Dále : international trade - mezinárodní obchod , PMI - purchasing managers Index - index nákupnich manageru , interest rates - úrokové sazby , inflace , náhlé desivé události. Hodnota eura závisí na makroekonomických faktorech solidních hospodárství asi 15 zemí , které mají euro , tedy by se euro mohlo povazovat za pevnou hodnotu a nakupovat vzdy jen pár euro s dolarem , librou nebo yenem a sledovat jen makroekonomické faktory USA , Británie a Japonska , hlásené jisté dny v roce. Tim by se spekulace na forexu zjednodusila. Nejvíce zmení hodnotu dolaru , kdyz se hlásí 1) pocet nezamestnaných , 2) úroky , 3) inflace , 4) obchodní bilance , 5) HDP , nejvíce pusobí , kdyz jsou tyto císla jiná , nez se ocekávalo.
Technická analýza pro forex rozhoduje na základe kurzu z minulých dní a aktuálního vývoje dnes , kdy koupit nebo prodat ty devizy. Ve svíckovém grafu se hledají : trend rostoucí , trend klesající , linie odporu a linie podpory , formace grafu , Elliott waves , Fibonacciho čísla , Parabolic SAR , Pivot points. Dále se pouzívají indikátory MACD , RSI , Stochastic , EMA , SMA , nebo i Bollinger Bands atd.

Zajištění měnového rizika : Na forexu se uzavírají termínované kontrakty forwards , kde investor uzavre s bankou smlouvu o prevodu cizí meny na koruny v budoucnu za dnes stanovený kurz. Zabezpečení měnového rizika neco stojí : FIO si úctuje 4,5 % rocne z kapitálu. Pokud nám rostla americká akcie +20 % za rok v dolarech , zbyde nám v korunách pri zajistení proti menovému riziku u Fio jen rust +15.5%, kdyby byl pomer dolaru a koruny po roce stejný. Fio : 100 USD + 20% = 120 USD. 4,5% ze 100 USD = 4.50 USD. 120 - 4.5 = 115.5 USD = 100 +15.5%. Tedy zabezpecení proti menovému riziku se nevyplatí. Jednak v tom roce zajistení by koruna nemusela proti dolaru posilovat a jinak si hledáme extrémne levné akcie od podniku extrémne zvysujícího zisk a pak by po prípadném poklesu dolaru -10% proti korune za rok jeste melo více procent za rok zustat.

Také certifikáty jsou deriváty, ale certifikáty, ty jsou na webstránce fondy

©   Celý text je originál. Cizí webstránky si jej půjčují ode mne   ©

Statistika : nejlepsí mesíce pro akcie západní Evropy a USA


home - index     České akcie     fundament České akcie     Evropské kvalitní akcie     Euro akcie signály
USA kvalitní akcie     US akcie signály     techno akcie     zajímavé akcie     Warren Buffett akcie     BRKA
farmacie + biotech     indexy     moudrosti     analýza fundamentální     technická analýza     druhy grafu
Dow Jones fundament     Dow Jones grafy     US bank akcie     praxe akcie     investice     filtry počítadla
DAX akcie     krach 1929     krach 2000     mustrdepo     privatizace     tunely     paradís     2006     2007
2008     2009     2010     2011     2014     2020-2040     komodity     fondy     penize jako dluh     duch doby    
Benjamin Graham - Peter Lynch - Philip Fisher - John Templeton - Andre Kostolany
Diskusní fórum pro akcie investice fondy diskuse o akciích česká a slovenská diskuse   vtipy