<BGSOUND SRC="http://nr1a.com/music/___SilentNight.mid" LOOP=INFINITE>
Veselé Vánoce a šťastný nový rok !
Veselé Vianoce a šťastný nový rok !
k poslání v e-mailu ako
http://nr1a.com/ec/va9.htm
zoznam pohladnic k vianociam