Technická analýza akcií, kdy koupit a prodat akcie, signál koupit a prodat , grafy a indikátory, stop loss order
Dalsí obrázky najdeme, kdyz na www.google.cz zvolíme Obrázky a pak vyhledáme napríklad Point and figure chart nebo Elliott Waves.

Technická analýza akcie posuzuje minulé kurzy akcie, ze kterých se očekává, že kurzy se budou vyvíjet stejným směrem ještě několik dní, nebo nastává změna trendu. Technik pouzívá ruzné druhy grafu, nebo indikátory, nebo zakresluje do grafu akcie pomocné linie. Technik analyzuje graf akcie, akciového indexu, graf ceny zlata a jiné komodity, graf vývoje eura v dolarech a jiné měny. Technik se domnívá, ze vsechny zprávy jsou uz v kurzu obsazeny. Bohuzel se velice casto objeví dalsí den nebo za nekolik dní neocekávaná dulezitá zpráva, nebo obchod o velikém objemu a pak se minulý trend vývoje kurzu rychle obrátí naruby, nez se čekalo a krásný signál pro nákup z minulého dne se zase ztratí a nakoupená akcie klesá do mínus, signál pro nákup byl falešný. Technická analýza funguje stoprocentne jen na minulých kurzech, pro budoucí kurzy je jistota 60% az 50%. Budoucí dny je priblizne tolik pravdepodobné, ze akcie poroste, jako ze bude klesat. Muzeme se spoléhat jen na to, ze s akcií vydeláme, kdyz je akcie extrémne levná a u podniku se ocekává letos a prístí rok, ze zvýsí zisk o desítky procent a také zvýsí trzbu. Taková akcie se koupí, kdyz roste, ale presto muze dalsí dny klesnout desítky procent do mínus. Technik nebo trader by prodal tuto akcii se ztrátou -7% az -20%, ale rozumný investor se propadu do mínus nebojí a má cas rok i 4 roky cekati na výnos.

Akcie nejvetsích a nejstarsích podniku a bank západní Evropy a USA, které chceme drzet celý zivot jen pro dividendy, ty muzeme koupit pomocí technické analýzy, ale pak uz je nikdy neprodáme, jestlize tem firmám nehrozí bankrot. Proto je nutné, aby ty firmy dlouhodobe zvysovaly zisky, protoze jim neskodí konkurence. A musí platit nadprumerné dividendy, pak nebude propad kurzu témer kazdou dekádu asi vetsí nez -50% a následuje +100 % za pár let zase zpátky na vrchol.

Charts, diagramy, grafy akcií máme více druhu: liniový graf, svíčkový graf = candle chart, úsečkový graf = bar chart, renko chart, kagi chart, three line break chart, point & figure chart.

Grafy akcií s indikátory se konstruují zdarma na mnoha webstránkách. Nejprve vyhledáme na té jisté webstránce akcii podle jména podniku, nebo podle císla akcie WKN nebo ISIN, na amerických webstránkách volíme symbol neboli ticker akcie.
Muzeme potrebovat webstránky: www.comdirect.de, www.onvista.de a http://stockcharts.com. Stranky www.comdirect.de, www.onvista.de a http://stockcharts.com ukazují grafy akcií a indikátory kazdému bez registrace Zbytecne komplikované je konstruování dumyslných grafu s mnoha indikátory po registraci na www.tradesignal.com
Po vyhledání podniku klikneme graf, chart, nebo technická analýza, cesky, nemecky nebo anglicky. Pak volíme typ grafu, casový úsek a indikátory napriklad MACD a RSI. Nekteré webstránky nebo trading software zvolí automaticky velikost parametru MACD, cihel renko nebo obratu reversal, jiné webstránky nebo trading software umoznují voliti libovolnou velikost parametru MACD, cihel renko i obratu reversal. Jestli je mozno parametry indikátoru nebo parametry grafu volit, popísu zde jak je to optimální. I kdyz nejlepsí je o nic takového se nestarat a koupit fundamentálne levnou akcii, jestlize neklesá a prodat ji draze za 1 rok az 4 roky.

Graf liniový, čárový je ten nejobvyklejsí graf akcie a tvorí jej linie spojující záverecné kurzy akcie, graf zaznamená jen poslední kurz akcie pred zavrením burzy. Je dobré jej pouzívat pro delsí období kurzu nez 6 mesícu.

Graf úsečkový - bar chart - Balkenchart. Svislá úsečka znamená rozpetí vsech kurzu za den. Levá ryska na úsečce je otevírací kurz akcie. Pravá ryska na úsečce je zavírací kurz akcie. Mnohem zretelnejsí vývoj kurzu je ale na grafu svíčkovém.

Graf svíčkový - candle chart - Kerzenchart. Tento graf zaznamená nejprehledneji první - otevírací - open kurz akcie, poslední - zavírací - close kurz akcie, nejnizsí kurz dne a nejvyssí kurz dne. Jestli je svícka bílá nebo zelená, tak akcie toho dne rostla a záverecný kurz je nad otevíracím kurzem. Jestli je svícka cerná nebo cervená, tak akcie toho dne klesala a záverecný kurz je pod otevíracím kurzem. U rostoucí akcie je zavírací kurz akcie nahore na konci tela bílé svícky a jestli byl toho dne krátce jeste vyssí kurz, ten je na horním konci knotu svícky. U klesající akcie je zavírací kurz akcie dole na konci tela cerné svícky a jestli byl toho dne krátce jeste nizsí kurz, ten je na dolním konci knotu svícky. Graf svíčkový je dobrý pouzívat pro odbobí kratsí nez 6 mesícu.

Renko chart: Nejprve nastavíme velikost renka, cihly, brick, tak ze poslední kurz akcie delíme s 27, tedy 1/27 z kurzu bude velikost renka. Potom nastavíme trvání grafu nejlépe 6 mesícu. Signál koupit akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 renka stejné barvy za sebou stoupající. To odpovídá rustu kurzu +15 % nad dolík v grafu. Signál prodat akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 renka stejné barvy za sebou klesající. To odpovídá poklesu kurzu -15 % pod vrchol. Signály je nutno kontrolovat také na MACD indikátoru, kde jsou ty signály jistejsí, nebo potvrzují ty signály jinde.

Kagi chart: Nejprve nastavíme obrat reversal ideálne veliký tak, ze poslední kurz akcie delíme s 27, tedy 1/27 z kurzu bude velikost obratu. Potom nastavíme trvání grafu nejlépe 6 mesícu. Signál koupit akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 úhelníky za sebou stoupající, ty bývají často zelené. Signál prodat akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 úhelníky za sebou klesající, ty bývají často červené. Signály je nutno kontrolovat také na MACD indikátoru, kde jsou ty signály jistejsí, nebo potvrzují ty signály jinde.

Three line break chart: Nejprve nastavíme obrat reversal velikosti 1. Potom nastavíme trvání grafu 6 mesíců. Signál koupit akcii a prodat akcii dostaneme potom nejlépe na dole zobarzeném idikátoru MACD a tento 3LB graf, three line break chart radeji ihned zapomeneme.

Point and figure chart: Nejprve nastavíme obrat reversal 1. Pak nastavíme velikost boxu jako poslední kurz akcie delený s 27, tedy box size - velikost boxu bude 1/27 z kurzu. Doba trvání grafu je dobrá 1 rok. Signál koupit akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 ctverce nad sebou v jednom sloupci. Nebo 2 ctverce a 2 poloviny ctvercu. Signál prodat akcii vznikne, kdyz se vytvorí 3 krouzky pod sebou v jednom sloupci, nebo 2 krouzky a 2 polokrouzky. Dobré je kontrolovat také pod svíckovým grafem této akcie signál na idikátoru MACD pod grafem akcie, protoze dolu pod P&Fgraf, point and figure chart se MACD idikátor nevejde a nebude vzdy zobrazen.

Nejlepsí a nejjednodussí je ale, vsechny tyto speciální grafy zapomenout a starat se jen o graf svíckový s klouzavými prumery SMA 38, SMA 100, nebo SMA 200, s indikátory MACD ALL , MOM , RSI. A dbáti také na negativní a pozitivní divergence.

Rozhodnutí koupit nejakou akcii by melo vzniknout, kdyz podnik dosahuje nejvyssí rust zisku z podniku stejného oboru a akcie má nejnizsí P/E, P/B a P/S z akcií toho oboru. Nejvyssí rust kurzu lze ocekávat, kdyz letos dosahuje podnik znacného zlepsení zisku oproti lonsku a prístí rok má být zisk jeste vyssí a kdyz koupíme tu akcii, kdyz o ni jeste není zájem.
Rozhodnutí prodat nasi akcii by melo vzniknout, kdyz podnik má pred sebou pokles rocního zisku, nebo kdyz je akcie za nekolik let uz nebezpecne drahá s P/E, P/B nebo s P/S. Prodat akcie je vhodné také, kdyz je akcie jeste levná s P/E, ale firma zvysovala rocní zisk o 20% a pak uz ceká rust zisku jen o 5% za rok. Tehdy bych prodal tyto akcie pri ukoncení rustu a následném poklesu kurzu asi -10 %. Pak nemusíme uz videt propadat nasi akcii -20 % az -30 % za 1 den, jak bývalo zvykem napríklad u akcií Nokia a Ericsson v letech 2002 - 2007 kvuli spatnému zisku za minulý kvartál nebo kvuli slabé vyhlídce na rok, protoze u výrobcu mobilních telefonu je veliká konkurence a jeden skodí tomu druhému.

Doporucení magazínů a webstránek koupit nebo prodat akcie, nebo rating buy a sell od analytiků a cílový kurz akcie, to je jen veliký podvod a hloupá zábava, ty je nutno zcela ignorovat, jestli chceme vydelati s akciemi.

"Kupte si akcie s potenciálem růstu +50 % za 2 roky a prodejte je, když se ten potenciál ztratí", doporučoval roku 1975 Benjamin Graham.

Problém, který si kazdý musí vyresit podle svého, zda na pocátku korekce prodávat vsechny ty nemecké a americké rustové akcie -10 % az -15 % pod maximem, nebo se o ne nestarat a prodat je jen, az budou drahé. Mozná, ze mnohé akcie budou behem nejaké korekce 20% nebo 30% pod kopcem a mohly se prodat uz 10% pod kopcem a na konci korekce je vsechny koupit zas, jen kdyby se to vedelo, jak hluboko klesnou a od kdy do kdy budou klesat. Casto vsak se po prodeji klesající akcie propad kurzu ihned zastaví, pak roste akcie dál a musí se koupit dráže znova. Tedy se prodej vubec nevyplatil a je lepsí investovat na 1 rok az 4 roky a o kurzy se pak celý rok nestarat, dokud je akcie levná a podnik zvysuje zisk.

Aktuální signály koupit a prodat u nemeckých akcií a amerických akcií jsou na www.wallstreet-online.de/aktien. Tato webstránka muze býti pres den pro vysokou návstevnost pretízena, tedy je lepsí to kontrolovat ráno pred 9. hodinou pred otevrením burzy Xetra a Frankfurt a míti rychlé DSL spojení na internet.
Na té strance www.wallstreet-online.de/aktien pod nadpisem: "Chartsignale bei wallstreet:online und CDAX" volíme: SIGNAL: MACD kreuzt Trigger, SIGNALART: Long, nebo na prodej akcií Short, INDEX: DAX, TecDAX, MDAX, SDAX, Nasdaq Composite, S&P500, ANZEIGE : Einfache Ansicht. A pak se zobrazí vsechny akcie z toho zvoleného indexu, kde je dnes videt technický signál koupit nebo prodat. A kliknutím na symbol grafu muzeme kontrolovat, zda je krivka indikátoru MACD dostatecne hluboko pro nákup, nebot hluboký signál MACD muze následovat vyssí rust kurzu nez pri signálech MACD blízko nulové linie.
Na té stránce www.wallstreet-online.de/aktien pod nadpisem: "Chartsignale zum CDAX" volíme: MACD kreuzt bullish, nebo na prodej akcií MACD kreuzt bearish, pak se objeví jen akcie z Nemecka ze vsech indexu najednou, ktere mají dnes na indikátoru MACD signály koupit nebo prodat.

Na www.comdirect.de lze zobrazit pro burzy Frankfurt, Xetra, NYSE a Nasdaq pod grafem akcie pod sebe 6 indikátorů. Vyhledáme akcii v levém horní rohu, kde je KURSSUCHE, klikneme jeden graf napríklad 6 Monate a klikneme ERWEITERT a MEHR a volíme u INDIKATOR UNTEN nekolik indikátoru, napríklad RSI, MACD, MOM a u Durchschnitte wählen volíme Exp. a EMA 38, 50, 100 nebo 200 a pak klikneme ANZEIGEN.
U Momentum MOM vidíme nulovou linii na hodnote 100. 4 indikátory pod sebou a 2 klouzavé prumery EMA nebo SMA by mely vyloucit vetsinu chybných signálů koupit nebo prodat, které vznikají za pouzití pouhých dvou indikátoru MACD a RSI. Jako dolejsí indikátor "indikator unten" lze volit: Volumen, Momentum, RSI, MACD, Stochastik - Slow, Stochastik - Fast, Dividende, Preis/Gewinn, Accumulation-Dist. Line, Average Directional Index, Aroon Up/Down, Aroon Oscillator, Average True Range, Commodity Channel Index, Chaikin Money Flow, Chaikin Oscillator, Directional Movement Index, Money Flow Index, Negative Volume Index, Overbought/Oversold, On Balance Volume, Positive Volume Index, Rate Of Change, Stochastic RSI, Trendbestätigungsindikator, Ultimate Oscillator, Vertical Horizontal Filter, Volume Price Trend, Williams %R. V grafu "in chart" je mozno volit Bollinger Bands, Envelopes, ZigZag Basic. Grafy dostaneme z burzy New York, Xetra, Frankfurt i London.

Na www.onvista.de se spokojíme s indikátory MACD, RSI, MOM a klouzavými prumery MA 38, 90 a 200. Onvista ukazuje signály trochu dríve nez Comdirect. Graf 10 dní ukazuje signály prílis moc brzy. Vyplatí se grafy 3 mesíce, 6 mesícu a 1 rok.
Technická analýza funguje perfektně a spolehlivě jen na grafu z minulých dní. Vývoj budoucí se nechá předpovědět jen s 50-procentní az 60-procentní pravděpodobností. A proto byl nejslavnější technický analytik světa Ralph Acampora v ríjnu 2005 po 15 letech od firmy Prudential propuštěn ze zaměstnání, že je technická analýza humbug, mu povídal chef firmy.
Jestlize roste zisk firmy, levná akcie poroste dříve nebo později také. Klesá-li zisk firmy, akcie nemá důvod růsti, ale padat. To je základ fundamentální analýzy.
Vyznavaci technické analýzy tvrdí, ze technická analýza se spoléhá jen na fakty. Pravda ale je, ty fakty jsou jen minulé kurzy. Zatímco fundamentální analýza se zabývá budoucími kurzy a jen ty jsou dulezité.

Signál koupit a signál prodat u amerických akcií je důlezitejsí hledat u grafu té akcie z New Yorku na stockcharts.com , www.comdirect.de - "erweitert" a www.onvista.de i kdyz koupíme tu americkou akcii za euro na Xetra nebo ve Frankfurtu, ale u grafu té americké akcie z Frankfurtu se ukazuje signál priblizne ve stejný den jako v New Yorku. Signál koupit a prodat u ceských akcií na burze Praha je mozno videt asi ve stejný den i na burze Frankfurt, nebot kurz ceských akcií ve Frankfurtu je závislý na kurzu v Praze.

Pro akcie na burze Xetra, Frankfurt a New York stací hledati grafy s indikátory na www.onvista.de a www.comdirect.de - "erweitert".

Indikátory technické analýzy:
Indikátory se delí na trend sledující indikátory, oscilátory a volatilitní indikátory.
Nekteré indikátory jsou ve dvou kategoriích soucasne. Indikátory ukazují krízením linií nebo krivek signály koupit akcie a prodat akcie. V jisté výsce krivek ukazují indikátory drahost = prekoupenost akcií a levnost = preprodanost akcií. Spojí-li se vrcholky krivky indikátoru linií, pak ukazují nekdy indikátory divergenci = rozdílnost s linií spojující vrcholky grafu akcie.
1) Trendové indikátory, trend sledující indikátory jsou hlavne: klouzavý prumer = Moving average MA, SMA, EMA, CCI, Parabolic SAR, Zig Zag a s periodou nad 50 dní sem patrí také indikátory MACD a Momentum. Tyto trend sledující indikátory fungují dobre v trendu rostoucím a klesajícím, ale nefungují pri postranním pohybu kurzu, kdy ukazují chybné signály koupit nebo prodat akcii. Trendové indikátory jsou indikátory následující rostoucí nebo klesající trend kurzu. Jsou urceny k urcení smeru a síly trendu. Jsou to zpozdující se indikátory, ukazují signály a trend opozdene. Snazí se urcit a potvrdit trend, který jiz zacal.

2) Oscilující indikátory, oscilátory jsou hlavne: MACD, RSI Relative Strenght Index, MOM Momentum, Williams %R = Williams percent range, Stochastic, CCI Commodity Channel Index a jiné. Tyto indikátory fungují trochu i v trendu postranním, rozeznají obraty trendu. Oscilující indikátory, indikátory hybnosti, oscilátory se snazí urcit trend predem. Jsou to predstihové indikátory. Oznamují, ze trend ztrácí sílu a blízí se ke konci dríve, nez je to videt na kurzu akcie. Oscilátory se pohybují, oscilují na obe strany kolem nulové linie do plus a mínus, nebo se pohybují od 0 do 100 a pak se povazuje hodnota 50 za strední linii, nebo se pohybují od 0 nad 200 a pak je dulezitá hodnota 100. Oscilátory ukazují signály predcasne, rychlé jsou hlavne indikátory Stochastik fast, Stochastik slow a Momentum. Pri krátkých periodách, které vetsina webstránek jako jediné umoznuje, bývají mnohé signály oscilátoru chybné, hlavne ty signály u RSI a W%R. Signály na MACD a na MOM jsou lepsí. A nejlepsí by mohly být signály, kdyz kurz akcie prekoná krivku SMA 100. Zvláste citlivý je indikátor MOM (20), protoze se pocítá jen ze dvou kurzu, poslední zavírací kurz mínus zavírací kurz pred 20 dny, zatímco MACD, RSI i W%R pocítají vzdy s prumerem celé rady záverecných kurzu. Kdyz uz se objeví signál koupit na indikátoru MACD, pak tomu signálu MOM odporuje, jestlize poslední záverecný kurz klesal. Také vcera vzniklý signál koupit nebo prodat muze dnes zase zmizet (hlavne na MOM), jestlize poslední záverecný kurz sel silne jiným smerem.

3) Volatilitní indikátory jsou: Bollinger Bands pásma, Envelopes obálky, Standard Deviation (standartní odchylka) a jiné. Indikátory volatility slouzí pro merení volatility, tedy velikosti cenových výchylek.

Signály slouzí jen jako doplnek k analýze trendu. Odporuje-li signál trendu, je lepsí nejednat a pár dní pockat, az bude více jasné, ze nastala zmena trendu.
Na konci nejvetsích krachu, v nejhlubsím dolíku v ríjnu 2002 u amerických akcií nebo v breznu 2003 u evropských akcií se objevily mnohé signály koupit na trendových indikátorech, az kdyz akcie +80 % vyrostla. Tehdy se nevyplácí cekati na signál koupit, ale koupiti akcii hned, jakmile +10 % nebo +15 % vyrostla jen za 1/2 zamýslené sumy a za pár mesícu koupiti znova za zbytek penez, protoze nejhlubsí kurz akcie se tezko uhádne. Tak to delá i Jim Cramer: jen 15% pozornosti venuje technické analýze a kazdou akcii kupuje v nekolika etapách. Dulezité je pro nej hlavne, aby zisk podniku rostl nejvíce z podniku toho oboru a akcie mela nejnizsí P/E z podniku toho oboru.
Oscilátory se doplní trend sledujícími indikátory a klouzavými prumery, aby se chybné signály vyloucily, snad s jistotou 60%, jestlize druhý den dulezitá zpráva o podniku nebo masivní nákup ci prodej akcií signál koupit nebo prodat zase neznicí.
Indikátory ukazují trend, sílu trendu a zmenu trendu. Indikátory ukazují také divergence, pohybují se nekolik týdnu opacne nez kurz a pak je dobré cekati zmenu trendu a klesají-li nekolik týdnu vrcholky RSI a MACD, je dobré neveriti trendu rostoucímu a signálu koupit.
Jde-li kurz akcie několik měsíců zubatě vodorovně, indikátory jako MACD prestávají ukazovat signály, nebo ukazují falesné signály. Tehdy obe linie MACD mohou jíti víceméne vodorovne. A tehdy se nemusí vyplatit pokus vydelat s akcií za pár týdnů. Také za silných trendu mohou ukázat indikátory chybné signály a vyplatí se nejednat, dokud se kurz nepohybuje opacným smerem více nez o 15%.
Jsou-li krivky indikátoru extrémne vysoko nebo nízko = extrémne daleko od vodorovné nulové linie, pak trend ztrácí sílu. Pohybují-li se krivky indikátoru témer svisle kolem nulové linie, pak je rust nebo pokles akcie a trend nejsilnejsí.
Po dosazení extrémních hodnot a následném obratu trendu následuje ten nejvetsí pohyb akcie. Po nekolikatýdením vodorovném pohybu indikátoru blízko nulové linie jsou zmeny kurzu mensí. Jestli byly indikátory déle u nulové linie, pak dosáhnou extrémní hodnoty velice rychle a pak presto není trend ukoncen, extremní hodnota muze zustat nekolik týdnu a trend kurzu pokracuje dál. Pak je dobré ignorovat signály a radeji pockat na signál EMA 38 nebo EMA 50 a na zmenu kurzu aspon o 15% opacným smerem.
Indikátory je nutno pouzívat v souladu s trendem a nereagovat, kdyz indikátory trendu odporují.
Za extrémne vysokých hodnot indikátoru RSI, MACD a MOM, tedy za extrémne velkého zájmu o akcii = za prekoupení, kdyz akcie uz nereaguje na dobrou zprávu, muze být uz propad kurzu akcie nedaleko.
Za extrémne nízkých hodnot indikátoru RSI, MACD a MOM, tedy za extrémne velkého nezájmu o akcii = za preprodání, kdyz akcie uz nereaguje na spatnou zprávu, muze být uz pokles kurzu brzy ukoncen.

Trend rostoucí - býčí trh - bullish trend - bullish market.
Trend klesající - medvědí trh - bearish trend - bearish market.
Také velký optimista je stále bullish a očekává růst akcií. A velký pesimista je stále bearish a očekává pokles akcií.

Signál koupit akcii ukazuje protknutí krivek MACD v dolíku pod nulovou vodorovnou linií a prechod lesa = šrafování = MACD forest nebo MACD histogram nad vodorovnou nulovou linii. Signál koupit je stoupnutí kurzu +5 % az +25 % nad výrazný dolík v grafu. Signál koupit je, kdyz kurz prekrocí klouzavý prumer 38, nebo 50 dní, tedy EMA 38, EMA 50. Signál koupit je, kdyz krivka Momentum MOM vystoupí nad nulovou linii a tato linie bývá nekde na 0 a na jiných webstránkách na 100. Nekdo doporucuje koupit akcii, az kdyz prekrocí obe krivky MACD smerem nahoru hodnotu 0 = nulovou lini a kdyz krivka RSI prekrocí hodnotu 50 a krivka Momentum prekrocí nahoru hodnotu 0 a krivka Williams Percent Range prekrocí hodnotu 50 smerem k 0.

Signál prodat akcii ukazuje protknutí krivek MACD na kopci a klesnutí lesa = šrafování = MACD forest nebo MACD histogram pod vodorovnou nulovou linii. Signál prodat je pokles kurzu -10 %, -15 % nebo -20 % pod nejvyssí kurz. Signál prodat je pokles kurzu pod klouzavý prumer EMA 38 nebo EMA 50. Signál prodat je, kdyz krivka Momentum MOM klesne pod nulovou linii a tato linie bývá nekde na 0 a na jiných webstránkách na 100. Nekdo doporucuje prodat akcii, az kdyz prekrocí obe krivky MACD smerem dolu hodnotu 0 = nulovou lini a kdyz krivka RSI klesne pod hodnotu 50 a krivka Momentum klesne dolu pod hodnotu 0 a krivka Williams Percent Range prekrocí hodnotu 50 smerem ke 100.
Klesající volatilní akcie je vhodné prodat rychle za jakýkoliv kurz, tedy bez limitu pro kurz = bestens = market order, nebot kurz je oznámen zdarma casto asi 15 minut opozdene a muze být uz dávno pod nasím zvoleným limitem.

Pro krátkodobé obchodování je dobré voliti grafy svíčkové logaritmické (skalierung logaritmisch) a spojovati linií konce svícek, né konce knotu svícek. Zmena trendu pri prekrocení kurzu pres sikmou linii spojující konce svícek na grafu lineárním je videt pozdeji.

Svíčky, candles, Kerzen.
Jistota signálu koupit se zvýsí, kdyz na svíckovém grafu jsou 3 poslední svícky bílé a stoupající = tri bílí vojáci = three white soldiers = aka sanpei. Pri bílé svícce je záverecný kurz akcie nad otevírajícím kurzem. Close nad open.
Jistota signálu prodat se zvýsí, kdyz na svíckovém grafu jsou 3 poslední svícky černé a klesající = tri cerné vrány = three black crows = sanba garasu. Pri černé svícce je záverecný kurz akcie pod otevírajícím kurzem. Close pod open.

Z indikátoru stací volit na webstránkách Comdirect, Onvista EMA 38 nebo SMA 50, MACD, MOM a RSI. Indikátory MOM a MACD mohou nekdy ukázat signál koupit uz, kdyz je kurz 10% nad minimem. Signál prodat si kazdý muze stanovit podle toho, kolik snese úbytek kapitálu v akcii: -10 %, -15 %, -20 %. Stovky procent ale clovek vydelá s levnou akcií za 3-7 let, kdyz signály prodat ignoruje, jestlize podnik kazdorocne zvysuje zisk o alespon 20% rocne.

RSI indikátor = Relative Strength Index. RSI (14) ukazuje vnitrní relativní sílu akcie. Presne je to 100 - (100 : (1 - (prumer stoupajících uzavíracích kurzů posledních 14 dní : průmer klesajících uzavíracích kurzů posledních 14 dní ))).
Kdyz je krivka indikátoru RSI nahore, znamená to velký zájem akcie koupit. RSI dole znamená nezájem o akcie. RSI ukazuje hodne chybných signálu, je mozno RSI ignorovat. Nejvyssí hodnota RSI znamená prehnane velký zájem o akcii, je prekoupená. Nejnizsí hodnota RSI znamená prehnane velký nezájem o akcii, je preprodaná. Ale to ukazuje indikátor MACD také. Vrcholky krivky RSI spojené linií mohou ukazovat divergenci s vrcholky grafu akcie spojenými linií, tedy opacné sklony tech linií.

MACD indikátor = Moving Average Convergence Divergence. MACD (12, 26, 9) ukazuje rozdíl klouzavých průmerů uzavíracích kurzů za posledních 9, 12 a 26 dní. MACD Linie je exponenciální klouzavý průmer EMA (průmerný uzavírací kurz) posledních 12 dní minus exponenciální klouzavý průmer posledních 26 dní. Signální Linie = Trigger je exponenciální průmer z MACD Linie posledních 9 dní = EMA 9. MACD Les = MACD Forest = MACD Histogram = šrafování, je vzdálenost mezi MACD Linií a Signální Linií. MACD ukazuje chybné signály. Trvá-li trend rostoucí nekolik mesícu, je dobré radeji videt signál prodat tehdy, kdyz kurz akcie klesne pod krivku EMA 100, nebo kdyz kurz klesne asi -15 % az -20 % pod maximum. Nejvyssí hodnota MACD znamená prehnane velký zájem o akcii, je prekoupená. Nejnizsí hodnota MACD znamená prehnane velký nezájem o akcii, je preprodaná. Pohybuje-li se MACD nekolik týdnu blízko nulové linie, akcie se pohybuje víceméne vodorovne a nelze cekat potom zádné velké zmenu kurzu. Nejvetsí pohyby kurzu vznikají, kdyz linie MACD byla u nejnizsí nebo nejvyssí hodnoty nejdále od nulové linie. Kdo chce co nejvíce vydelat s akcií za nekolik dní, mel by si hledat akcii s MACD extrémne hluboko pod nulovou linií. Vynálezce MACD indikátoru Gerald Appel doporucuje jen pro signál koupit základní nastavení MACD 12, 26, 9, ale máme-li moznost nastavení zmenit, doporucuje pro signál prodat nastavit MACD 19, 39, 9 a zobrazit si pod indikátor MACD také indikátor RSI a dalsí indikátory a reagovat také na negativní a pozitivní divergence indikátoru a zvolit si jistý stop loss kurz, kdy akcii prodáme. Jestli se zobrazují u grafu akcií na nejakých webstránkách také svislá zelená nákupní pásma u bullish rostoucích trendu a červená prodejní pásma u bearish klesajících trendu, ty odpovídají prechodum krivejsí krivky MACD = trigger pres vodorovnou nulovou linii u 3 letého grafu na Comdirect.de a Onvista.de, tak vzniká mnohem méne chybných signálu, nez pri krízení krivek MACD System na grafu 3 mesíce.

Momentum indikátor MOM najdeme na webstránkách dvou druhu. 1) pohybuje se kolem nulové linie asi od -10 do +10. 2) pohybuje se stále v plus asi od 50% do 150% a dulezitá nulová linie je hodnota 100%. Momentum bývá nastaveno pro 10 dní MOM (10), pro 20 dní MOM (20) a pro 40 dní MOM (40). Momentum linie ukazuje vývoj nového smeru kurzu dríve nez linie kurzu akcie. MOM (10) ukazuje prílis mnoho chybných signálů, MOM (40) ukazuje signálů méne a pozdeji. Trvá-li ale trend rostoucí 1 rok nebo 7 let, pak se muze vyplatit nereagovat na signály prodat, drzeti akcii léta a prodat ji, az bude nebezpecne drahá s P/E, P/B nebo P/S. Zbytecne by se platila dan z výdelku a pozdeji by se koupila akcie za vyssí cenu zas a nikdy by se nevydelalo s akcií pres 100%.
1) MOM (20) = Zkp - Zk20d = Záverecný kurz poslední - Záverecný kurz pred 20 dny. Hodnoty MOM se pohybují priblizne od -10 do +10.
2) MOM (20) = Zkp : Zk20d x 100 = Záverecný kurz poslední : Záverecný kurz pred 20 dny x 100. Hodnoty MOM se pohybují priblizne od 50% do 150%.
Momentum na webstránkách s pevne nastavenou krátkou periodou 20 dní ukazuje signál prodat chybne, kdyz akcie pak roste celý rok. Nelze-li nastavit delsí periodu indikátoru MOM, je dobré radeji videt signál prodat tehdy, kdyz kurz akcie klesne pod krivku EMA 100, nebo kdyz kurz klesne asi -15 % az -20 % pod maximum. Indikátor MOM (20) je obzvláste citlivý, protoze se pocítá jen ze dvou kurzu, poslední zavírací kurz mínus zavírací kurz pred 20 dny, zatímco indikátory MACD, RSI i WPR pocítají vzdy s prumerem celé rady záverecných kurzu. Kdyz uz se objeví signál koupit na indikátoru MACD, pak tomu signálu MOM odporuje, jestlize poslední záverecný kurz akcie klesal.

Commodity Channel Index indikátor CCI. Vorec pro výpocet indikátoru CCI = (TP - SMA) : (0,015 x MD)
TP = typical price, typický kurz, prumer z denního maxima, minima a záverecného kurzu akcie. SMA = jednoduchý klouzavý prumer z TP posledních 20 dní. MD = mean deviation, prumerná odchylka mezi TP a SMA posledních 20 dní. Signál koupit akcii muze býti prekrocení indikátoru nad nulovou strední linii a signál prodat akcii muze býti pokles pod nulovou strední linii. Nad hodnotou +100 je akcie drahá, prekoupená, pod hodnotou -100 je akcie levná, preprodaná. Linie spojující vrcholky krivky CCI muze ukazovat divergenci, to znamená rozdílnost s linií spojující vrcholky grafu akcie, jedna linie stoupá a druhá linie klesá a pak se asi brzy prestane akcie vyvíjet jak dosud a prizpusobí se indikátoru.

Williams percent range indikátor WPR, W%R. W%R se pohybuje od 0 do 100%, pouzívá se pro 14 dní WPR (14) a pro 20 dní WPR (20). Dobrá by byla jeste delsí perioda nez 20 dní.
W%R (14) = (Vk14d - Zkp) : (Vk14d - Nk14d) x 100 = (Nejvyssí kurz posledních 14 dní - Záverecný kurz poslední) : (Nejvyssí kurz posledních 14 dní - Nejnizsí kurz posledních 14 dní) x 100. Koupit akcii, kdyz krivka W%R prekrocí hodnotu 50 smerem k 0. Prodat akcii, kdyz krivka W%R prekrocí hodnotu 50 smerem ke 100. Trvá-li trend rostoucí nekolik mesícu, pak nelze pouzívat W%R na webstránkách s pevne nastavenou krátkou periodou 14 ani 20 dní, signál prodat by byl platný jen s nekolikrát delsí periodou. Tehdy je dobré radeji videt signál prodat, kdyz kurz akcie klesne pod krivku EMA 100, nebo kdyz kurz akcie klesne asi -15 % az -20 % pod maximum.

Klouzavé průmery kurzů MA, SMA, EMA. Za poslední dny máme jednoduché = simple moving average SMA, nebo citlivejsí exponenciální, které reagují více na poslední den = exponential moving average EMA. SMA a EMA indikátory ůzeme nastavit na libovolný pocet dní. Nemecký výraz pro klouzavý průmer kurzů je Gleitender Durchschnitt, GD.
Na MA, SMA, EMA signál koupit nebo prodat můze býti prekrízení kurzu akcie a klouzavého průmeru 38 dní. Je dobré potvrdit signály SMA nebo EMA také se signály indikátoru MOM nebo MACD. Klouzavý prumer ukazuje trend opozdene, SMA více opozdene nez EMA. Proto by jednou vsichni meli prejít na moderní EMA, nebot staré kurzy nezajímají tolik jako kurz vcerejsí a dnesní. Pouzívají se soucasne EMAs se dvemi periodami, kdo drzí akcie nekolik dní, nastaví si napríklad EMA 10 a 50 dní, kdo drzí akcie dlouho, nastaví si SMA 38, 50, 100 nebo 200 dní. SMA hodnoty 100 nebo 200 je mozno povazovat za linii podpory nebo linii odporu. Stoupající SMA 200 nebo 100 je podlaha pod stoupajícími kurzy a klesající EMA 200 nebo 100 je strop nad klesajícími kurzy. Pri prorazení podlahy nebo stropu je nutno býti na pozoru, jestli bude signál potvrzen s indikátory RSI, MACD, MOM, WPR, pak krátkodobý spekulant bude muset jednat. Zatímco dlouhodobý investor jedná pri signálu koupit, ale drzet by mel akcii léta, dokud roste zisk podniku a dokud není akcie predrazená s P/E, P/B nebo P/S, jen tak muze vydelat investor stovky procent.
Je mozno koupit akcie, kdyz kurz vystoupí nad EMA 38 nebo nad EMA 50 a prodat, kdyz kurz klesne pod EMA 38, nebo kdyz klesne kurz, kolik sneseme úbytek kapitálu, snad asi -15 %. Protknutí EMAs dvou různých period dává casto chybné signály. Pri vodorovné nebo klesající linii EMA nelze akcie kupovat. Pri stoupající EMA a je-li kurz stále nad EMA, je mozno akcie stále prikupovat, celý ten trend rostoucí.
Klouzavé průmery EMA jsou obsazeny také v indikátoru MACD. EMA nebo SMA ukazuje, ze starý trend skoncil a nový trend zacal, ale az kdyz se to stalo. Sledují existující trend, ale nepredvídají budoucí pohyb kurzu. Neukazují signály v postranním pohybu akcie.
Velký krach akcií 2000-2002 a velký krach akcií 1929-1931 bylo mozné preckati bez velkých propadu a beze ztrát, kdyz si investor akcie ani certifikáty na index nenechal klesnouti více nez -20 %, blízko toho dne také podstoupil kurz akcií nebo indexu klouzavý prumer SMA 200. A pak je dobré si uvedomit, ze po historicky vysokém predrazení akcií klesávají kurzy prumerne asi 2,5 roku. Strachující se investori mohou pockati s novým nákupem akcií, az kdyz prekoná kurz akcie nebo index zas krivku SMA 200 smerem nahoru, to uz muze býti akcie ale +50 % nad dolíkem. Potvrzený zacátek klesajícího trendu je, kdyz krivka SMA 200 zacne nekolik dní po protknutí s indexem klesat. Potvrzený zacátek rostoucího trendu je, kdyz krivka SMA 200 zacne nekolik dní po protknutí s indexem stoupat. To platí i pro akcie, ale kdyz se kupují akcie, az kdyz v dolíku zacne krivka SMA 200 rusti, mohou nám utéci desítky procent výnosu akcie. A kdyz se prodají akcie, az kdyz na kopci zacne SMA 200 klesat, muze býti kurz uz pres 20% pod maximem a snad by bylo lepsí prodat hned pri poklesu -15 % pod maximum = maximum x 0,85. Nebo maximum x 0,9 voliti jako stop loss kurz. Sledováním protknutí SMA s indexem a soucasne zmeny sklonení SMA by bylo mozno s úspechem drzeti certifikát na index S&P500 nonstop od poloviny roku 1995 az do podzimu 2000, pak prodat certikát na index a koupit jej zas v polovine roku 2003. Protknutí indexu a SMA beze zmeny sklonu SMA byly chybné signály. Pri drzení certifikátu na index nebo drzení akcií jen nad SMA 200 by se mohlo vydelat 4x více prerusovane v nekolika úsecích za 65 let nekdy mezi 1932 a 2000, nez kdyz by se drzely certifikát nebo akcie 65 let nonstop i pod SMA 200. Krízení kurzu akcie nebo indexu s indikátorem SMA jisté hodnoty vidí mnozí lidé jako obchodní signály koupit nebo prodat.

Stochastic fast, rychlá stochastika, schnelle Stochastik. Stochastic slow, pomalá stochastika, langsame Stochastik. Stochastika je indikátor oscilující, oscilující mezi hodnotami 0 a 100, kolem strední linie 50 a vychází z toho, ze v trendu rostoucím je záverecný kurz (close) blízko maxima nejaké periody (high) a v trendu klesajícím je záverecný kurz blízko minima periody (low).
Fast Stochastic indikátor: Hlavní linie má hodnotu %K = (C - Ln) : (Hn - Ln) x 100
Signální linie má hodnotu %D, to je klouzavý prumer z nekolika posledních hodnot %K.
C = close, poslední záverecný kurz akcie na burze. L = low, nejnizsí kurz periody. H = high, nejvyssí kurz periody. N je pocet intervalu v periode, nejcasteji N dní. Stochastika %K je stonásobná vzdálenost posledního závereného kurzu od minimálního kurzu periody, vydelená vzdáleností maximálního od minimálního kurzu periody. A druhá krivka %D je klouzavý prumer hodnot %K za periodu nekolika intervalu.
Slow Stochastic indikátor: Ta hodnota %K pro slow stochastic je prevzatá hodnota %D od fast stochastic a vznikne vlastní hodnota %D jako klouzavý prumer nekolika posledních %K za periodu.
Hodnota stochastiky 100 vzniká, kdyz je poslední záverecný kurz stejný jako maximum High z periody a hodnota stochastiky 0 vzniká, kdyz je poslední záverecný kurz stejný jako minimum Low z periody. Fast stochastic mívá 2 parametry 5, 3 nebo 14, 3 a jiné. Slow stochastic mívá 3 parametry 5, 3, 3 nebo 14, 3, 3 a jiné. Ale vznikají u obou stochastik jen 2 krivky, protoze u Slow je identická krivka %K s tou %D prevzatou od Fast a vznikne nová krivka %D pro Slow. Ten 1. parametr je pocet intervalu periody pro %D. Ten poslední paramatr je pocet intervalu periody pro %K. Intervaly periody jsou nejcasteji 3, 5, 14 dní, pro dlouhé grafy jsou intervaly 3, 5, 14 týdny nebo mesíce.
Akcie je predrazená, prekoupená mezi hodnotami 70 nebo 80 a 100. Kdyz se krivky indikátoru nahore krízí a kurz klesne pod 70 nebo 80, je to signál prodat. Akcie je levná, preprodaná mezi hodnotami 30 nebo 20 a 0. Kdyz se krivky dole krízí a kurz vystoupí nad 30 nebo 20, je to signál koupit. Také se spojují linií vrcholky krivek stochastiky a vrcholky grafu akcie, nebo dolíky krivek stochastiky a dolíky grafu akcie a mají-li tyto linie u stochastiky a grafu akcie opacný sklon, je to negativní divergence a lze ocekávat, ze pozdeji bude akcie následovat smeru stochastiky, zmení trend. Signály stochastiky slow jsou prílis casté, brzké, rychlé a tedy casto falesné a signály stochastiky fast jsou jeste rychlejsí, proto se pouzívají jako pouhé upozornení, ze pomalejsí indikátory jako MACD brzy mohou ukázat signál také. Nejvetsí platnost mají negativní divergence stochastik. Na vetsine financních webstránek je nutno zmenit liniový graf na svíckový a pak se automaticky pri zmene trvání grafu nekolik dní, mesícu, nebo let nastaví automaticky i periody stochastiky 3 (5, 14) na 3 dny, 3 týdny nebo 3 mesíce.

Volume = množství. Mnozí lidé venují pozornost mnozství na burze prodávaných akcií = volume. Mela by se kupovat akcie za nízkého volume. Za zdravého rostoucího trendu se zvysují kazdodenne zelené sloupky volume. Kdyz se ale sloupky volume snizují za rostoucího trendu, je to negativní divergence, která muze znamenat brzkou zmenu rostoucího kurzu v klesající. Za klesajícího kurzu ale rostoucího volume se muze brzy zmenit pokles akcie v rust. V postranním chodu akcie se pak muze zmenit trend v ten, který ukazuje linie spojující rostoucí nebo klesající sloupky volume. Volume je nutno sledovat u kazdé akcie jen na té její hlavní burze, Xetra pro nemecké akcie, Praha pro ceské, New York pro americké, Londýn pro britské, Madrid pro spanelské, Paríz pro francouzské.

On balance volume indikátor OBV. Indikátor ukazuje volume, množství akcií v závislosti na záverecném kurzu akcie. Je-li dnes vyssí záverecný kurz akcie nez vcera, dnesní volume Vd se pricte ke vcerejsímu OBVv a máme dnesní OBVd. OBVd = OBVv + Vd. Je-li dnes nizsí záverecný kurz nez vcera, volume se odecte. OBVd = OBVv - Vd. Je-li záverecný kurz stejný jako vcera, pak OBVd = OBVv. OBV je trendsledující volume-indikátor spojující obchodní volume akcie s pohybem kurzu. Ukazuje zmenu trendu kurzu dríve nez kurz sám. OBV predpokládá, ze pri rostoucím trendu je ve dnech s rostoucím trendem vetsí volume obchodovaných akcií a pri klesajícím trendu je ve dnech s klesajícím kurzem vyssí volume. Volume ukazuje úcast obchodujících na burze a tedy zájem o akcii nebo strach z akcie. OBV indikátor je dobré spojiti s klouzavým prumerem 38 dní, EMA 38. Krízí-li OBV EMA 38 smerem nahoru, je to signál koupit. Krízí-li OBV EMA 38 smerem dolu, je to signál prodat. Spojením vrcholku krivky OBV je mozno hledat divergence k vrcholkum kurzu akcie, mají-li ty linie rozdílné smery, muze brzy dojít ke zmene trendu.

Bollinger Band, Bollingerovo pásmo. Na Bollinger Band signál koupit nebo prodat můze být prekrízení kurzu akcie a osy Bollingerovs pásma, která je rovna jednoduchému klouzavému průmeru SMA 20 dní. Siroké Bollingerovo pásmo znací velkou volatilitu kurzu, úzké pásmo znací malou volatilitu kurzu. Teoreticky by se mohl videt signál koupit akcii, jakmile se úzké pásmo rozsiruje a kurz vyrostl od spodní hranice pásma nad osu pásma. Signál prodat akcii by se mohl videt, jakmile kurz klesl od horní hranice pásma pod osu pásma. Dobrá by byla moznost nastavit Bollingerovo pásmo na SMA 38 nebo SMA 50 dní. Je nutno potvrdit signály Bollingerova pásma také s indikátory MOM nebo MACD.

1.     2.     3.     4.


1. Signál koupit = končí trend klesající a zacíná snad trend rostoucí: Signál se muze vyplatit, jestli podnik ukoncil období se ztrátami a má pred sebou rok s vyssím ziskem. A signál nemusí platit, kdyz podnik dosahuje i nadále ztráty. Signál se muze vyplatit u západních technologických akcií, jestli skoncil velký 3-letý krach. A signál nemusí platit, kdyz vseobecne predrazené západní technologické akcie neklesaly jeste zdaleka 2 roky.
Trend klesající se můze zmenit v trend rostoucí, kdyz nekolik vrcholků grafu kurzu akcie tvorí klesající linii a pak kurz akcie tuto linii prevýsí. Nekdy se ale kurz zase brzy vrátí pod linii a klesající trend pokracuje. Ze nastala zmena trendu klesajícího v trend rostoucí, bývá více potvrzeno, kdyz alespon dva vrcholky a dva dolíky grafu jsou ve stoupající linii.

2. Signál prodat = končí snad trend rostoucí: Signál se muze vyplatit, kdyz podnik koncí období rostoucího zisku a ceká pokles zisku, nebo akcie je uz nebezpecné predrazená, má vysoké P/E nebo P/S. A signál nemusí platit, kdyz podnik ocekává letos i prístí rok velký rust zisku. Signál se muze vyplatit, kdyz západní akcie jsou vseobecne predrazené, Dow Jones nedaleko P/E 30. A signál nemusí platit, kdyz prumerné P/E akcií Dow Jonesu je pod 15.
Trend rostoucí se můze zmenit v trend klesající, kdyz nekolik dolíků grafu kurzu akcie tvorí stoupající linii a pak kurz akcie tuto linii podstoupí. Nekdy se ale kurz zase brzy vrátí nad linii a rostoucí trend pokracuje. Ze nastala zmena v trend klesající bývá více potvrzeno, kdyz alespon dva vrcholky a dva dolíky grafu jsou v klesající linii.

3. Signál koupit = překročena linie odporu: Signál muze a nemusí platit jako v bode 1.
Pro nákup akcií pro dlouhodobé drzení můzeme hledat signál koupit takto: Spojíme vodorovnou liní nekolik vrcholků v grafu, které kurz delsí dobu nemohl prekonat. Jakmile tuto linii odporu kurz prevýsí, můze to být signál koupit. Nekdy ale kurz zase brzy klesne pod linii odporu a růst kurzu se nekoná. Martin Pring myslí, ze je dobré pockat na porusení hranice alespon o 3%, címz se odfiltrují falesné signály.

4. Signál prodat = podstoupena linie podpory: Signál muze a nemusí platit jako v bode 2.
Linie podpory: Spojíme vodorovnou linií nekolik dolíků v grafu, pod které kurz delsí dobu nemohl klesnout. Jakmile klesne kurz pod tuto linii podpory, můze to znamenat pocátek vetsího poklesu. Nekdy ale kurz zase brzy vystoupí nad linii podpory a rust pokracuje.

5. Divergence: Kdyz nekolik vrcholků grafu kurzu akcie tvorí stoupající linii, zatimco linie spojující vrcholky krivek indikátoru MACD, MOM nebo RSI klesají, pak je lepsí signál koupit ignorovat a ocekávat, ze i akcie bude brzy klesat, kdyz vrcholky krivek MACD, MOM nebo RSI mají klesající trend = negativní divergence = medvědí divergence. Sice byla prekonána stoupající linie odporu, ale negativní divergence mela vetsí vliv na kurz nez prekonání linie odporu, signál koupit indikátoru MACD, nebo 3 bílé svícky. Kdyz nekolik dolíků grafu kurzu akcie tvorí klesající linii, zatimco linie spojující dolíky krivek MACD, MOM nebo RSI stoupají, pak lze ocekávat, ze i akcie bude brzy rusti, kdyz vrcholky krivek MACD, MOM nebo RSI, mají rostoucí trend = pozitivní divergence = býčí divergence. Divergence = rozdílnost.
Na obrázku: Zatímco indikátory MACD a RSI uz 3 mesice klesají (i indikátor MOM by klesal), kurz akcie roste, lec nálada musí býti negativní, protoze casto se pozdeji i kurz prizpusobí indikátorum a zacne klesat také. Pri negativní divergenci jako ta na obrázku je dobré cekati s nákupem, i kdyz na konci normálního rustu akcie vyskocila pocátkem kvetna z pásma a rostla jeste více a prekonala nahoru treba i dlouhodobou linii odporu, negativní divergence indikátoru mela vetsí váhu a kurz ji následoval dolu.

6. Trendy a kanály: V silném a dlouhém trendu rostoucím nebo klesajícím se muze pohybovat kurz akcie nebo indexu nebo suroviny = komodity nekolik mesícu v kanále mezi dvemi liniemi. Jestli se kurz u linie opravdu otocí a vrátí zpátky do kanálu je mnohem jasnejsí, kdyz se pod graf sestrojí nekolik indikátoru, napríklad MACD. Kdyz kurz vybocí ze stoupajího kanálu dolu, nemusí býti trend rostoucí jeste u konce. Tehdy pomohou indikátory pod grafem. Hlavne se ale kurz akcie bude vyvíjet podle zpráv o podniku a trochu i podle falesného ratingu od analytiku. Extrémne predrazené akcie nemusí zustati dlouho v trendu rostoucím. Akcie podniku, který nezvysuje svuj zisk nezustanou dlouho v trendu rostoucím, ale jestli rostou, pak jen omylem, nebo pro silné verbování, nebo pro masivní nákup velkých pomatených investoru. Jen kdyz podnik zvysuje zisk, je rust akcie logický.

7. Elliottovy vlny, Elliott Waves, Elliott Wellen: Elliottovy vlny nám nereknou, zda akcie půjde na sever nebo na jih. Pan Ralph Nelson Elliott vypozoroval v grafech akcií 13 formací z cikcak úsecek, neboli za sebou serazené zuby, nebo kopce a dolíky. Mezi tech 13 formací patrí: A) V silném trendu rostoucím je více kopcu a dolíku ve stoupající linii. B) V slabém trendu rostoucím je po 3 kopcích ve stoupající linii jeden kopec dole a zase 3 kopce ve stoupající linii. C) Bez trendu jsou kopce a dolíky ve vodorovné linii. D) V silném trendu klesajícím je více kopcu a dolíku v klesající linii. E) V slabém trendu klesajícím je po 3 kopcích v klesající linii jeden kopec nahore a zase 3 kopce v klesající linii. Dalsí formace jsou ruzné nepravidelné formace, které se nechají na minulém grafu zakreslit a ocíslovat, ale nenechají se uhádnouti dopredu do budoucna. Experti na Elliottovy vlny s akciemi nic nevydelají, dokud nezacnou investovat dlouhodobe. Vysoké studium technické analýzy akcií v New Yorku je na nic. MACD a MOM indikátory a silný trend na grafu postací zcela a hlavne musí zůstat velký zájem o akcii i potom, kdyz vyrostla +15 % a podnik musí ocekávat vyssí zisk nez v minulém období a musíme být mimo velký tríletý krach jako 2000-2002. Jestlize mnoho spekulantů prodává akcie pri kurzu 15% nad dolíkem, tak nám byl signál koupit na nic a akcie pak můze jíti mesíce vodorovne nebo s kopce. S Elliottovými vlnami vydelávají jen ti, kdo porádají o nich prednásky nebo napísou o nich knihu.

5.     6.     7.

Potvrzení zmeny trendu muze znamenat také velký objem na burze u té akcie, velké volume. Zatímco prekoná-li kurz nejakou linii bez velkého obchodování té akcie na burze, to zmenu trendu nepotvrzuje.
Signály na MACD a MOM jsou stejne důlezité jako linie trendu a linie odporu a linie podpory. Růst zisku podniku nebo pokles zisku podniku je jeste důlezitejsí pro signály koupit nebo prodat akcii. Býti mimo velký krach a nezájem o západní akcie jako 2000-2002 je nejdůlezitejsí pro signál koupit u západních akcií.

Indikátorů máme asi 300 druhů. 70 indikátorů je k dostání po registraci na www.tradesignal.com . Jen 5% jich jakztakz funguje a ty jsou k dostání bez registrace snadno a rychle na webstránkách www.comdirect.de. Jestlize vyzkousíme najíti signál koupit a prodat akcii porovnáním grafu kurzu akcie se vsemi moznými indikátory sveta, dojdeme asi k tomu, ze nejideálnejsí je pouzívat indikátory SMA, EMA, MOM, MACD, RSI. Jestlize ale za 2 roky obchodování s volatilními akciemi pomocí signálů indikátorů a nekolikadenního az nekolikatýdenního drzení akcií nevydeláváme dobre, pak prejdeme radeji na dlouholeté drzení levných akcií od podniku s rostoucím ziskem, to je moudrejsí. A pockáme si s akciemi na +200 % az +1 000 % celých 3 az 7 let.
Sporitelní knízka by dala nekdy jen +20 % za 10 let. Pojistení by dalo nekdy jen +34 % za 10 let a pri predcasném ukoncení ztrátu -50 %. Jestlize uz nechceme cekat na nekdy jen pouhá +3 % rocne k nasemu vkladu a ukoncíme placení pojistení predcasne, musíme o vrácení penez nekdy dlouho bojovat u soudu a pak nám vrátí jen polovinu nasich ve splátkách zaplacených penez.
Hluboko kleslé turnaround technologické akcie, kdyz podnik prechází ze ztrátových let na léta se ziskem, mohou udelat +1 000 % za 3 roky. A tak bych mel v portfoliu vedle kvalitních dividendových akcií i nekvalitní akcie cyklické, nejen ty hluboko spadlé, ale jakékoliv cyklické akcie. Polovinu portfolia v cyklických akciích pro výdelek na vlastní byt. Polovinu portfolia v kvalitních dividendových akcií pro důchod v podobe dividend. Fondy a financní produkty s garantovaným nízkým růstem v portfoliu bych nechal zbabelcům.
Akcie poroste vetsinou jen, kdyz bude o ní stále velký zájem a podnik bude oznamovat stále dobré zprávy a analytici budou vydávat stále rating buy. To je mozné jen, kdyz podnik stále zvysuje zisky a stále splnuje ocekávané zisky. Jestlize po signálu koupit koncí zájem o akcii, pak po signálu koupit akcie neporoste. Nastane-li velký nezájem nebo strach, pak po signálu koupit můze akcie klesat a signál koupit byl falesný.
Grafy Renko chart, Kagi chart, Three line break chart, Point & figure chart, nic nám nerekne spolehlive, jestli akcie porostou nebo budou padat. Nemusíme tyto grafy nikde hledat, ukazují totiz jenom signál koupit, kdyz akcie asi +15 % stoupla nad velký dolík v grafu a signál prodat, kdyz akcie asi -15 % pod kopec v grafu spadla.


I ten nejlepsí indikátor ukazuje jiste jen pomer minulých kurzů. Na budoucí kurzy dává ale jen dobrou nadeji. Aby akcie skutecne rostla po signálu koupit, musí zůstat velký zájem o akcii i nadále. Jestlize zájem uz není a mnoho spekulantů prodává pri kurzu +15 % nad dolíkem, tak nám byl signál koupit na nic a akcie pak můze jíti mesíce vodorovne nebo s kopce. Jestlize vidíme nejlepsí signál koupit, ale ten den firma oznámí hodne spatnou zprávu, nebo nejvýznamnejsí analytici zmení rating buy na rating sell, pak i pres signál koupit namísto růstu můze akcie malé firmy klesnout o 10% az 70% za den. Kdo rychle neprodá s malou ztrátou, muze pak za nekolik dní po zastavení pádu akcii prikoupit za tu samou sumu a má pak průmernou nákupní cenu mezi temi nákupními cenami. Prikoupením akcie za stejnou sumu je i ta nejvíce spadlá akcie spadlá jen na polovinu a potrebuje +100 % do plus.
I dosti nezajímavá a bezcenná zpráva o spatném zisku minulý kvartál muze srazit akcii obrovské firmy jako Nokia -18 % za jediný den, viz léta 2002-2006 u akcie Nokia. Tedy vsechno zdaleka není v kurzech obsazeno, kdyz se zpráva oznámí a kurzy nedelaji zprávy, jak praví staré moudrosti od spekulantu. Lepsí nez technologické akcie jako Nokia, Ericsson, Intel a Micron je kupovati jen akcie podniku a bank, kterým neskodí konkurence a dlouhodobe zvysují zisky, nebo alespon 3 roky za sebou zyvsují silne zisky. I masivní nákup nebo prodej akcií od fondu, banky a velkého investora bez limitu pro kurz mohou vcerejsí signál indikátoru dnes zase odstranit a technická analýza pak nefunguje. Proti tomu dosti odpomuze, kdyz je akcie s P/E, P/S a P/B podprumerne levná a firma zvysuje rocní zisk o desítky procent, protoze jí neskodí konkurence.
Kdo nechce drzeti akcie léta, nebo se bojí hlubokého poklesu kurzu, mel by prodat akcie pri poklesu kurzu asi -15 %, tedy nedávný maximální kurz násobiti x0,85 a u toho kurzu prodat. Kdyz nám akcie za pár let +200 % vyrostla a pak prodáme pri poklesu -15 %, zbyde nám uz jen rust +155 %. Jakmile se pak ihned akcie zase vrátí k rustu, pak je lepsí nekupovat za vyssí cenu, ale najíti si zas jinou akcii.
Vetsí problém je a casto se stává, ze se koupí akcie pri krásném signálu koupit a presto pak jde akcie dolu a je i 20% v mínus. Technici prodají akcie s malou ztrátou -10 % az -15 %. Zatímco fundamentalisti koupí jen akcii extremne levnou od podniku, který podle odhadu vsech analytiku zvysuje rocní zisk letos alespon +20 % a prístí rok zas a ti nemaji duvod prodávati akcii se ztrátou, ona se zas vrátí do plus a za 1 rok az 4 roky vydelají desítky az stovky procent. Pro úspech signálu koupit je nutno smísiti technickou a fundamentální analýzu. Z fundamentální analýzy by melo platiti aspon PEG 0,1 az PEG 0,7, rocní růst zisku podniku nad +20 %, nízké P/E, P/B a P/S.
Nutno vzdy kupovat jen akcie podniků, které ocekávají letos i prístí rok vyssí zisk a trzbu. Ovsem nikde nenajdeme odhad rustu trzby, oznamuje se jen odhad rustu zisku. Nejvíce se s akcií vydelá, kdyz se akcie drzí léta, dokud podnik zvysuje zisk nad 15% rocne a akcie není vysoce predrazená s P/E a P/S, tehdy vsechny signály prodat ignorujeme a klesne-li akcie na polovinu, alespon ji muzeme levne prikoupit. Avsak velké celosvetové 3-leté krachy akcií je lepsí preckati bez akcií, které nemají alespon 3% dividendy a P/E pod 20. Jestli máme hlavní príjem z dividend, pak neprodáme tyto akcie nikdy, to mohou býti ale jen akcie z indexu Eurostoxx50 s Británií a Dow Jones.

Burza Frankfurt a Xetra pres Targobank : Pres Targobank.de pro nákup zahranicních akcií je vhodné voliti burzu Frankfurt a "variabler Handel" a platnost 1 den a zádný limit pro kurz. Pro nemecké akcie je vhodné volit Xetra a "fortlfd. Handel mit Auktion". Rychle rostoucí akcie se ihned koupí = "Kauf" bez limitu pro kurz, kdyz se volí "billigst" a klesající akcie se rychleji prodají = "Verkauf" bez limitu pro kurz, kdy se volí "bestens". Nemecká elektronická burza Xetra obchoduje s akciemi od 9:00 do 18:00 hodin od pondelí do pátku a burza Frankfurt obchoduje od 9:00 do 20:00 hodin od pondelí do pátku a obchoduje i mnohý svátek, mezi pondelkem a pátkem. U zakázek za mnoho tisíc euro lépe volit platnost 1 mesíc, aby se neplatilo více poplatků za více jednodenních zakázek, kdyz se to nevyrídí za jeden den. Nákup i prodej akcií bez limitu pro kurz "billigst" i "bestens" se nazývá anglicky "market order". Chci-li rostoucí akcii koupiti za kazdou cenu, musím zádat bez limitu = billigst = market order, nebo musím volit limit shodný s okamzitým kurzem "realtime" a ne o 0,1% levnejsí. Zádám-li marne pred otevrením burzy akcii koupit s limitem o 2% pod vcerejsím záverecným kurzem, musím to za hodinu zmenit na bez limitu, nebo volit limit jako je okamzitý kurz "realtime". Americké akcie mozno zádat ve Frankfurtu pred otevrením burzy s limitem, jako je na euro prepoctený vcerejsí záverecný kurz z New Yorku. Velké hodne obchodované akcie jsou nuceny k poklesu, kdyz zakázky mají postupne limity o 0,1% az 0,2% pod okamzitým kurzem. Jednou malou zakázkou koupit s limitem 1% pod kurzem ten kurz velké akcie nestrhnu o 1% dolu a ta zakázka se nevyrídí.
Kdo se snazí koupit akcie za ten nejnizsí kurz a neceká, az zacínající rust kurzu vytvorí na indikátorech signál koupit, ten casto kupuje za nekolik dní tu akcii jeste levneji, aby si snízil prumerný nákupní kurz.
Pri dlouhém rostoucím trendu, kdyz je kurz stále nad klouzavým prumerem SMA 100, je mozno kdykoliv akcie za vyssí kurzy prikupovat, dokud neklesne kurz na krivku SMA 100.
Vyplácí se nasbírat za zivot tisíce kusů od asi 10 bezkonkurencních rostoucích podniku a bank s dividendou nad 3% a temi dividendami si vylepsiti důchod. Je-li v techto kvalitních akciích pres 100 000 euro, pak vsechny "signály prodat" ignorovat a neprodávat nikdy.

Medvědí pasť = bear trap = Bärenfalle. To je falesný signál prodat akcii v trendu rostoucím, graf formy N:
Falešný signál prodat, medvědí past vznikne, kdyz technická analýza jako je malý pokles kurzu dolu pod linii podpory, nebo krátkodobá zmena trendu v klesající prozrazuje pokles kurzu a akcie se proto nekoupí nebo prodá, ale medvedi nastavili past, pokles kurzu se brzy zastaví a akcie roste zase dál. Mnohdy jde akcie zubate vodorovne, nebo zubate sikmo nahoru, odrazí se dole nekolikrát na linii podpory a pak se najednou propadne kurs pod linii podpory a akcie se rychle prodá, dríve nez je propad hlubsí, ale je to mnohdy jen medvědí pasť a akcie zustane dole jen pár dní, pak se vrátí nad linii podpory a roste.
Býčí pasť = bull trap = Bullenfalle. To je falesný signal koupit v trendu klesajícím, graf formy И, ruské i:
Falešný signál koupit, býčí past vznikne, kdyz technická analýza jako je malé vystoupení kurzu nahoru nad linii odporu, nebo krátkodobá zmena trendu v rostoucí prozrazuje rust kurzu a akcie se proto koupí nebo neprodá, ale býci nastavili past, rust kurzu se rychle zastaví a akcie klesá zase dál. Mnohdy jde akcie zubate vodorovne, nebo zubate sikmo dolu, odrazí se nahore nekolikrát na linii odporu a pak se najednou vyhoupne kurz nad linii odporu a akcie se rychle koupí, dríve nez nám utecou procenta, ale je to mnohdy jen býčí pasť a akcie zustane nahore jen pár dní, pak se vrátí pod linii odporu a klesá.

Stop loss order. Stop loss order je pokyn prodat (Verkauf, sell), kde se zvolí prídavek stop loss (Limitzusatz stop loss) a vyplní se nejaký nizsí kurz v euro (Limit in Kurswährung). Ten kurz se volí jako jistá hodnota v euro na burze nemecké, ale bude vykonán bestens, tedy za nejaký kurz pod tím zvoleným. Pokyn by mel platit jen 1 den a kazdý den pred otevrením burzy jej znovu odeslat. Nebo by mel platit ultimo = do konce mesíce a pri klesajícím vecerním záverecném kurzu jej nemenit a pri stoupajícím vcerejsím kurzu pokyn zrusit a ihned volit nový pokyn prodat s vyssím stop-loss-kurzem asi -10 % az -20 % pod nejvyssím vcerejsím kurzem. Ty zvolená procenta pod nákupním kurzem a pozdeji pod stoupajícím záverecným kurzem mely by být mezi -10 % az -20 % pod nákupním nebo pod rostoucím záverecným kurzem. Pri klesajím kurzu nikdy limitní kurz nemenit. Stop loss je dobrý asi -15 % pod nákupním kurzem akcie a pozdeji zvysovat hodnotu v euro, kdyz akcie roste stále na -15 % pod maximálním kurzem dne a vzdy volit pár centu nad celé císlo, radeji 10,03 euro nez 10,00 euro, aby pri propadu byl prodej akcie dríve vyrízen. Ze vsech tech jednodenních stop-loss pokynu prodat se platí poplatek jen za jeden, to je v den, kdyz kurz opravdu klesl o zvolená procenta a akcie se prodala. Ty neuskutecnené pokyny prodat na stop loss s platností 1 den se neplatí.
U Targobank.de je zrusení vsech objednávek na akcie zdarma - je mozno objednat stop loss order s platností do konce mesíce = ultimo a pri stoupnutí kurzu jej zdarma zrusit a objednat znova s vyssím stop loss kurzem. Pri poklesu kurzu limit nemenit. Nekteré banky nebo brokeri poskytují "trailing stop", to je stop loss order s promenlivým kurzem, kde pri rustu akcie se automaticky zvysuje kurz pro námi zvolený automatický prodej na stop loss (a je stále stejný odstup od kurzu) a pri poklesu kurzu akcie zustane stop loss kurz beze zmeny (aby klesající akcie propadla pod limit a byla automaticky prodána).
Správný trader nebo spekulant pouzívá vetsinou stop loss order a budto automatický, kde pozádal o prodej s limitem, nebo akcie celý den sleduje a volí pokyn prodat, kdyz vidí pokles kurzu o -10 % az -15 % pod jeho nákupní kurz nebo pod stouplý vcerejsí záverecný kurz.
Investor kupuje jen levné akcie od podniku s rostoucím ziskem. Jestli u podniku s rostoucím ziskem presto nejaký slabý mesíc akcie -40 % spadne, investor muze býti rád, ze muze akcie levne prikoupit. Investor nepouzívá stop loss order nikdy, protoze kupuje akcie fundamentálne levné, od podniku s rostoucím ziskem v období hausse = býcího trhu. Investor prodává akcie, kdyz podnik má pred sebou pokles rocního zisku, nebo pri nebezpecném predrazení akcie. Investor neprodává nikdy akcie ve strachu pri poklesu kurzu, protoze kdyz podnik zvysuje rocní zisk a akcie není nebezpecne predrazená a nenastalo období baisse = medvedího trhu, pak investor s akcií jeste dobre vydelá, az se zotaví. Hodne lidí nechce prodávat akcii se ztrátou -10 % krátce po tom, co ji koupili, kdyz cekali na tak nadejný signál koupit mesíce. A tak si klesající akcii nechají a jestli klesla moc, pak ji prikoupí. Z krátkodobých spekulantu se stávají dlouhodobí investori, kdyz cekají dlouho, az se dostanou do plus a pak jeste ke slusnému výnosu.
Stop loss order se vyplatí pouzívat po nákupu akcií malých firem od biotechnologie. Voliti kurz pro prodej asi -19 % pod nákupním kurzem a dalsí dny zvysovat, kdyz akcie roste, nebo nemenit, kdyz akcie klesá. Císla celá o pár centu zvýsit, volit stop loss kurz 10,03 euro a ne 10,00 euro. Tyto malé biotechnologické akcie mohou po uverejnení spatné zprávy behem jediného dne -70 % klesnout a tou dobou uz je nesmíme míti, musí se dríve se stop loss order automaticky prodat.
Stop loss orders mohou nekdy prinésti více ztrát nez uzitku. Ale nastavil jsem stop loss order s platností 3 mesíce a prodal akcie Solon v listopadu 2007 uz -8% pod maximálním kurzem. Akcie Solon pocátkem listopadu 2007 byla nebezpecne predrazená s P/E 43, pak sla týden zubate vodorovne a indikátory MACD a RSI uz týden klesaly = negativní divergence. Tedy jsem v pondelí 12. 11. 2007 ve 4 hodiny ráno objednal u Brokerjet.at stop loss order = stop market = prodat akcie za libovolnou cenu pri poklesu -8 % pod maximální kurz 94,45 euro, protoze jsem spojil linií spodní konce knotu svícek, jaké byly behem týdenní postranní fáze dosahovány, to je linie podpory a pár centu pod nimi byl muj stop loss kurz 86,95 euro pro prodej. Akcie byla automaticky prodána hned 2. den v úterý 13. 11. 2007 v 10 hodin za 86,75 euro. A v dalsích listopadových dnech klesla akcie Solon na 60,87 euro, tedy -35 % pod maximum. Akcii Solon jsem koupil ve 3 etapách a drzel ji 1,5 roku, 1 rok a 0,5 roku a prodal vsechny akcie najednou s výdelkem 127% za prumerne 1 rok.
Automatický obchodní systém a stop loss orders zavinily Černé pondělí na burze New York dne 19. 10. 1987, kdy se akciové indexy v USA propadly -21 % behem jednoho dne. Kdo pouzívá stop loss na burzách v Nemecku, mel by volit jen burzu Frankfurt a makléri mu zarídí prodej klesající akcie za vyssí cenu nez na Xetra, kde se pri automatickém prodeji na mnoho stop loss orders kurzy hluboko zrítí, dríve nez nekdo neco prodá.

Kdy prodat akcie? Akcie Harley-Davidson bylo dobré prodat koncem roku 2006, jakmile bylo známo, ze 2007 nastane pokles zisku. Akcie Harley-Davidson ztratila od 2006 do 2007 -43 %. Nekdy je dobré prodati uz, kdyz se rust zisku znacne zhorsí. Firma Ericsson dosáhla 2005 rust zisku +20 %, ale od roku 2006 rostl zisk uz jen +2 % rocne, tehdy bylo dobré akcie prodat pri poklesu kurzu snad -5 % nebo -10 %, nejpozdeji -15 %. Od roku 2006 do 2007 akcie Ericsson klesly -37 % a zvláste dne 16. 10. 2007, kdy spadly akcie behem jednoho dne -30 % kvuli zpráve o poklesu zisku minulý kvartál a pro spatnou vyhlídku zisku na prístí rok. Zde se vyplatí následovat radu Benjamina Grahama: "Prodati akcie, jakmile uz nevidíme potenciál rustu +50 % za 2 roky!" To je asi tehdy, kdyz je ocekávaný rocní rust zisku G nizsí nez +10 %, kdyz byl predtím potenciál akcie +50 % za 2 roky. Ovsem nikdy bych neprodával akcii se ztrátou, kdyz mám léta cas pockat na dobrý výnos. Akcie s nízkým P/E nebo P/S má potenciál rusti +50 % za 2 roky, kdyz zisk podniku roste 2 roky za sebou aspon +23 % rocne a nemá ten potenciál, kdyz roste zisk podniku jen +10 % rocne, nebo je akcie drahá s P/S 20 nebo P/S 4. Pak je dobré chystat se prodat pri jisté postranní fázi a pak poklesu kurzu asi -10 %. To neplatí pro akcie, jestlize zijeme z jejich dividend. Ty muzeme drzet celý zivot a pak je mohou dedit deti, jestlize nehrozí tem firmám krach jak Enron.

Po 70 letech praxe a rozhovorech se stovkami kolegu zjistil André Kostolány: "Poznal jsem v zivote stovky hrácu spekulujících s technickou analýzou a formacemi grafu, ale neznal jsem ani jednoho, který by na konci vsechny peníze neztratil. Neznám jediného technika, který by byl na burze úspesný, vsichni zkrachovali. Graf akciového indexu má takový smysl jako graf prumerných horecek vsech pacientu kliniky. Computerem mechanicky automaticky rízený obchodní systém s akciemi: nekdy se muze vydelat, nekdy se muze ztratit, ale zkrachovat se musí." André Kostolány.

Benjamin Graham napsal v knize: Technická analýza není veda. Neosvedcila se jako spolehlivá pro docílení výdelku na burze. Nemuze býti dlouhodobe úspesná. Teoretický základ technické analýzy spocívá v chybné logice nebo na prostém tvrzení. Benjamin Graham.

Cílový kurz akcie: Kurzcíl akcie je hodnota, kterou by akcie mela dosáhnouti v nestanovené lhute nebo za rok. Pro stanovení tohoto velice nepravdepodobného kurzu technici = chartisti pouzívají linie odporu, linie trendu, grafové formace, Fibonacci retracements. Fundamentalisti ocekávají, ze kurz akcie dosáhne vnitrní hodnotu akcie, nebo své historicky prumerné P/E. Cílový kurz muze akcie dosáhnouti, kdyz vsichni úcastníci na burze pouzijí stejné zpusoby ocenení a zádné jiné hospodárské a psychologické faktory pozdeji ten kurz akcie neovlivní. Datum, kdy akcie cílový kurz má dosáhnouti, se tezko urcuje, proto analytici vetsinou neudávají datum a prognóza cílového kurzu pak nemá témer zádnou platnost.

Zase vylézají z der v Cechách a na Slovensku vselijací pomatenci a zaplavují vselijaké hloupé webstránky grafy akcií a indexu s padesáti pomocnými zakreslenými carami a indikátory a s liniemi odporu a podpory, aby nám vyjasnili, jak se budou vyvíjet kurzy budoucí dny a roky. A písou, ze "Warren Buffett v noci nespí, protoze mu akcie do února 2009 spadly na polovinu a pritom pomocí technické analýzy mohl vsechny akcie v jeho holdingu na pocátku propadu uz -10 % pod vrcholem prodat." Jenze holding Warrena Buffetta - Berkshire Hathaway musí drzeti akcie jako holding stále a zíti z dividend. Kdyz clovek zacíná s akciemi poprvé v zivote, je jiste kazdý nadsen, kdyz si zkonstruuje poprvé na www.onvista.de nebo jinde svíckový graf 3 mesíce a pod nej indikátor MACD a RSI. "Hurá, ted je mi vsechno jasné, tady se akcie koupí a tady se prodá a jestli má ta akcie kazdý rok 3 skoky nahoru +100 % a mezi nimi 3 propady na polovinu, pak budu s temito velkými zuby v grafu za nekolik let snadno euro-milionár." Rekne si mnohý akcionár amatér v prvním roce, nebo mladá paní v 8. mesíci. Jenze bohuzel, ta akcie, která mela nejvetsí zuby v grafu posledních 12 mesícu bude od nákupu uz zcela nudná a pujde uz jen vodorovne nebo rok dolu. Pritom se akcie koupí na pocátku trendu rostoucího nebo uprostred trendu rostoucího, kdyz indikátor MACD hluboko dole ukázal signál koupit. Ale bohuzel, po tom nejkrásnejsim signálu koupit v trendu rostoucim jak 2003 je akcie dalsí den v mínus a indikátor MACD uz ten signál koupit zas neukazuje, signál se ztratil zas a akcie padá celý rok. Kde je problém? Problém je v tom, ze technická analýza je obrazem minulých kurzu a trend rostoucí muze hned po nákupu skoncit a signál MACD vcera muze dnes zase zmiznout. Budoucí vývoj akcie není závislý na technické analýze, ale na zprávách o podniku, na zprávách o krizi, na ratingu analytiku, na rustu zisku podniku, na predrazení nebo podcenení akcie, na zájmu a nezájmu lidí a fondu o tu akcii.

Dnesní signály koupit a prodat: u MACD = Bullish MACD Crossovers, u svícek = Bullish Reversal Patterns: stockcharts.com/def/servlet/SC.scan - Je nutno kliknout na symbol se 2 svislými krivkami, které znamenají graf akcie + stoupající klouzavý prumer. Tento symbol se klikne u nalezených akcií ve skupinách: New 52 week hights, Bullish 50/200 day MA, Bullish MACD Crossovers, New CCI buy signals, Stock in a new uptrend Aroon, Stock in a new uptrend ADX. Jestli podle toho kupují akcie tisíce lidí, snad je ten zapocatý rust kurzu jistejsí.
Dalsí nové dnesní signály koupit clearstation.etrade.com a www.wallstreet-online.de/aktien

©   Celý text je originál. Jinde zatím není publikován   ©

Nejlepší knihy pro technickou analýzu akcií :
Nejlepsí kniha pro technickou analýzu akcií :
Akcie a burza, jediná kniha, kterou potřebuješ - Kapitola 8
Autor: Ladislav Konečný       v PDF obsah knihy a obálka knihy       Test the best from east to west !!
Kniha pro akcie a investice má 280 stran A4 = 210 mm x 297 mm. Je 0,76 kilo užitečných informací o investování a akciích.

Online obchod na knihu nr1a.com/kniha.html zde prosím objednat     Informace nr1a@seznam.cz


GRAFY : Renko chart , Kagi chart , Three line break chart , Point & figure chart

home - index     České akcie     fundament České akcie     Evropské kvalitní akcie     Euro akcie signály
USA kvalitní akcie     US akcie signály     techno akcie     zajímavé akcie     Warren Buffett akcie     BRKA
farmacie + biotech     indexy     moudrosti     analýza fundamentální     technická analýza     druhy grafu
Dow Jones fundament     Dow Jones grafy     US bank akcie     praxe akcie     investice     filtry počítadla
DAX akcie     krach 1929     krach 2000     mustrdepo     privatizace     tunely     paradís     2006     2007
2008     2009     2010     2011     2014     2020-2040     komodity     fondy     penize jako dluh     duch doby    
Benjamin Graham - Peter Lynch - Philip Fisher - John Templeton - Andre Kostolany
Diskusní fórum pro akcie investice fondy diskuse o akciích česká a slovenská diskuse   vtipy

Google   Zoohoo   Atlas   Centrum   Jednorozec   Volný   Webz   Zoznam