Charts GRAFY diagramy : Renko chart , Kagi chart , Three line break chart , Point & figure chart , Liniový graf , Candle chart , indikátory MACD , RSI   grafy se zde neaktualizují a slouzí jen pro informaci o signálech koupit a prodat v minulosti. Grafy denne aktualizované jsou ZDARMA na www.tradesignal.com Graf chart diagram Diagramm.

Graf renko - renko chart - RenkoChart - RenkoDiagramm


Graf kagi - kagi chart - KagiChart - KagiDiagramm


Graf three line break chart


Graf point and figure chart


Graf úsečkový - bar chart - BalkenChart - BalkenDiagramm


Graf liniový - graf čárový - line chart - LinienChart - LinienDiagramm


Graf svíčkový - candle chart - KerzenChart - KerzenDiagramm


Charts, diagramy, grafy akcií máme více druhu : liniový graf, svíčkový graf = candle chart, úsečkový graf = bar chart, renko chart, kagi chart, three line break chart, point & figure chart.

Grafy akcií s indikátory se konstruují zdarma na mnoha webstránkách. Nejprve vyhledáme na té jisté webstránce akcii podle jména podniku, nebo podle císla akcie WKN nebo ISIN, na amerických webstránkách volíme symbol neboli ticker akcie.
Muzeme potrebovat webstránky: www.comdirect.de, www.onvista.de a http://stockcharts.com. Stranky www.comdirect.de, www.onvista.de a http://stockcharts.com ukazují grafy akcií a indikátory kazdému bez registrace Zbytecne komplikované je konstruování dumyslných grafu s mnoha indikátory po registraci na www.tradesignal.com
Po vyhledání podniku klikneme graf, chart, nebo technická analýza, cesky, nemecky nebo anglicky. Pak volíme typ grafu, casový úsek a indikátory napriklad MACD a RSI. Nekteré webstránky nebo trading software zvolí automaticky velikost parametru MACD, cihel renko nebo obratu reversal, jiné webstránky nebo trading software umoznují voliti libovolnou velikost parametru MACD, cihel renko i obratu reversal. Jestli je mozno parametry indikátoru nebo parametry grafu volit, popísu zde jak je to optimální. I kdyz nejlepsí je o nic takového se nestarat a koupit fundamentálne levnou akcii, jestlize neklesá a prodat ji draze za 1 rok az 4 roky.

Graf liniový, čárový je ten nejobvyklejsí graf akcie a tvorí jej linie spojující záverecné kurzy akcie, graf zaznamená jen poslední kurz akcie pred zavrením burzy. Je dobré jej pouzívat pro delsí období kurzu nez 6 mesícu.

Graf úsečkový - bar chart - Balkenchart. Svislá úsečka znamená rozpetí vsech kurzu za den. Levá ryska na úsečce je otevírací kurz akcie. Pravá ryska na úsečce je zavírací kurz akcie. Mnohem zretelnejsí vývoj kurzu je ale na grafu svíčkovém.

Graf svíčkový - candle chart - Kerzenchart. Tento graf zaznamená nejprehledneji první - otevírací - open kurz akcie, poslední - zavírací - close kurz akcie, nejnizsí kurz dne a nejvyssí kurz dne. Jestli je svícka bílá nebo zelená, tak akcie toho dne rostla a záverecný kurz je nad otevíracím kurzem. Jestli je svícka cerná nebo cervená, tak akcie toho dne klesala a záverecný kurz je pod otevíracím kurzem. U rostoucí akcie je zavírací kurz akcie nahore na konci tela bílé svícky a jestli byl toho dne krátce jeste vyssí kurz, ten je na horním konci knotu svícky. U klesající akcie je zavírací kurz akcie dole na konci tela cerné svícky a jestli byl toho dne krátce jeste nizsí kurz, ten je na dolním konci knotu svícky. Graf svíčkový je dobrý pouzívat pro odbobí kratsí nez 6 mesícu.

Renko chart : Nejprve nastavíme velikost renka, cihly, brick, tak ze poslední kurz akcie delíme s 27, tedy 1/27 z kurzu bude velikost renka. Potom nastavíme trvání grafu nejlépe 6 mesícu. Signál koupit akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 renka stejné barvy za sebou stoupající. To odpovídá rustu kurzu +15 % nad dolík v grafu. Signál prodat akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 renka stejné barvy za sebou klesající. To odpovídá poklesu kurzu -15 % pod vrchol. Signály je nutno kontrolovat také na MACD indikátoru, kde jsou ty signály jistejsí, nebo potvrzují ty signály jinde.

Kagi chart : Nejprve nastavíme obrat reversal ideálne veliký tak, ze poslední kurz akcie delíme s 27, tedy 1/27 z kurzu bude velikost obratu. Potom nastavíme trvání grafu nejlépe 6 mesícu. Signál koupit akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 úhelníky za sebou stoupající, ty bývají často zelené. Signál prodat akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 úhelníky za sebou klesající, ty bývají často červené. Signály je nutno kontrolovat také na MACD indikátoru, kde jsou ty signály jistejsí, nebo potvrzují ty signály jinde.

Three line break chart : Nejprve nastavíme obrat reversal velikosti 1. Potom nastavíme trvání grafu 6 mesíců. Signál koupit akcii a prodat akcii dostaneme potom nejlépe na dole zobarzeném idikátoru MACD a tento 3LB graf, three line break chart radeji ihned zapomeneme.

Point and figure chart : Nejprve nastavíme obrat reversal 1. Pak nastavíme velikost boxu jako poslední kurz akcie delený s 27, tedy box size - velikost boxu bude 1/27 z kurzu. Doba trvání grafu je dobrá 1 rok. Signál koupit akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 ctverce nad sebou v jednom sloupci. Nebo 2 ctverce a 2 poloviny ctvercu. Signál prodat akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 krouzky pod sebou v jednom sloupci, nebo 2 krouzky a 2 polokrouzky. Dobré je kontrolovat také pod svíckovým grafem této akcie signál na idikátoru MACD pod grafem akcie, protoze dolu pod P&Fgraf, point and figure chart se MACD idikátor nevejde a nebude vzdy zobrazen.

Nejlepsí a nejjednodussí je ale, vsechny tyto speciální grafy zapomenout a starat se jen o graf svíckový s klouzavými prumery SMA 38, SMA 100, nebo SMA 200, s indikátory MACD ALL , MOM , RSI. A dbáti také na negativní a pozitivní divergence.

Graf svíčkový + MACD + RSI + signál koupit a prodat , divergence. Graf chart diagram Diagramm.

home - index     České akcie     fundament České akcie     Evropské kvalitní akcie     Euro akcie signály
USA kvalitní akcie     US akcie signály     techno akcie     zajímavé akcie     Warren Buffett akcie     BRKA
farmacie + biotech     indexy     moudrosti     analýza fundamentální     technická analýza     druhy grafu
Dow Jones fundament     Dow Jones grafy     US bank akcie     praxe akcie     investice     filtry počítadla
DAX akcie     krach 1929     krach 2000     mustrdepo     privatizace     tunely     paradís     2006     2007
2008     2009     2010     2011     2014     2020-2040     komodity     fondy     penize jako dluh     duch doby    
Benjamin Graham - Peter Lynch - Philip Fisher - John Templeton - Andre Kostolany
Diskusní fórum pro akcie investice fondy diskuse o akciích česká a slovenská diskuse   vtipy