Duch doby video film a text = podvody centrální banky FED a jejích zakladatelů , autor Peter Joseph , Addendum , The spirit of the time , der Zeitgeist , vydání 2007 -2008. Jak americká centrální banka FED zapletla USA do 1. a 2. svetové války , vyprovokovala válku ve Vietnamu a Iráku a tim má na svedomí miliony mrtvých , jen aby obírala Spojené Státy o úroky , zavedla nezákonnou federální dan 25% z príjmu , kterou informovaní lidé beztrestne neplatí , jak FED uz 100 let umele vyvolává hospodárské krize. Videofilm byl vytvorený jako neziskový film. Jeho cílem je inspirovat lidi, aby sa zacali dívat na svet a dení okolo sebe z kritického pohledu a aby pochopili, ze veci casto nejsou takové, jaké se zdají být. Peter Joseph muze být jen pseudonym a autor se bojí uvést vlastní jméno.
Videofilm 48 minut české titulky video film = www.youtube.com + "duch doby"

Svetu vládne nekdo úplne jiný, nez si predstavují lidé, kterí nevidí za oponu. Skutecná pravda je, ze velké financní elementy meli pod palcem vládu uz po Andrew Jacksonovi. Roku 1775, v Americe zacala válka za nezávislost. Americké kolonie se snazily osamostatnit od represivní Anglické monarchie. Ackoli se za prícinu této revoluce oznacují mnohé duvody, jeden vycnívá nad ostatními jako primární prícina: Anglický král George III postavil mimo zákon nezávislou menu, kterou americké kolonie produkovaly a pouzívaly pro sebe. Namísto ní je nutil pujcit si peníze od centrální anglické banky - na úrok. Tím se kolonie okamzite dostávaly do dluhu. A jak pozdeji napsal Benjamin Franklin: Odmítnutí krále George III dovolit koloniím uzívat cestný penezní systém, který osvobodil obycejné lidé od sevrení financními manipulátory, byla pravdepodobne prvotní prícina revoluce. Roku 1783 získala Amerika nezávislost na Anglii. Avsak její boj proti konceptu centrální banky zkorumpovaných chamtivcu se vsak teprve zacal.
Co je tedy centrální banka? : Centrální banka je instituce, která produkuje peníze pro celý národ. Na základe historického precedentu jsou pro centrální banku neodmyslitelná dve specifická privilegia: Kontrola úrokových sazeb a kontrola mnozství penez v obehu - inflací. Centrální banka vsak nezásobuje vládní ekonomiku penezi, ale pujcuje jim je za úrok. Potom pomocí zvysovaní a snizovaní mnozství penez v obehu reguluje centrální banka hodnotu penez. Je nutné pochopit, ze celý tento systém muze dlouhodobe vytvorit jen jedinou vec: dluh. Na pochopení tohoto podvodu netreba být zádný génius. Kazdý dolar vydaný do obehu centrální bankou je od ní pujcen za nejaký úrok. To znamená, ze kazdý dolar je vlastne dolar + urcité procento dluhu. A protoze má centrální banka monopol na tvorbu penez pro celou zemi, kazdý dolar dává do obehu okamzite s dluhem. Odkud se vezmou peníze na splacení tohoto dluhu? Muze je opet vydat jen centrální banka. To znamená, ze centrální banka musí neustále zvysovat mnozství penez, aby docasne pokryla nesplacený dluh, který vytvorila. A kdyz jsou nové peníze dané do obehu opet za úrok, vytvárí se jeste vetsí dluh. Výsledek takového systému je zarucene otroctví, protoze pro vládu a tím i lid je nemozné vysvobodit se z tohoto samo-generujícího se dluhu. Zakladatelé USA si byli této veci velmi dobre vedomi.
"Domnívám se, ze bankovní instituce jsou nebezpecnejsí nez armády. Jestlize americký lid dovolí soukromým bankám vydávat jejich menu, banky a korporace, které okolo nich vyrustají, pripraví lid o všechen jejich majetek, dokud se jejich deti neprobudí bez domova na kontinente, který dobyli jejich otcové." - Thomas Jefferson, 1743-1826
"Jestli chcete zustat otroky bankéru a platit si za vlastní zotrocení, nechte je dál vytváret peníze a kontrolovat kredit národa." - Sir Josiah Stamp.
Do zacátku 20. století bylo v USA nasazených a odstranených nekolik centrálních bankovních systému, které byly podsunuty bezohlednými bankérskými zájmy. V té dobe byly ve financní a obchodní sfére dominantní rodiny: Rockefelleru, Morganu, Warburgu a Rotschildu = robber barons , Raubritter , raubíři. A na zacátku 20. století se opet snazily prosadit legislativu na vytvorení dalsí centrální banky. Vedeli vsak, ze vláda ani verejnost nebyly príznive nakloneni takové instituci. Potrebovali tedy vytvorit incident, který by ovlivnil verejné mínení. A tak J.P. Morgan, verejne povazovaný za financního velikána té doby, vyuzil svého masivního vlivu a zverejnil fámu, ze prominentní banka v New Yorku zbankrotovala. Morgan vedel, ze to zpusobí masovou hysterii, která se dotkne i jiných bank. To se i stalo. Verejnost ve strachu, ze prijde o své úspory, zacala ve velkém vybírat z bank peníze. Následkem toho musely banky stáhnout svoje pujcky, díky cemuz museli dlužníci prodat svuj majetek, aby zaplatili. Následovala spirála bankrotu, opetovných privlastnení a zmatku. Morgan v roce 1907 vyuzil moznost vyvolat paniku a promyslene ji usmernoval v jejím vývoji. Neuvedomujíc si tento podvod, narídil Kongres tento chaos vysetrit. Vysetrování vedl senátor Nelson Aldrich, který mel duverné spojení s bankovními kartely a pozdeji se díky snatku stal soucástí rodiny Rockefelleru. Komise pod vedením Aldricha doporucila vytvorení centrální banky. To melo zarucit, aby se panika z roku 1907 uz nikdy neopakovala. To byl podnet, který mezinárodní bankéri potrebovali na spustení svého plánu. Roku 1910 se uskutecnilo tajné setkání na pude J.P. Morgana na ostrove Jekyll Island u pobreží Georgie. Bylo to práve tady, kde byl sepsaný zákon umoznující vznik centrální banky - Federal Reserve Act. Tato legislativa pocházela od bankéru, ne zákonodárcu. Setkání bylo zcela utajeno pred vládou i verejnosti. Priblizne 10 osob, které se ho zúcastnily, dokonce nepouzívaly pri komunikaci ani vlastní jména. Po sepsaní zákona ho odevzdali svému politickému zástupci - senátorovi Nelsonovi Aldrichovi, aby ho protlacil kongresem. A v roce 1913 se díky vydatnému sponzorování ze strany bankéru stal prezidentem Woodrow Wilson. Wilson uz tehdy souhlasil, ze podepíse zákon o centrální bance - jako protisluzbu za podporu jeho kampane bankéri. Dva dny pred Vánocemi, v dobe, když byla vetsina kongresu doma se svými rodinami, byl tento zákon odhlasován, a Wilson ho následne podepsal.
Pozdeji Woodrow Wilson s lítostí napsal: "Náš skvelý prumyslový národ je kontrolován jeho systémem kreditu. Tento systém kreditu je soustredený v soukromých rukou. Rust naseho národa, stejne jako vsechny nase aktivity, jsou v rukách hrstky lidí. I kdyby jejich kroky byly cestné a ve verejném zájmu, jsou prímo zamerené na podnikaní, v kterém jsou zahrnuty jejich vlastní peníze. Jsou omezovaní svými vlastními limity. Potlacují, kontrolují a nicí pravou ekonomickou svobodu. Stali jsme se nejkontrolovanejsí vládou v celém civilizovaném svete. Uz nejsme vláda s možností svobodného volby, nejsme vládou volenou vetsinou, ale vládou ovládanou malými skupinami dominantních lidí."
Poslanec Louis McFadden také rekl pravdu po prijetí tohoto zákona: "Buduje se tu celosvetový bankovní systém, superstát kontrolovaný mezinárodními bankéri, kterí spolupracují na zotrocení sveta pro vlastní potešení. Centrální banka FED prevzala moc nad vládou."
FED - Federal Reserve System - Centrální banka byla zalozena 23.12.1913. Zalozilo jí 11 bank : Warburg Bank - Amsterdam + Hamburg , Rothschild Bank - London + Berlin , Lazard Fréres Bank - Paris , Israel Moses Seif Bank - Italie a z mesta New York banky : Lehman Brothers , Kuhn-Loeb , Goldman-Sachs , Rockefeller Bank , Chase National Bank , Morgan First National Bank , Marine Midland Bank.
Verejnosti bylo receno, ze centrální banka bude ekonomickým stabilizátorem a inflace a ekonomické krize jsou vecí minulosti. Jak vsak historie ukázala, pravdou byl presný opak. Mezinárodní bankéri meli nyní elegantní masinérii na rozsirovaní a dosahovaní svých osobních ambicí. V letech 1914 až 1919 zvýsila centrální banka mnozství penez v obehu skoro o 100%, výsledkem byly rozsáhlé pujcky malým bankám a verejnosti. Potom roku 1920 stáhla centrální banka zpet velkou cást penez v obehu a to zpusobilo, ze banky, které je mely od ní pujcené, musely vypovedet svým klientum velké mnozství pujcek, a stejne jako roku 1907, nastal masový výber bankovních vkladu, bankroty a kolapsy. Zkolabovalo více nez 5.400 bank mimo Federální rezervní systém. Tím se jeste víc upevnil monopol malé skupiny mezinárodních bankéru. Vedomi si tohoto zlocinu, poslanec Lindbergh prolomil mlcení a v roce 1921 prohlásil: "Pod rouskou zákona o centrální bance je panika vytvárená vedeckým zpusobem. Momentální panika je první vedecky vytvorenou panikou a funguje stejne dokonale, jako kdyz resíme matematickou rovnici." Panika z roku 1920 byla vsak jen slabým zahráním.
V letech 1921 az 1929 centrální banka opet zvýsila mnozství penez v obehu. To melo opet za následek mnoho pujcek pro verejnost a komercní banky. Na trhu cenných papíru se tak objevil nový typ pujcky - tzv. marginální pujcka. Velmi zjednodusene: marginální pujcka dovolovala investorovi složit jen 10% ceny cenného papíru, zbylých 90% bylo pujceno prostrednictvím burzovního maklére. jinými slovy, nekdo mohl vlastnit cenné papíry hodnoty 1000 Kc a stacilo mu na to jen 100 Kc. Tato metoda byla kolem roku 1920 velmi populární. Zdálo se, že každý na trhu vydelával peníze. Tento typ pujcky mel vsak jeden hácek: O její splacení mohlo být pozádáno kdykoliv a musela být splacena do 24 hodin. Takový krok se nazývá výzva na dodatkovou úhradu. Jeho typickým výsledkem je, ze majitel musel prodat cenné papíry, které byly díky pujcce zakoupeny. Nekolik mesícu pred ríjnem 1929 J.D. Rockefeller, Bernhard Barack a jiní zasvecení hráci v tichosti odesli z trhu a 24. ríjna 1929 zacali financníci v New Yorku pozadovat splacení techto marginálních pujcek ve velkém. To okamžite spustilo na trhu rozsáhlé výprodeje, kdy kazdý musel získat peníze na splacení marginální pujcky. Znova nastal masový výber bankovních vkladu. Zkolabovalo víc nez 16 tisíc bank. To bankérum z FED umoznilo nejen koupit konkurencní banky s výraznou slevou, ale také koupit celé korporace za pár drobných. Byla to nejvetsí krádez v americké historii. To vsak jeste nebyl konec. Namísto toho, aby centrální banka zvýsila mnozství penez a uzdravila trh z kolapsu, stáhla z neho jeste víc penez a tak zpusobila jednu z nejvetsích depresí v historii. Znova rozhnevaný poslanec Louis McFadden, dlouhodobý odpurce bankovních kartelu, zacal prosazovat trestní zodpovednost vuci vedení centrální banky. O kolapsu a depresi rekl: "Byla to precizne naplánovaná událost. Bankéri centrální banky FED chteli do spolecnosti vnést zoufalství, aby se mohli stát vládci nás vsech." Po dvou neúspesným pokusech o vrazdu McFaddena byl tretí pokus úspesný. McFaddena otrávili na banketu predtím, nez mohl prosadit trestní zodpovednost vuci vedení FED. Poté, kdy bankéri zubozili spolecnost, rozhodli se odstranit krytí bankovek zlatem. Aby to mohli udelat, potrebovali získat zbylé zlato v systému. A tak pod zamínkou "pomoci ukoncit ekonomickou krizi" prisel roku 1933 zákon o povinnosti odevzdat zlato. Pod hrozbou 10-letého trestu byl kazdý v Americe povinen odevzdat všechny zlaté predmety do státní pokladnice. Tím byla verejnost obrána i o poslední zbytky bohatství, které jí zustaly.
Koncem roku 1933 bylo zruseno krytí bankovek zlatem. Kdyz se podíváte na dolarovou bankovku pred rokem 1933, je na ní napsáno, ze je vymenitelná za zlato. Kdyz se podíváte na dolar dnes, stojí tam, ze je to legální prostredek na platbu - coz znamená, ze není krytý absolutne nicím. Je to bezcenný papír. Jediné, co dává penezum hodnotu, je to, kolik se jich nachází v obehu. Proto moc regulovat mnozství penez je stejná moc, jako regulovat jejich hodnotu a moc, která mozná celou ekonomiku a spolecnost muze polozit na kolena. "Dejte mi moc nad penezi celého národa a potom mi bude jedno, kdo dela zákony." - M.A. Rotschild, zakladatel bankovní dynastie Rotschildu. Je dulezité jasne pochopit, ze centrální banka je soukromá spolecnost. Je asi tak "federální", jako "Federal Express". Sleduje vlastní zájmy a vláda USA nemá v podstate zádný prostredek na její regulaci. Je to soukromá banka, která vláde pujcuje peníze pro celou zemi - za úrok. To je úplne stejný model, jako podvodnický centrálne-bankovní model, od kterého se zeme snazila utéct, kdyz pri velké revoluci vyhlásila nezávislost. Roku 1913 vsak nebyl zákon o centrální bance jediným protiústavním zákonem, který prosel kongresem. Prosel i zákon o federální dani z príjmu. Je dulezité dodat, ze nepozornost a ignorance americké verejnosti vuci federální dani z príjmu je dukazem toho, jaká je americká populace nedbalá a málo inteligentní. Za prvé: federální dan z príjmu je úplne protiústavní. Je to prímá dan a zároven není rozdelena mezi státy. Všechny prímé dane musí být takto rozdeleny - to ríká ústava USA. Za druhé: pozadovaný pocet státu nikdy neschválil dodatek, který by tuto dan z príjmu povolil. Tato skutecnost byla dokonce citována i v prípadech moderního soudnictví. "Když prezkoumáte 16. dodatek Ústavy, zjistíte, ze ho nikdy neschválil dostatecný pocet státu." - soudce U.S. krajského soudu James C. Fox, 2003. Za tretí: dnes, prostrednictvím této dane, odevzdává clovek v USA státu asi 25% svého celkového príjmu. A hádejte, kam jdou tyto peníze. Jdou na splacení úroku na peníze, které vyprodukovala podvodná centrální banka FED a pujcila svému státu. Tato instituce pritom nemusí vubec existovat. Peníze, které vydeláme za 3 mesíce, jdou kazdorocne doslova do kapes mezinárodních bankéru, kterí vlastní centrální banku. Za ctvrté: i kdyz vláda lzive tvrdí, že je federální dan z príjmu legální, v USA neexistuje žádný zákon, který by vám ukládal povinnost platit tuto dan. Tecka. Skutecne jsem predpokládal, ze samozrejme musí být takový zákon, na který muzete ukázat prstem v sbírce zákonu, který vyzaduje, abyste tu dan platili. Samozrejme, ze musí existovat. A dostal jsem se do bodu, kdy jsem takový zákon nemohl nikde najít, já ani lidé, které znám. A osobne jsem nevidel jinou moznost, nez z danového úradu odejít. Na základe zkoumaní, které jsem provedl behem roku 2000 a které stále provádím, zádný takový zákon jsem nenasel. Ptal jsem se mnoho lidi z kongresu i komisaru danového úradu IRS. Nemohou odpovedet, protoze kdyby odpovedeli, Americané by se dozvedeli, ze celá vec s federální daní z príjmu je podvod. Tuto dan jsem nezaplatil od tehdy, co jsem odesel z IRS. Neplatím ji od roku 1999. Federální dan z príjmu není nic jiného, nez zotrocení celé zeme. Bohatí lidé , milionári , miliardári federální dan neplatí , jestlize si zalozí nejakou nadaci.
Nekolik velkých i mensích válek. Kontrola ekonomiky a permanentní loupez majetku je jen jeden nástroj, který drzí bankéri v rukách. Dalsím zpusobem, jako ovládat a profitovat, je válka. Od vzniku centrální banky v roce 1913 probehlo nekolik velkých i mensích válek. Tri nejvetsí byly I. a II. svetová válka a válka ve Vietnamu. První svetová válka. V roce 1914 vypukly v Evrope války, v jejich stredem byly Nemecko a Anglie. Americká verejnost nechtela mít s válkou nic spolecné, Proto prezident Wilson verejne vyhlásil neutralitu. Vláda USA vsak neverejne hledala jakoukoliv záminku, na základe které by USA mohly vstoupit do války. Z poznámek ministra zahranicí Williama Jenningse: "Velké bankovní zájmové skupiny vstup do války velmi zajímal, protoze to byla pro ne rozsáhlá prílezitost k velkým ziskum." Je dulezité pochopit, ze nejlukrativnejší vec, která se muze prihodit Mezinárodním bankérum, je práve válka. Válka totiz nutí zemi pujcit si od centrální banky mnoho penez za úrok. Jeden z nejblizsích poradcu prezidenta Woodrowa Wilsona byl plukovník Edward House, muz s velmi úzkými konexemi na mezinárodní bankére FED, kterí velmi chteli vstoupit do války. Z dokumentované konverzací mezi Housem - prezidentovým poradcem a Edwardem Greyem - ministrem zahranicí Anglie, ohledne toho jako dostat Ameriku do války: Grey se zeptal: "Co by udelali Americané, kdyby jim Nemci potopili lod s americkými obcany na palube?" House odpovedel: "Myslím, ze by to v USA zpusobilo zápal rozhorcení a samo o sobe by to stacilo na zatazení USA do války." A tak 7.kvetna 1915, v podstate na návrh Edwarda Greye byla lod s jménem Lusitania úmyslne poslána do vod kontrolovaných Nemeckem, kde byla nemecká bojová plavidla. A presne jak se ocekávalo, nemecké ponorky torpédovaly lod. Na Lusitanii díky tomu vybuchla i skladovaná munice. Zemrelo 1.200 lidí. Pro jeste lepsí pochopení úmyslnosti tohoto cinu: nemecká ambasáda dala inzeráty do New York Times, varující lidi, ze jestli na Lusitanii nastoupí, uciní tak na vlastní riziko, protoze lod, plavící se z Ameriky do Anglie pres válecnou zónu, bude vystavena znacnému riziku znicení. A presne podle predpokladu - potopení Lusitanie vyvolalo u Americanu velkou vlnu hnevu a Amerika krátce na to vstoupila do války. Behem první svetové války zahynulo 323 tisíc Americanu. J.D.Rockefeller na 1. svetové válce vydelal 200 milionu dolaru. Válka stála Ameriku 30 miliard dolaru, ze kterých vetsina byla pujcena centrální bankou za úrok a zvýsila zisky mezinárodních bankéru.
Druhá svetová válka. 7. prosince 1941 zaútocilo Japonsko na americkou flotilu v zátoce Pearl Harbor. Tento incident zatáhl Ameriku do války. Prezident Franklin D Roosevelt vyhlásil, ze "tento útok si bude historie pamatovat jako hanebnost". To je nepochybne pravda, ale ne kvuli tomu, ze se udál necekaný útoku na Pearl Harbor. Po sedesáti letech od této události je jasné, ze tento útok byl nejen znám týdny predem, ale byl i mimorádne zádán a také vyprovokován. Rooseveltova rodina patrila mezi bankére v New Yorku od 18. století a jeho strýc Fredrik byl dokonce v puvodním vedení centrální banky. Roosevelt velmi sympatizoval se zájmy mezinárodních bankéru a jejich eminentní zájem byl vstoupit do války. A jak jsme videli, pro mezinárodní bankére není nic výnosnejsí nez válka. V zápisníku Rooseveltova ministra války Henryho Stimsona z 25. listopadu 1941 si Stimson zaznamenal rozhovor s Rooseveltem: "Otázka byla, jak je nasmerovat, aby vystrelili první. Bylo zádoucí zabezpecit, aby Japonci byli ti, kterí zaútocí první, aby nezustala zádná pochybnost o tom, kdo byl agresor." V mesících pred útokem na Pearl Harbor udelal Roosevelt vsechno, co bylo v jeho moci, aby Japonce rozhneval. Zastavil vsechen prodej americké ropy Japonsku. Zmrazil japonská aktiva v USA. Dal verejné pujcky Cíne a taky poslal vojenskou pomoc Británii, oba tyto státy byly ve válce nepráteli Japonska. To je mimochodem úplne v rozporu s Mezinárodními válecnými pravidly. A 4. prosince, 3 dny pred útokem, dostal od australské tajné služby Roosevelt informaci o japonských jednotkách smerujících k Pearl Harboru. Roosevelt ji ignoroval. A jak se ocekávalo a dovolilo, 7. prosince 1941 zaútocily japonské jednotky na Pearl Harbor. Zemrelo 2.400 vojáku. Pred útokem nechtelo mít s válkou nic spolecného 83% americké verejnosti. Po útoku se do války dobrovolne prihlásil milion muzu. Je také dulezité poznamenat, ze válecnou masinérii nacistického Nemecka výrazne podporovali 2 organizace. Jedna z nich se jmenovala I.G. Farben. I.G. Farben produkovala 84% nemeckých výbusnin a dokonce i jedovatý plyn Zyklon B, pouzívaný v koncentracních táborech na usmrcení milionu lidí. Jedním z tichých parteru I.G. Farben byla americká spolecnost J.D. Rockefellera s názvem Stand Oil Company. Faktem bylo, že nemecké vzdusné síly nemohly létat bez speciální prísady do paliva - patentované spolecností Standard Oil. Drastické bombardovaní Londýna nacistickým Nemeckem bylo mozné díky tomu, ze Standard Oil prodala I.G. Farbenu tuto prísadu v hodnote 20 milionu. Toto je jen jeden malý príklad, jak americký byznys financoval obe strany 2. svetové války. Dalsí zrádcovskou organizací hodnou zmínit byla korporace Union Banking v New Yorku. Nejenže financovala pocetné aspekty vzestupu Hitlera k moci, stejne jako materiál behem války, ale byla to i banka na praní nacistických spinavých penez. Tato banka byla usvedcena, ze ve svých sejfech mela milióny dolaru nacistických penez. Majetek korporace Union Banking byl posléze zabaven za obchodovaní s neprítelem. A hádejte, kdo byl viceprezidentem Union Bank? Prescott Bush, deda amerického prezidenta George W. Bushe a samozrejme otec bývalého prezidenta G.H.W.Bushe. Mejte to na pameti pri hodnocení morálních dispozic rodinného klanu Bushu.
Vietnam : USA oficiálne deklarovalo severnímu Vietnamu válku roku 1964. Stalo se to po té, co se stal incident, pri kterém na americké bojové lodi v Tonkinském zálivu údajne zaútocily vietnamské torpédové cluny. Táto událost se stala známa jako incident v Tonkinském zálivu. Incident se stal katalyzující záminkou masivního nasazení jednotek a spustení války. Je tu vsak jeden problém. Útok na bojové lode ze strany vietnamských clunu se nikdy nestal. Byla to kompletne zinscenovaná událost, která mela poslouzit jako záminka pro vstup do války. Bývalý ministr obrany Robert McNamara po letech prohlásil, ze incident v Tonkinském zálivu byla chyba. Tak také promluvilo mnoho dalsích dustojníku priznávajících, ze tento incident byl umele vytvorená fraska a úplná lez. Jednou ve válce, uz to byl byznys jako obvykle. V ríjnu 1966 prezident Lyndon Johnson zprísnil omezení pro obchod se sovetským blokem. Vedel pritom, ze Soveti produkovali víc nez 80% vojenského materiálu pro severní Vietnam. Na druhé strane, Rockefeller financoval továrny ve tehdejsím Sovetském Svazu, které vyrábely vojenský materiál pro severní Vietnam. Financovaní obou stran konfliktu byla vsak jen jedna strana mince. V roce 1985 byla odtajnena pravidla vojenských operací ve Vietnamu. Tato pravidla definovala, co americké jednotky mohly anebo nemohly delat ve válce. Obsahovala absurdity jako: protiletadlové systémy Vietnamu nemohly být bombardovány, pokud nebylo známo, zda jsou plne funkcní a bojeschopné. Zádného neprítele nesmeli pronásledovat poté, co prekrocil hranice s Laosem anebo Kambodžou. A jeste jasnejsí príklad: cíle kritické dulezitosti nesmely být atakovány, pokud to neprikázalo vrchní armádní velení. Krome techto absurdních omezení bylo také zarázející, ze severní Vietnam byl o techto omezeních informován. A tak celou bojovou strategii zalozil na techto omezeních amerických vojsk. To je duvod, proc válka trvala tak dlouho. A podstatné je toto: Cíl nikdy nebyl válku ve Vietnamu vyhrát, ale aby trvala co nejdéle. Tato válka pro zisk FEDu stála zivot 58 tisíc Americanu a 3 milióny Vietnamcu.
A kde jsme dnes? Byla to zinscenovaná událost, pouzitá jako záminka pro válku, stejne jako potopení Lusitanie, vyprovokování Pearl Harboru a lez o incidentu v Tokinském zálivu. Byla by to výjimka z pravidla, kdyby tomu tak teoreticky nebylo. Jedna proti Iráku a druhá proti Afganistanu. Válku proti vám. Patriot Act, ministerstvo vnitra, zákon o vojenských soudech a dalsí zákony jsou naprosto a totálne zkonstruovány ke znicení vasich obcanských svobod. Mají limitovat vasi schopnost bojovat proti tomu, co se chystá. Dnes jsou v USA mozné veci, o kterých médii oblbovaná a neinformovaná verejnost vubec netusí. Vás dum muze být prohledán bez povolení a bez toho, abyste byli doma. Na základe této prohlídky vás mohou zatknout bez toho, aby vám bylo receno za co. Mohou vás drzet ve vazbe na neurcitou dobu, bez prístupu k právníkovi a legálne vás mucit. A to vsechno jen na základe podezrení, ze byste mohli být teroristé. Jestli potrebujete obrázek toho, co se v této zemi deje, pojdme se podívat, jak se opakuje historie. V únoru 1933 zinscenoval Adolf Hitler útok pod falesnou vlajkou - podpálil vlastní budovu Nemeckého parlamentu Reichstag a útok svedl na teroristické komunisty. O pár týdnu pozdeji prosadil zákon, který úplne zrusil nemeckou ústavu a eliminoval práva a svobody obcanu. Potom vedl sérii preventivních válek, které nemectí obcané odsouhlasili pod zamínkou udrzení bezpecnosti v zemi. "Existuje zlo, které ohrozuje kazdého muze, zenu i díte v této skvelé zemi. Musíme podniknout urcitá opatrení, abychom zajistili domácí bezpecnost a ochránili nasi zemi." - George Bush? Rekl to Adolf Hitler, když predstavoval lidem gestapo. Co se týce komunismu a jeho organizací, ti nám nesmí stát v ceste! Nasim neprítelem je radikální sít teroristu, stejne jako kazdá vláda, která je podporuje. Je na case vzbudit se. Lidé u moci delají vsechno, co je v jejich silách, abyste byli nepretrzite klamáni a manipulováni. Vnímaní reality není u laické verejnosti, hlavne v aréne politiky, její vlastní. Je jí mazane podstrkována, aniz by o tom vubec vedela. Napríklad, verejnost si povetsine myslí, ze invaze do Iráku jde spatne, nebot sektárské násilí stále neutichá. Co ale ona verejnost nevidí, ze destabilizace Iráku je presne to, co lidé, stojící v pozadí vlády, chtejí.
Ta válka v Iráku má trvat co mozná nejdéle, aby v regionu doslo k rozstepení, zásoby ropy zajisteny, stejne jako neprestávající zisky zbrojních dodavatelu a co je nejdulezitejsí: vybudovat trvalé vojenské základny, aby je bylo mozno pouzit jako odrazový mustek proti dalsím nekonformním zemím s velkými zásobami ropy, jako Írán a Sýrie. Aby bylo jasnejsí, ze obcanská válka a destabilizace je ciste úmyslné: Roku 2005 zatkla irácká policie dva elitní cleny britských speciálních jednotek. Zatkli je za to, ze behem jízdy autem stríleli po civilistech a byli prevleceni za Araby. Okamzite po jejich zatcení a uveznení v Irácké Basre zádala britská armáda jejich propustení. Kdyz to vláda v Basre odmítla, prijely britské tanky a fyzicky muze vysvobodily z vezení. Jestlize chcete nejaké území znicit, jako to udeláte? Jsou dve moznosti: bud tam jdete a bombardujete atd.. Ale to není moc úcinné. Lepsí je dosáhnout, aby lidé v oblasti zabíjeli jeden druhého a znicili si vlastní území, vlastní farmy. A to je to, co se v té oblasti stalo. Zpusob, jak porazit protivníka, je ten, ze dosáhnete, aby znicil sám sebe, postváním jeho rad proti sobe. A potom priléváte olej do ohne na obou stranách, jejich vzájemným popouzením a oni se mezi sebou pozabíjejí.
Je cas, abychom se probudili videt tuto realitu, abychom pochopili, ze lidé, kterí se snaží udržovat a vytváret impéria, to delají manipulací lidí, které chtejí porazit. Mozná se ptáte, proc je celá kultura ze vsech stran tak presycená zábavou z masmédií, zatímco americký vzdelávací systém pokracuje ve svém rapidním úpadku do otupelosti. Americká vláda se rozhodla prevzít kontrolu nad systémem verejného vzdelávání. Za co vaše vláda platí, to i dostává. Kdyz to pochopíme a pak se podíváme na vládou financované vzdelávací instituce a uvidíme ten druh studentu a zpusob vzdelávaní, který vzniká za státní peníze. Logika napoví, ze kdyby se to, co se ukazuje na techto skolách, ukázalo nebýt v souladu s tím, co vláda chtela, tak to vláda zmení. Podstatné je, ze vláda dostává presne to, co si objednává. Oni nechtejí, aby byly vase deti vzdelávány. Nechtejí, abyste prílis mysleli. To je duvod, proc se Spojené Státy a nás svet stal tak presycen zábavou, masmédii, televizních show, zábavními parky, drogami, alkoholem a vsemozným bavením se. Aby byli lidé zabaveni. Abyste se náhodou nedostali do cesty dulezitým lidem, protoze moc premýslíte. Je lepsí se probudit a pochopit, ze nekde tam venku jsou lidé, kterí ovládají vase zivoty a vy o tom ani nevíte. Jsme ve velkém problému! Protoze vy, lidi, a 62 milionu dalsích Americanu me práve poslouchá. Protoze méne nez 3% z vás cte knihy. Nebot méne než 15% z vás cte noviny. Nebot jediná pravda, kterou znáte, je ta, kterou vidíte na televizní obrazovce. Práve ted tu je celá generace, která nikdy nevedela nic, nez co vyslo z této bedny. Ta obrazovka je vás gospel, nejvyssí zjevení. Ta bedna dokáze udelat nebo svrhnout prezidenty, papeze i premiéry. Tahle bedna, je ta nejdesivejsí moc na celém tomto bezbozném svete a beda, kdyz padne do rukou nesprávných lidí. A kdyz ta nejvetsí spolecnost na svete ovládá ten nejdesivejsí prostredek propagandy na celém tomto bezbozném svete, kdo ví, jaký bordel vám budou strkat pod nos namísto pravdy! Tak me teda dobre poslouchejte: Televize není pravda! Televize je jen pitomý zábavní park. Televize je cirkus, karneval, cestující tlupa akrobatu, vypravecu, tanecníku, zpeváku, zongléru, krotitelu lvu a fotbalistu. Je to byznys na zabíjení nudy! A vy u ní sedíte den za dnem, noc za nocí, vsechny veky, vsechny barvy pleti a vyznání. My jsme to jediné, co znáte. Zacínáte verit iluzím, kterými vás tu krmíme. Zacínáte si myslet, ze bedna je skutecnost a vase vlastní zivoty neskutecné. Udeláte cokoliv, co vám v té bedne reknou. Oblékáte se jako v té bedne, jíte jako v té bedne, vychováváte svoje deti jako to delají v bedne, dokonce i premýslíte jako ta bedna! Toto je masové sílenství! Ve jménu bozím, lidi, vy jste ti skutecní a my jsme ta iluze! Poslední vec, kterou si lidé za oponou prejí, je uvedomelá, informovaná verejnost, schopná kritického myslení. A to je duvod, proc je ten falesný duch doby produkován, cestou nábozenství prostrednictvím masmédií a vzdelávacího systému. Jde jim o to, aby vás udrzeli ve zmateném, naivním blábolu. A darí se jim to proklate dobre.
Roku 2005 byla uzavrena dohoda mezi Kanadou, Mexikem a USA. Táto dohoda, neohlásená verejnosti, neodsouhlasená kongresem, spojuje USA, Kanadu a Mexiko do jedné entity, odstranuje vsechny hranice. Nazývá se to Severoamerická Unie. Asi se ptáte, proc jste o tom nikdy neslyseli. Ve skutecnosti je jen jeden mainstreamový reportér, který o tom slysel a mel odvahu o tom informovat. Politika Bushovy administrativy ohledne otevrených hranic a její rozhodnutí ignorovat imigracní zákony této zeme je cást sirsí agendy. Prezident Bush podepsal formální dohodu, která ukoncí Spojené státy, jak je známe. A ucinil tak jak bez souhlasu Kongresu tak i bez souhlasu obyvatel USA. Je to vec, o které slyselo pouze velmi málo lidí. Opet je to dílem malé hrstky lidí, tam úplne nahore ve prospech velkých investoru. Ale pracující lidé, politictí úredníci z celé zeme, z vesnic a mest, ti o tomto nevedí vubec nic. Toto není jen nejaká obchodní dohoda. Je to totální odstranení suverenity tech zemí, které vyústí i v novou menu zvanou Amero. Myslím, ze na co by se lidé zijící za dolary meli zamerit, je práve toto Amero. Je to vec, o které nikdo nemluví. A bude to mít obrovský dopad na zivot kazdého v USA, Kanade a Mexiku. Amero je nová mena plánovaná pro severoamerické Ameriku, které se práve mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem vytvárí. Jde o vytvorení území bez hranic, v podstate jako EU. A americký dolar, kanadský dolar a mexické peso budou nahrazeny tím Amero. Podle té dohody americká ústava v podstate ztratí platnost. Asi si myslíte, ze neco takového by bylo na první strane kazdých novin. Ale jen do tehdy, nez si uvedomíte, ze lidé, kterí jsou za tím vsím, jsou presne ti samí lidé, kterí stojí za masmédii. To co nemáte vedet, vám jednoduse nereknou. Severoamerická Unie je ten samý princip jako Evropská Unie, Africká Unie a pak i Asijská Unie. A ti samí lidé stojí za vsemi uniemi. A az prijde ten správný cas, Severo-americká Unie, Evropská Unie, Africká Unie a Asijská Unie budou spojeny dohromady, vytvorí se poslední stádium plánu, na kterém ti lidé pracovali uz pres 60 let - celosvetová vláda. "Meli bychom mít jednu svetovou vládu, at se nám to libí, nebo ne. Jedinou otázkou zustává, zda bude dosazena bojem, anebo dohodou." - Paul Warburg, Council of Foreign Relations, architekt Federálního rezervního systému. "Jsme vdecní Washington Postu, novinám New York Times, Time Magazine a jiným výborným periodikám, jejichz reditelé chodili na nase setkání a zachovali diskrétnost po více nez 40 let. Bylo by nemozné, abychom rozvinuli nás plán pro svet, kdybychom po tato léta byli pod dohledem médií. Svet je však dnes vyspelejsí a lépe pripravený zavádet svetovou vládu. Nadnárodní suverenita intelektuální elity a svetových bankéru je urcite lepsí, nez samostatné rozhodovaní kazdého národa praktikované v minulých stoletích." - David Rockefeller, Council of Foreign Relations. Jedna banka, jedna armáda, jedno centrum moci. A jestli jsme se z historie neco poucili, je to fakt, ze moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutne.
Aaron Russo - filmar a bývalý politik byl s Nicholasem Rockefellerem velmi dobrý prítel. Aaron ukoncil toto prátelství po tom, co se zjistil, co jsou Rockefellerové zac a o jejich ambicích. Jednoho dne mu zavolala známá advokátka a rekla: "Chtel by ses setkat s jedním z Rockefelleru?" On rekl: "Samozrejme, velmi rád." Sprátelili se a Rockefeller zacal prozrazovat spoustu vecí. Jeden vecer rekl: "Prijde událost, na které základe pujdeme do Afghánistánu, abychom mohli natáhnout ropovod ke Kaspickému morí. Pujdeme do Iráku, vzít ropu a zalozit vojenské základny na stredním východe a pujdeme do Venezuely a zbavíme se Cháveze." První dve úlohy se jim podarily, Chávez vsak ne. Rockefeller rekl: "Uvidís chlápky prohledávat jeskyne a hledat lidi, které nikdy nenajdou." Smál se tomu - ze máme válku proti teroru a pritom tam není zádný skutecný neprítel. Mluvil o tom, ze válku s terorem není mozné nikdy vyhrát, nebot to je vecná válka a tak vzdy muzete lidi obrat o jejich svobody. Jak chcete lidi presvedcit, ze je ta válka skutecná? Pres média. Média dokázou presvedcit kazdého, ze je skutecná. Jednoduse se o tom porád dokola mluví, znovu a znovu a nakonec tomu lidi uverí. Oni stvorili tu Federální rezervu v roce 1913 pomocí lzí.
Stvorili i 11. zárí 2001, kdy unesená letadla zbourala dve budovy World Trade Center v New Yorku a 2.900 lidí zahynulo. To byla zase jen dalsí lez. Po 11. zárí 2001 bojují ve válce s terorem a naráz z niceho nic vtrhnou do Iráku, to byla dalsí lez a nyní chtejí pokracovat s Iránem. Proc toto vsechno deláte, jaký to má smysl? Máte vsechny peníze sveta, které si vzpomenete, máte vsechnu moc. Vzdyt ublizujete lidem. To není dobrá vec. Rockefeller odpovedel: "A proc te zajímají lidi? Zajímej se o sebe a o svoji rodinu. Nasim cílem je oznackovat kazdého cloveka na tomto svete RFID chipem. A vsechny peníze budou na tech chipech a i všechno ostatní a kdyby chtel nekdo protestovat proti tomu, co deláme, anebo nedelat, co chceme, muzeme mu jednoduse vypnout ten chip." Rok po tomto prohlásení Aaron Ruso zemrel na rakovinu. V roce 2005 Kongres pod záminkou kontroly imigrantu a takzvané války s terorismem schválil zákon o Real ID, podle kterého je do kvetna 2008 plánováno, ze bude kazdý povinen nosit u sebe federální obcanku, která bude na sobe mít skenovatelný cárový kód s vašimi osobními údaji. Tento cárový kód je vsak jen mezistupen pred tím, nez bude karta vybavená sledovacím mikrochipem, který bude vyuzívat rádiové vlny na sledovaní kazdého vaseho kroku na této planete. Jestli jste o tom jeste nikdy neslyseli, vezte, ze RFID sledovací chip je uz v kazdém novém americkém i evropském pasu. A posledním krokem je implantovaný chip, který díky manipulaci a pod ruznými záminkami uz prijalo mnoho lidí. Na Floride máme rodinu, která je skutecným prukopníkem krásného nového sveta. Jsou to první dobrovolníci, kterí budou mít identifikacní mikrocip implantovaný do jejich tel. Po 11. zárí 2001 se bála jedna paní o bezpecnost její rodiny. Nevadilo by jednomu pánovi, kdyby mel do své paze voperované neco, co by ho identifikovalo. Nakonec bude kazdý uzavren v jedné monitorované, kontrolní síti, kde kazdý krok, který udeláte, bude zaznamenán. A kdyz vybocíte z rady, mohou vám jednoduse vás chip vypnout a tim i zivot. V té dobe se bude kazdý aspekt spolecnosti tocit kolem pouzívání techto chipu. Toto je obraz budoucnosti, který uvidíte, kdyz otevrete oci. Centralizovaná svetová ekonomika, kde každého pohyb a každá jeho transakce je sledována a monitorována. Vsechna práva budou odstranena. Nejneuveritelnejsím aspektem toho celého je, ze tyto totalitní prvky nebudou lidem vnuceny. Lidé si je budou sami zádat. A to díky manipulaci spolecnosti, vytvárením strachu a oddelení lidí od vedomí jejich síly a smyslu reality. Proces, který trvá uz celé století, jestli ne tisíciletí. Nábozenství, vlastenectví a kazdá forma verejného vzdelávání i ohlupování slouzila k stvorení ovládané populace, naprosto tvárné v rukou hrstky lidí. Model zní: "Rozdel a panuj!" A dokud budou lidé videt sebe sama oddelené od vseho ostatního, povedou sami sebe do úplného otroctví. Muzi za oponou to vedí. A tak také vedí, ze jestli si lidé nekdy uvedomí pravdu o svém spojení s prírodou a pravdu o své osobní síle, celý ten umele vytvorený duch doby, ke kterému se modlí, se zrítí jako domecek z karet. Celý ten systém,v kterém zijeme, do nás hucí, ze jsme bezmocní a slabí, ze celá nase spolecnost je zlo a je rízena zlocinem. Je to vsechno velká hnusná lez! Jsme silní, krásní, moudri a výjimecní. Není vubec zádný duvod, proc bychom nemohli pochopit, kdo skutecne jsme a kam smerujeme. Není duvod, proc by si prumerný clovek nemohl být úplne vedom své síly. Jsme neskutecne silné bytosti. Kdyz moc lásky prekoná lásku k moci, svet pozná mír. ( autor Peter Joseph )

Co je to Federal Reserve System FED. Neni to státní a nemá to ani rezervy. Federal Reserve Banks také nejsou zádné banky. Vlády nemely dovoleno tisknouti bankovky a peníze byly tedy velice stabilní a kryté zlatem. Jenze bylo potreba mnohem více penez, nez na ne stacilo zlato. A proto byla zalozena roku 1694 v Anglii centrální banka Bank of England a ta tiskla peníze a ciní tak do dnes. Po vzoru té anglické banky vznikly postupne v USA 4 centrální banky a byla to vzdy lumpárna. První centrální banka v USA vznikla 1781 jako Bank of North America. Druhá centrální banka v USA byla zalozena roku 1791 jako First Bank of the United States. Tretí centrální banka vznikla 1816 jako Second Bank of the United States. Vláda a kongres si ty lumpárny od centrálních bank ale nenechaly nikdy dlouho líbit a ty 3 centrální banky byly vzdy za nekolik let zruseny. Ta poslední lumpárna = FED trvá od roku 1913 dodnes. V centrálních bankách byli vzdy podvodníci, pujcovali státu cerstve vytisknuté peníze za úroky a okrádali stál a lidi o miliardy dolaru, lidé musí platit extra dane vymyslené od centrální banky. Federal se to jmenuje, aby vznikl falesný dojem, ze je to státní. Reserve se to jmenuje, aby vznikl falesný dojem financní jistoty. System se to jmenuje, aby vznikl dojem, ze to neni zas centrální banka, kdyz uz byly 3 centrální banky USA pro podvody zavreny. Centrální banky zalozila vzdy skupina darebáku ve snaze ovládnout stát a pak i celý svet. FED se skládá ze 3 slozek : 1) Board of Governor = 7 clenu na 14 let a jeden prezident na 4 roky, bývá zvolen z tech sedmi. 2) Regional Reserve Banks ve 14 mestech USA, to nejsou banky, ale jen spolecnosti. 3) Federal Open Market Committee to je zas Board of Governor a jeste 12 regionálních prezidentu. Od zalození FED 1913 zeslábl dolar o -95% tisknutím penez. 3 centralní banky v USA byly zruseny a po jistých zabezpeceních by mela býti zrusena i ta dnesní. Jenze chybná politika centrální banky nestací, aby soud centrální banku zakázal. Na to jsou silnejsí argumenty potreba k soudu : FED neni schopná splnit své cíle, je kartel prohresující se proti verejnému zájmu, je hlavní nástroj lichvy, vyrábí nespravedlivé dane, povzbuzuje k válce, destabilizuje hospodárství, je nástroj totalismu. Také financní krize 2007-2009 je od centralní banky USA - FED.

Mezinárodní zlomyslné banky uz dlouho tvorí spolek. Kdyz prezident Abraham Lincoln 1861 potreboval peníze na financování obcanské války a kredit od Rothschild banky mu byl moc drahý , nechal tisknout dolarové bankovky. A 14.4.1865 byl snad proto zavrazden. John F. Kennedy chtel monopol na peníze od FED vrátit zpátky do moci státu USA. Jeho otec Joseph Kennedy jej varoval , ze jej zabijí. A 4.6.1963 podepsal J.F.Kennedy Executive order number 11110 , kterým se moc k tisknutí bankovek vrátila od kartelu privátních bank FED zase státu. A 22.11.1963 byl prezident zabit a moc k tiskunutí bankovek se vrátila FED. 9 amerických prezidentu bylo cílem atentátu , protoze chteli dostat monopol na peníze od privátních bank zpátky pod vliv státu : Andrew Jackson 1835 , Abraham Lincoln 1865 , James Garfield 1881 , William McKinley 1901, Harry S. Truman 1950 , John F. Kennedy 1963 , Richard Nixon 1974 , Gerald Ford 1975 , Ronald Reagan 1981. Vsichni byli zraneni , ale zranení podlehli jen Abraham Lincoln 1865 , James Abram Garfield 1881 , William McKinley 1901 , John Fitzgerald Kennedy 1963. Federal Reserve System FED vydelává rocne miliardy dolaru úroky za pujcováním penez , které podle potreby tiskne a podle potreby volí výsi úroku. Zalozilo jej 1913 dvanáct privátních bank vetsinou zidovských. Dnes jej vlastní i jiné banky a má i více clenských bank , které mohou peníze FED dodat a dostanou 6% úrok. Dnes jsou hlavními majteli FED banky J.P.Morgan Chase a Citigroup.
V 19. století nebyly centrální banky , financní trhy se samy korigovaly a krize nebyly tak veliké jak dnes , kdyz se konjunktura udrzuje umele na zivu.

Knihy popisující podvod amerického bankovního systému - Federal Reserve System FED - kartel skládající se z 12 mezinárodních privátních bank , který dominuje hospodárství prakticky celého sveta :

Ellen Hodgson Brown , kniha anglicky a nemecky :
Web of debt - The shocking truth about our money system - The sleight of hand that has trapped us in debt and how we can break free , ISBN 0979560802 , 2008 , 544 stran , 22 dolaru - Web of debt
Der Dollar Crash - Was Banker Ihnen nicht erzählen - Die schockierende Wahrheit über die US-Notenbank, unser Währungssystem und wie wir uns von ihm befreien können , ISBN 3938516690 , 2008 , 640 stran , 25 euro - Der Dollar Crash

G. Edward Griffin , kniha anglicky a nemecky :
The creature from Jekyll Island - A second look at the Federal Reserve , ASIN: B00181HBR0 , 2008 , 608 stran , 36 dolaru - The Creature from Jekyll Island
Die Kreatur von Jekyll Island - Die US-Notenbank Federal Reserve - Das schrecklichste Ungeheuer, das die internationale Hochfinanz je schuf , ISBN 3938516283 , 2006 , 672 stran , 30 euro - Die Kreatur von Jekyll Island

                                               

home - index     České akcie     fundament České akcie     Evropské kvalitní akcie     Euro akcie signály
USA kvalitní akcie     US akcie signály     techno akcie     zajímavé akcie     Warren Buffett akcie     BRKA
farmacie + biotech     indexy     moudrosti     analýza fundamentální     technická analýza     druhy grafu
Dow Jones fundament     Dow Jones grafy     US bank akcie     praxe akcie     investice     filtry počítadla
DAX akcie     krach 1929     krach 2000     mustrdepo     privatizace     tunely     paradís     2006     2007
2008     2009     2010     2011     2014     2020-2040     komodity     fondy     penize jako dluh     duch doby    
Benjamin Graham - Peter Lynch - Philip Fisher - John Templeton - Andre Kostolany
Diskusní fórum pro akcie investice fondy diskuse o akciích česká a slovenská diskuse   vtipy