Benjamin Graham , Peter Lynch , Philip Fisher , Andre Kostolany , John Templeton , investiční strategie pravidla metoda rady kriteria inteligentní metody investice portfolio moudrosti výroky citáty foto photo životopis biografie jak investovat jako investor Ben Benjamin Graham Grossbaum Petr Peter Lynch Phil Arthur Philip Fisher Fischer John Marks Templeton

Roku 2018 fungují v USA tito inteligentní value investoři: Charles Brandes, Mason Hawkins, Kahn brothers = Alan a Thomas, Seth Klarman, Richard Przena. Value investor Bill Miller uz nefunguje. A Ken Fisher se zmenil na rustového investora. Charles Munger má 94 let a Warren Buffett uz také nefunguje dobre ve veku 88 let.
Jaké akcie mají dnes Charles Brandes, Mason Hawkins, Kahn brothers = Alan a Thomas, Seth Klarman, Richard Przena, to je mozno najít na www.gurufocus.com

Benjamin Graham ( *9.5.1894 Londýn - +21.9.1976 Aix en Provence ) : Toto jsou ty nejdulezitejsí informace ze vsech knih od Grahama a o Grahamovi od jiných autoru a z rozhovoru s Grahamem az do roku 1976. Zde je více informací a jiné nez v pouhé knize Inteligentní investor v originále i v moderním vydání.
Ben prisel do USA s rodinou Grossbaum z Británie roku 1895 jako 1-rocní a vyrostl v New Yorku. 1900 jako 6-letý sel do skoly. Od 1903 bydlel v 116th Street nr.244. 1911 zacal chodit na CCNY - College of the City of New York. 1912 zacal chodit na univerzitu Columbia University a studoval anglicky , francouzsky , recky , matematiku , muziku , filozofii. 1914 ukoncil Columbia University College a vyucoval cizince anglicky , zmenil jméno z Grossbaum na Graham a pak nasel práci jako maklér obligací na Wall Street u firmy Newburger, Henderson & Loeb - Broadway nr. 100. 1917 mel svatbu ( 23-letý ) s Hazel Mazur a otevrel si obchod s gramofonovými deskami Broadway Phonograph Shop - Broadway na rohu 98th Street. 1920 se stal junior partner firmy Newburger, Henderson & Loeb. 1923 firmu opustil a zalozil s rodinou Harris privátní investicní spolecnost a fond Graham Corporation. Investoval peníze od klientu a jen z toho výdelku nad 6% rocne si bral 20% jako poplatek. 1925 firmu Graham Corporation zavrel a 1926 zalozil Benjamin Graham Consortium , kde klienti hned investovali 400.000 dolaru , jeho partner ve firme se stal Jerome Newman. 1927 zacal vyucovat na University of Columbia - New York a jeho známými se stávají Bernhard Baruch a David Dodd. Na univerzite prednásí Graham "security analysis" pro akcie a dluhopisy , tedy o vnitrní hodnote , P/E , riziku a o výhledech do budoucna. Jeho prednásky chodili poslouchat i profesori univerzity a prednásel az do roku 1956. Firma Graham-Newman vynásela klientum prumerne 17% az 20% rocne. 1929 má kapitál hodnotu 2,5 milionu dolaru a rok 1929 zakoncí se ztrátou -20%. Ben odmítl stát se spolecníkem ve firme Bernarda Barucha. Rok 1930 zakoncí se ztrátou -50% a zaváze se , ze nebude brát 5 let zádné poplatky od klientu a zije z honoráru jako docent , autor a poradce. 1931 firma ztrácí -16% a roku 1932 -3% a tak z maxima roku 1929 uz je ztraceno -70% kapitálu klientu. Behem tech 4 ztrátových let Graham vyplácel klientum kazdý kvartál dividendy 1,25% kapitálu a z toho maxima roku 1929 = 2,5 milionu poklesem kurzu a dividendami uz zbylo 1932 jen 22% kapitálu = 550.000 dolaru. Mnozí klienti si vybírali peníze se ztrátou. 1933 se zaclo s kapitálem 375.000 dolaru a výnos byl +50%. Graham se poucil , ze je nutno kupovat akcie levne pod vnitrní hodnotou. Stal se otcem dvou investicních disciplín : security analysis , value investing. Zajímaly ho firmy se silnými bilancemi , nízkým zadluzením , nadprumerným profit margin a dostatecným cash flow. Propagoval "margin of safety" jako rozdíl mezi kurzem akcie a vnitrní hodnotou akcie , pro podniky s dobrým fundamentem , jen momentálne podcenené. Graham zacal psáti bezúspesné divadelní hry. 1934 vydal Graham a Dodd knihu Security Analysis. 1935 uz byly ztráty z krachu vydelány zpátky a klientum byly zaplaceny ztráty. Graham a dalsí lidi zakládají New York Society of Security Analysis. 1936 se Benjamin Graham Consortium prejmenuje na Graham-Newman Corporation. 1937 vydal knihu "The interpretation of financial statements , spolupráce Charles Mc Goldrick. 1937 mel také první rozvod a 1938 druhou svatbu s Carol Wade ( 26 ) kdyz mel 44 let. 1940 mel 2. rozvod a 1944 mel 3. a poslední svatbu s Estelle Messing = Estey.
1948 zástupce a advokát pojistovny GEICO ( Washington D.C.) presvedcili Grahama , aby koupil polovinu akcií pojistovny a to bylo 25% kapitálu Grahamova fondu. Pak bylo zjisteno , ze podle zákona fond smí vlastnit maximálne 10% akcií nejaké firmy , tedy byly akcie prepsány na Grahamovy klienty a na Grahama. Od 1948 do 1956 za 8 let ty akcie GEICO vyrostly +1.635%. Cást akcií Graham 1956 prodal , cást si jich nechal. Roku 1972 dosáhly akcie GEICO maxima. Pak prisla na pojistovnu krize a akcie spadly do roku 1976 na 1/30 a ztratily -97%. Od roku 1970 zacal kupovat akcie GEICO i Warren Buffett pro Berkshire Hathaway holding a do roku 1996 koupil uz vsech 100% akcií a pojistovna prestala existovat pod svým starým jménem. GEICO = Government Employees Insurance Company.
1949 napsal Graham knihu The intelligent investor a ta 1950 vysla. 1954 zamestnal ve firme Warrena Buffetta , kterého znal jako jeho svého záka z Univerzity , Warren Buffett zas za 2 roky = 1956 firmu opustil , aby si zalozil vlastní firmu v Omaha - Nebraska. 1954 je hodnota kapitálu v Graham-Newman Corporation 6 milionu dolaru a 1956 byla firma zavrena. Kapitál firmy rostl prumerne asi 20% rocne a kdyz byl vzat klientum rocní poplatek 20% z výnosu nad 6% , zbyl klientum rust kapitalu asi 17% rocne. Obchodovalo se s akciemi , dluhopisy , arbitrázemi a s opcemi na pokles kurzu = puts. Mnozí klienti Grahama se pak stali klienti Buffetta. 1956 se stehuje Graham a paní Estelle do Los Angeles - Beverly Hills - North Maple nr. 611. Ben prednásí jako profesor zadarmo 15 let na skole Graduate School of Business na UCLA = University of California in Los Angeles. 1962 spoluzakládá Financial Analysts Federation = Association for Investment Management and Research , kde skládají analytici zkousky. Graham si nasel ve Francii v Aix en Provence o 20 let mladsí milenku Marie Louise Amingues = Malou. Chtel by strávit z kazdého roku polovinu v Kalifornii s paní a polovinu roku ve Francii s milenkou. Paní Estelle Graham marne brecela. Ben prestehoval milenku do Kalifornie , koupil jí byt ve meste La Jolla. Mnohé dny také trávil Ben na ostrove Madeira ve hlavním meste Funchal. 1968 se ho ptal Warren Buffett , jaké akcie koupit pro jeho investicní spolecnost , kdyz byly vsechny akcie drahé a 26.1.1968 se Warren a 12 studentu a Ben sesli v hotelu Del Coronado v San Diego. Pak se scházel spolek lidí organizovaných Buffettem na celý týden s Grahamem kazdý rok a bylo to uz 60 lidí. Z nich pozdeji vznikli samí slavní manageri fondu a slavní investori. 1970 chtel Graham psáti nové vydání knihy Inteligentní investor za spolupráce Warrena Buffetta , ale styl investování Grahama byl defenzivní a styl Buffetta aktivní a pro ty rozdílné styly ke spolupráci na knize nedoslo.
Rozdíl mezi Grahamem a Buffettem : Benjamin Graham kupoval jen extrémne levné akcie od podniku v minulosti se ziskem prumerne 4% rocne rostoucím bez vyhlídky do budoucna a to fungovalo ve 40. az 60. letech dvacátého století jen. Warren Buffett si to tedy opravil, vypátral jen zdravé prvotrídní podniky se stálou predností nad ostatními, se ziskem víc nez 10% nebo 15% rocne rostoucím a pak s nákupem léta cekal, az akcie spadne na rozumnou cenu s P/E pod 15 a vydelal tak mnohem víc nez Graham. Teprve 1975, rok pred smrtí, kdyz uz Graham neinvestoval, zacal se Graham zajímat o budoucí nadprumerný rust zisku a pak doporucoval koupit akcie s potencialém +50% za 2 roky.
Poslední rok zivota Graham a jistý James Buchanan Rea plánovali zalozit nový fond Rea-Graham-Balanced-Fund s poslední verzí Grahamových kriterií pro nákup a prodej akcií. Jako 82-letý myslí Ben , ze nemá význam zabývati se moc detaily v analýze cenných papíru , ale s pomocí nekolika jednoduchých principu lze dosáhnout úspech : E/P 2x vyssí nez úrok státních dluhopisu a rust zisku firmy aspon 7% rocne v prumeru. Koupit pri baisse a prodat pri hausse. Získat rustové papíry za výprodejní ceny. Nejdulezitejsí je míti ty správné principy a silný charakter a zustati principum verný. 21.9.1976 Ben Graham 82-letý umrel v Aix en Provence a jeho popel byl prevezen na zidovský hrbitov Stephen Wise Free Synagogue Westchester Hills - Hastings on Hudson - severne od New Yorku. Graham zanechal 1976 po sobe pro paní Estellu a deti asi 3 miliony dolaru , dedili i mnohé akcie Geico. Milenka Malou dedila byt v La Jolla. Pan James Buchanan Rea pak sám provozoval Rea Graham Balanced Fund a 1996 byl fond prejmenován na American Diversified Global Value Fund.
Jeho knihy : "Security analysis" ( 1934 , 725 stran ) , "The intelligent investor" ( 1949-1950 , original 1. az 4. vydání z 1950 az 1975 má 224-270 stran ) , "The memoirs of the dean of Wall Street" ( 1996 ). První jeho dve knihy jsou ucebnicí a biblí pro value investory dodnes. Kniha Inteligentní investor je od roku 2007 i česky , knihu zmodernizoval a prodlouzil Jason Zweig a pak ceský preklad udelal z puvodne 224-270 stran 504 stran , tam uz je jen málo slov Grahama v originále jako v edicích 1950-1975.
Nejlepší kniha a nejpotrebnejsí kniha o Grahamovi a jeho strategii je ale kniha od Janet Lowe : Benjamin Graham - Value investing made easy viz dole na webstránce LINK.

Grahamovy principy , pravidla , kriteria , rady , strategie , metody :
Benjamin Graham roku 1975 doporucuje nám koupit akcie s potenciálem rustu +50% za 2 roky a prodat , kdyz se ten potenciál +50% ztratí , nebo prodat za 2 roky. Která akcie je schopná rustu +50% za 2 roky : Kdyz má akcie nejaké prumerné P/E 15 a vsichni analytici ocekávají , ze zisk podniku letos +25% (=G) poroste a prístí rok zas +25%. Samozrejme , nizsí P/E je lepsí a vyssí G je lepsí. Ale pri P/E 15 a G 10% nemá akcie potenciál rustu +50% za 2 roky. Jen technologické akcie jsou prijatelné i s P/E 20 jako maximum , ale pak to chce G 30% pro ten potenciál +50% za 2 roky. P/E = kurz / zisk. G = rocní rust zisku podniku. V dukladné analýze investice na prvním míste stojí bezpecnost a na druhém míste uspokojivý výnos. Ben doporucuje : studujte historii burzy , analyzujte vase vlastní schopnosti a zkuste najít nejakou investicní metodu , o které veríte , ze by mohla být ta správná ve vasem prípade. Potom této metode následujte bez ohledu na to , co ostatní lidé ciní , myslí a mluví. Drzte se vlastních metod a neplavejte nikdy s proudem ! Lidi na Wall street se nic neucí a vsechno zapomenou. Chamtivost a prehnané nadeje budou tak dlouho existovat jako lidstvo. Jsou jen dva predpoklady pro úpech na burze : správne myslet a nezávisle myslet. Malý investor sledující solidní principy muze dlouhodobe dosahovat lepsí výsledky nez fondy. Duvěrujte vasemu vědění a vasim znalostem , a kdyz jste prisli k dobrému výsledku , pak jednejte a necekejte na ostatní ! Zaplat´te za 1 dolar jen 50 centu. Akcionári by meli vzdy jednat tak , jako kdyz kupuji celý podnik a nejen kus papíru. Meli by kupovat pod vnitrní hodnotou akcie a prodat , kdyz kurz vnitrní hodnotu dosáhl. Uspokojivé výsledky docílí investor , kdyz koupí akcie pod jejich vnitrní hodnotou. Vnitrní hodnota = EPS x ( 8,5 + 2G ). Ze vzorce plyne : kdyby byl rust zisku G 10% , bylo by pri kurzu rovném vnitrni hodnote akcie P/E 28,5 a PEG 2,85 ale pro míru bezpecnosti je dobré koupiti akcie za polovinu vnitrní hodnoty , tedy asi pri P/E 14,25 a PEG 1,42. Warren Buffett tento vzorec nikdy nepouzíval a verí , ze Graham bláznil , kdyz ten vzorec vymyslel. Hledejte podcenené akcie , spadlé pro spatnou zprávu , nebo pro krátkodobý problém , kdyz je jinak podnik zdravý ! Nestarejte se o celý trh , i na drahém trhu jsou zvlástní nabídky. Nekupujte nikdy akcii jen proto , ze práve roste nebo práve spadla. Nehledejte rychlý výdelek , ale hledejte standartní podnik , kterého akcie muzete drzet celý zivot. Investor nemuze docílit nadprumerného úspechu s krátkodobým drzením nových akcií IPOs , ale dlouhodobým drzením casto. Tam a zpátky obchodování s akciemi není zádná strategie , která by garantovala jistotu výnosu a jistotu kapitálu , tak jako dukladná analýza. Aby mel investor trvale nadprumernou chanci , musí dodrzovat seriozní a nadejné pincipy , které na Wallstreet nejsou populární. Chce to najíti podcenené akcie , které upadly v nemilost a pak vydelati na prehánení a na hlouposti ostatních úcastníku na burze. Konzervativní investor se musí omezit na významné podniky , které svoji sílu uz léta prokazují a mají dobré bilance. Atraktivní akcie pro Grahama mely podprumerné P/E , dividendu 3% az 6% a zisk podniku za poslední 10 let rostl aspon o 1/3 , to je prumerne 3% rocne ( pozdeji opravil na 7% rocne ) a pravdepodobne bude podobný rust zisku následovat i v budoucnu.
Diverzifikujte , rozlozte peníze portfolia na 10 az 30 akcie. ( Podle Warrena Buffetta stací 6 akcií ). Portfolio by mely tvoriti jen akcie a dluhopisy v pomeru 25:75 az 75:25 , normálne 50:50. Dobré je také míti jeste peníze v hotovosti. Roku 1950 dle Grahama stací rocní výnos portfolia 6% a sice z akcií 7% , z dividend 3% , z dluhopisu 4%. Obycejne dlouhodobe roste kurz akcie stejnou merou jako trzba a zisk podniku. U vedoucích podniku ocekávají investori rust trzby a zisku prumerne 5% az 7% rocne. Zisky nemusí rusti kazdý rok , ale investori by meli býti neduveriví , kdyz pri klesajícím zisku management nedelá zádná nápravná opatrení. Je 5 zpusobu , jak zvýsiti zisk podniku : snízit výdaje , zvýsit ceny , dobýti nové trhy , zintenzivnit odbyt v trzích , udelat ze ztrátových produktu výnosné nebo prestat se ztrátovými produkty. Cílem investora by mel býti rust portfolia aspon +10% rocne , ale investori , kterí s portfoliem dobre pracují , dosáhnou rust nad 15% rocne. To lze dosáhnouti koupením podcenených akcií a prodáním predrazených akcií. Budte trpeliví , nejvyssí výdelky se dosahují s podcenenými akciemi drzenými 2 roky az 5 let. Ze je peclivý timing klíc k úspechu , snazí se brokeri a banky investorum jen namluviti. Kdo zkousí stestí s timingem , neni investor , ale spekulant. Akcie je podíl na podniku a hodnota podniku urcuje vnitrní hodnotu akcie. Burza je iracionální , nerozumná , nekteré akcie jsou predrazené , jiné podcenené. Jen kdo koupí akcie levne , dosáhne trvale dobrý výnos z akcií. Riziko investice do akcie se minimalizuje s mírou bezpecnosti - margin of safety - nákupem za cenu pod vnitrní hodnotou. Disciplinovaný investor nenásleduje stádu , nereaguje na pohyb burzy , hledá akcie prodávané pod jejich pravou hodnotou a ceká , az trh chybu pozná a cenu akcie koriguje. To trvá mesíce i roky , nez je dosazena vnitrní hodnota akcie , budte trpeliví. Malí investori by se meli vyhnouti akciím mladých firem a nesnazit se vydelat na krátkodobých výkyvech kurzu. Kdyz kurz stoupl na pravou hodnotu , pak je cas vzíti výnos , který bude investován do jiných podcenených papíru. Mejte vlastní emoce - pocity pod kontrolou. Kupovat jen akcie velkých starých firem zmensí riziko.
Podnik by mel míti rocní trzbu nad nad 100 milionu dolaru. Dobré je, kdyz podnik platí uz 20 let dobré dividendy , z tech je zisk , i kdyz by kurz akcie nerostl a dividendy jsou znamením ziskovosti podniku. Hledejte financne silné významné podniky , solidne konzervativne financované , se snadným prístupem ke kapitálu , nízké zadluzení znamená nízké riziko akcie. Cizí kapitál by nemel býti vyssí nez vlastní kapitál , cizí kapitál by mel být nizsí nez 2x netto obezný majetek , obezný majetek = obezná aktiva by mela být aspon 1,5x nebo 2x vyssí nez krátkodobé závazky = current ratio nad 2 , dlouhodobé závazky né vyssí nez netto obezné jmení. Celkové závazky ne vetsí nez 110% netto obezného jmení. U energetiky by mel být vlastní kapitál aspon 1/3 z celkového kapitálu tedy cizí kapitál maximálne 2x vyssí nez vlastní kapitál. U bank krátkodobé závazky daleko presahují vlastní kapitál , cizí kapitál je mnohokrát vyssí nez vlastní kapitál. Uz neplatí : podnik musí dosahovat rust zisku prumerne aspon +3% rocne poslednich 10 let a zvýsiti zisk za posledních 10 let aspon o 1/3 , pozdeji to opravil Graham na rust zisku 100% za 10 let = prumerne rocne 7,1%. Podnik musí zvysovat zisk v minulých letech více , nez je prumerný rust zisku podniku stejného oboru a míti predpoklady v tom pokracovat. Za posledních 10 let by nemel zisk podniku poklesnouti casteji nez 2x o maximálne -5% a posledních 10 let by nemel podnik dosáhnout ztrátu. U rustových akcií zádný z 5 let v minulosti by nemel podnik dosáhnouti ztrátu a dividenda by mela býti u rustových akcií placena aspon od letos. Nekupujte prioritní akcie , kmenové akcie prinesou vetsí výnos , kdyz se snazí jiný podnik nás podnik prevzíti a vykupuje na burze masívne akcie kmenové. P/E akcie by melo býti nizsí nez 25-násobek prumerného EPS za posledních 7 let , nebo nizsí nez 15-násobek prumerného zisku poslední 3 roky , nebo nizsí nez 20-násobek EPS posledních 12 mesícu , a maximálne 40% maxima P/E za posledních 10 let. Presáhne-li P/E hodnotu 20 , pak se stává akcie objekt spekulace. P/B by melo býti 0,7 az 1,5. Akcie je podcenená , kdyz je její vnitrní hodnota aspon 50% nad dnesním kurzem. Kurz akcie maximálne 2/3 netto obezného majetku na akcii. Netto obezný majetek = obezný majetek minus závazky. Podnik by mel míti schopný , uprímný a poctivý management a dobré vyhlídky do budoucna. Dobrý management podniku dokáze dobré kurzy akcií , spatný management spatné kurzy , proto nekdy dochází ke konfliktum s vedením podniku. Na shromázdení akcionáru obhajujte svoje zájmy a nespokojte se s odpovedí managementu : "kdyz se vám management nelíbí , muzete prece akcie prodat." Vedoucí podniku jsou pomocníci akcionáru a správci jejich majetku a podle zákona jsou povinni jednati jen v zájmu akcionáru. Hledejte podnik , od kterého management vlastní významný díl jeho akcií ! Máte-li volbu mezi skvelým managementem a skvelým podnikem , volte skvelý podnik ! Výnosnost akcie E/P by mela býti aspon 2x vyssí nez úrok dlouhodobých státních dluhopisu. Výnos dividend aspon 2/3 úroku dluhopisu. Pri koupení dobré akcie za výhodnou cenu nemohou investori udelat zádnou velkou chybu. Tezká chyba je ale koupiti pochybné akcie , které jsou vychvalovány. Také je tezká chyba koupiti dobré akcie v poslední fázi býcího trhu - hausse. Abychom se vyhnuli menovému riziku , Graham doporucoval kupovat jen akcie z vlasti. To znamenalo pro nej kupovati jen akcie z USA. Pro nás v Evrope to znamená : kupovati jen akcie ze zemí Evropy , kde je euro ( koruna ). Evropan kupující americké akcie podle parametru Grahama je tedy zcela vedle. Protoze od 2000 do 2007 ztratil Cech v amerických akciích 50% hodnoty , vlivem zmeny kurzu dolaru a koruny. Investor v Nemecku s akciemi USA od 2000 do 2007 ztratil 30% hodnoty vlivem zmeny kurzu dolaru a euro. Tato kritéria ale nedoporucuje Graham dodrzovat vsechny soucasne jako kucharský recept ! Vysly by polomrtvé akcie ! Kazdý si má vybrat asi 3 kritéria , která se pro nej po vyzkousení ukázou jako nejvýnosnejsí ! Já bych se omezil na P/E pod 15 a rust rocního zisku nad 15% a ostatní uz neni tak dulezité pro výnos z akcií.

Benjamin Graham napsal v knize: Technická analýza není veda. Neosvedcila se jako spolehlivá pro docílení výdelku na burze. Nemuze býti dlouhodobe úspesná. Teoretický základ technické analýzy spocívá v chybné logice nebo na prostém tvrzení.

O velkých propadech akcií by se melo v televizi a v tisku mluvit pouze pozitivne, asi takto: "Akcie jsou dnes jeste levnejsí, Dow Jones poklesl dnes dalsích -2,5%. Je to uz ctvrtý den v rade, co akcie zlevnují. Tento rok poklesl index jiz -50%, to znamená tak výhodný nákup, jaký tady jiz dlouho nebyl. Nekterí analytici jsou jeste optimistictejsí a ocekávají dalsí pokles akcií tento týden." Sberatelé jakýchkoliv predmetu, kdyz ceny poklesnou a predmety jsou v nabídce se slevou desítky procent, nebudou litovat, ze je kdy koupili a nebudou je prodávat. Naopak zacnou nakupovat dalsí kusy se slevou a budou se tesit z toho, ze za ne zaplatí mnohem méne nez pred rokem. A tak je to i s akciemi. Nekteré akcie máme na 1 rok, jiné na 4 roky a pak prodej s výnosem, jiné akcie je dobré drzet az do smrti jen pro dividendy. V prípade poklesu kurzu nedáme nikdy na radu analytiku ani na radu spisovatelu knih pro trading a neprodáme, ale rádi po zastavení poklesu akcie prikoupíme. To platí vsak jen pro akcie starých a velkých podniku a bank, kterým neskodí konkurence a zvysují zisk.
Prodat by se mely akcie : myslel Benjamin Graham : kdyz vyrostla akcie 50% , kdyz kurz akcie byl rovný vnitrní hodnote akcie , kdyz poklesl zisk podniku tolik , ze akcie je 1,5x drazsí nez vnitrní hodnota , kdyz byla vynechána dividenda , kdyz byla akcie drzena 2 roky. Benjamin Graham dosahoval výnosy z jeho akcií 17% az 20% rocne , vyjímka vsak byla , kdyz se nespokojil s 50% a s 2 roky a dosáhl za 8 let 1948-1956 +1.635% s akcií pojistovny GEICO. Ideologie Bena Grahama spocívala v tom , koupit akcie výhodne a za dobrý kurz je prodat. Ben prodával casto akcie , kdyz 50% vyrostly , nebo kdyz dríve stanovený cílový kurz byl dosazen. Kazdá akcie by mela míti potenciál zvysovati výnos portfolia o 50% , vidíme-li ale , ze akcie nás cíl nedosáhne , protoze se fundamentální vlastnosti zhorsily , meli bychom ihned akcii prodat. Hledejte akcie s potenciálem rustu 50% za 2 roky a prodejte vsechny akcie , které za 2 roky tech 50% neudelaly. Zvláste dobré akcie ale muzeme drzet i léta , jestli jejich rustový potenciál zustává po léta silný , protoze vnitrní hodnota akcie stále uhání pred kurzem nahoru.

Warren Buffett byl nejvíce ovlivnen investicními myslenkami Benjamina Grahama , kdyz 1950 studoval na Columbia University - New York , kde byl Benjamin Graham profesor a nápady Philipa Fishera , kdyz 1958 cetl jeho knihu : "Common stocks and uncommon profits" = nemecky "Die Profi-Investment-Strategie". Benjamin Graham napsal knihu "Security analysis" ( 1934 ) a "The intelligent investor" ( 1949-1950 ) = nemecky "Intelligent investieren" = 2007 cesky : "Inteligentní investor". Peter Lynch knihu "One Up On Wall Street" ( 1989 ) = "Der Börse einen Schritt voraus".

Pat Dorsey
Pat Dorsey - The five rules for successful investing - Morningstar´s guide to building wealth and winning in the market - Pet pravidel pro úspesné investování - Pruvodce od Morningstar k budování bohatství a vydelávání na burze.
Kniha The Five Rules for Successful Stock Investing . Autor Pat Dorsey je narozen 1971, absolvoval 2 univerzity od 1989 do 1997, býval chef analytiku akcií ve výzkumné agenture pro investory Morningstar Inc. zalozené 1984 v Chicago www.morningstar.com . Tato je podle jednoho kritika na www.amazon.com na 1. miste jako ta nejlepsí kniha sveta pro akcie a value investing a na 2. miste je Buffettology. V knize je jednoduchá fundamentální analýza a jak dlouhobe s úspechem investovat do levných akcií skvelých rostoucích podniku = value investing pro nové tisíciletí , uz né 50 let starý value investing Bena Grahama.
5 pravidel : Úspesné investování je staveno na peti hlavních pravidlech :
1) Delati domácí práci : Znáti cinnost podniku, financní výkazy, rust, výnosnost, znát manegery podniku.
2) Najíti spolecnosti se silnou konkurencní predností, které konkurence nemuze ublízit nizsími cenami nebo lepsí kvalitou.
3) Míti míru bezpecnosti. Akcie by mely míti vyssí hodnotu nez jejich kurs na burze. ( Já ale bych nekoukal na vnitrní hodnotu akcie = budoucí cashflow a úroky dluhopisu, ale sledoval bych P/S, P/E, P/B, P/C, ROE, NPM, zadluzení a minulý a budoucí ocekávaný rust zisku, trzby, cashflow, vlastního kapitálu ).
4) Drzeti akcie dlouhodobe. Nereagovat prodejem na propad kurzu, ani na záchranu výnosu z rostoucí akcie.
5) Vedeti kdy prodat a to je pri omylu v ocenení akcie, kdyz se zhorsil rust a profit podniku, akcie vyrostla vysoko nad svou hodnotu, vidíme lepsí prílezitost pro ty peníze z akcie, na jedné akcii je mnohem více penez nez na jiné.
7 chyb kterým se vyhnout , to znamená , že správné je :
1) Nekupovat riskantní akcie, ale jen skvelé spolecnosti, chránené pred konkurencí , nebot vetsina starých akcií dlouhodobe prinásí vyssí výnos nez mnohé mladé akcie. Nehledejte vysoký profit s mladou akcií, nový Microsoft !
2) Neverit, ze nyní to bude jiné a bublina predrazených akcií nepraskne. Znáti krachy akcií v historii.
3) Nekupovat akcie firmy, od které máme rádi výrobek, ale ptáti se, zda bychom koupili celou firmu. Skvelý výrobek nemusí delat skvelý podnik a nemusí prinést skvelý výnos z akcie.
4) Nepropadat panice pri poklesu kurzu. Akcie jsou vetsinou nejatraktivnejsí, nejlevnejsí, kdyz je nikdo nechce. Vyuzít strach jiných k nasemu prospechu a koupit, kdyz jsou akcie dole.
5) Necasovat. Nacasování správného dne nákupu a prodeje akcií behem dluhých let jen ve 33% prípadu prinásí vyssí výnos s akcií nez dlouhodobé drzení. Nacasování je bláznivá hra. Burza nemuze byti nacasována.
6) Neignorovat ocenení akcie. Kupovati levné akcie. Akciím s vysokým P/E se vyhnout a nebrat ohled na vysoký ocekávaný budoucí rust zisku, který by dnesní vysoké P/E oprávnil. Pozorne ocenit akcii snízí riziko investice.
7) Nespoléhat se na zisk. Ale ve výkazu cash flow sledovat trend operativního cash flow. Jestli operativní cash flow neroste, nebo ubývá a zisk roste, pak je neco shnilé ve firme. Cash flow je pravdivá míra financního výkonu spolecnosti a ne zisk pro akcii.

Peter S. Lynch , narozen Newton , Massachusetts , 1944. Absolvoval Boston College 1965 v oboru finance , pak absolvoval Wharton School v University of Pennsylvania jako Master of Business Administration 1968. Sel pracovat v Bostonu do Fidelity Investments jako investicni analytik. 1977-1990 byl manager Fidelity Magellan Fondu. Behem tech 13 let stoupla hodnota fondu z 20 millionu na 14 miliard dolaru , pak to byl nejvetsí fond sveta. Rustem kurzu fondu prekonal index S&P 500 v 11 z 13 roku a dosahoval prumerny rocní rust kurzu nebo výnos fondu 29%. Byl nejuspesnejsí fondsmanager sveta , ale roku 1987 vydelal fond jen +1%. Totiz cerné pondelí 19.10.1987 a dalsí dny lidé prodávali masivne podíly fondu Magellan a tak byl Peter Lynch nucen prodávat akcie , aby mohl lidem vrátit peníze ty dny , kdyz by on rád ty levné akcie nakupoval. Jednou mel ve fondu soucasne 1500 akcií a 100 akcií tvorilo 50% hodnoty fondu. Magellan Fund v 80. letech obsahoval témer jen akcie : 30 - 40% growth akcie , 10 - 20% substance value akcie , 10 - 20% cyklické akcie , 10 - 20% turnaround akcie. Peter Lynch kupoval pro fond akcie malých firem z blízkého okolí - small caps s jednoduchou cinností , s rostoucím ziskem , za výhodnou cenu = nejradeji s PEG pod 1. S brokerem se bavil telefonem jen 90 sekund. Mluvil s managery spolecnosti , s experty prumyslu a analytiky celý den. Vybíral akcie dobrých spolecností , kterých jednoduché cinnosti dobre rozumel , to bylo nejdulezitejsí. Vyhýbal se hluku burzy , nestaral se o momentální situaci celé branze a makroekonomické ukazatele , soustredil se na výzkum podniku , kterého akcie chtel koupit. Sice by chtel investovat na dlouho , ale nakonec drzel mnohé akcie ve fondu jen 1 az 4 mesíce. Nekteré akcie drzel i 3 - 4 roky a byly-li to rustové akcie nebo turnaround akcie , vydelal s nimi stovky procent. Vedl Fidelity Magellan Fund az do 1990 , kdy odesel na odpocinek , 46-letý s bílými vlasy. Jeho poslední mzda ve fondu byla 10 milionu dolaru rocne. 2007 zacal zas pracovat jako vice-chairman v Fidelity Management & Research Co.
Jeho knihy : Nejlepší kniha = "One up on Wall Street - How to use what you already know to make money in the market" (1989) = nemecky "Der Börse einen Schritt voraus - Wie auch Sie mit Aktien verdienen können" , "Beating The Street" (1993) = nemecky "Aktien für alle" , "Learn To Earn" (1996) = nemecky "Peter Lynch 3".
Jeho výroky a moudrosti : Výber akcií je umení i veda , ale prílis moc kazdého je nebezpecná vec. Investování do akcií je umení , né veda a lidé trénovaní vsechno prísne ohodnocovat mají velkou nevýhodu. Potenciál ztráty investice je omezen , potenciál rustu neomezen. Kazdý muze s akciemi zbohatnout , kdyz delá své domácí úkoly. K úspechu nepotrebujes celý cas mít pravdu ani vetsinu casu. Koupit spolecnost s prumernými vyhlídkami jen proto , ze je levná , je ztrátová technika. Prodat skvelou rustovou akcii , protoze akcie vypadá predrazená , je ztrátová technika. Spolecnosti nerostou bez duvodu , ani rustové akcie nebudou rusti stále. Nic neztratís , kdyz nekoupís uspesnou spolecnost , ani kdyz je to ten-bagger 10-násobící kurz. Nezamiluj se do víteze tolik , ze oblíbenou firmu prestanes pozorovat ! Kdyz jsou výhodné karty , pridej peníze do sázky ! Nezlepsís výsledky vytrháním kvetin a zaléváním plevele. Myslís-li , ze neprekonás index , pak kup fond a usetri si moc práce a penez ! Nemusís líbat vsechny holky. Postrádal jsem tenbaggers a nezamezovalo mi to prekonávat index. Jdi za spolecností , kterou muze vésti kazdý idiot , dríve nebo pozdeji ji idiot muze vésti ! Jsi-li trochu pozorný , najdes spektakulární performers v tvém okolí nebo v nákupním stredisku mnohem dríve , nez je Wall Street objeví. Investování bez výzkumu firmy je jako hráti poker a nekoukati do karet. Nedojde-li k mnohým prekvapením , akcie jsou pomerne predpoveditelné pres 20 let. Pokud jde o to , zda akcie porostou nebo poklesnou za 2 , 3 roky , muzes si hodit mincí. Strávís-li déle nez 13 minut analyzováním ekonomických a burzovních predpovedí , zmaril jsi 10 minut.
Jeho checklist , investicní základy :
1. Vedeti co mám. - Vetsina lidí neví , z jakého duvodu vlastní akcie. To musís vedet !
2. Je bezcenné predpovídat ekonomiku , úroky a akciová trh. Neztrácej tim cas ! Zamer se na dnesní fakty !
3. Más mnozství casu rozpoznat vyjímecnou spolecnost. Jestli koupis akcie vyrostlé 900% za 10 let , más pred sebou dalsích 5900% prístích 30 let. Nespechej , bud trpelivý !
4. Nestrílej do dálky ! Nespekuluj a nemej dlouhé strpení se ztrátovou akcií.
5. Hledej dobré spolecnosti s dobrým managementem a skvelým businessem. Kup akcie spolecnosti , kterou muze vésti kazdý blázen , protoze jednou bude vésti. Dobrý management ve spatném businessu muze zklamati.
6. Bud prizpusobivý , nebud skromný ! Stanou se neocekávané veci. Mnohé nerozumné investice se vyplatí. Mnohé správné investice neprinesou zádný zisk.
7. Tezké je vedeti , kdy prodat. Dríve nez koupís nebo prodás , musís býti schopen tremi vetami 11-letého dítete to vysvetlit. Na skvelého investora vystací matematika 5. trídy ZDS. Prodej akcie , kdyz nebude duvod drzeti dále !
8. Stále neco delá starosti a to delá veci zajímavé. 1950s byla jedna z nejlepsích dekád pro akcie , ale kazdý se bál nukleární války. Nejhorsí na burze bývají pondelky , protze lidi meli celý víkend se strachovat. Zapomen celý ten globální cajk , protoze klíc k dobré investici neni mozek ale zaludek !
12 vlastností ideální akcie :
Jméno firmy zní nudne , nebo smesne. Firma má jednoduchou cinnost. Firma vyrábí neco nepríjemného. Firma vznikla oddelením z jiné firmy. Instituce akcii nemají a analytici ji nesledují. Kolují povesti , ze firma má neco s jedovatými odpady nebo neco s mafií. Firma má v sobe neco deprimující. Firma zaplnuje trzní mezeru. Lidé musí produkt firmy stále kupovat. Firma má uzitek z firem uzívajících novou technologii. Insider akcie kupují. Firma vykupuje vlastní akcie.
Kdy koupit akcie : Kolem ríjna , pri korekci kurzu , na konci krachu akcií , pri válecném konfliktu.
Kdy prodat akcie : Kdyz se fundamentální data zhorsila , podnik 2 roky ztrácí podíly na trhu , nejsou vyvinuty nové produkty , výdaje na vývoj jsou snizovány , podnik spí na vavrínech , podnik kupuje odlisné firmy a chystá se koupit dalsí firmu odlisné branze , nákupem jiné firmy vznikají miliony dluhu a nezbývá hotovost na nákup vlasních akcií , klesá poptávka po výrobcích , klesá zisk , akcie má P/E 30 , ale rocní rust zisku podniku se ceká pod 15% , zásoby rostou 2x rychleji nez trzba , management chce vydati nové akcie a zvýsit pocet akcií o 10%.
12 nejhloupejsí a nejnebezpecnejsí veci , které lidé povídají o akciích :
1. Kdyz to tak hluboko uz spadlo , uz to moc nemuzte spadnout. ( Jen nula je limit.)
2. Kdyz uz to tak vysoko vyrostlo , jak by to mohlo jeste rusti. ( Nekteré akcie rostou stovky nebo tisíce procent. Nekteré akcie rostou dekády.)
3. Snad se akcie zas vrátí zpátky. ( Nekteré akcie se uz nikdy nevrátí na nás nákupní kurz a zustanou 50 let dole , nebo na nule.)
4. Stojí jen 3 dolary , co mohu ztratit. ( 3 dolary za kazdou akcii , kterou koupís.)
5. Pred svítáním je vzdy nejtemneji. ( Ono je taky nejtemneji drív , nez je absolutní tma. )
6. Az mi to vrátí výdaje , prodám to. ( Akcie neví , ze jsi ji koupil. Prikup akcie , más-li duveru v podnik , nebo prodej , nemás-li duveru !)
7. Proc se starat , konzervativní akcie moc nekolísají. ( Existuje hrbitov , kde vsechny konzervativní akcie budou zakopány. Výhled spolecnosti se mení , je nutno se stále informovat o vývoji. )
8. Podivej na vsechny ty peníze , co jsem ztratil , kdyz jsem nekoupil ! ( Netrap se pro uslé prílezitosti. Ani nemusís mít zádnou z 10 nejlépe rostoucích akcií roku !)
9. Tahle akcie mi utekla. Chytím prístí. ( Casto ta prístí akcie neroste tak , jak ta uniklá prílezitost. Nebo za pár let ta samá akcie uz se tak nevyplatí. )
10. Akcie rostla , mel jsem pravdu. Akcie spadla , zmýlil jsem se. ( Technická analýza nestojí za moc. Akcie se muze pozdeji vyvíjet jako zisk podniku treba i se zpozdením 1 roku. )
11. Vzdy poznás , ze akcie uz dopadla na dno. ( Dno se vetsinou nedá uhádnout.)
12. Trvá to prílis dlouho nez se neco vydelá. ( Bud trpelivý ! Dobrých 12% za rok muze být jen +1% mesícne. S mnohou akcií se vydelá az ve 3. roce drzení.)
Co dále by si meli lidé pamatovat z knih Petra Lynche :
Neprecenujte schopnosti a moudrost profesionalu ! Pouzívejte vase znalosti k prospechu ! Hledejte prílezitosti , které experti jeste neobjevili a nepopsali ! Investujte do podniku a ne do burzy ! Ignorujte krátkodobé výkyvy kurzu ! S akciemi je mozno docílit vysoké výnosy , ale i vysoké ztráty. Hospodárské predpovedi nemají smysl. Nemají smysl krátkodobé predpovedi tendence burzy. Dlouhodobe lze pomerne dobre predpovedet výnos z akcií a ten je znacne vyssí nez výnos z dluhopisu. Lidé objeví casto zajímavé podniky leta pred profesionály.
+ + Popisujte vzdy duvody , proc akcii chcete a zde neplatí to , ze akcie roste ! Rozdelením akcií do kategorií získáte predstavy o tom , co od které lze ocekávat. Budte neduveriví k firmám s rocním rustem nad 50% ! Vyhnete se horkým akciím v horkých branzích ! Nejvetsí výherci budou akcie z branzí , které práve nejsou sledovány. Neduverujte diverzifikaci podniku na odlisná odvetví ! Je lepsí propásti první pohyb akcie a pockat , az plány podniku ukází první úspechy. V podniku lze získat cenné fundamentální informace , které burzovním profesionálum mesíce az leta zustanou utajeny. Oddelujte tipy na akcie od osob , které je dali ! Ideální je investice do podniku rostoucího více nez 20% rocne. Spadlé akcie problémové firmy riskujte jen , kdyz má firma vyssí vlastní kapitál nez dluh ! Firmy bez dluhu málokdy zkrachují. Delejte nákup akcií závislý spíse na vyhlídce podniku nez na talentu chefa ! Povede-li se problémovému podniku turnaround , je mozno vydelati s akcií moc penez. Dbejte dukladne na P/E , kdyz je akcie znacne predrazená , tezko muzete vydelat ! Stále sledujte pokrok v podniku ! Hledejte firmy , které stále vykupují vlastní akcie ! Studujte vývoj dividend a zisku behem recesí minulých let ! Hledejte podniky , kde instituce jen malé nebo zádné akcie vlastní ! Dejte prednost podnikum , od kterých management vlastní velké mnozství akcií ! Nákupy akcií od insideru jsou tehdy pozitivní znamení , kdyz více lidí soucasne kupuje. Alespon hodinu týdne venujte Kontrole podniku , od kterých máte akcie , venujte celkem alespon hodinu týdne ! Ale ne kontrole výnosu a ztráty ani grafu akcií. Mejte trpelivost , na pozorování akcií jeste nikdo nedoplatil ! Pri pochybnosti ruce pryc a vyckávat ! Vezmete si aspon tolik casu na vyhledání nové akcie , jako na vyhledání nové lednicky !
+ + Korekce a krachy akcií jsou prvotrídní prílezitosti koupiti akcie od podniku , které povazujeme za dobré , skvelé podniky jsou levne k dostání , kdyz jiní v panice akcie prodali. Tendenci burzy na rok nebo dva roky je nemozné predpovedet. Aby jste byli na strane víteze , nemusíte stále a ani vetsinou míti pravdu. Pro Petra Lynche jsou nejvetsí vítezi prekvapením , kandidáti na prevzetí jsou jeste vetsí prekvapení. Ruzné kategorie akcií skrývají ruzná rizika a ruzné chance. Pohyb kurzu akcií casto nesouhlasí s fundamentálními daty , ale dlouhodobe rozhoduje rust zisku podniku a jeho stálost. Jestli se podniku vede spatne , muze se mu vésti jeste hure. Jestli akcie padá , neznamená to zdaleka , ze se s akcií mýlíte. Jestli akcie roste , neznamená to zdaleka , ze se jste zvolili správnou akcii. Kdyz se stálé - value akcie v silném vlastnictví institucí vyvíjí lépe nez index , jsou predrazené a pak lze cekat korekci. Koupit akcii podniku s prumernou vyhlídkou jen proto , ze je levná , je metoda bez budoucnosti. Prodati akcii vyjímecného rustového podniku jen proto , ze je akcie mírne predrazená , je metoda bez budoucnosti. Podniky nerostou bez duvodu. Rustové podniky nerostou stále. Nic neztratíte , kdyz uspesnou akcii nevlastníte , ani kdyz se kurz zdesetinásobí. Akcie neví , ze ji vlastníte. Nezamilujte se tolik do víteze , ze prestanete sledovat vývoj podniku ! At jste koupili za 50 nebo za 2 dolary , kdyz spadne akcie na 0 , ztratíte vzdy celý vklad. Muzete zlepsit výsledky , kdyz dukladne zkontrolujete fundamentální fakty vasich akcií a nekteré akcie vymeníte. Jestli nekteré akcie prehnaly realitu a jsou lepsí moznosti , meli by jste prodat a jiné koupit. Prikupte akcie , kdyz jsou známy pozitivní novosti , uberte akcie pri negativních novostech ! Nezlepsíte výsledky , kdyz vytrhnete kvetiny a zaléváte plevel. Kdyz neveríte prekonati index , investujte radeji do fondu a tim si usetríte práci a peníze ! Stále je neco , co pusobí starosti. Zustante otevreni novým nápadum ! Nemusíte tancovat na kazdé svatbe , i kdyz propásnete více 10-násobitelu , nebrání to prekonati akciový index.
+ + Investicní know-how nedostane clovek od expertu z Wall Street. Muzete experty prekonat , kdyz investujete do akcií firem , které dobre znáte. Muzete prekonat burzu , kdyz ignorujete stádo. Casto neni i rok souvislost mezi úspechem podniku a úspechem akcie , ale dlouhodobe oboje souvisí a v tom je klíc k úspechu , míti trpelivost a kupovat levne akcie úspesných podniku. V portfoliu nemusí býti více nez 5 podniku. Malý hobby investor muze sledovat jen 8 az 12 podniku soucasne a pri zmene fundamentu akcie prodat nebo koupit. Nemuzete-li objevit zádné atraktivní akcie , nechte peníze v bance , az se to zmení. Nikdy neinvestujte do podniku , kdyz nerozumíte jeho financím ! Nejvetsí ztráty delá clovek s podniky se slabou bilancí. U malých mladých podniku je lepsí , kdyz pockáte na první pozitivní rocní zisk , nez investujete do akcií. S 1000 dolaru v akcii muzete jen 1000 dolaru ztratit , ale i 50.000 dolaru vydelat , kdyz máte trpelivost. Musíte mít jen nekolik málo dobrých akcií , aby se celozivotní investování vyplatilo. V kazdé branzi a v kazdé zemi muze bystrý pozorovatel nalézti skvelé rustové podniky dríve nez profesionálové. Kazdý má odpovídající rozum , aby vydelal s akciemi peníze , ale kazdý nemá odpovídající cit , máte-li sklon v panice prodávat , meli by jste se akciím i fondum vyhnouti. Prodávejte akcie , kdyz se fundamentální data podniku zhorsí a ne kvuli predpovedi ve zprávách ! Nikdo nemuze úroky , vývoj hospodárství , ani burzu predpovedet , zapomente tyto predpovedi a koncentrujte se na to , co se stane s podniky , kam jste investovali ! Zkoumáte-li 50 podniku , objevíte 5 podniku se skvelými daty , které profesionálové prehlídli. Bez dukladné kontroly podniku máte malou vyhlídku na úspech. Máte-li akcie skvelého podniku , pracuje cas pro vás a muzete býti trpeliví , muzete i 5 let propásti a míti akcie az dalsích 5 let. Kdyz vlastníte opce , precuje cas proti vám. Dlouhodobe portfolio z dukladne vybraných akcií vzdy aspon 2x prekoná dluhopisy a penezní trh. Portfolio mizerne vybraných akcií neprekoná ani puncochu s penezi pod matrací.
+ + Investuj do toho , cemu rozumís ! Je potreba jen jeden nebo dva dobré podniky za 10 let , aby se prumerné portfolio zmenilo v super výnosné. Nesázejte nikdy na rust akcie , kdyz jeste padá ! Kdyz uz se rozhodnete pro fond , tak aspon pro dobrý fond. Nejlépe rozdelit peníze na 3 fondy : rustový , value , malé firmy , tim máte vzdy cást penez ve výnosném sektoru. Koncentrujte se na fondy , které mají uz léta solidní performanci a zustante u nich ! Stále vymenovati fondy za jiné je drahé a skodí vasemu výnosu. Drzte jen akcie tolika podniku , aby jste byly o vsech stále dobre informováni ! Nejprve sledujte , zda trzba a zisk podniku prijatelne rostou a pak teprve sledujte , zda má akcie výhodnou cenu ! Kupujte akcii jen , kdyz rust firmy odpovídá vasim predstavám a akcie má rozumný kurz ! V hospodárství je vzdy lepsí dominovat nez konkurovat. Je vhodné sledovat sílu kapitálu a strukturu dluhu u firmy , aby pár slabých let nebránilo dlouhodobému pokroku firmy. Rozumíte-li , proc trzba minulá leta rostla , muzete odhadnout , zda rust trzby muze pokracovat. Klíc k úspechu v obchodu s akciemi je , ze se clovek ve strachu nedá na útek. Informace , podle kterých kriterií vybrati akcie , jsou bez uzitku bez silné vule , protoze pak rozhodne pocit a ne rozum o výsledku. Kdyz vase portfolio ztratí -25% hodnoty , pokud neprodáte , jste porád jeste na tom lépe , nez kdyby jste koupili dluhopisy a za 20 let má vase portfolio aspon 2x vyssí hodnotu nez portfolio z obligací. Koncentrujte se na ty firmy a ne na ty akcie ! S cyklickými akciemi je to , jako kdyz se hraje Blackjack : Kdo je dlouho ve hre , pravdepodobne zase celou výhru ztratí. Výber akcií je umení i veda , ale prílis moc od jednoho nebo druhého je nebezpecné. Kdo je posedlý výpocty , nebo se zahrabe hluboko v bilancích , ztratí prehled a pravdepobne je daleko od úspechu. Kdyby podle výpoctu nebo bilancí slo urcit prognózu do budoucna , byli-by matematici a úcetní nejbohatsí lidi na svete. Kupte akcii , kdyz kurz lezí pod nebo na linii zisku ( levná ) a nekupujte , kdyz je kurz vysoko nad linií zisku ( drahá )! Stane-li se nejaká branze prílis populární , pak uz tam nikdo nevydelá peníze. Dobré pouzití zisku podniku v prospech akcionáru je : nejlépe kdyz koupí podnik vlastní akcie , nebo zvýsení dividend , vývoj nových produktu , nové aktivity , prevzetí jiných firem a nejhorsí je zvýsení platu manageru a jejich opce na akcie a luxusní vybavení kancelárí , nebo prevzetí ztrátových firem. Rozhovory s vedením podniku ukoncil Peter Lynch otázkou : "O kterém podniku soudíte nejvíce ?" A kdyz predstavenstvo podniku znalo podnik pracující lépe , casto koupil pak Lynch jen ty akcie konkurenta.
50 nejdulezitejsí akcie , které mel Peter Lynch 1977-1990 ve fondu Magellan : Alza Corporation , Bank America , Boeing , Cardinal Distribution , Chrysler , Circuit City , Circus Circus , Coca-Cola , Comerica , Congoleum , Cooper Tire , Cracker Barrel Old Country Store , Dunkin´Donuts , Envirodyne , Federal National Mortgage Association = Fannie Mae , Ford Motor , General Public Utilities , Gillette , Golden Nugget , Great Atlantic & Pacific , Great Lakes Chemical , International Lease Finance , King World Productions , La Quinta Motor Inns , MCI Communications , Medco Containment , Metromedia , NBD Bancorp , Owens-Corning Fiberglas , Pep Boys-Manny, Moe & Jack , Pepsico , Philip Morris , Pic ´n´ Save , Reebok , Rogers Communications , Royal Dutch , Sbarro , Service Corp. Intern. , Shaw Industries , Skandia , Stop & Shop , Stride Rite , Student Loan Marketing , Taco Bell , Telefonos de Mexico , Telephone and Data Systems , Telerate , Unilever , Volvo , Zayre. Dalsí akcie ve fondu : Wells Fargo , Bank of New York , Wall-Mart , Walgreen , Woolworth , J.C.Penney , Gap , Toys ´R´ US , Home Depot , IBM , Subaru , Honda , Peugeot , Electrolux , Disney , Sallie Mae , New York Times , Squibb , Mc Donald´s , Dow Chemical , Firestone , Merck , Eastman Kodak , General Electric , AFLAC , General Re , United Technologies , Kemper , Loews , K mart , Sun Trust , Fifth Third Bank , Puer 1 Imports , Costco , a pár tisíc jiných.
Ve fondu Magellan bylo také nekolik akcií drzeno více let a ty dosáhly pres +1000%. 10-bagger : Envirodyne Industries , Cherokee Group , King World Productions. 11-bagger : Telephone and Data Systems. 16-bagger : Rogers Communications.
Nekolik akcií bylo prodáno se ztrátou miliony dolaru : First Executive , Eastman Kodak , IBM , Mesa Petroleum , Neiman Marcus Group. Nejvetsí ztrátu a prodej za polovinu prinesly akcie : Texas Air , Bank of New England.

Philip Arthur Fisher ( *1907 San Francisco - 2004 ). Zajímal se o akcie uz ve 13 letech. 1928 opustil Stanford Business School a jako 21-letý se stal analytik v bance Anglo-London Bank v San Francisku. Za 3 roky 1931 zalozil svou vlastní spolecnost na investicní poradenství Fisher & Company , byl tam manager fondu a rídil firmu az do veku 91 let v roce 1999. Zpocátku pro své klienty nakupoval akcie netechnologické jako napr. Dow Chemical nebo Food Machinery Corporation FMC. Akcie FMC koupil , kdyz spadly 1929-1932 z 50 na 4 dolary , protoze firma mela skvelý management. Po letech prodal FMC za 50-tinásobek , protoze uz neveril v rust firmy a sobe i klientum fondu prinesl vysoký zisk. Pozdeji i akcie hi-tech spolecností jako napr. Motorola nebo Texas Instruments. Vzdy jen firmy se skvelým managemnentem a s dobrým rustem. Jeho nejznámejsí investicí je Motorola v roce 1955, která vyrábela rádia a akcie Motoroly pak drzel celý zivot az do 2004. Jeste ve svých 90 letech pracoval jako za mlada. Nakupoval akcie , az kdyz dukladne prostudoval bilance a promluvil s managery firem i s jejich konkurencí. Také ale investoval jako kontrarián jeste pred ostatními. Byl dlouhodobý investor a prinásel svým klientum znacné zisky. 1958 napsal první americký financní bestseller - nejlepší knihu = "Common Stocks and Uncommon Profits" , ze kterého pravidla jsou i dnes stále aktuální a ucebnicí pro profesionály. Nemecky se jmenuje kniha "Die Profi Investment Strategie". Jeho kontrola se rozdeluje na 2 kategorie : kvalita managementu a charakter businessu. Kvalita managementu = integrity, conservative accounting, accessibility and good long-term outlook, openness to change, excellent financial controls, and good personnel policies. Charakter businessu = growth orientation, high profit margins , high return on capital, a commitment to research and development, superior sales organization, leading industry position and proprietary products or services. Dalsí jeho knihy : "Conservative Investors Sleep Well" by Phillip A. Fisher (1975) "Developing An Investment Philosophy" by Philip A. Fisher (1980) Jeho syn je Kenneth L. Fisher.
Philip Fisher mel investicní pravidla , jeho kritéria pro posouzení podniku : Cást informací lze zjistit v mediích , na cást je nutno se zeptat zamestnancu firmy. Pri výberu akcií pro dlouhodobou investici je vhodné poloziti si tyto otázky , které podnik nebo spolecnost musí splnovat. Tyto pozadavky byly v roku 1958 publikované Fisherove knize : Common stocks and uncommon profits = Die Profi Investment Strategie :
1. Nabízí spolecnost nejaký produkt nebo sluzbu , které zarucují významný rust trzeb nekolik let ?
2. Má spolecnost innovativní obchodní strategii a innovativní produkty ?
3. Je management podniku odhodlán dlouhodobe vyrábet kvaltiní výrobky s významnou hodnotou pro zákazniky ?
4. Je management podniku odhodlán pokracovat v rozvoji produktu nebo procesu , který muze prinést dalsí rust trzby ?
5. Jak efektivní jsou snahy spolecnosti v oblasti výzkumu a vývoje vzhledem k její velikosti ?
6. Má spolecnost nadprumerne schopné oddelení prodeje ?
7. Má spolecnost výhodnou ziskovou marzi - profit margin a rust zisku a trzby ?
8. Má spolecnost nízké zadluzení , má akcie rozumnou cenu ve vztahu k rustu zisku ?
9. Co spolecnost delá , aby si udrzela nebo zlepsila svou ziskovou marzi ?
10. Jsou ve spolecnosti vynikající vztahy k zamestnancum i k zákazníkum ?
11. Je ve vedení spolecnosti optimální klíma ?
12. Je vedení spolecnosti rozdeleno na nekolik ruzne vysokých pozic ?
13. Jak dukladné a presné je ve spolecnosti úcetnictví a bilance ?
14. Má spolecnost prednost proti své konkurenci a schopnost vyporádat se se zmenami ?
15. Orientuje se spolecnost na dlouhodobý zisk ?
16. Bude spolecnost v brzké budoucnosti potrebovat dodatecné zdroje financování svého rustu , ze by prípadné zvýsení poctu akcií mohlo redukovat zisk dnesnich akcionáru ?
17. Sdelí management akcionárum problémy stejne uprímne jako dobré zprávy , nebo utajuje spatné zprávy a problémy ?
18. Má spolecnost skvelého managera , silný vedoucí tým a počestný management , který neobohacuje sebe a známé vysokými mzdami , provizemi a opcemi na úkor akcionáru ?
19. Podnik si musí být vedom , ze se okolí vzdy rychleji mení.
20. Podnik se musí stále snazit , aby vsichni zamestnanci meli pocit , ze je podnik dobré pracovní místo.
21. Management se musí podrídit pozadavkum zdravého rustu.
22. Co muze podnik cinit , co ostatní podniky nemohou stejne dobre ? Jestli nic , nejsou jeho akcie moc výnosná investice.
Pak se setkal Philip Fisher s managerem podniku a polozil mu otázky : 1. Jak se prekonají soucasné problémy ? 2. Jak zapusobí na podnik zmeny v chování zákazníku ? 3. Jak zápusobí na zahranicní cinnost podniku trendy a ekonomika v zahranicí. 4. Jaké dlouhodobé problémy se ocekávají a jak se vyresí ? 5. Jaké jsou plány ve výzkumu a vývoji ?
Phil Fisher koupil akcie jen , kdyz nasbíral velké mnozství informací , vsechny otázky byly odpovezeny výhodne nebo positivne , jeho kriteria byla splnena , kdyz byl presvedcen , ze podnik má skvelý dlouhodobý rustový potenciál. Kurz akcie porovnal s budoucim potenciálem zisku. Koupil akcie dríve , nez ostatní hodnotu podniku rozpoznali. Kdyz ostatní negativne o podniku smýsleli , ho nezajímalo , vzdyt dukladne analyzoval a úspechem investice si byl jistý. Kupoval akcie po vseobecném pádu akcií , nebo po poklesu té akcie pro krátkodobý problém podniku , nebo po spatném minulém kvartálu.
Philip A. Fisher doporucuje koupit predevsim rustové akcie od podniku s vyjimecne schopným managementem. A to , kdyz nejsou oblíbené , kdyz klesl kurz pro neocekávané problémy. Tyto problémy musí býti za pár mesícu odstraneny a ne az po letech. Kdyz nastal vseobecný pokles akcií , kdyz není správná hodnota akcie rozpoznána.
Příkazy při investování :
1. Nepodílejte se na práve zalozeném podniku , jedno jak atraktivne ta investice vypadá ! To by se melo státi pravidlem malého hobby investora ! Ve starsím zabehnutém podniku lze pozorovat fungování vsech dulezitých sektoru. Ale u práve zalozeného podniku lze jen domnívat se a mýlit se.
2. Neignorujte dobrou akcii jen proto , ze se prodává na mimoburzovním volném trhu , i tam lze koupit dobrá akcie splnující vsechna kriteria !
3. Vysoké P/E nemusí býti znamením , ze uz je v kurzu akcie obsazen budoucí rust zisku podniku. Ale rocni rust zisku podniku by nemel býti nizsí nez P/E.
4. Nestarejte se o centy ! Najdete-li správnou akcii za rozumnou cenu , meli by jste koupit bez limitu pro kurz , billigst , market order.
5. Neprehánejte diverzifikaci ! 25 podniku je moc , nelze je dobre sledovat. A) Mozno dáti 20% penez portfolia na kazdou z 5 rustových akcií velkých podniku ruzných branzí. B) Na mladsí ale léta zabehlý podnik mozno dát 10% penez. Ale v portfoliu musí být i pár podniku velkých za 20%. C) Na malý podnik small cap mozno dát 5% penez. Ale v portfoliu musí být i pár podniku velkých za 20%.
6. Nebojte se koupit akcie , je-li nekde válka ! Pri nebezpecí války akcie spadnou. Behem války akcie rostou. A po válce rostou prudce.
7. Nenechte se ovlivnit malickostmi ! Kurz za posledních 10 let nemá nic spolecného s kurzem budoucím. Nemá význam kupovati akcie jeste spadlé a prodávat uz vyrostlé.
8. Myslete na to , kdy akcii koupíte ! Ale za nekolik mesícu muzete prikoupit , at uz je drazsí nebo levnejsí.
9. Nenásledujte stádu ! Hledejte podnik nebo branzi , o kterou se verejnost a analytici nezajímají , nebo mají spatné mínení , ale vase kriteria jsou splnena. Budte opatrní u oblíbených akcií !
Philip A. Fisher doporucuje akcie prodat , kdyz potrebujete peníze , anebo :
1. Udelali jste chybu pri hodnocení spolecnosti. Nebo chybne jste se rozhodli koupit akcii. Pak je lepsí prodat i s malou ztrátou , nez nechati akcii hluboko spadnout a cekat léta , az se dostane do plus. Jiná akcie by tu ztrátu rychleji napravila.
2. Spolecnost uz nesplnuje vsechny kritéria , pro která byla akcie koupena. Nastala zmena v kvalite podniku. Proto je nutné býti o podniku stále informován.
3. Chcete investovat své peníze do jiné , atraktivnejsí spolecnosti , nebo jen potrebujete peníze.
4. Rust podniku prestal býti nadprumerný. Rustový poteciál vypadá být vycerpán.
Pro Fishera neni duvod prodávati pro predrazení akcie. Nikdy neprodávejte z krátkodobých duvodu , jako pokles kurzu , nebo spatný zisk minulý kvartál , nebo zpráva o jakémkoliv makroekonomickém faktoru z USA = nazamestanost , ceny zbozí , rust hopodárství , recese , úroky , inflace , olej , válka. Investor , který dukladne vybral akcie , muze ignorovat i riziko hospodárské krize o hospodárský cyklus. Vyjímka je extrémní predrazení akcií , jako 1929 a 2000 , kdy nemohly býti drzeny zádné predrazené akcie. Vývoj hospodárství a trend burzy lze ignorovat , ale je dobré uvázit , jak se zachová vybraný podnik v pomeru k celkovému hospodárství.
Jeho známý výrok : "Nechci hodne dobrých investic. Chci jich jen nekolik , nicméne výjimecných."

André Bertholomew Kostolany ( životopis biografie zivotopis strategie spekulace rady kniha cesky ).
Narozen 9.2.1906 Budapest , skonal 93-letý 14.9.1999 Paříž
Bydlel : Budapest , Wien , Paris , New York , München , Cote d´Azur
Spekulant , financní poradce , journalista , publicista , autor knih , prednásel
Narodil se 1906 v zámozné , známé , podnikatelské , židovské , katolické rodine v Budapesti. Studoval filosofii , hudební dejiny a také trochu ekonomiku. Zkusenosti s burzou zacal sbírat ve 12 letech na burze Vídeň , kdyz on a jeho rodina kvuli politickým nepokojum opustili 1918 Madarsko. V 18 letech ho poslal otec do Paříže , aby se stal burzovní maklér. André Kostolany , zvaný Kosto , byl v Parízi 22 let. Roku 1930 byl oznámen od jiného zida kvuli spekulaci proti francouzským dluhopisum, pak byl nucen úrady Francii opustit a pak zas zprosten viny. Vydelal roku 1930 v Parízi moc penez s opcemi na pokles akcií behem krachu 1929-1932. Kvuli nacismu v Evrope on a rodina odesli 1940 do USA. Hledal místo v investicní bance Goldman Sachs - New York , ale páni Goldman a Sachs osobne jej odmítli zamestnat , brali jen chudé zájemce , usilující o karieru. A Andre Kostolany byl v jeho 34 letech uz zkusený s 200.000 dolary na konte. 1941 jako 35-letý se stal generální reditel , prezident a hlavní akcionár ve G. Ballai & Cie. Financing Co. Mohl být i ministr financí USA , ale pak se stal financní ministr USA jiný žid. V USA se mu nelíbil zivot , jen Wall Street se mu líbila. Zustal verný Evrope. Po 10 letech se 1950 z USA vrátil do Francie a prezident generál de Gaulle jej vyznamenal rytírem cestné legie. Snad nejvetsí úspech mel Kostolany s nemeckými dluhopisy , koupenými 1946 na burze Paris. Po druhé svetové válce dluhopisy rozbombardovaného Nemecka nikdo nechtel a za 4 roky stoupl jejich kurz o +13.900% ( z 250 franku na 35.000 franku ). Novým domovem byly Cote d´Azur a pozdeji Mnichov , kde zalozil 1971 Andre Kostolany a Gottfried Heller financní správcovství Fiduka - München a v Mnichove léta pracoval. Napsal asi 13 knih prelozených uz dávno do 7 , 8 , 9 recí a dnes do mnoha recí , kterých se prodaly víc nez 3 miliony. Mnohé z tech knih jsou jen opakováním stejných textu v jiném poradí. Nebo ruzné redakce jedné zeme vydají stejnou knihu pod ruznými jmény. Ale ty 2 ceské knihy : "Burzovní seminár" a "Peníze a burza" jsou postacitelne odlisné. Jeho první knihy : 1957 nemecky "Mír , který prinese dolar" a 1960 francouzsky a nemecky "To je burza" , ta 2. kniha byla brzy v sedmi recích. Psal ve financních magazínech a delal prednásky o burze a spekulaci v bankách a v televizi. Slavný se stal hlavne pro jeho moudrosti publikované v cetných financních mediích. Tvrdil , ze z kazdých jeho 100 spekulací je 49 ztrátových a 51 s výdelkem a ten rozdíl pár procent mu stací pro slusný zivot. Poslední leta zivota vsak mel Kostolany jen dlouhodobé investice. Roku 1999 pred smrtí jeste varoval pred prasknutím bubliny predrazených technologických akcií. Pro jeho zenu Francoise zanechal asi 3 miliony euro.
10 přikázání Kostolanyho , deset přikázáních :
1. Míti myslenky a jednat s úvahou , zda vubec koupit a kde , které branze , kterou zemi.
2. Míti dostatek volných penez , aby se nejednalo pod tlakem.
3. Míti trpelivost , nebot se vzdycky nejprve vyvine vsechno jinak , nez se ocekává.
4. Býti tvrdý a neustupný , kdyz je clovek presvedcen.
5. Býti prizpusobivý a vzdy pocítati s tím , ze v predstave byl omyl.
6. Prodati , kdyz si clovek uvedomí , ze vznikla nová shoda událostí.
7. Seznam cenných papíru si obcas prohlédnout a zvázit , který by clovek i nyní koupil.
8. Jen tehdy koupit , kdyz clovek v tom vidí velkou fantazii.
9. Pocítat i s nejnepravdepodobnejsími riziky , stále pocítat s vlivem nevypocitatelného.
10. Zustati pokorný , kdyz clovek mel pravdu.
10 zákazy , deset zákazů Kostolanyho :
1. Následovati tipy , sháneti tajné informace.
2. Veriti , ze ti prodávající vedí , proc prodávají , ze ti kupující vedí , proc kupují. Myslet , ze oni ví více nez clovek sám.
3. Ztráty chtíti vydelati zpátky.
4. Bráti ohled na staré kurzy.
5. Nad cennými papíry zaspati a zapomenout je v nadeji , dosáhnouti lepsí kurz , neprijmouti rozhodnutí.
6. Neustále sledovati kurzy a reagovati na kazdé sebemensí zmeny kurzu.
7. Stále delati bilanci , jaký má clovek zisk nebo ztrátu.
8. Prodati jen , aby byl nejaký uzitek.
9. Nechati se citove ovlivnit od politických sympatií nebo antipatií.
10. Státi se lehkomyslným , kdyz clovek dosáhl nejaký profit.
Andre Kostolany - výroky citáty moudrosti
česky jsou jeho knihy : Burzovní seminář , Peníze a burza
Kniha Burzovni seminar vysla 2004 , 208 stran za 240 korun
Kniha Penize a burza vysla 2007 , 296 stran za 290 korun

Sir John M. Templeton se narodil 29.11.1912 ve Winchester / Tennessee. Zacal svou kariéru na Wallstreet 1937 a brzy se stal pionýrem ve výberu akcií a byl nazýván "greatest stock picker of the century" - nejlepsí vyběratel akcií století. Snazil se kupovat akcie v bode maximálního pesimismu. Jeho výrok je : "Koupit , kdyz jiní ve strachu prodávají , prodat , kdyz jiný chamtive nakupují." Doporucoval jednati disciplínovane podle fundamentálních kritérií a soustredit se na akcie , které ve srovnání s potenciálem podniku jsou nejlevneji ocenené. To byla value strategie. On byl jedním z prvních value investoru. Roku 1934 se poucil z Grahamovi knihy Security Analysis , ze je nutno kupovati akcie levne s nízkým P/E a P/B. Pak si ten nápad od Grahama trochu vylepsil : nestaral se moc o pozitivní a dobrý rust zisku nekolik minulých let , ale spíse o rust zisku letos a budoucí rok. Pouzíval i ratio PEG a líbilo se mu PEG 0,5 a nizsí , tedy kdyz má býti budoucích 12 mesícu rust zisku aspon 2x vyssí nez je dnesní P/E. Byl jedním z prvních zakladatelu myslenky investicních fondu , kde svazek akcií z celého sveta je mozno koupit jediným cenným papírem.
Roku 1954 zalozil John Templeton fond Templeton Growth Fund a ten dal mnohým Americanum poprvé prílezitost investovat do zahranicních akcií. Fond vynásel prumerne 13,5% rocne. John Marks Templeton vydelal v zivote miliardy dolaru s podcenenými akciemi financne nabouraných podniku , nad jejichz akciemi panoval maximální pesimismus. Jeho pravidla byla : míti disciplinu a nemíti strach. V 60. letech si vzal britskou státní príslusnost a prestehoval se z USA na Bahamy. Roku 1978 jej povýsila do slechtického stavu britská královna Alzbeta , pasovala jej na rytíre a byl pak sir. Jeho investicní spolecnost prodal 1992 na Franklin Group za 7 miliard dolaru a zacal se venovat dobrocinným spolkum a byla mu blízká matka Teresa. Ponechal si vsak akcie a kupoval si jiné , také technologické akcie a ty vcas jeste pred krachem roku 1999 prodal. Ocekával krach a mel pak behem krachu 2000-2002 státní dluhopisy.
Templeton Growth Fund funguje i bez nej podle jeho strategie a stylem Bottom-Up : Nejdríve se kontroluje podnik , potom branche , potom stát. Kdyz podnik splní test , dá se akcie na Watch-List na pozorování. Akcie je koupena pak , kdyz ukazuje podcenení a pak zustane ve fondu prumerne 5 let. Ve fondu bývá kolem 100 vetsích starsích podniku z celého sveta , které byly pri nákupu akcií nepopulární a levné , ze zemí s nízkou inflací , kde neni socialismus. Podnik nesmí míti vysoké dluhy. Kdyz vznikne velký zájem o akcie a jsou drahé , pak jsou prodány. Fond mívá asi 17% peníze a 8% az 10% pripadá na kazdou z branze jako komodity , banky , farmacie , telekomunikace a jiné.
Pravidla Johna Templetona :
1) Usilujte o nejvyssí mozný výnos ! To znamená výnos po zdanení , kdyz byla po letech akcie prodána.
2) Budte otevrení pro nové ! Nedrzte se nikdy pevne jednoho zpusobu investice a jedné metody výberu ! Vyhýbejte se populárním akciím ! Dlouhodobý nadprumerný výnos vyzaduje , kdyz se podnik nebo metoda výberu stane populární , pak najíti nepopulární podniky a nepopulární metody výberu akcií.
3) Nenásledujte davu ! Kdyz koupíte stejné akcie jako ostatní , dosáhnete stejné výsledky jako ostatní. Neni mozné býti lepsí nez vetsina , kdyz nejdete jinou cestou nez vetsina. Koupit , kdyz ostatní prodávaji a prodat , kdyz ostaní kupují , to vyzaduje odvahu , ale vyplatí se.
4) Medvedí trh baisse i býcí trh hausse jsou casove omezené. Obycejne rostou akcie 1 az 12 mesícu dríve , nez cyklus konjunktury dosáhne dna. A akcie padávají 1 az 12 mesícu dríve , nez konjunktura dosáhne vrcholu. Popularita vsech akcií a branzí jednou koncí a pak se léta nevrátí.
5) Ucte se z chyb ! "Tentokráte bude vsechno jinak" , to je jedna z nejdráze zaplacených vet v historii burzy.
6) Kupujte akcie v dobách pesimismu ! Býcí trhy vznikají z pesimismu , rostou ve skepsi , zrají v optimismu a umírají v euforii. Proto jsou casy nejvetsího pesimismu nejlepsí dobou pro nákup akcií.
7) Hledejte hodnoty a chance ! Mnoho investoru se orientuje na prognózy a trendy. Koncentrujte se radeji na hodnoty podniku , pak dosáhnete vyssí výnosy. Dostanete slevu na burze jen , kdyz koupíte to , co vetsina prodává.
8) Hledejte dobré podniky po celém svete a diversifikujte ! Aby jste nikdy nemeli problém vsechny peníze ve spatném okamziku vsaditi na spatného kone , musíte diversifikovat. Kdyz hledáte dobré akcie po celém svete , najdete více levných akcií nez v jedné zemi. Také snízíte riziko a zvýsíte bezpecnost vaseho portfolia.
9) Nikdo neví vsechno. Kdo zná vzdy odpoved , ten nerozumel otázku.
Jeho mottem bylo : Investuj v dobe maximálního pesimismu ! "Jak investuju ? Pomáhám lidem. Kdyz chteji prodávat , tak od nich kupuju. Kdyz chtejí kupovat , tak jim prodávám." Roku 1939 se svet vzpamatovával z velké hospodárské krize a poustel se do nejkrvavejsí války v dejinách , ale John Templeton tehdy 27-letý si pujcil 10.000 dolaru a nakoupil hlboko podcenené akcie. Koupil na burze New York akcie 104 spolocností , od kazdé 100 kusu , které mely kurzy pod 1 dolar. 34 tech spolecností bylo v konkurzu , hrozil jim bankrot. Za 4 roky prodal ty akcie za 40. 000 dolaru , i kdyz 4 firmy zkrachovaly a jejich 400 akcií bylo bezcenných , vydelal +300% za 4 roky. Po válce byl John Templeton mezi prvními , kdo objevili japonské akcie a investoval do tehdy neznámých firem jako Hitachi a Fuji. Roku 1978 , kdyz byl americký Ford blízko bankrotu , kupoval akcie Ford. Kdyz japonské akcie dosáhly v 80. létech rozmery bubliny , japonské akcie prodal. Roku 2000 se jako 88-letý rozhodl , ze je cas predrazené americké akcie prodat.
Tedy dnes platí i pro nás : míti disciplinu a nemíti strach a koupiti levné akcie rostoucích podniku, kdyz jiní maji strach !! Nebot krach akcií neprichází po pulroce pesimismu u levných akcií. Krach by prisel po velkém nadsení a u predrazených akcií nekdy po roce 2010 !!
Sir John M. Templeton zemrel v úterý 8.7.2008 ve veku 95 let na zápal plic , i kdyz v tropickém Nassau / Bahamas.


Další gurus , rozumní slavní value investoři , optimisti jako ty a já , more value investors + optimists + gurus :

Kenneth L. Fisher je narozen 29.11.1950 v San Francisco , bydlí ve Woodside. 1972 skoncil ekonomii na Humboldt State univerzite , Arcata , California a pracoval s otcem - managerem fondu. Jeho otec Phillip A. Fisher uz poucil Warrena Buffetta , ze pri volbe akcií je nejdulezitejsí schopný manager podniku a rozumný kurz akcie. Volbu akcií - stock picking popsal Ken v jeho knize Super Stocks , která vysla nekolikrát od 1984 do 2007. Ken zalozil 1979 financní správu Fisher Investments www.fi.com. Roku 2009 mel 1100 zamestnancu a ti spravovali portfolia a fondy za 45 md. dolaru ( stav 2007 ) mnoha klientu v USA , Kanade , Británii a v Nemecku. Sídla F.I. jsou : Kalifornie : Woodside + San Mateo , Washington , Vancouver , Londýn , Rodenbach - Rheinland Pfalz. Minimální vklad pro klienta je pul milionu dolaru. Ken má sám asi 1.5 miliardy dolaru na konte a je asi 280. nejbohatsí American. Roku 2000 uhádl Ken nebezpecí krachu akcií , 70% akcií ve fondech klientu prodal a pak behem krachu akcií po 2 roky bylo 30% penez v dluhopisech a 30% penez v opcích spekulujících na pokles indexu Nasdaq. Tim prekonal velký krach akcií 2000-2002 bez úbytku hodnoty. Jako veliký optimista koupil akcie roku 2002 prílis brzy , kdyz propad kurzu jeste nebyl u konce. Pan Ken Fisher píse clánky a doporucuje akcie v magazínu Forbes , asi ty akcie , co nejdríve koupil sám pro své klienty , aby pak pro vzniklý zájem lépe rostly = education.fisherinvestments.com
Jeho strategie spocívá v nalezení jeste pred ostatními akcií levných s P/S od podniku zvysujících zisk a trzbu , kdyz upadly prechodne v nemilost. Rád by kupoval jen akcie s P/S nizsím nez 0.7. Mezi P/S 1.5 a 3.0 vsechny akcie prodává. P/S 3.0 uz je pro nej nebezpecné predrazení , pri kterém hrozí pokles kurzu. Snazí se spatrit problém podniku a predrazení akcií dríve nez ostatní a prodat akcie dríve nez ostatní. Sledování výsky P/E , nebo zadluzení podniku neni pro nej dulezité. Vzdyt vysoké zadluzení podniku zvysuje jeho zisk , jestli je za pomoci kreditu dosazena mnohem vyssí trzba nez podnik ztrácí placením úroku z kreditu. A i pri vysokém P/E muze býti akcie levná , zálezí jen na P/S.
Koncem roku 2008 obsahovaly fondy a portfolia klientu F.I. nejvetsí pozice akcií : CHL China Mobile Ltd., EEM iMCSI Emerging Market Index Fund , OXY Occidental Petroleum Corp., SI Siemens AG , RHHBY Roche Holding Ltd., KO The Coca Cola Co., EWJ iShares MSCI Japan , XOM Exxon Mobil Corp., JNJ Johnson & Johnson , TOT Total S.A., BASFY.PK BASF SE , ORCL Oracle Corp., CSCO Cisco Systems Inc., COP ConocoPhilips , APC Anadarko Petroleum Corp., LMT Lockheed Martin Corp., MSFT Microsoft Corp., UN Unilever N.V., SLB Schlumberger Ltd., UTX United Technologies Corp , Banco Santander , Banco Bilbao , Telefonica , BP PLC , General Electric = www.gurufocus.com
Jeho stará kniha Super Stocks - The Book That´s Changing the Way Investors Think byla veliký úspech , bestseller , moc dobre se prodávala , Kenneth L. Fisher , 1984 + 2007 = amazon.com/Super-Stocks = Die Kunst der richtigen Aktienauswahl - Die Investmentphilosophie einer Börsenlegende , Ken Fisher , 2008 amazon.de/Kunst-richtigen-Aktienauswahl
V knize je ta jeho stará dobrá strategie o nízkém P/S a rustu zisku a trzby podniku , popsaná nahore. Kupujte levné akcie velkých super podniku , kdyz jsou v dolíku s extremne nízkým P/S = KUV , protoze podnik ztratil úspech s hlavním produktem, ale uz zacíná úspech s novým produktem. Nejdríve firma musela prokázat , ze dokáze zvysovat po léta zisk prumerne aspon 15% rocne a zvysovat uspokojive i trzbu. Net profit margin stále nad 5%. Pak uz je podnik velký a zabehlý. Pravidlo 1) Nekupujte nikdy akcie s P/S nad 3 ! Pravidlo 2) Hledejte akcie super podniku s P/S pod 0.75 ! Pravidlo 3) Prodejte super akcie , kdyz P/S vyrostlo na 3 ! Technologické akcie prodat mezi P/S 3 a 6. Akcie tezkého prumyslu a supermarktu by mely mít P/S 2x nizsí. Super podniky maji trvalou prednost pred konkurencí. Konkurence jim neublízí. Super akcie jsou ty, které za 3 az 5 let zvýsí kurz 3x az 10x. To se nejprve uz muselo v minulých letech ukázat a pak , kdyz je podnik uz velký a akcie v dolíku , pri prechodu na nový hlavní produkt lze ocekávat dalsí podobný rust. Velké podniky mívají nizsí P/S nez malé podniky. Nejvíce milých prekvapení je s akciemi s P/S pod 1. Nejvíce zklamání je s akciemi s P/S nad 3.
Nová kniha : The Only Three Questions That Count - Investing by Knowing What Others Don´t , Kenneth L. Fisher , 2006 + 2008 = amazon.com/Only-Three-Questions-That-Count = Das zählt an der Börse - Investieren mit Wissen, das die anderen nicht haben , Ken Fisher , 2007 amazon.de/Das-zaehlt-Boerse
Nová kniha je ponekud divoká, jiní experti si myslí, ze se Ken Fisher zbláznil v této knize. V knize "Co platí na burze" Ken Fisher obrací naruby známá a uznávaná pravidla a moudrosti : Nepotrebujes ty nejlepsí akcie pro vydelání penez na burze. Vysoké P/E neni riskantní a nic neríká. Ani nízké P/E. Pouzívat stop loss je ztrátová strategie. Stop loss orders prinesou více ztrát nez uzitku. Zlato je dlouhodobe mizerná investice a nechrání portfolio proti poklesu hodnoty. Cím drazsí olej , tím lepsí. Investice v penezích nebo v dluhopisech muze býti ta nejriskantnejsí vec. Zadluzení podniku a státu je výborné , melo by se zvýsit. Podniky si pujcují peníze pro zajistení a maximalizaci profitu a behem let netto hodnota podniku roste , kdyz pujcené peníze prinesou vyssí zisk , nez je ztráta s úroky z kreditu. Vetsina podniku není schopna dosáhnout zisk bez cizího kapitálu a není optimální nemíti zádný dluh. Výnos - úroky = profit. Vysoké zadluzení je podle Kena výhoda , kdyz prinese nový profit. V letech 1965 - 1981 , kdyz bylo zadluzení v USA nejmensí , akcie vubec nerostly. Taky Benjamin Graham mel podle jeho pravidla se zadluzením podniku 0 až 0,5 samé polomrtvé akcie.

Charles Brandes ( narozen 1943 ) zalozil 1974 investicní spolecnost Brandes Investment Partners a tam vede 20 fondu a portfolií za 121 miliard dolaru roku 2007 , napriklad Brandes US Value Equity and Brandes Global Equity , tyto prekonávaly rustem 15 let index S&P500 a prumerný rust kapitálu byl 19.2% pres 20 let. Roku 2007 byl Charles Brandes 165. nejbohatsí clovek USA s jmením pres 2 miliardy dolaru. Roku 2003 napsal knihu Value Investing Today , 208 stran k dostání i za 8 dolaru = www.amazon.com/Value-Investing-Today-Charles-Brandes/dp/0071417389. Charles Brandes je zák Benjamina Grahama a prísne dodrzuje value investing , pro vsechny portfolia a fondy kupuje jen podcenené akcie a ceká léta , az budou na burze oceneny správne , u akcií General Motors a Royal Bank of Scotland ale to cekání nevydrzel a prodal je se ztrátou.
Jeho fondy obsahovaly 2008/12 akcie : PFE Pfizer Inc. za 3.7% penez portfolia , HD The Home Depot obchody 2.9% , EBR Centrais Eletricas Brasileiras elektrárny 2.6% , NTT Nippon Telegraph and Telephone 2.5% , BMY Bristol Myers Squibb farmacie 2.5% , DT Deutsche Telekom 2.5% , TMX Telefonos de Mexico 2.5% , SWY Safeway Inc. obchody 2.4% , SNY SanofiAventis farmacie 2.3% , TI Telecom Italia 2.2% , WYE Wyeth farmacie 2.1% , také akcie DELL , Bank of America , Citigroup , celkem asi akcie od 220 firem.
Portfolio akcií , diversifikace ve fondu Charlese Brandese : Charles Brandes shares portfolio     thestreet.com/story/10404818/1/how-to-find-value   www.brandes.com
Brandes Investment Partners , 11988 El Camino Real , Suite 500 , San Diego, California 92191.

Otis Mason Hawkins ( narozen 1948 ) je value investor. Roku 1975 zalozil investicní spolecnost Southeastern Asset Management , je tam chef a manageruje nekolik Longleaf Partners fondu za celkem asi 40 miliard dolaru. Pri volbe akcií Mason Hawkins hledá dobré a srozumitelné podnikání , dobrý management a cenu akcií nizsí nez 60% vnitrní hodnoty. Uskutecní jen ty nejlepsí nápady a má v kazdém fondu vetsinou maximálne akcie od 25 podniku. Akcie prodává , kdyz dosáhnou vnitrní hodnotu. 1997-2007 jeho fondy vynásely prumerne 10.6% rocne , o 6% více nez index S&P500 , výnos je znacne poskozen velkým krachem akcií 2000-2002.
V prosinci 2008 mel Mason Hawkins ve fondu akcie : LMDIA Liberty Media Corp. media 11.5% , DELL Dell Inc. technologie hardware & vybavení 8.6% , CHK Chesapeake Energy olej a plyn 6.1% , DIS The Walt Disney Co. media 5.8% , YUM Yum! Brands Inc. cestování 5.7% , FFH Fairfax Financial hold. pojistení 5.3% , CX Cemex S.A.B. de C.V. konstrukce a materiály 5.1% , EBAY eBay Inc. online obchod 4.9% , DTV DIRECTV Group media 4.2% , IR Ingersoll Rand Co. prumyslové zbozí a sluzby 3.5% , JAVA Sun Microsystems technologie hardware & vybavení 3.4% , WAG Walgreen Co. obchody 3.3% , PHG Koninklijke Philips Electronics osobní domácí zbozí 3.22% , FDX FedEx Corp. postovní sluzby 3.07% a jiné akcie , celkem asi 40 akcií za 17 miliard dolaru.
Portfolio akcií , diversifikace ve fondu Masona Hawkinse , asi 98% jsou akcie : jde o fondy LLPFX , LLPFX , LLINX , LLINX
Mason Hawkins portfoilo     blogspot.com/2008/04/mason-hawkins   Investicní spolecnost má webstránku : www.longleafpartners.com
Longleaf Partners Funds, 101 Sabin Street, Pawtucket, Rhode Island 02860, USA.

Dodge & Cox Funds je americká investicní spolecnost zalozená 1930 od pánu Van Duyn Dodge a E. Morris Cox. Spolecnost provozuje nekolik fondu a portfolií za celkem asi 104 miliard dolaru ( stav roku 2006 ). Páni myslí , je je výhodnejsí , kdyz volba akcií nepodléhá jednomu managerovi a tak o nákupu a prodeji akcií rozhoduje vzdy tým z 9 lidí : Wendell W. Birkhofer , Bryan Cameron , John A. Gunn , Harry R. Hagey , David C. Hoeft , Kenneth E. Olivier , Charles F. Pohl , Gregory R. Serrurier a Diana S. Strandberg. Kupují se podcenené nepopulární akcie a za nekolik let se draze prodávají. Prumerný rocní výnos jejich akciového fondu za 20 let do roku 2007 byl 14.8% , kdyz index S&P500 rostl jen prumerne 11.8% rocne. Zajímavé jsou fondy : DODWX Dodge & Cox Global Stock Fund , DODFX Dodge & Cox International Stock Fund , DODGX Dodge & Cox Stock Fund
Webstránka Dodge & Cox : www.dodgeandcox.com . Informace : www.gurufocus.com/ListGuru.php?GuruName=Dodge+%26+Cox . Adresa : Dodge & Cox Funds , c/o Boston Financial Data Services , P.O. Box 8422 , Boston , MA 02266-8422 , USA.
Koncem roku 2008 meli asi 200 akcií ve fondech a portfoliích a nejvíce akcií od firem : NVS Novartis AG Pharmaceuticals & Biotechnology 5.3% z portfolia , CMCSA Comcast Corp. Media 4.7% , HPQ HewlettPackard Technology Hardware & Equipment 4.6% , GSK GlaxoSmithKline Pharmaceuticals & Biotechnology 3.9% , SNY SanofiAventis Pharmaceuticals & Biotechnology 3.2% , AMGN Amgen Inc. Pharmaceuticals & Biotechnology 3.1% , NWS-A News Corp. Media 3.0% , SLB Schlumberger Oil Equipment, Services & Distribution 3.0% , TWX Time Warner Media 2.9% , WLP WellPoint Health Care Equipment & Services 2.8% , GE General Electric Industrial Goods & Services 2.4% , OXY Occidental Petroleum Oil & Gas Producers 2.3% , COF Capital One Financial Services 2.3% , MOT Motorola Inc. Technology Hardware & Equipment 2.2% , WMT WalMart Stores 2.2% , PFE Pfizer Inc Pharmaceuticals & Biotechnology 2.2% , UNH UnitedHealh Health Care Equipment & Services 2.1% , FDX FedEx Corp. Industrial Goods & Services 2.1% , CAH Cardinal Health Retail 2.1% , WFC Wells Fargo Banks 2.1% z potfolia.

PRIMECAP Management Company investicní spolecnost byla zalozena roku 1983 v Pasadena , Kalifornie od pánu : Howard B. Schow , Mitchell J. Milias , Theo A. Kolokotrones. Páni managerují fondy : Páni managerují fondy : Vanguard PRIMECAP ( VPMCX ) , Vanguard Capital Opportunity ( VHCOX ) , PRIMECAP Odyssey Stock ( POSKX ) .
Od 1984 do 2008 jejich Vanguard PRIMECAP Fund vynásel prumerne 14.5% rocne , zatimco akciový index S&P500 jen 11.6% prumerne rocne. Tým manageru fondu vybírá akcie , které jsou na burze levné v porovnání s fundamentální hodnotou podniku budoucích 5 let. Uskutecní se jen ty nejlepsí nápady a akcie se drzí nekolik let , az pak je burzovní hodnota rovna fundamentální hodnote podniku. Informace : www.gurufocus.com/ListGuru.php?GuruName=PRIMECAP+Management . Webstránka firmy : www.primecapmanagement.com . Adresa spolecnosti : PRIMECAP Odyssey Funds , P.O. Box 701 , Milwaukee, Wisconsin 53201-0701.
Koncem roku 2008 bylo ve fondech spolecnosti Primecap asi 240 akcií celkem za 43 miliard dolaru. Nejvíce akcií od podniku : LLY Eli Lilly Pharmaceuticals & Biotechnology 5.5% z portfolia , AMGN Amgen Inc. Pharmaceuticals & Biotechnology 4.4% , NVS Novartis AG Pharmaceuticals & Biotechnology 4.2% , FDX FedEx Corp. Industrial Goods & Services 3.2% , MDT Medtronic Health Care Equipment & Services 2.9% , BIIB Biogen Idec Pharmaceuticals & Biotechnology 2.7% , DTV DIRECTV Gr. Media 2.7% , ORCL Oracle Corp. Software & Computer Services 2.6% , MON Monsanto Co. Pharmaceuticals & Biotechnology 2.5% , GOOG Google Inc. Software & Computer Services 2.0% , MSFT Microsoft Software & Computer Services 2.0% , TXN Texas Instruments Technology Hardware & Equipment 1.8% , ADBE Adobe Systems Software & Computer Services 1.7% , POT Potash Cor. Chemicals 1.6% , INTU Intuit Inc. Software & Computer Services 1.6% , RHHVF.PK Roche Hold. others 1.5% , MMC Marsh & McLennan Co. Insurance 1.4% , BSX Boston Scientific Health Care Equipment & Services 1.3% , QCOM Qualcomm Inc. Technology Hardware & Equipment 1.3% , LUV Southwest Airlines Travel & Leisure 1.2% z portfolia.

Pamatovat jména a napodobit investicní styly investoru a optimistu , pánu : Warren Buffett , Benjamin Graham , John Templeton , Peter Lynch , Philip Fisher , Charles Brandes , Mason Hawkins !!
Jiná jména zapomenout !! A hlavne se smáti vsem traderum a krach-profetum a pesimistum , co strasí lidi jen proto , aby vydelali na poklesu akcií a aby vydelali s jejich knihou o pricházejícím velkém krachu akcií a o pricházející nejvetsí hospodárské krizi v historii !!Warren Edward Buffett strategie , pravidla , zivotopis , akcie

©   ! Když už toto někdo publikuje i jinde , mohl by tam aspoň dát link na tuto stránku !   ©

Benjamin Graham           Peter Lynch           John Templeton           Philip A. Fisher           Andre Kostolany
Benjamin Graham                 Peter Lynch                 John Templeton                 Philip Fisher                 Andre Kostolany

Ken Fisher           Charles Brandes           Mason Hawkins
            foto fotos bild     Ken Fisher               Charles Brandes       Mason Hawkins     photo photos picture
Nejlepsí knihy o strategii Warrena Buffetta , Benjamina Grahama , Petra Lynche , pochopitelné i pro 12-leté deti :
Akcie a burza, jediná kniha, kterou potřebuješ - Kapitoly 11, 12, 13
Autor: Ladislav Konečný       v PDF obsah knihy a obálka knihy       Test the best from east to west !!
Kniha pro akcie a investice má 280 stran A4 = 210 mm x 297 mm. Je 0,76 kilo užitečných informací o investování a akciích.

Online obchod na knihu nr1a.com/kniha.html zde prosím objednat     Informace nr1a@seznam.cz


Nejlepsí knihy o strategii pana Warrena Buffetta , pochopitelné i pro 12-leté deti , nemecky , anglicky , spanelsky :

us The five rules for successful stock investing : Morningstar's guide to building wealth and winning in the market - Pat Dorsey
Vydání 2004 - kniha existuje roku 2008 jen anglicky - k sehnání pres Amazon USA i Británie i Německo i Francie - 364 stran - za asi 8 dolaru + 3 euro posta
de The five rules for successful stock investing : Morningstar's guide to building wealth and winning in the market - Pat Dorsey
Buffettology - The previously unexplained techniques that have made Warren Buffett the world's most famous investor - Mary Buffett & David Clark - 1999 - anglicky - 320 stran - 10 liber + 3 euro posta
= Buffettologie - Intelligent investieren an der Börse mit Warren Buffett - Mary Buffett & David Clark - 2002 - nemecky - 376 stran - 10 euro + 3 euro posta
= Buffettologia - Las técnicas jamás contadas que han hecho de Warren Buffett el inversor más famoso del mundo - Mary Buffett & David Clark - 2000 - spanelsky - 318 stran - 23 euro

The neatest little guide to stock market investing - Jason Kelly - 2004 - anglicky - 258 stran - 7 liber + 3 euro posta
= Der kleine Börsen-Berater - Jason Kelly - 2002 - nemecky - 342 stran - 10 euro + 3 euro posta

Benjamin Graham - Value investing made easy - Classic investment strategy explained for everyone - Janet Lowe - 224 stran - 1997 - 7 liber - to nejlepší o Grahamovi =
= Benjamin Graham - Die Graham-Methode - Benjamin Graham´s Value Investing Schritt für Schritt - Janet Lowe - 267 stran - 2000 - za babku - to nejlepší o Grahamovi
podobné = Inteligentní investor - Benjamin Graham - 2007 - 504 stran - 699 korun - špatná verze knihy , ale česky

One up nn Wall Street - Peter Lynch 2000 anglicky 302 stran 7 liber = Der Börse einen Schritt voraus 2004 nemecky 315 stran 39 euro

Common stocks and uncommon profits - Philip Fisher 2003 anglicky 320 stran 11 liber = Die Profi Investment Strategie 1999 nemecky 333 stran 39 eurohome - index     České akcie     fundament České akcie     Evropské kvalitní akcie     Euro akcie signály
USA kvalitní akcie     US akcie signály     techno akcie     zajímavé akcie     Warren Buffett akcie     BRKA
farmacie + biotech     indexy     moudrosti     analýza fundamentální     technická analýza     druhy grafu
Dow Jones fundament     Dow Jones grafy     US bank akcie     praxe akcie     investice     filtry počítadla
DAX akcie     krach 1929     krach 2000     mustrdepo     privatizace     tunely     paradís     2006     2007
2008     2009     2010     2011     2014     2020-2040     komodity     fondy     penize jako dluh     duch doby    
Benjamin Graham - Peter Lynch - Philip Fisher - John Templeton - Andre Kostolany
Diskusní fórum pro akcie investice fondy diskuse o akciích česká a slovenská diskuse   vtipy